Fotodoma

Fotodoma » Rostliny » Druhy rostlin » Puškvorec obecný

Puškvorec obecný

Popis
Výskyt
Obsahové látky
Užívané části, sběr a zpracování
Léčivé účinky
Léčebné užití a dávkování
Varování
Další využití
Pěstování
Choroby a škůdci
Literatura
Taxonomie
Latinsky
Národní názvy

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny Plastová okna a dveře

 

Popis

Puškvorec obecný, Acorus calamus, je vytrvalá rostlina z čeledi puškvorcovitých, Acoraceae.

[3] Puškvorec je bylina z čeledi aronovitých, hojná u nás v bažinách, rybnících, na březích řek a vůbec ve vodách stojatých a pomalu tekoucích; jeho původní vlastí je jihovýchodní Asie, dnes je však zdomácnělý u vod po celé Evropě, Asii i v sev. Americe. Listů a stonků se užívá za stelivo.

Neobyčejně aromatické oddenky obsahují hojně aromatického oleje, jsou hledanou a často užívanou drogou. Oddenky houbovitě žlaznaté, 50 cm dlouhé i delší, až 3 cm široké, poněkud zploštělé, jsou zakořeněny jen mělce (10-15 cm); zakořeňují vysíláním tenšlch kořenů na všechny strany, jsou různě silné a většinou i různě zbarveny.

Stonek: Jednoduché stvoly, smáčknuté, na jedné straně ostré, na druhé žlábkovité, ukončené klasovitou palicí žlutozelených kvítků
Výška: 50-120 cm
Listy: Vyrůstají až 90 cm vysoko z oddenku a jsou čárkovitě mečovité rovně stojící
Květy: Nazelenale žluté v klasovité palici. Kvítky mají 6 okvětních lísků a šest tyčinek.
Doba květu: VI-VII
Plody: U nás plody netvoří
Doba zrání plodů:
Kořenová část: Plazivý, příjemně vonící, dužnatý, vodorovně v zemi uložený, válcovitý, shora zploštělý, silně prstencovitě zbrázděný oddenek, složený z kulatých, na kůře zelenavých, červenavých nebo hnědě načervenalých dílců s trojúhelníkovitými jizvami od listových bází. Dílce uvnitř bílé, houbovité, masové.
Jiné znaky:
Podobné druhy:
Zajímavosti:

 

Výskyt

Stanoviště: Příkopy, okraje rybníků, močálovitá místa, bažiny, břehy řek
Nároky: Mokrá místa
Výskyt: Běžný
Rozšíření: Původně Asie, nyní rozšířen po Evropě i Severní Americe
Význam: Léčivá rostlina, koření

 

Obsahové látky

Velmi aromatický éterický olej ostré, hořké chuti. Ze 100 kg oddenků získáme přibližně 1 kg éterického oleje.

 

Užívané části, sběr a zpracování

Oddenek

Oddenek, Radix Calami, se na podzim vyjme z bahna a vláknité kořeny i listy se odřežou. Suší se opatrně při umělém teple.

[3] Sklizí se až v druhém roce.

Oficinelní je oddenek (rhizoma Calami neb rh. Acori), jenž se sbírá v pozdním podzimu nebo brzy na jaře před listím. Nejpříhodnější dobou sběru (žně) však je parné léto, kdy vody jsou nejteplejší; v této době jsou oddenky nejbohatší etherickým olejem. Sbírají se tedy nejúspěšněji v červenci a v srpnu.

Při sbírání třeba dbáti toho, aby nebyly vytrhávány mladé, dosud nevyvinuté oddenky, jež se poznají po mladých, čerstvých a živě zbarvených listech.

K vybírání oddenků se užívá dvojzubých vidlic. Oddenky se musí zbaviti zbytků listů, postrannich kořenů a kořenových vlásků a oprati důkladně v tekoucí vodě, dříve než zvadnou. Sušení má se díti pokud možno rychle na vzdušných půdách, v kolnách. Sušiti umělým teplem se nedoporučuje, poněvadž droga tím ztrácí mnoho aromatického oleje.

