Fotodoma

Fotodoma » Rostliny » Druhy rostlin » Černucha setá

Černucha setá

Černucha setá

Popis
Výskyt
Obsahové látky
Užívané části, sběr a zpracování
Léčivé účinky
Léčebné užití a dávkování
Varování
Další využití
Pěstování
Literatura
Taxonomie
Latinsky
Národní názvy

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Popis

Černucha setá, Nigella sativa, je jednoletá rostlina z čeledi pryskyřníkovitých, Ranunculaceae.

Stonek: Přímý větvený
Výška: 30 cm
Listy: Hluboce a mnohonásobně dělené až nitkovité, dvojmospeřené, porostlé jemnými chloupky.
Květy: Na koncích větví, 5 bělavých až namodralých srdčitých kališních plátků se zelenou skvrnou u báze, 10 plátků korunních, kolínkovitě zahnutých, bohaté na medovou šťávu.
Doba květu: VI - IX
Plody: Srostlé měchýřky s černými semeny. Nazývají se lidově černý kmín.
Doba zrání plodů: VII-VIII
Kořenová část:
Jiné znaky: Chutná po muškátovém oříšku.
Podobné druhy:
[7] Č. setá (N. sativa L.) podobá se velice č. rolní, má však tyčinky tupé (bez špičky) a měchýřky plodní drsné, až nahoru spolu srostlé.
Zajímavosti:

 

Popis v literatuře:

[3] Černucha je jednoletá rostlina z čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae); je domovem v jižní Evropě a v Orientě a u nás se tu a tam pěstuje v zahradách nebo i na poli. Kvetoucí pole černuchové dává včelám vydatnou potravu.

[4] Černucha setebná jest rostlinou jednoletou. Vyrůstá na 30 cm. vysoko; listy jsou dvojmospeřené, jemnými chloupky porostlé, květ jest buď bílý neb modrý a bohatý na medovou šťávu; semeno jest barvy černé; kvete od polovice července do konce srpna.

[5] Jednoletá bylina s lodyhou až 30 cm vysokou, větevnatou, s listy až třikrát dělenými v nitkovité úkrojky. Na koncích větví jsou jednotlivé květy s pěti velkými bleděmodrými lístky kališními, záhy opadavými, 10 plátky korunními, kolínkovitě zahnutými, četnými tyčinkami a více (pěti) semeníky. Plody jsou měchýřky s četnými semeny barvy černé. Náleží do čeledi rostlin pryskyřníkovitých — Ranunculaceae.

[8] Jednoletá, pryskyřníkovitá (ranunculacea) bylina, pěstuje se u nás zřídka v zahrádkách, též vyskytuje se zdívočelá. Květy modrobělavé; černá napříč svraskalá seménka kořenné vůně a ostré chuti jsou větší než seménka kmínu obecného; sbírají se v červenci neb srpnu.

[9] Černucha zahradní spolu s černuchou setou (Nigella sativa) jsou jihoevropské rostliny, které dobře poznáváme podle listů nitkovitě roztřepených a podle ojedinělých ozdobných bleděmodrých květů typu pryskyřníkovitého. Poskytuje černá semena (Semen Nigellae), libovonná a kořenná, známá v obchodě pode jménem černý kmín. Je to rostlina jednoletá, která u nás dobře uzrává, a pěstování její lze co nejvřeleji doporučiti.

[10] V polích mezi obilím růstává v některých krajinách černucha rolní (Nigella arvensis), v zahradách černucha zahradní (Nigella damascena, Gretchen im Busch, Braut nebo Jungfrau im Haane) a černucha setá (Nigella sativa), která též v některých krajích, zvláště okolo Erfurtu pro semeno se pěstuje. Náležejíce k pryskyřníkovi tým vylučují v medných jamkách na spodině lístků korunních hojně sladiny, zakryté zvláštní šupinou, a přístupné pouze silnějšímu hmyzu, jenž dlovede přikrývku tuto nadzdvihnouti. Květ černuchy zahradní podepřen je jemně dělenými listeny jako obalem („panna v háji“), koruna je světle modrá, lodyha 30 až 60 cm vysoká, lysá, černucha setá nemá kol květu obalu, lodyha je pýřitá, v drsných měchýřkách jsou semena vejčitě tříhranná; semen se užívalo dříve v lékařství, nyní jako koření místo kmínu, zvláště ve východních krajinách.

[11] Černucha setá, černý kmín (Nigella sativa) z řádu pryskyřníkovitých — Ranunculaceae, ve Vulgatě: gith, kterýmž jménem i Plinius tuto bylinu uvádí; se jménem „gith“ souvisí také pojmenování našeho koukole polního: Agrostemma githago, který má podobná černá semena. Černý kmín podobá se černuše zahradní (Nigella damascena L.), která se pěstuje za ozdobu v našich zahrádkách, a černuše rolní (Nigella arvensis L.) rostoucí u nás místy na rolích, má květy modrobělavé nebo i žluté, semena podlouhlá, černá, chuti kořenné; v Orientě jimi posypávají chléb a dávají je do pokrmů. Černý kmín roste planě v osení v krajinách okolo středozemního moře a také se seje; semena jeho vytloukali Israelští holí nebo prutem. Pěstuje se také odedávna v okolí Erfurtu na rolích a také zde splaňuje; v Čechách pěstuje se zřídka.

[12] V jižní Evropě a místy i ve střední se pěstuje č. setá (N. sativa), velmi podobná č. rojní, od níž se liší hlavně drsnými měchýřky až nahoru srostlými.

