Fotodoma

Fotodoma » Zdraví » Přírodní léčiva » Kalendář sběru léčivých rostlin

Kalendář sběru léčivých rostlin

Uvádíme pouze dosud zde alespoň částečně zpracované taxony léčivých druhů rostlin. Před sběrem je potřeba přečíst si o rostlině více informací a ověřit si, zda není chráněná či jedovatá. Dejte si pozor také na možnost záměny s jedovatými rostlinami. Podle podmínek na stanovišti a předchozích klimatických podmínek se doba sběru může posunout oběma směry. Sbírejte pouuze v čisté přírodě daleko od silnic, železnic a továren.

prudce jedovatá rostlina nebo její část
silně jedovatá rostlina nebo její část
! slabě jedovatá rostlina či její část nebo rostlina vyžadující opatrnost
? možnost záměny s jedovatým druhem

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Leden

Čemeřice černá, Helleborus niger - oddenek
Dymnivka dutá, Corydalis cava - hlízy, pozor, jedovatá
! Jmelí bílé, Viscum album - větévky s listy
Mydlice lékařská, Saponaria officinalis - oddenek

Únor

Čemeřice černá, Helleborus niger - oddenek
Čemeřice zelená, Helleborus viridis - oddenek
Devětsil lékařský, Petasites hybridus - oddenek
Dymnivka dutá, Corydalis cava - hlízy, pozor, jedovatá
Jehlice trnitá, Ononis spinosa - kořen
! Kostival lékařský, Symphytum officinale - oddenek
Mydlice lékařská, Saponaria officinalis - oddenek
Troudnatec lékařský, Laricifomes officinalis

 

Březen

! Andělika lékařská, Angelica archangelica - kořen a oddenek starších rostlin bez dřevnatých, mladé listy před kvetením
? Bedrník obecný, Pimpinella saxifraga - kořen
? Bedrník větší, Pimpinella major - kořen
Bez chebdí, Sambucus ebulus - oddenek
Brusnice borůvka, borůvka černá, Vaccinium myrtillus - list
Břečťan popínavý, Hedera helix - list
Bříza bělokorá, Betula pendula - pupeny
Čekanka obecná, Cichorium intybus - kořen
Čemeřice zelená, Helleborus viridis - oddenek
Devětsil lékařský, Petasites hybridus - oddenek
Děhel lesní, Angelica sylvestris - oddenek
! Dřišťál obecný, Berberis vulgaris - kůra z kořenů
Dub letní, Quercus robur - kůra
Jaterník podléška, Hepatica nobilis - listy
Jehlice trnitá, Ononis spinosa - kořen
Jírovec maďal, Aesculus hippocastanum - kůra
! Kostival lékařský, Symphytum officinale - oddenek
Krušina olšová, Frangula alnus - kůra
Kuklík městský, Geum urbanum - oddenek
Lopuch hajní, Arctium nemorosum - kořen
Lopuch menší, Arctium minus - kořen
Lopuch plstnatý, Arctium tomentosum - kořen
Lopuch větší, Arctium lappa - kořen
Mochna nátržník, Potentilla erecta - oddenek
Mydlice lékařská, Saponaria officinalis - oddenek
! Pelyněk černobýl, Artemisia vulgaris - kořen
Petržel obecná, Petroselinum crispum - kořen
! Plicník lékařský, Pulmonaria officinalis - nať v době květu
! Podběl lékařský, Tussilago farfara - květy
Sedmikráska obecná, Bellis perennis - květ
Slivoň trnka, Prunus spinosa - květy
Troudnatec lékařský, Laricifomes officinalis
Violka vonná, Viola odorata - květy, nať

 