Sušené zboží se uvádí do obchodu bud v surovém stavu nebo loupané. Také slupky se prodávají. Za nejlepší zboží platí běložluté neb šedě zbarvené tlusté oddenky, na lomu - v čerstvém stavu -hladké, nikoliv vláknité. Méně cenné jsou oddenky zbarvené růžově. Samozřejmě nesmí býti napadeny ani hnilobou, ani hmyzem.

 

Léčivé účinky

Žaludeční nemoci

 

Léčebné užití a dávkování

 

 

Varování

 

 

Další využití

K výrobě hořkých likérů.

K upevňování vodních břehů.

 

Pěstování

Brzy zjara se slabé, nepotřebné kořínky vloží do bahna. Hloubka vody by měla být do 10-15 cm. Odnože vyhání velmi brzy. Další ošetřování není nutné, v bahně samy od sebe rostou a za několik let poskytnou bohatou sklizeň.

[3] Kdo má na svých pozemcích příkopy, bažiny nebo rybníky, může puškvorec úspěšně pěstovati, rozřeže-li čerstvě vyhrabané oddenky na kusy 5-10 cm a vysází je ve vzdálenostech 50 cm na okraji od sebe tak, aby byly asi na 10-15 cm pod vodou. Účelně lze k tomu použíti i pozemků hluboko ležících, jež možno dodatečně zavodniti.

Sklizí se až v druhém roce. Množství puškvorce přicházelo dříve z Ruska a toto zboží bylo nazýváno »ruské«. Též Německo dodává značné množství a droga nazývá se »německá«, »radix Calami germanicae«. Obchodní druhy: radix (rhizoma) Calami ,cum« a »sine fi-brillis« (s vláknitými kořeny a bez nich).

 

Choroby a škůdci

 

 

Literatura

[1] Květena České republiky (Academia 1990-2010), díl 8, strana 274
[3] Léčivé rostliny (Ph. Mg. Emanuel Senft, Praha 1930), strana 3
[31] Lékařské a aromatické rostliny v hospodářství a jich upotřebení (Augustin Rašťák, Plzeňské hospodářské noviny, Plzeň 1891), strana 29
[32] Léčivé rostliny v kultuře (Dr. Mag. Zdeněk František Klán, nakladatelství A. Reinwart, Praha 1923) strana 24

 

Lékařské a aromatické rostliny v hospodářství a jich upotřebení

Puškvorec obecný v knize Lékařské a aromatické rostliny v hospodářství a jich upotřebení (Augustin Rašťák, Plzeňské hospodářské noviny, Plzeň 1891), strana 29

Šišvorec jest rostlinou vytrvalou. Kořen má plazivý, složený z jednotlivých kulatých, hnědě načervenalých dílců. Dílce tyto jsou uvnitř bílé, houbovitou, masovou látkou naplněné. List vyrůstá až 90 cm vysoko z rovnovážného odeňku a jest čárkovito mečovitý rovně stojící; stvol jest smáčknutý, na jedné straně ostrý, na druhé žlabovitý, mečovitým listenem ukončený. Květ jest nazelenale žlutý; kvete v červnu a červenci.

Šišvorec daří se na mokrých místech, tedy v příkopech, na pokraji rybníků, místech močálovitých a p. Hodí se velmi dobře ku upevňování vodních břehů. Rozmnožuje se kořenem. Slabé, nepotřebné kořínky hodí se do bahna, v němž samy od sebe rostou a za několik roků bohatou sklizeň poskytují. Celá rostlina — ve všech dílech — jest velmi kořennou. Kořene velmi příjemně vonícího a chutnajícího, užívá se v lékařství a ku výrobě likérů.

Cena: klgr. 30 kr.

V dobytčím lékařství upotřebuje se u koní při chřípěcí škodném, snětovitém, chřipce břišní smíšen s jalovcem a solí Glauberovou, hlavničce či tyfu, je-li kůň velmi sláb a skřípá-li zuby, nechuti ku žrádlu, průjmu je-li tento bez bolesti a bez horečky, u zimnice žlučné, při ochrnutí kříže; prášku proti červům, při močotoku; u dob. hověz. kořene při horečce porodní, nechuti ku žrádlu, větrnosti či bubnačce, průjmu, je-li mléko vodnatým, je-li mléko táhlým, sráží-li se mléko, nedá-li se smetana stlouci, při lízavosti, drobivosti kostí, strupovitosti huby; u ovce a kozy lízání puškvorce při bledničce, prášek při motolici, vlasovcích, ozhřívce ovčí; u vepř. dob. prášek při nechuti ku žrádlu; u psa kořene při úbytěch.