[13] Černucha setá neboli černý kmín, jednoletá rostlina pryskyřníkovitá v Egyptě a již. Evropě domácí, 30—60 cm vys. s velikými, bledě modrými květy. Plod jest nadmutá, měkce ostnitá a mnohopouzdrá tobolka. Semena jsou černá, napříč svraskalá. Kvete v červnu a červenci.

Černucha setá

 

Výskyt

Stanoviště: Jako plevel na polích a rumištích.
Nároky: Teplé stanoviště.
Výskyt:
Rozšíření: Pochází z jižní Evropy a západní Asie.
Význam: Léčivá rostlina, koření, medonosná rostlina.

[5] Pochází ze zemí kol moře Středozemního a západní Asie.

[6] Tato jednoletá bylina pryskyřníkovitá je původem z jižní Evropy a Orientu, u nás se v zahrádkách pěstuje a také někdy zplaňuje.

Černucha setá

 

Obsahové látky

Melanthin (prudký jed), silice, tříslovina, hořčina nigellin.

[3] Semeno obsahuje mnoho mastného a trochu etherického oleje, dále látku saponinu podobnou (melanthin) a alkaloidy nigellin a conigellin.
Semena mají aromatickou vůni, připominajicí poněkud římský kmín, jež je zřejmá hlavně při rozetřeni; chutnají ostře kořenně.

[5] Semena obsahují silici kmínovou, mastný olej, glykosidy konigellin a nigellin, pryskyřici a j. látky, jakož i alkaloid damascenin.

[12] Černá, hranatá a drsná její semena obsahují eterický olej (0,6%, hlavní jeho součást jest damascenin C10H15NO3), mastný olej (32%).

Černucha setá

 

Užívané části, sběr a zpracování

Semena

Sbírají se celé tobolky v červenci až září po dozrátí. Po vysušení se semena vydrolí. Semeno zraje dle setby koncem srpna. Zralost se pozná podle tmavě zbarvených semenných tobolek. Nesmí se čekat až do otevření tobolek, protože by semeno začalo předčasně vypadávat. Požaté nebo vytrhané rostliny se nechávají schnout ve snopech na poli nebo ve stodole. Po vyschnutí se mlátí a čistí. Semeno se pak ještě samo v tenké vrstvě dosušuje.

 

[3] Jako drogy užívá se (dnes ovšem již velmi zřídka) semen (semen Nigellae).

Sklizeň semen počíná, když tobolky hnědnou. Se sklizní nesmíme otáleti, neboť jinak tobolky rozpukají a vysype se mnoho semen. Rostliny se vytrhají, sváží do svazečků a za příznivého počasí nechají se státi několik dni na poli, aby dozrály. Při svážení vyloží se vůz plachtami.

Ve stodole se rozloží svazečky do tenkých vrstev, častěji se obracejí a konečně, když nať zcela uschla, vymlátí se jako obilí. Semeno necháme dosušiti na vzdušné půdě, rozestřené v tenké vrstvě.

[6] Její drobná černavá semena kořenné vůně a ostré chuti sbírají se v červenci neb srpnu a upotřebují se jako koření, zřídka též v medicíně (semen Nigellae). Dříve byl černý kmín („cumini nigri“ neb „Melanthii“) v lékařství více používán. Také semen černuchy zahradní (Nigella damascena L.) lze podobně upotřebiti.

Černucha setá

 

Černucha setá - léčivé účinky

Jsou uvedeny také abstrakty (•) mnoha vědeckých studií.

• Semena černého kmínu se pravděpodobně k léčebným účelům využívala již od starověku (před 3600 lety).
Nigella sativa je slibný přírodní lék na širokou škálu nemocí.
Nigella sativa: snižuje riziko různých onemocnění.
Nigella sativa: Cenná perspektiva v managementu chronických onemocnění.
• Nigellon v relativně nízkých koncentracích je velmi účinný při inhibici uvolňování histaminu.
• Fytochemie, farmakologie a terapeutické využití černého semene (Nigella sativa).

 

Abstinenční syndrom
• Černý kmín (Nigella sativa) je účinný při dlouhodobé léčbě závislosti na opioidech.
• Extrakt Nigella sativa ovlivňuje podmíněnou preferenci místa vyvolanou morfinem u potkanů, což naznačuje, že může mít terapeutickou hodnotu při léčbě závislosti a/nebo tolerance na morfin.
• Zdá se, že olej Nigella sativa má terapeutický potenciál v toleranci a závislosti na opioidech.

Akné
• Hydrogel N. sativa měl významné účinky na zlepšení symptomů acne vulgaris s přijatelnou snášenlivostí.

Alergie
- používá se k léčení alergií
• Černý kmín zmírňuje příznaky alergické rýmy.
• Suplementace semen N. sativa během specifické imunoterapie alergické rinitidy může být považována za potenciální adjuvantní terapii.
• Extrakt ze semen Nigella sativa (černý kmín) zmírňuje příznaky alergického průjmu u myší, který zahrnuje opioidní receptory.
• Klinické a experimentální účinky Nigella sativa a jejích složek na respirační a alergické poruchy.
N. sativa prokázala farmakologické a terapeutické účinky na respirační, alergické a imunologické poruchy.

Alzheimerova choroba
- viz také Mikrogliální zánět
Nigella sativa nebo thymoquinone by mohly představovat účinnou strategii proti Alzheimerově chorobě.

Anthelmintikum - viz Paraziti

Antihyperlipidemikum
• Semeno N. sativa má antidiabetické a antihyperlipidemické vlastnosti a zlepšuje vazoreaktivitu, endoteliální dysfunkci a vaskulární zánět.
• Tyto výsledky naznačují, že Nigella sativa může zlepšit změnu hladin lipidů způsobenou nemocemi nebo toxickými látkami.
• Panenský olivový olej a semena Nigella sativa měly antihyperlipidemické a hypoglykemické účinky.

