Fotodoma

Fotodoma » Houby » Paličkovice nachová

Paličkovice nachová

Popis a výskyt
Obsahové látky
Užívané části, sběr a zpracování
Léčebné účinky
Léčebné užití a dávkování
Varování
Další využití
Pěstování
Choroby a škůdci
Literatura
Taxonomie
Vědecké názvy
Národní názvy

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Popis a výskyt

Paličkovice nachová, Claviceps purpurea

[3] Květy žita napadá často nemoc, která je vyvolávána cizopasnou vřeckalou houbou paličkovicí nachovou (Claviceps purpurea). V prvé dobé jejího vývoje, kdy vlákna houby vnikají do klasů a rozrůstají se v mladém semínku, nelze houby pozorovali prostým okem.

Později vznikne na místě zrna růžkovitý, protáhlý červenofialový útvar, vynikající nápadně z plodného klasu. Toto stadium (sclerotium) je obecně známo jako námel neboli svatojanské žito (Secale cornutum, Fungus secalis). Vyskytuje se všude, kde se pěstuje žito. Trvale vlhkým počasím se vývoj houby obzvláště podporuje.

 

Obsahové látky

[3] Droga má odporný, stuchlý, na houby upomínající zápach a protivnou škrabavou, hořkosladkou chuť. Je jedovatá, obsahuje několik alkaloidů.

 

Užívané části, sběr a zpracování

[3] Pro lékárnu je třeba sbírali námel v červenci, asi týden přede žněmi ječmene.

Přímým oddělením od obilného klasu dostaneme nejlepší zboží. Sbírati se má jen za suchého počasí. Rolník ovšem nedovolí sbírali drogu v poli; proto se většina námele získává až při čištění obilí na sítech (tricurs), při čemž ovšem se ho mnoho poláme. Poněvadž námel obsahuje také mnoho tuku, zlomky snadno žluknou. Dobrá droga má tedy býti pokud možno beze zlomků, jinak je těžko prodejná, nebo vůbec neprodejná.

Námel musí se sušiti velmi dobře, neboť jinak snadno plesniví. Sušiti má se podle možnosti rychle a za mírné teploty. Před uschováním třeba jej dodatečně vysušiti nad vápnem a uzavříti do nádob neprodyšných, jež nepropouštějí světla.

Je dobře prodati drogu co nejdříve, neboť se nedá uchovávali déle než rok.

Malozrnný námel je obyčejně obsahem bohatší než hrubozrnný a platí se také lépe. Námel je jedna z nejcennějších a nejhledanějších drog, jíž možno prodati ihned každé množství a to za výhodných cen.

Dříve, dokud ještě nebyla opatření k čištění obilí tak dokonalá jako dnes, přiházelo se nezřídka, že se s obilím semlel i námel. Požitý námel v chlebě vyvolával těžké onemocnění (námelka - erogtinismus). V létech bohatých na námel objevovalo se toto onemocnění nezřídka jako epidemie (Hannover v r. 1596, 1649, 1736). Dnes ještě, ač zřídka, vyskytuje se toto onemocnění v Haliči.

Většina drogy přichází do světového obcholu z Ruska a Španělska, značné množství také z Haliče. Obzvláště cenné zboží poskytují Čechy. Největší množství námele se vyváží do Ameriky, kdež ovšem jsou požadavky na jakost zboží velmi přísné. Nejlepší námel je na lesních žitech (rálských) v pasekách.

 

Léčebné účinky

[3] Má neobyčejnou schopnost vyvolávali porodní bolesti, resp. je podporovati a zesilovati. Je tedy tato droga v ženském lékařství nepostradatelný lék, jehož se také obzvláště často užívá při vnitřním krvácení.

 

Léčebné užití a dávkování

[3] Námele nesmí se nikdy užiti bez lékařského předpisu.

 

Varování

 

POZOR! Bezpečnost použití rostlin, léčiv, potravinových doplňků a prostředků i diagnózu své choroby vždy konzultujte se svým lékařem. Provozovatel webu nenese odpovědnost za správnost informací, ani za nedopatření, nesprávný výklad nebo jakákoli nesprávná rozhodnutí učiněná na základě informací zde uvedených. Jedná se zde pouze o soupis získaných informací, které většinou nebyly ověřovány. Další informace jsou obsaženy v uvedených zdrojích literatury a na internetu. Účelem této stránky není podněcovat návštěvníka k samoléčení své nemoci. Kdo se chce léčit, musí vždy navštívit svého odborného lékaře. Účelem je pouze informace o používaných nebo starých alternativních možnostech léčby a prevence nemocí. Zde uvedené informace rozhodně neslouží jako náhrada za radu vydanou lékařem.

 

Další využití

 

 

Pěstování

 

 

Choroby a škůdci

 

 

Literatura

[3] Léčivé rostliny (Ph. Mg. Emanuel Senft, Praha 1930), strana 65

 

Taxonomie

říše Fungi - houby
třída Sordariomycetes
řád Hypocreales - masenkotvaré
čeleď Clavicipitaceae - paličkovicovité
rod Claviceps - paličkovice

 

Vědecké názvy

Claviceps purpurea, Claviceps purpurea f. secalis, Claviceps purpurea var. purpurea, Claviceps purpurea var. spartinae, Cordyceps purpurea, Sclerotium clavus, Sphacelia segetum, Sphaeria purpurea

 

Národní názvy

Česky - Czech   Paličkovice nachová, námel

Slovensky - Slovak  Kyjanička purpurová

Anglicky - English  Ergot

Arabsky - Arabic  

Bulharsky - Bulgarian  

Čínsky - Chinese  

Dánsky - Danish  

Esperanto  

Estonsky - Estonian  

Finsky - Finnish  

Francouzsky - French  

Holandsky - Dutch  

Chorvatsky - Croatian  Ražena glavnica

Islandsky - Iceland  

Italsky - Italian  

Japonsky - Japanese  

Litevsky - Lietuvių  

Lotyšsky - Latvian  

Maďarsky - Hungarian  

Německy - German  Mutterkornpilz

Norsky - Norwegian  

Polsky - Polish  Buławinka czerwona

Portugalsky - Portuguese  

Řecky - Greek  

Rumunsky - Romanian  

Rusky - Russian  

Slovinsky - Slovenian  

Srbsky - Serbian  

Španělsky - Spanish  

Švédsky - Swedish  

Turecky - Turkish  

Ukrajinsky - Ukrainian  

Vietnamsky - Vietnamese  
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.