 

Léčivé rostliny v kultuře

Puškvorec obecný v knize Léčivé rostliny v kultuře (Dr. Mag. Zdeněk František Klán, nakladatelství A. Reinwart, Praha 1923) strana 24

V lékařství používá se oddenek. Radix Calami. Lat. Acorus Calamus L. Fr. Acore odorant. Ang. Sweet Flag. Něm. Kalmus.

Náleží do čeledi aronovitýdh — Araceac.

Puškvorec je vytrvalou bylinou s dužnatým oddenkem, vodorovně v zemi uloženým. Z oddenku vyrůstají jednoduché čárkovitě-mečovité listy a jednoduché pět až dvanáct decimetrů vysoké stvoly, které jsou po jedné straně ostré, po druhé žlábkovité a ukončují se klasovitou palicí žlutozelených kvítků. Kvítky v palici směstnané mají 6 okvětních lísků a šest tyčinek. Do plodů puškvorec u nás neuzrává.

Kvete v červnu a červenci. Oddenek v lékařství značně používaný je tvaru válcovitého, poněkud shora zploštělý, s kůrou zelenavou, červenavou neb nahnědlou, silně prstencovitě zbrázděnou. Na kůře je možno viděti trojúhelníkovité jizvy, které způsobeny jsou basí listovou. Uvnitř je oddenek bělavý, houbovitý.

Puškvorec je rostlinou domácí v Asii, v močálech vysokých pohoří indických, dnes jest rozšířen po celé téměř Evropě a též v Severní Americe. U nás je velice obecný v bažinách a při březích řek.

Oddenek puškvorce je v lékařství značně používán hlavně při chorobách žaludečních. V industrii slouží ku přípravě hořkých likérů. Obsahuje éterický olej, velice aromatický, ostré, hořké chuti. Sto kilogramů oddenků dává přibližně jeden kilogram éterického oleje získaného destilací.

Puškvorec je pěstován hlavně v Asii, Indii a Uhrách. Kultura jeho může se vyplatiti jen tam, kde pro jeho zdárný vzrůst jsou vhodné lokality, rybníky a močály, které k jinému účelu použity býti nemohou, neboť zvláštní zakládání kultur by se nerentovalo, jelikož puškvorce v divokém stavu roste dostatečné množství.

Kultura puškvorcová v močálech anebo mělkých rybnících zakládá se tím způsobem, že brzy na jaře vkládájí se do bahna oddenkové odnože 20—30 cm dlouhé. Odnože vyhání velmi brzy. Hloubka vody nemá přesahovati 12—15 cm. Další ošetřování není nutné, jelikož rostliny ponechány samy sobě rozmnožují se značně rychle.

Na podzim po vypuštění vody vyjmou se oddenky z bahna, vláknité kořeny a listy odřežou a suší se opatrně při umělém teple. V případě, že žádán je kořen loupaný, loupe se kůra s kořene čerstvého před sušením.

 

Taxonomie

říše Plantae - rostliny
oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné
třída Liliopsida - rostliny jednoděložné
řád Acorales - puškvorcotvaré
čeleď Acoraceae - puškvorcovité
rod Acorus - puškvorec

 

Puškvorec obecný latinsky

Acorus calamus

 

Národní názvy

Česky - Czech   Puškvorec obecný, Šišvorec obecný, akorum, nejedlík, pískačky, piškvorec, prskořen, prsní koření, pruškvorec, šišvorec, tatarák, tatarčík, tatarská tráva, tatarské býlí

Slovensky - Slovak   Puškvorec obyčajný

Anglicky - English   Sweet-flag, Sweet Flag, Calamus, calamus root, muskrat root, flag root, rat root, pine root, sweet sedge, sweet rush, beewort, sweet myrtle, calamus-root, sweet calomel, sweet cane