Antimikrobikum
• Tato studie potvrzuje potenciální antioxidační a antimikrobiální aktivity etanolových extraktů z Nigella sativa.
• Hodnocení antimikrobiálních a protizánětlivých aktivit extraktů semen šesti druhů Nigella.
• Tento literární průzkum odhalil silné antimikrobiální vlastnosti N. sativa proti multirezistentním kmenům in vitro.

Antimykotikum
- antimykotické účinky
Nigella sativa (černý kmín) a Syzygium aromaticum (hřebíček) chrání před aflatoxikózou u potkanů.
• Nigellothioniny ze semen černého kmínu vykazují silnou antifungální a cytotoxickou aktivitu.

Antioxidant
• Tato metaanalýza naznačuje, že suplementace Nigella sativa u lidí může být přínosem jako antioxidant.
• Hydroalkoholový extrakt z Nigella sativa snížil oxidační stres v hipokampu diabetických potkanů ​​vyvolaných STZ.
• Antioxidační a cytoprotektivní účinky semen Nigella sativa L. na varlata krys exponovaných glutamátem sodným.
Nigella sativa fixovaný i esenciální olej jsou účinné při zlepšování antioxidačních indexů proti oxidačnímu stresu vyvolanému bromičnanem draselným.
• Účinky oleje Nigella sativa a thymochinonu na oxidační stres vyvolaný zářením v tkáni ledvin.
• Hydroalkoholové extrakty N. sativa a C. longa vedly ke zlepšení oxidačního stresu vyvolaného ADR.
• Metanolové extrakty a těkavé olejové extrakty ze semen N. sativa mohou být použity jako antioxidanty i hypolipidemika
Nigella sativa působí v ledvinách jako silný lapač volných radikálů, aby zabránil toxickým účinkům gentamicinu.
Nigella sativa a kopřiva snižují peroxidaci lipidů a jaterní enzymy a zvyšují aktivitu antioxidačního obranného systému u potkanů ​​léčených CCl4.
Nigella sativa a thymoquinon zmírňují oxidační stres a kognitivní poruchy po mozkové hypoperfuzi u potkanů.
Nigella sativa by mohla být účinná proti oxidativnímu poškození vyvolanému organofosfáty.
• Tato studie potvrzuje potenciální antioxidační a antimikrobiální aktivity etanolových extraktů z Nigella sativa.
• Suplementace Nigella sativa L. výrazně zlepšuje neurotoxicitu vyvolanou olovem v raném věku a poskytuje neuroprotektivní a antioxidační potenciál.
Nigella sativa může být klinicky užitečná pro ochranu beta-buněk před oxidačním stresem.
Nigella sativa oil a Thymoquinone korigují STZ-diabetem vyvolané změny v CK-MB a mozkových monoaminech díky svým antioxidačním vlastnostem.
Nigella sativa má protizánětlivé a antioxidační účinky při experimentálním zánětu.
• Renoprotektivní účinek Nigella sativa proti nefrotoxicitě vyvolané cisplatinou a oxidačnímu stresu.
• Ochranný účinek extraktu Nigella sativa na zánět plic a oxidační stres vyvolaný lipopolysacharidem.
• Nový saponin oleananového typu z nadzemních částí Nigella sativa s antioxidačním a antidiabetickým potenciálem.
• Hodnocení antioxidační aktivity extraktů Nigella sativa a Allium ursinum na buněčném modelu doxorubicinem indukované kardiotoxicity.

Artritida
Nigella sativa olej významně zmírnil adjuvantní artritidu a vyšší dávka zabránila rozvoji artritidy s inhibicí 56 %.
• Thymochinon, extrakt ze semene černého kmínu, zmírňuje artritidu u krysího modelu revmatoidů.

Astma
- používá se k léčení astmatu
Nigella sativa (černý kmín) má silné antiastmatické vlastnosti.
• Suplementace Nigella sativa může poskytnout další výhody pro léčbu astmatu.
• Suplementace N. sativa inhalační udržovací terapií zlepšuje některá měřítka funkce plic a zánětu u částečně kontrolovaného astmatu.
• Suplementace Nigella sativa zlepšuje kontrolu astmatu a biomarkery: Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie.
N. sativa by mohla být považována za potenciální terapii pro léčbu a prevenci astmatu.
• Thymoquinon, hlavní složka Nigella sativa (černý kmín), je lepší než lék flutikason na zvířecím modelu astmatu.
• Přehled literatury o léčivých přínosech Nigella sativa u bronchiálního astmatu.
• Černý kmín obsahuje nigellon a thymochinon, které blokují leukotrien D4, který je spojován s respiračním onemocněním.
• Černý kmín snižuje leuketriony a 5-lipoxygenázu, dva zánětlivé mediátory u astmatu.
• Srovnávací imunomodulační aktivita přípravků Nigella sativa L. na prozánětlivé mediátory: zaměření na astma.

Autoimunitní onemocnění
• Semena černého kmínu zlepšují sérové ​​lipidy, aterogenní index plazmy a modulují antropometrické vlastnosti u pacientů s Hashimotovou tyreoiditidou.
• Semena Nigella sativa lze považovat za terapeutické činidlo při léčbě metabolických abnormalit souvisejících s Hashimotem.
• Celá semena N. sativa by mohla poskytnout slibné činidlo účinné jak při ochraně, tak při léčbě experimentální autoimunitní encefalomyelitidy.