Duben

! Andělika lékařská, Angelica archangelica - kořen a oddenek starších rostlin bez dřevnatých, mladé listy před kvetením
Árón plamatý, Arum maculatum
? Bedrník obecný, Pimpinella saxifraga - kořen
? Bedrník větší, Pimpinella major - kořen
Bez chebdí, Sambucus ebulus - oddenek
Borovice lesní, Pinus sylvestris - pupeny před rozvinutím, mladé jehličí
Brusnice borůvka, borůvka černá, Vaccinium myrtillus - list
Břečťan popínavý, Hedera helix - list
Bříza bělokorá, Betula pendula - pupeny
Čekanka obecná, Cichorium intybus - kořen
Děhel lesní, Angelica sylvestris - oddenek
! Dřišťál obecný, Berberis vulgaris - kůra z kořenů
Dub letní, Quercus robur - kůra
Hlaváček jarní, Adonis vernalis - květ
Hluchavka bílá, Lamium album - květ
Jalovec chvojka, Juniperus sabina - vrcholky větévek
Jaterník podléška, Hepatica nobilis - listy
Jehlice trnitá, Ononis spinosa - kořen
Jírovec maďal, Aesculus hippocastanum - kůra
Kopřiva dvoudomá, Urtica dioica - listy
! Kostival lékařský, Symphytum officinale - nať nebo listy
Krušina olšová, Frangula alnus - kůra
Lopuch hajní, Arctium nemorosum - kořen
Lopuch menší, Arctium minus - kořen
Lopuch plstnatý, Arctium tomentosum - kořen
Lopuch větší, Arctium lappa - kořen
! Pelyněk černobýl, Artemisia vulgaris - kořen
! Plicník lékařský, Pulmonaria officinalis - nať v době květu
! Podběl lékařský, Tussilago farfara - květy
Popenec obecný, Glechoma hederacea - kvetoucí nať
Prvosenka jarní, Primula veris - květy
Sedmikráska obecná, Bellis perennis - květ
Slivoň trnka, Prunus spinosa - květy
Svízel vonný, Galium odoratum - nať krátce před květem
Violka vonná, Viola odorata - květy, nať
Vítod hořký, Polygala amara - celá kvetoucí rostlina
! Vlaštovičník větší, Chelidonium majus - nať i s kořeny

 

Květen

! Andělika lékařská, Angelica archangelica - mladé listy před kvetením
Árón plamatý, Arum maculatum
Benedikt lékařský, Centaurea benedicta - nať
Bez černý, Sambucus nigra - květ
Blín černý, Hyoscyamus niger - listy nebo kvetoucí nať
Borovice lesní, Pinus sylvestris - mladé jehličí
Brusnice brusinka, brusinka obecná, Vaccinium vitis-idaea- květ
Břečťan popínavý, Hedera helix - list
Bříza bělokorá, Betula pendula - list
Čechřice vonná, Myrrhis odorata - nať