Albánsky - Shqip   Kashtëfryza

Arabsky - Arabic   وج

Azerbajdžánsky - Azərbaycan   Bataqlıq kəcəvəri

Bělorusky - Беларусь   Аер звычайны

Bulharsky - Bulgarian   Блатен аир, Аир блатен

Čínsky - Chinese   菖蒲, 白菖蒲, 白菖, 藏菖蒲

Dánsky - Danish   Kalmus

Esperanto   Kalam-akoro

Estonsky - Estonian   Harilik kalmus, Luhamõõk, Jõemõõk

Finsky - Finnish   Rohtokalmojuuri

Francouzsky - French   Acore odorant, Schoenante, Jonc odorant

Holandsky - Dutch   Kalmoes, Zwanenbrood

Chorvatsky - Croatian   Obični iđirot, mirisava trska, Iđirot

Islandsky - Iceland  

Italsky - Italian   Calamo, acoro, Calamo aromatico

Japonsky - Japanese   ショウブ, 菖蒲根, しょうぶ, ショウブコン

Litevsky - Lietuvių   Balinis ajeras

Lotyšsky - Latvian   Parastā kalme, Smaržīgā kalme, Kalme

Maďarsky - Hungarian   Orvosi kálmos

Německy - German   Kalmus, Karremanswurz, Kaninchenwurz, Kaninchenwurzel, Karremanswurzel, Gewürzkalmus, Rotting, Schwertheu, Magenbrand, Magenwurz, Nagenwurz, Ackerwurz, Würtzriedt, Zehrwurz

Norsky - Norwegian   Kalmusrot

Polsky - Polish   Tatarak zwyczajny, Ajer

Portugalsky - Portuguese   Açoro, Cana-cheirosa, Cálamo-aromático

Řecky - Greek  

Rumunsky - Romanian   Obligeană

Rusky - Russian   Аир обыкновенный, Ирный корень, Аир болотный, Аир тростниковый

Slovinsky - Slovenian  

Srbsky - Serbian  

Španělsky - Spanish   Cálamo aromático, Ácoro

Švédsky - Swedish   Kalmus, Kalmusrot

Turecky - Turkish   Hazanbel, Azakeğeri

Ukrajinsky - Ukrainian   Аїр тростиновий, Татарське зілля, Аїр тростинний, Аїр звичайний, Лепеха звичайна

Vietnamsky - Vietnamese   Thủy xương bồ

 

Upozornění

Bezpečnost použití léčivých i jedovatých rostlin, hub, léčiv, potravinových doplňků a prostředků, léčebných postupů i diagnózu své choroby vždy konzultujte se svým lékařem. Účelem této stránky není podněcovat návštěvníka k samoléčení své nemoci. Kdo se chce léčit, musí vždy, jako uvědomělý občan EU, navštívit svého odborného lékaře. Pouze ten totiž získal vzdělání na fakultě sponzorované farmaceutickým průmyslem a pouze on má úředně schválené oprávnění někoho léčit nebo mu radit ohledně léčení či s čímkoli ohledně zdraví a nemocí. Účelem této stránky je pouze informace o sice fungujících, ale jen pokoutně používaných nebo starých alternativních možnostech léčby a prevence nemocí. Zde uvedené informace tedy rozhodně neslouží jako náhrada za radu vydanou úředně schváleným lékařem.
Provozovatel webu nenese odpovědnost za správnost informací, ani za nedopatření, nesprávný výklad nebo jakákoli nesprávná rozhodnutí učiněná na základě informací zde uvedených. Jedná se zde pouze o soupis získaných informací, které většinou nebyly ověřovány. Protože jednotlivé stránky jsou vytvářeny jako zápisník a soubor seznamů, nemusí se návštěvníkovi jevit vždy zrovna jako uživatelsky přívětivé. Přes výše uvedené, některé ze zde uvedených informací už pomohly alespoň jednomu člověku odhodit berle a přestat se děsit představy zbytku života na invalidním vozíku. A to za ten čas strávený nad stránkami rozhodně stálo :-)
Další informace jsou obsaženy v uvedené literatuře a na internetu.
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.