Bakterie
- antibakteriální účinky
Nigella sativa má antibakteriální, antivirové, protizánětlivé a hojivé vlastnosti.
• Černý kmín má klinicky užitečnou anti-H. pylori ve srovnání s trojkombinací.
• Dosin vymýtil H. pylori asi u 57 % infikovaných pacientů.
• Příznivé zdravotní účinky Nigella sativa na eradikaci Helicobacter pylori, symptomy dyspepsie a kvalitu života u infikovaných pacientů.
• Tato studie prokázala, že domácí med z černých semen má srovnatelnou antibakteriální aktivitu jako manuka med.
• Bioaktivní sloučeniny esenciálního oleje Nigella sativa jako antibakteriální látky proti Chlamydia Trachomatis D.
N. sativa měla in vitro aktivitu proti S. entrica a může být použita jako terapeutika.
• Extrakt ze semen N. sativa a thymochinon prokázaly silný bakteriostatický a baktericidní účinek proti Staphylococcus aureus.
• Esenciální olej Nigella sativa a jeho bioaktivní sloučeniny jako modifikátory odolnosti proti Staphylococcus aureus.
Nigella sativa má antibakteriální aktivitu proti klinickým izolátům Staphylococcus aureus rezistentních na meticilin.
• Molekulární studie imunologického enzymu shlukujícího faktoru B pro inhibici Staphylococcus aureus s esenciálními oleji Nigella sativa.
• Semena N. sativa mají antimikrobiální účinky proti různým patogenům, včetně bakterií, virů, schistosom a plísní.

Bolest
• Tato studie podporuje použití N. sativa v lidovém léčitelství jak jako analgetikum, tak i jako protizánětlivé.
• Liposomální přípravek oleje z černých semen prokázal významnou analgetickou aktivitu u myší.
• Zvýšená antinociceptivní aktivita oleje Nigella sativa po jeho kombinované léčbě s medem u potkanů.
• Etanolový extrakt z Nigella sativa měl u myší významný analgetický účinek.
• Esenciální olej ze semene černého kmínu má silnou analgetickou a protizánětlivou aktivitu.
• Tyto výsledky naznačují, že olej z N. sativa a thymochinon mají antinociceptivní účinky.
• Přehled analgetických a protizánětlivých účinků černého kmínu (Nigella sativa) a jeho aktivní složky Thymoquinone.

Cévy
• Účinnost oleje Nigella sativa na endoteliální funkci a aterogenní indexy u pacientů s onemocněním koronárních tepen.
N. sativa lze použít k minimalizaci rizika diabetické mikroangiopatie.
• Semeno N. sativa má antidiabetické a antihyperlipidemické vlastnosti a zlepšuje vazoreaktivitu, endoteliální dysfunkci a vaskulární zánět.

Covid-19
• Výtažky z černého kmínu, sladkého pomeranče a Anthemis hyalina všechny vykazují antivirovou aktivitu proti koronaviru.
• Slibné preventivní a léčebné účinky doplňků výživy TaibUVID pro COVID-19.
• Suplementace olejem Nigella sativa byla u pacientů s mírnou infekcí COVID-19 spojena s rychlejším zotavením symptomů než běžná samotná péče.
• Thymochinon může být považován za účinnou nebo adjuvantní léčbu infekce SARS CoV2.
• Virtuální screening fytosložek ze zázračné byliny Nigella sativa zaměřené na nukleokapsidový protein a papainu podobnou proteázu SARS-CoV-2.
• Potenciální výhody kombinace Nigella sativa a doplňků zinku k léčbě COVID-19.
• Identifikace SARS-CoV-2 RNA-dependentních inhibitorů RNA polymerázy z hlavních fytochemikálií Nigella sativa.
• In silico identifikace sloučenin z oleje ze semen Nigella sativa jako potenciálních inhibitorů cílů SARS-CoV-2.
• In vitro potenciální antivirová aktivita SARS-CoV-19 přírodního produktu thymohydrochinonu a dithymochinonu z Nigella sativa.
• Mechanistické aspekty léčivých rostlin a sekundárních metabolitů proti koronaviru těžkého akutního respiračního syndromu 2.
• Přírodní produkty pro prevenci a léčbu COVID-19 s ohledem na předchozí koronavirové infekce a nové studie.
Nigella sativa L. a COVID-19: Pohled na chemické složky proti COVID-19, klinické testy, vynálezy a patentovou literaturu.
• Nigellidin (Nigella sativa, semeno černého kmínu) navázaný na SARS CoV-2 nsp3 a hostitelské zánětlivé proteiny může inhibovat replikaci/transkripci viru.
• Možné terapeutické účinky Nigella sativa a jejího thymochinonu na COVID-19.
• Potenciální role suplementace Nigella sativa fyzickou aktivitou v profylaxi a léčbě COVID-19.
• Přehodnocení farmakologického potenciálu semene Nigella sativa: Slibná možnost prevence a léčby COVID-19.
• Inhibitory SARS-CoV-2 z Nigella sativa.
N. sativa by mohla být použita jako adjuvantní terapie spolu s přeměněnými konvenčními léky k léčbě pacientů s COVID-19.
Nigella sativa L jako potenciální fytoterapie pro koronavirové onemocnění 2019.