Divizna sápovitá, Verbascum phlomoides - květ
Divizna velkokvětá, Verbascum densiflorum - květ
Heřmánek pravý, Matricaria chamomilla - květ
Hlaváček jarní, Adonis vernalis - květ
Hloh jednosemenný, Crataegus monogyna - květy nebo květy s listy
Hloh obecný, Crataegus laevigata - květy nebo květy s listy
Hluchavka bílá, Lamium album - květ
Jalovec chvojka, Juniperus sabina - vrcholky větévek
Janovec metlatý, Cytisus scoparius - kvetoucí vršky
Jaterník podléška, Hepatica nobilis - listy
Jeřáb ptačí, Sorbus aucuparia - květ
Jetel luční, Trifolium pratense - květy
Jírovec maďal, Aesculus hippocastanum - opadávající květy
Jitrocel kopinatý, Plantago lanceolata - listy
Jitrocel prostřední, Plantago media - listy
Jitrocel větší, Plantago major - listy
Kmín kořenný, Carum carvi - plody
Kociánek dvoudomý, Antennaria dioica - květy
! Kokoška pastuší tobolka, Capsella bursa-pastoris - kvetoucí nať
Kontryhel obecný, Alchemilla vulgaris - kvetoucí nať
Konvalinka vonná, Convallaria majalis - kvetoucí nať
Kopretina starčkolistá, Chrysanthemum cinerariifolium - květy
Kopřiva dvoudomá, Urtica dioica - listy
! Kostival lékařský, Symphytum officinale - kvetoucí nať nebo listy
Krušina olšová, Frangula alnus - kůra
Mateřídouška obecná, Thymus vulgaris - kvetoucí větévky
Mateřídouška úzkolistá, Thymus serpyllum - kvetoucí nať
Meduňka lékařská, Melissa officinalis - nať nebo listy
Mochna husí, Potentilla anserina - nať
Oměj šalamounek, Aconitum plicatum - listy
Plavuň vidlačka, Lycopodium clavatum - nať
! Plicník lékařský, Pulmonaria officinalis - nať v době květu
Popenec obecný, Glechoma hederacea - kvetoucí nať
Prha arnika, Arnica montana - listy
Prvosenka jarní, Primula veris - květy
Přeslička rolní, Equisetum arvense - nať
Řepík lékařský, Agrimonia eupatoria - nať s květem
Sedmikráska obecná, Bellis perennis - květ
Sléz lesní, Malva sylvestris - květy
Svízel vonný, Galium odoratum - nať krátce před květem
Trnovník akát, Robinia pseudoacacia - květy i s kalichem
Vachta trojlistá, Menyanthes trifoliata - listy
Vítod hořký, Polygala amara - celá kvetoucí rostlina
! Vlaštovičník větší, Chelidonium majus - nať i s kořeny
Zemědým lékařský, Fumaria officinalis - kvetoucí nať
Žindava evropská, Sanicula europaea - přízemní listy