Cukrovka
• Semena černého kmínu mají výrazné antidiabetické účinky u diabetiků 2. typu.
• Účinky odporového tréninku a nigella sativa na diabetes 2.
• Suplementace Nigella sativa zlepšuje kardiometabolické ukazatele u populace s prediabetem a diabetes mellitus 2. typu.
• Současné poznatky naznačují, že suplementace N. sativa je vhodnou volbou při zvládání komplikací T2D.
• Účinky Nigella sativa na glykemickou kontrolu, lipidové profily a biomarkery zánětlivého a oxidačního stresu.
• Konzumace N. sativa má významný vliv na snížení glykemie.
• Randomizovaná kontrolovaná studie bylinné sloučeniny pro zlepšení metabolických parametrů u diabetických pacientů s nekontrolovanou dyslipidémií.
• Olej Nigella sativa měl příznivé účinky na kontrolu glykémie, profil sérových lipidů, krevní tlak a tělesnou hmotnost u lidí s T2D.
• Olejový doplněk Nigella sativa má kardiovaskulární ochranné účinky u pacientů s T2DM.
• Prášek semen Nigella sativa může být zajímavý při snižování koncentrací lipidů u hyperlipidemických subjektů.
N. sativa olej by mohl být použit proti multirezistentním S. aureus při léčbě diabetických ran.
• Rostlinná směs obsahující Nigella sativa, Myrhu, Gum Olibanum (kadidlo), Gum Asafoetida a Aloe snižuje hladinu cukru v krvi inhibicí glukoneogeneze hepatis.
• Černý kmín může mít antidiabetické účinky zvýšením citlivosti na inzulín.
• Hyperglykemická aktivita černého kmínu u krysího modelu diabetu může být způsobena regenerací/proliferací beta buněk.
• Černý thymochinon zlepšil sekreci inzulínu, ukládání glykogenu v játrech a oxidační stres u diabetických samců potkanů ​​wistar vyvolaných streptozotocinem.
• Chronické podávání extraktu ze semen N. sativa má výrazný hypoglykemický účinek.
• Účinky polysacharidů semen Nigella sativa na diabetické myši typu 2 a střevní mikroflóru.
• N. sativa a propolis by mohly být výbornou adjuvantní podporou v terapii diabetes mellitus a prevenci jeho komplikací.
N. sativa a thymoquinone se mohou ukázat jako klinicky užitečné při léčbě diabetiků a při ochraně β-buněk před oxidativním stresem.
• Olej z N. sativa může být užitečný pro snížení hladiny glukózy v krvi a zvýšené oxidační aktivity u diabetických pacientů.
• Semeno N. sativa má antidiabetické a antihyperlipidemické vlastnosti a zlepšuje vazoreaktivitu, endoteliální dysfunkci a vaskulární zánět.
Nigella sativa stimuluje sekreci inzulínu z izolovaných krysích ostrůvků a inhibuje trávení a absorpci (CH2O)n ve střevě.
Nigella sativa má terapeutický ochranný účinek u diabetu tím, že snižuje oxidační stres a zachovává integritu beta-buněk slinivky břišní.
Nigella sativa má u potkanů ​​účinek snižující lipidy a senzibilizující účinek na inzulín.
Nigella sativa olej významně snížil koncentraci glukózy v krvi u diabetických potkanů.
• Ochranné a antidiabetické účinky extraktu z Nigella sativa na koncentrace glukózy v krvi proti diabetu vyvolanému streptozotocinem (STZ) u potkanů.
• Tyto výsledky potvrzují antidiabetickou aktivitu extraktu semen N. sativa.
• Panenský olivový olej a semena Nigella sativa měly antihyperlipidemické a hypoglykemické účinky.
• Nový saponin oleananového typu z nadzemních částí Nigella sativa s antioxidačním a antidiabetickým potenciálem.
• Přehled účinků Nigella sativa na endoteliální dysfunkci u diabetes mellitus.
• Antidiabetická aktivita Nigella Sativa a její aktivní složky thymochinonu.
Nigella sativa může u těchto modelů diabetu zlepšit glykemický stav a lipidový profil.
Nigella sativa by mohla být použita jako adjuvans pro perorální antidiabetika při kontrole diabetu.
Nigella sativa přímo inhibuje elektrogenní střevní absorpci glukózy in vitro.
Nigella sativa při kontrole diabetu 2. typu, kardiovaskulárních chorob a revmatoidní artritidy.
• Údaje podporují etnobotanické použití oleje ze semen N. sativa jako léčby diabetu.

Detoxikace
- celkově detoxikuje
• Černý kmín (Nigella sativa) má profylaktický účinek na oběti chemických válek.

Deprese
• Hodnocení antidepresivního účinku chronického podávání fixovaného oleje Nigella versus fluoxetin.

Diabetická nefropatie
• Suplementace olejem Nigella sativa měla ochranný účinek u diabetické nefropatie.
• Léčba olejem Nigella sativa a thymochinonem snížila albuminurii v experimentálních modelech diabetické nefropatie.

Dýchací cesty
- při zánětu horních cest dýchacích
- používá se k léčení dýchacích obtíží
- na zánět dýchacích cest
• Účinky extraktu Nigella sativa na chronickou rinosinusitidu.
N. sativa by mohla být použita při léčbě onemocnění rinosinusitidy.
• Klinické a experimentální účinky Nigella sativa a jejích složek na respirační a alergické poruchy.
N. sativa prokázala farmakologické a terapeutické účinky na respirační, alergické a imunologické poruchy.

Endoteliální dysfunkce
• Semeno N. sativa má antidiabetické a antihyperlipidemické vlastnosti a zlepšuje vazoreaktivitu, endoteliální dysfunkci a vaskulární zánět.

Epilepsie
• Vodní extrakt ze semene černého kmínu má výraznou antiepileptickou aktivitu u dětí.
• Semeno N. sativa vykazuje příznivé účinky při různých poruchách centrálního nervového systému včetně poruchy paměti, epilepsie a neurotoxicity.

Epitel
- krycí tkáň
• Podávání Nigella sativa lze použít k prevenci formaldehydem indukované apoptózy a poškození epitelu.

Flebitida
• Lokální aplikace oleje N. sativa je účinná v prevenci flebitidy vyvolané chemoterapií.

Fungicid
• Černý kmín vykazuje významnou antifungální aktivitu proti kandidóze u myší.
Nigella sativa poskytuje terapeutický účinek snížením počtu kolonií plísní a zvýšením hladin IgM.
• Zlepšující účinky Nigella sativa, thymoquinonu a bentonitu proti aflatoxikóze u brojlerů.
• Nigellothioniny ze semen černého kmínu vykazují silnou antifungální a cytotoxickou aktivitu.

Funkční dyspepsie
- zácpy nebo průjmy
• Suplementace medu a N. sativa může způsobit významné symptomatické zlepšení u pacientů s funkční dyspepsií, kteří dostávali standardní antisekreční terapii.

Gastritida
Nigella sativa by mohla snížit pravděpodobnost gastritidy vyvolané hypotyreózou.
• Omega-3 mastné kyseliny, olej z černých semen a kurkuminoidy mají terapeutickou roli při gastritidě na zvířecím modelu.

Gastrointestinální trakt
• Tento přehled poskytuje letní vědecký výzkum týkající se gastrointestinálního účinku N. sativa a jeho hlavní složky, thymochinonu.
Nigella sativa olej může pomoci zabránit doprovodné gastrointestinální dysfunkci při chemoterapii cisplatinou.

HIV
Nigella Sativa Concoction indukovaná trvalá séreverze u HIV pacienta.
Nigella sativa (černý kmín) chrání před chronickou antiretrovirovou terapií spojenou s inzulínovou rezistencí u potkanů ​​infikovaných HIV-1.

Hojení ran
• Extrakt N. sativa významně podporoval hojení ran u diabetických potkanů.
• Synergický účinek medu a Nigella sativa na hojení ran u potkanů.
Nigella sativa a její účinná látka urychlují hojení ran.
• Bylo prokázáno, že Nigella sativa a thymoquinone podporují hojení ran, zmírňují zánět tkání a zabraňují fibróze orgánů prostřednictvím regulace procesu přechodu z epitelu na mezenchym.
Nigella sativa má antibakteriální, antivirové, protizánětlivé a hojivé vlastnosti.

Horečka
- používá se k snížení horečky

Hyperhomocysteinemie
• Ochrana oleje Thymoquinone a Nigella sativa proti hyperhomocysteinemii vyvolané methioninem u potkanů.

Hypertenze - viz Krevní tlak

Hypertriglyceridémie
• Přehled léčivých rostlin v léčbě hypertriglyceridémie.

Chemopreventivum
Nigella sativa je silné chemopreventivní činidlo a může potlačit renální oxidační stres, toxicitu a podporu nádorů zprostředkovaný bromičnanem draselným.
Nigella sativa je silné chemopreventivní činidlo a potlačuje oxidační stres vyvolaný Fe-NTA, hyperproliferativní odpověď a renální karcinogenezi.

Cholesterol
Nigella Sativa má významný vliv na plazmatické koncentrace lipidů, což vede ke snížení celkového cholesterolu.
• Olej z černého kmínu snižoval prozánětlivé cytokiny, laktátdehydrogenázu, triglyceridy a cholesterol, které byly zvýšeny u kolitidy.

Chřipka
- používá se k léčení chřipky

Imunita
• Efekt doplnění stravy o Nigella sativa (černá semena) zprostředkovává imunologické funkce.
• Kvalitativní a kvantitativní srovnání imunomodulačních účinků Crocus sativus a Nigella sativa.
• Experimentální důkazy naznačují, že extrakty N. sativa a TQ mohou být potenciálně účinnými terapeutickými činidly k regulaci imunitních reakcí.
• Molekulární studie imunologického enzymu shlukujícího faktoru B pro inhibici Staphylococcus aureus s esenciálními oleji Nigella sativa.
N. sativa prokázala farmakologické a terapeutické účinky na respirační, alergické a imunologické poruchy.
Nigella sativa: doplněk stravy jako imunomodulátor na bázi bioaktivních složek.
Nigella sativa: Příznivá alternativní léčba zánětlivých poruch a poruch imunitního systému.
• Tyto výsledky ukazují, že esenciální olej z Nigella sativa má silné imunomodulační vlastnosti.
• Imunomodulační účinky účinných látek z Nigella sativa v buňkách RAW264.7 prostřednictvím signálních drah NF-κB/MAPK.

Infekce
• Tato metaanalýza naznačuje, že N. Suplementace semen sativa a oleje ze semen může významně snížit hladinu CRP v séru.

Inzulínová rezistence
• Bylo zjištěno, že olej z N. sativa je účinný jako přídavná terapie u pacientů se syndromem inzulínové rezistence.
• Ochranné účinky Nigella sativa na metabolický syndrom u žen v menopauze
• Kombinaci černého kmínu a kurkumy lze doporučit s úpravou životního stylu jako výchozí bod pro pacienty s MetS k zastavení jejích budoucích komplikací a progrese.
• Monoterapie olejem Nigella sativa a pikolinátem chromitým může snížit inzulinovou rezistenci vyvolanou fruktózou.
Nigella sativa olej má možný přínos jako činidla modifikující onemocnění pro inzulínovou rezistenci v mozku.
Nigella sativa (černý kmín) chrání před chronickou antiretrovirovou terapií spojenou s inzulínovou rezistencí u potkanů ​​infikovaných HIV-1.