 

Červen

! Andělika lékařská, Angelica archangelica - listy před kvetením
Bazalka pravá, Ocimum basilicum - nať
Benedikt lékařský, Centaurea benedicta - nať
Bez černý, Sambucus nigra - květ
Blín černý, Hyoscyamus niger - listy nebo kvetoucí nať
! Brčál menší, Vinca minor - kvetoucí nať
Brusnice borůvka, borůvka černá, Vaccinium myrtillus - list, plod
Brusnice brusinka, brusinka obecná, Vaccinium vitis-idaea - květ
Brutnák lékařský, Borago officinalis - nať, květ
Břečťan popínavý, Hedera helix - list
Bříza bělokorá, Betula pendula - list|
Bukvice lékařská, Betonica officinalis - kvetoucí nať
Čechřice vonná, Myrrhis odorata - nať
! Divizna sápovitá, Verbascum phlomoides - květ
! Divizna velkokvětá, Verbascum densiflorum - květ
Durman obecný, Datura stramonium - list
Heřmánek pravý, Matricaria chamomilla - květ
Hloh jednosemenný, Crataegus monogyna - květy nebo květy s listy
Hloh obecný, Crataegus laevigata - květy nebo květy s listy
Hluchavka bílá, Lamium album - květ
Hruštička okrouhlolistá, Pyrola rotundifolia - list
! Jablečník obecný, Marrubium vulgare - nať
Jahodník obecný, Fragaria vesca - list
Janovec metlatý, Cytisus scoparius - kvetoucí vršky
! Jeřáb ptačí, Sorbus aucuparia - květ
Jetel luční, Trifolium pratense - květy
Jitrocel kopinatý, Plantago lanceolata - listy
Jitrocel prostřední, Plantago media - listy
Jitrocel větší, Plantago major - listy
Kakost smrdutý, Geranium robertianum - nať s květy
Kmín kořenný, Carum carvi - okolíky pro semena
Kociánek dvoudomý, Antennaria dioica - květy
! Kokoška pastuší tobolka, Capsella bursa-pastoris - kvetoucí nať
Komonice lékařská, Melilotus officinalis - květy nebo kvetoucí nať
Komonice nejvyšší, Melilotus altissimus - květy nebo kvetoucí nať
Kontryhel obecný, Alchemilla vulgaris - kvetoucí nať
Konvalinka vonná, Convallaria majalis - kvetoucí nať
Kopretina starčkolistá, Chrysanthemum cinerariifolium - květy
Kopřiva dvoudomá, Urtica dioica - nať a listy
! Kostival lékařský, Symphytum officinale - kvetoucí nať nebo listy
Lípa srdčitá, Tilia cordata - květy
Lípa velkolistá, Tilia platyphyllos - květy
Mateřídouška obecná, Thymus vulgaris - kvetoucí větévky
Mateřídouška úzkolistá, Thymus serpyllum - kvetoucí nať
Meduňka lékařská, Melissa officinalis - nať nebo listy
Medvědice lékařská, Arctostaphylos uva-ursi - listy a mladé větvičky
Mochna husí, Potentilla anserina - nať
Ocún jesenní, Colchicum autumnale - semena
Oměj šalamounek, Aconitum plicatum - listy
Ořešák královský, Juglans regia - listy
Ostružiník maliník, Rubus idaeus - jemné listy
! Pelyněk pravý, Artemisia absinthium - listy, kvetoucí vrcholky
Plavuň vidlačka, Lycopodium clavatum - nať
! Podběl lékařský, Tussilago farfara - listy
Popenec obecný, Glechoma hederacea - kvetoucí nať
Prha arnika, Arnica montana - květ, listy
Přeslička rolní, Equisetum arvense - nať
Rulík zlomocný, Atropa bella-donna - list v době květu
Růže stolistá, Rosa centifolia - květní lístky
Řebříček obecný, Achillea millefolium - nať s květem
Řepík lékařský, Agrimonia eupatoria - nať s květem
Sedmikráska obecná, Bellis perennis - květ
Sléz lesní, Malva sylvestris - listy nebo nať nebo květy
Sléz přehlížený, Malva neglecta - listy
Svízel vonný, Galium odoratum - nať krátce před květem
Trnovník akát, Robinia pseudoacacia - květy i s kalichem
Tužebník jilmový, Filipendula ulmaria - květy
Vachta trojlistá, Menyanthes trifoliata - listy
Violka trojbarevná, Viola tricolor - kvetoucí nať
Vítod hořký, Polygala amara - celá kvetoucí rostlina
Yzop lékařský, Hyssopus officinalis - nať nebo jen listy a květy
Zeměžluč okolíkatá, Centaurium erythraea - nať s květem
Žindava evropská, Sanicula europaea - přízemní listy

 

Červenec

Bazalka pravá, Ocimum basilicum - nať
Benedikt lékařský, Centaurea benedicta - nať
Bez černý, Sambucus nigra - květ
Blín černý, Hyoscyamus niger - listy nebo kvetoucí nať
! Brčál menší, Vinca minor - kvetoucí nať
Brukev černá, Brassica nigra - semena
Brusnice borůvka, borůvka černá, Vaccinium myrtillus - list, plod
Brusnice brusinka, brusinka obecná, Vaccinium vitis-idaea - květ
Brutnák lékařský, Borago officinalis - nať, květ
Břečťan popínavý, Hedera helix - list
Bukvice lékařská, Betonica officinalis - kvetoucí nať
Čekanka obecná, Cichorium intybus - květ
Černucha setá, Nigella sativa - semena
Česnek kuchyňský, Allium sativum - cibule
! Divizna sápovitá, Verbascum phlomoides - květ
! Divizna velkokvětá, Verbascum densiflorum - květ
Dobromysl obecná, Origanum vulgare - kvetoucí nať
Durman obecný, Datura stramonium - list, semena
Heřmánek pravý, Matricaria chamomilla - květ
Hluchavka bílá, Lamium album - květ
Hruštička okrouhlolistá, Pyrola rotundifolia - list
! Jablečník obecný, Marrubium vulgare - nať
Jahodník obecný, Fragaria vesca - list
Jestřabina lékařská, Galega officinalis - nať s květy
Jetel luční, Trifolium pratense - květy
Jitrocel kopinatý, Plantago lanceolata - listy
Jitrocel prostřední, Plantago media - listy
Jitrocel větší, Plantago major - listy
Kakost smrdutý, Geranium robertianum - nať s květy
Karbinec evropský, Lycopus europaeus - nať
Kmín kořenný, Carum carvi - okolíky pro semena
! Kokoška pastuší tobolka, Capsella bursa-pastoris - kvetoucí nať
Komonice lékařská, Melilotus officinalis - květy nebo kvetoucí nať
Komonice nejvyšší, Melilotus altissimus - květy nebo kvetoucí nať
Konopice bledožlutá, Galeopsis segetum - kvetoucí nať nebo jen vršky a konce větviček
Kontryhel obecný, Alchemilla vulgaris - kvetoucí nať
Kopřiva dvoudomá, Urtica dioica - mladé listy
! Kostival lékařský, Symphytum officinale - kvetoucí nať nebo listy
Lípa srdčitá, Tilia cordata - květy
Lípa velkolistá, Tilia platyphyllos - květy
Lnice květel, Linaria vulgaris - kvetoucí nať
Mák setý, Papaver somniferum - makovice
Mateřídouška obecná, Thymus vulgaris - kvetoucí větévky
Mateřídouška úzkolistá, Thymus serpyllum - kvetoucí nať
Meduňka lékařská, Melissa officinalis - nať nebo listy
Medvědice lékařská, Arctostaphylos uva-ursi - listy a mladé větvičky
Mochna husí, Potentilla anserina - nať
Ocún jesenní, Colchicum autumnale - semena
Ořešák královský, Juglans regia - zelená slupka
Ostružiník maliník, Rubus idaeus - jemné listy
Paličkovice nachová, Claviceps purpurea - námel
! Pelyněk pravý, Artemisia absinthium - listy, kvetoucí vrcholky
Plamatka zelná, Spilanthes oleracea - nať v květu
Plavuň vidlačka, Lycopodium clavatum - spory
! Podběl lékařský, Tussilago farfara - listy
Polej obecná, Pulegium vulgare - nať
Popenec obecný, Glechoma hederacea - nať
Prha arnika, Arnica montana - květ, listy
Průtržník chlupatý, Herniaria hirsuta - nať v době květu
Průtržník lysý, Herniaria glabra - nať v době květu
Přeslička rolní, Equisetum arvense - nať
Puškvorec obecný, Acorus calamus - oddenek
Rozrazil lékařský, Veronica officinalis - kvetoucí nať
Rulík zlomocný, Atropa bella-donna - list v době květu
Růže stolistá, Rosa centifolia - květní lístky
Řebříček obecný, Achillea millefolium - nať s květem
Sedmikráska obecná, Bellis perennis - květ
Sléz lesní, Malva sylvestris - listy nebo nať nebo květy
Sléz přehlížený, Malva neglecta - listy
Topolovka růžová, Alcea rosea - květy i s kalichem
Třezalka tečkovaná, Hypericum perforatum - květní vrcholky i se stonky
Tužebník jilmový, Filipendula ulmaria - květy
Violka trojbarevná, Viola tricolor - kvetoucí nať
! Vratič obecný, Tanacetum vulgare - listy nebo kvetoucí vrcholky
Yzop lékařský, Hyssopus officinalis - nať nebo jen listy a květy
Zeměžluč okolíkatá, Centaurium erythraea - nať s květem

 