Ischemie
N. sativa by mohla být potenciálním kandidátem pro léčbu poruch souvisejících s ischemií v klíčových orgánech.

Ischemicko-reperfuzní poškození
Nigella sativa olej a thymochinon mohou mít ochranné účinky během mozkového ischemicko-reperfuzního poškození.
Nigella sativa olej chrání krysí vaječník před oxidačním poškozením v důsledku ischemie-reperfuze.
• Olej Nigella sativa se zdá být vysoce slibným prostředkem pro ochranu tkání před oxidačním poškozením a prevenci poškození orgánů v důsledku I/R ledvin.
• Léčba Nigella Sativa chránila střevní tkáň potkana před ischemicko-reperfuzním poškozením střeva.
Nigella sativa Post-kondicionování zlepšilo srdeční funkce v izolovaném srdci potkana během poranění I/R zlepšením stavů oxidačního stresu myokardu.

Játra
- podporuje činnost jater
• Účinek Nigella sativa při léčbě nealkoholického ztučnění jater.
• Účinnost léčivých rostlin pro kontrolu glykémie u diabetu 2. typu.
• Konzumace Nigella sativa může snížit zánětlivé biomarkery u pacientů s NAFLD.
• Podání N. sativa u pacientů s HCV bylo tolerovatelné, bezpečné, snížilo virovou zátěž a zlepšilo oxidační stres, klinický stav a kontrolu glykémie u diabetických pacientů.
• Doplňky oleje ze semen Nigella sativa mohou snížit jaterní enzymy a lipidové profily u pacientů s NAFLD.
• Frakce bohatá na thymochinon extrahovaná z Nigella sativa účinně zlepšila antioxidační kapacitu plazmy a jater.
• Srovnávací hepatoprotektivní účinek Nigella sativa před a po léčbě.
• Rybí olej a emulze těkavých olejů Nigella sativa měly slibné hepato-regenerační a renoprotektivní schopnosti.
• Extrakt z hroznových semen, extrakt z černých semen a kurkumin zlepšují poškození jater vyvolané tamoxifenem.
• Semena N. sativa se zdála být bezpečná a možná i ochranná proti hepatotoxicitě vyvolané chloridem uhličitým.
• Semena černého kmínu snížila hepatotoxicitu methotrexátu a zlepšila přežití u dětí s ALL.
• Semena Nigella sativa mohou chránit před oxidativním poškozením jater vyvolaným octanem olovnatým.
Nigella sativa má terapeutický účinek na cholestatické poškození jater u potkanů ​​s ligací žlučovodu.
• Extrakt Nigella sativa má hepatoprotektivní účinek proti akutní hepatotoxicitě vyvolané paracetamolem.
Nigella sativa L. olej chrání před indukovanou hepatotoxicitou a zlepšuje profil sérových lipidů u potkanů.
Nigella sativa olej zlepšuje hepatotoxicitu způsobenou chloridem uhličitým.
Nigella sativa neboli L-Carnitin má zmírněné účinky na metabolické a histopatologické změny v jaterních tkáních potkanů ​​krmených HFD.
• Extrakt ze semen Nigella sativa má ochranné účinky proti hepatotoxicitě vyvolané acetaminofenem a metabolickým poruchám u potkanů.
• Olivový olej a N. sativa olej mají ochranný účinek proti hepatotoxicitě vyvolané tetrachlormethanem.
• Ochranný účinek Nigella sativa a cibulového extraktu proti jaterní toxicitě vyvolané 5-fluorouracilem.
• Ochranné účinky oleje Nigella sativa proti poškození jater u potkanů ​​vyvolaném karboplatinou.
• Aktivní složka černého semene, thymochinon, zvrátila nealkoholické ztučnění jater spojené s experimentální hypotyreózou u potkanů.
• Ochranný účinek semen Nigella sativa proti jaterní dysfunkci vyvolané glutamátem sodným.
• Tyto experimentální výsledky silně naznačují ochranný účinek Nigella sativa proti toxickému účinku olova na jaterní a ledvinové tkáně.
• Přírodní produkt induktory hemoxygenázy jako léčba nealkoholického ztučnění jater.
• Účinnost N. sativa oddálit progresi chronických jaterních onemocnění by měla být považována za preventivní lék u pacientů s jaterními poruchami.
• Mechanismy, kterými N. sativa brání progresi chronických jaterních onemocnění, by měly být používány jako preventivní lék u pacientů s jaterními poruchami.

Kardiovaskulární onemocnění
• Vliv suplementace Nigella sativa na kardiovaskulární rizikové faktory u obézních žen a žen s nadváhou.
• Účinky suplementace černých semen na kardiovaskulární rizikové faktory u pacientů s nealkoholickým ztučněním jater.
Nigella sativa při kontrole diabetu 2. typu, kardiovaskulárních chorob a revmatoidní artritidy.

Kašel
- prostředek pro vykašlávání a odkašlávání

Keto dieta
• Hexanové extrakty z N. sativa mají ochrannou a terapeutickou roli při oxidativním stresu způsobeném dietami s vysokým obsahem tuků.

Klimakterium
• Tyto nálezy naznačily pravděpodobnou prospěšnou roli N. sativa v léčbě postmenopauzálních symptomů.

Kognice
• Aktivní složky v Nigella sativa a olivovém oleji se mohou ukázat jako užitečné při léčbě zhoršené kognice.
Nigella sativa a thymoquinon zmírňují oxidační stres a kognitivní poruchy po mozkové hypoperfuzi u potkanů.