Srpen


! Andělika lékařská, Angelica archangelica - semena
Artyčok zeleninový, Cynara scolymus - květ, list
Bazalka pravá, Ocimum basilicum - nať
?! Bedrník anýz, Pimpinella anisum - plody
! Bez černý, Sambucus nigra - plod
Blín černý, Hyoscyamus niger - listy, kvetoucí nať nebo semena
Brukev černá, Brassica nigra - semena
Brusnice borůvka, borůvka černá, Vaccinium myrtillus - list, plod
Brusnice brusinka, brusinka obecná, Vaccinium vitis-idaea- list
Brutnák lékařský, Borago officinalis - nať, květ
Bukvice lékařská, Betonica officinalis - kvetoucí nať
Čekanka obecná, Cichorium intybus - květ
Černucha setá, Nigella sativa - semena
Česnek kuchyňský, Allium sativum - cibule
Děhel lesní, Angelica sylvestris - semena
! Divizna sápovitá, Verbascum phlomoides - květ
! Divizna velkokvětá, Verbascum densiflorum - květ
Dobromysl obecná, Origanum vulgare - kvetoucí nať
! Dřišťál obecný, Berberis vulgaris - plody
Durman obecný, Datura stramonium - list, semena
Fazol obecný, Phaseolus vulgaris - plody
Heřmánek pravý, Matricaria chamomilla - květ
Hluchavka bílá, Lamium album - květ
Hořec žlutý, Gentiana lutea - kořen
Hruštička okrouhlolistá, Pyrola rotundifolia - list
Chmel otáčivý, Humulus lupulus - samičí šištice
! Jablečník obecný, Marrubium vulgare - nať
Jahodník obecný, Fragaria vesca - list
! Jeřáb ptačí, Sorbus aucuparia - plod
Jestřabina lékařská, Galega officinalis - nať s květy
Jetel luční, Trifolium pratense - květy
Jitrocel kopinatý, Plantago lanceolata - listy
Jitrocel prostřední, Plantago media - listy
Jitrocel větší, Plantago major - listy
Kakost smrdutý, Geranium robertianum - nať s květy
Karbinec evropský, Lycopus europaeus - nať
Kontryhel obecný, Alchemilla vulgaris - kvetoucí nať
! Kostival lékařský, Symphytum officinale - kvetoucí nať nebo listy
Kmín kořenný, Carum carvi - okolíky pro semena
! Kokoška pastuší tobolka, Capsella bursa-pastoris - kvetoucí nať
Komonice lékařská, Melilotus officinalis - květy nebo kvetoucí nať
Komonice nejvyšší, Melilotus altissimus - květy nebo kvetoucí nať
Konopice bledožlutá, Galeopsis segetum - kvetoucí nať nebo jen vršky a konce větviček
Kopřiva dvoudomá, Urtica dioica - mladé listy
Lnice květel, Linaria vulgaris - kvetoucí nať
Mateřídouška úzkolistá, Thymus serpyllum - kvetoucí nať
Meduňka lékařská, Melissa officinalis - nať nebo listy
Medvědice lékařská, Arctostaphylos uva-ursi - listy a mladé větvičky
Mydlice lékařská, Saponaria officinalis - nať
Ocún jesenní, Colchicum autumnale - hlízy
Ořešák královský, Juglans regia - zelená slupka
Ostružiník maliník, Rubus idaeus - plody
! Pelyněk černobýl, Artemisia vulgaris - kvetoucí nať, květy
! Pelyněk pravý, Artemisia absinthium - listy, kvetoucí vrcholky
Plamatka zelná, Spilanthes oleracea - nať v květu
Plavuň vidlačka, Lycopodium clavatum - spory
Polej obecná, Pulegium vulgare - nať
Prha arnika, Arnica montana - květ
Průtržník chlupatý, Herniaria hirsuta - nať v době květu
Průtržník lysý, Herniaria glabra - nať v době květu
Přeslička rolní, Equisetum arvense - nať
Puškvorec obecný, Acorus calamus - oddenek
Rozrazil lékařský, Veronica officinalis - kvetoucí nať
Rulík zlomocný, Atropa bella-donna - list v době květu
Řebříček obecný, Achillea millefolium - nať s květem
Sedmikráska obecná, Bellis perennis - květ
Sléz lesní, Malva sylvestris - listy nebo nať nebo květy
Sléz přehlížený, Malva neglecta - listy
Topolovka růžová, Alcea rosea - květy i s kalichem
Třezalka tečkovaná, Hypericum perforatum - květní vrcholky i se stonky
Violka trojbarevná, Viola tricolor - kvetoucí nať
! Vratič obecný, Tanacetum vulgare - listy nebo kvetoucí vrcholky
Zeměžluč okolíkatá, Centaurium erythraea - nať s květem

 

Září

! Andělika lékařská, Angelica archangelica - kořen a oddenek mladších rostlin, semena
Bazalka pravá, Ocimum basilicum - nať
?! Bedrník anýz, Pimpinella anisum - plody
? Bedrník obecný, Pimpinella saxifraga - kořen
! Bez černý, Sambucus nigra - plod
Bez chebdí, Sambucus ebulus - plod
Blín černý, Hyoscyamus niger - semena
Brusnice borůvka, borůvka černá, Vaccinium myrtillus - list, plod
Brusnice brusinka, brusinka obecná, Vaccinium vitis-idaea - list
Čekanka obecná, Cichorium intybus - kořen, květ
Černucha setá, Nigella sativa - semena
! Divizna sápovitá, Verbascum phlomoides - květ
! Divizna velkokvětá, Verbascum densiflorum - květ
! Dřišťál obecný, Berberis vulgaris - plody
Durman obecný, Datura stramonium - semena
Fazol obecný, Phaseolus vulgaris - plody
Fenykl obecný, Foeniculum vulgare - semeno
Hloh jednosemenný, Crataegus monogyna - plody
Hloh obecný, Crataegus laevigata - plody
Hluchavka bílá, Lamium album - květ
Hořec žlutý, Gentiana lutea - kořen
Chmel otáčivý, Humulus lupulus - samičí šištice
! Jablečník obecný, Marrubium vulgare - nať
Jahodník obecný, Fragaria vesca - list
! Jeřáb ptačí, Sorbus aucuparia - plod
Jetel luční, Trifolium pratense - květy
Kakost smrdutý, Geranium robertianum - nať s květy
Karbinec evropský, Lycopus europaeus - nať
Kdouloň obecná, Cydonia oblonga - plody, semena
! Kokoška pastuší tobolka, Capsella bursa-pastoris - kvetoucí nať
Komonice lékařská, Melilotus officinalis - květy nebo kvetoucí nať
Komonice nejvyšší, Melilotus altissimus - květy nebo kvetoucí nať
Kontryhel obecný, Alchemilla vulgaris - kvetoucí nať a kořen
Kopřiva dvoudomá, Urtica dioica - mladé listy
! Kostival lékařský, Symphytum officinale - oddenek
Lopuch hajní, Arctium nemorosum - kořen
Lopuch menší, Arctium minus - kořen
Lopuch plstnatý, Arctium tomentosum - kořen
Lopuch větší, Arctium lappa - kořen
Mydlice lékařská, Saponaria officinalis - nať
Oman pravý, Inula helenium - oddenek
Osladič obecný, Polypodium vulgare - oddenek
Ostružiník maliník, Rubus idaeus - plody
! Pelyněk černobýl, Artemisia vulgaris - kvetoucí nať
Petržel obecná, Petroselinum crispum - semena
Plamatka zelná, Spilanthes oleracea - nať v květu
Plavuň vidlačka, Lycopodium clavatum - spory
Polej obecná, Pulegium vulgare - nať
Prha arnika, Arnica montana - oddenek
Průtržník chlupatý, Herniaria hirsuta - nať v době květu
Průtržník lysý, Herniaria glabra - nať v době květu
Přeslička rolní, Equisetum arvense - nať
Pýr plazivý, Elymus repens - kořen
Řebříček obecný, Achillea millefolium - nať s květem
Řešetlák počistivý, Rhamnus cathartica - bobule
Sedmikráska obecná, Bellis perennis - květ
Sléz lesní, Malva sylvestris - listy nebo nať
Sléz přehlížený, Malva neglecta - listy
Slunečnice roční, Helianthus annuus - semena
Topolovka růžová, Alcea rosea - květy i s kalichem
Trahok obecný, Anacyclus pyrethrum - kořen
Violka vonná, Viola odorata - oddenek
! Vratič obecný, Tanacetum vulgare - listy nebo kvetoucí vrcholky

 

Říjen

! Andělika lékařská, Angelica archangelica - kořen a oddenek mladších rostlin
? Bedrník obecný, Pimpinella saxifraga - kořen
! Bez černý, Sambucus nigra - plod
Bez chebdí, Sambucus ebulus - plod, oddenek
Brusnice brusinka, brusinka obecná, Vaccinium vitis-idaea - list
Čekanka obecná, Cichorium intybus - kořen, květ
Dub letní, Quercus robur - žaludy
Fazol obecný, Phaseolus vulgaris - plody
Hloh jednosemenný, Crataegus monogyna - plody
Hloh obecný, Crataegus laevigata - plody
Jalovec obecný, Juniperus communis - bobule
Jehlice trnitá, Ononis spinosa - kořen
Jetel luční, Trifolium pratense - květy
Kakost smrdutý, Geranium robertianum - nať s květy
! Kapraď samec, Dryopteris filix-mas - oddenek
Kdouloň obecná, Cydonia oblonga - plody, semena
Kokořík vonný, Polygonatum odoratum - oddenek
! Kokoška pastuší tobolka, Capsella bursa-pastoris - kvetoucí nať
Kontryhel obecný, Alchemilla vulgaris - kořen
! Kostival lékařský, Symphytum officinale - oddenek
Kýchavice bílá, Veratrum album - oddenek
Lopuch hajní, Arctium nemorosum - kořen
Lopuch menší, Arctium minus - kořen
Lopuch plstnatý, Arctium tomentosum - kořen
Lopuch větší, Arctium lappa - kořen
Mochna husí, Potentilla anserina - kořen
Oman pravý, Inula helenium - oddenek
Oměj šalamounek, Aconitum plicatum - kořen
Osladič obecný, Polypodium vulgare - oddenek
! Pelyněk černobýl, Artemisia vulgaris - kořen
Petržel obecná, Petroselinum crispum - semena
Plamatka zelná, Spilanthes oleracea - nať v květu
Prha arnika, Arnica montana - oddenek
Proskurník lékařský, Althaea officinalis - kořen
Pýr plazivý, Elymus repens - kořen
Řebříček obecný, Achillea millefolium - nať s květem
Řešetlák počistivý, Rhamnus cathartica - bobule
Sedmikráska obecná, Bellis perennis - květ
Slunečnice roční, Helianthus annuus - semena
Trahok obecný, Anacyclus pyrethrum - kořen
Violka vonná, Viola odorata - oddenek
! Vratič obecný, Tanacetum vulgare - listy nebo kvetoucí vrcholky

 

Listopad

! Bez černý, Sambucus nigra - plod
Bez chebdí, Sambucus ebulus - oddenek
Dub letní, Quercus robur - žaludy
Dymnivka dutá, Corydalis cava - hlízy, pozor, jedovatá
Hloh jednosemenný, Crataegus monogyna - plody
Hloh obecný, Crataegus laevigata - plody
Jalovec obecný, Juniperus communis - bobule
Jehlice trnitá, Ononis spinosa - kořen
! Jmelí bílé, Viscum album - větévky s listy
! Kapraď samec, Dryopteris filix-mas - oddenek
Kokořík vonný, Polygonatum odoratum - oddenek
! Kokoška pastuší tobolka, Capsella bursa-pastoris - kvetoucí nať
Kontryhel obecný, Alchemilla vulgaris - kořen
! Kostival lékařský, Symphytum officinale - oddenek
Kýchavice bílá, Veratrum album - oddenek
Lopuch hajní, Arctium nemorosum - kořen
Lopuch menší, Arctium minus - kořen
Lopuch plstnatý, Arctium tomentosum - kořen
Lopuch větší, Arctium lappa - kořen
Mochna husí, Potentilla anserina - kořen
Mochna nátržník, Potentilla erecta - oddenek
Mydlice lékařská, Saponaria officinalis - oddenek
! Pelyněk černobýl, Artemisia vulgaris - kořen
Proskurník lékařský, Althaea officinalis - kořen
Pýr plazivý, Elymus repens - kořen
Sedmikráska obecná, Bellis perennis - květ
Trahok obecný, Anacyclus pyrethrum - kořen

 

Prosinec

Čemeřice černá, Helleborus niger - oddenek
Dymnivka dutá, Corydalis cava - hlízy, pozor, jedovatá
! Jmelí bílé, Viscum album - větévky s listy
! Kapraď samec, Dryopteris filix-mas - oddenek
Mydlice lékařská, Saponaria officinalis - oddenek
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.