Kojení
- podporuje tvorbu mateřského mléka
• Využití tradičních znalostí může připravit cestu k nalezení účinných fytofarmak pro zvýšení mateřského mléka.

Kosti
• Účinky Nigella sativa a lidského parathormonu na kostní hmotu a sílu u diabetických potkanů.
• Extrakt ze semen Nigella sativa prokázal neuvěřitelně pozitivní účinky na zlepšení hojení kostí v tomto experimentálním osteoporotickém modelu.

Krev
• Černý kmín zlepšuje krevní lipidové profily.
• Metanolové extrakty a těkavé olejové extrakty ze semen N. sativa mohou být použity jako antioxidanty i hypolipidemika

Krevní tlak
• Tato metaanalýza naznačuje, že krátkodobá léčba práškem N. sativa může významně snížit hladiny SBP a DBP.
• Každodenní užívání semen černého kmínu po dobu 2 měsíců může mít účinek na snížení krevního tlaku u pacientů s mírnou hypertenzí.
• Použití oleje ze semen N. sativa jako doplňku k běžným lékům vykazovalo další antihypertenzní účinky a také příznivé účinky na kontrolu glukózy a metabolismus lipidů.
Nigella sativa olej může být prospěšný pro kontrolu hypertenze.
• Standardizovaný extrakt z Nigella sativa a jeho hlavní složka, thymochinon, zlepšují hypertenzi vyvolanou angiotensinem II.
Nigella sativa potenciální bylina pro farmakoterapeutickou léčbu hypertenze.

Křeče
- působí proti křečím hladkého svalstva - spazmolytikum

Kůže
• Přehled rostlinné terapie Nigella sativa v dermatologii.

Laktagogum
- pro podporu činnosti mléčných žláz

Ledvinové kameny
• Je prokázáno, že N. sativa má významné pozitivní účinky na vymizení nebo zmenšení ledvinových kamenů.
• Podávání oleje ze semen Nigella sativa má ochranný účinek proti urolitiáze.
• Léčba krys etanolovým extraktem z Nigella sativa snížila počet usazenin šťavelanu vápenatého.
• Přehled dietních rostlin pro prevenci a léčbu ledvinových kamenů.

Ledviny
• Suplementace olejem N. sativa spolu s alfa-keto analogem je účinná a bezpečná při oddálení progrese pacientů s CKD stadia 3 a 4.
• Rybí olej a emulze těkavých olejů Nigella sativa měly slibné hepato-regenerační a renoprotektivní schopnosti.
N. sativa obsahuje silné bioaktivní složky, které mohou pomoci při léčbě renální toxicity vyvolané cisplatinou.
• Extrakt N. sativa a vitamín E zlepšily biochemické parametry séra a moči a funkci ledvin při nefrotoxicitě vyvolané cisplatinou.
N. sativa může být užitečná při zmírňování příznaků nefrotoxicity gentamicinu u potkanů.
Nigella sativa působí v ledvinách jako silný lapač volných radikálů, aby zabránil toxickým účinkům gentamicinu.
• Extrakt Nigella Sativa prokázal ochranné účinky na ledviny proti poškození způsobenému aspirinem.
Nigella sativa má významnou nefroprotektivní aktivitu na paracetamolem indukovanou nefrotoxicitu.
Nigella sativa má ochranný účinek na aspirinem indukovanou nefrotoxicitu u potkanů.
Nigella sativa chrání proti nefrotoxicitě vyvolané methotrexátem.
Nigella sativa L. jako imunomodulátor a preventivní účinek na poškození ledvinové tkáně myší s lupusem vyvolané pristanem.
Nigella sativa olej zlepšuje nefrotoxicitu způsobenou dusitanem sodným u zvířat.
Nigella sativa olej chrání ledvinovou tkáň před volnými kyslíkovými radikály.
• Olej ze semen Nigella sativa má ochranný účinek proti akutnímu poškození ledvin vyvolanému cisplatinou.
• Předběžné ošetření Nigella sativa má ochranný účinek proti poškození ledvin vyvolanému renální reperfuzí.
• Renoprotektivní účinek Nigella sativa proti nefrotoxicitě vyvolané cisplatinou a oxidačnímu stresu.
• Tyto experimentální výsledky silně naznačují ochranný účinek Nigella sativa proti toxickému účinku olova na jaterní a ledvinové tkáně.
• Tato studie prokázala zlepšující účinky velbloudího mléka a Nigella sativa proti hepatorenální toxicitě vyvolané thioacetamidem.
• Thymochinon, sloučenina odvozená z černého kmínu, zabraňuje rozvoji akutní renální toxicity vyvolané gentamicinem u potkanů.
• Ukázalo se, že vitamín C a olej Nigella sativa mají synergický nefroprotektivní účinek.
• Experimentální studie na zvířatech prokázaly ochranný účinek Nigella sativa nebo Thymoquinone na chemoterapií indukovanou nefrotoxicitu.
N. sativa a jeho složky jsou prospěšné v prevenci a léčbě onemocnění ledvin.
NS extrakt je terapeutické činidlo pro léčbu poškození ledvin vyvolaného UUO srovnatelné s dobře známými inhibitory RAS kaptoprilem a losartanem.
• Tento přehled poskytuje zasvěcené informace o farmakologických přínosech černého kmínu a thymochinonu proti poškození ledvin.

Leukemie
• Semena černého kmínu snížila hepatotoxicitu methotrexátu a zlepšila přežití u dětí s ALL
• Toto je první studie ukazující apoptotický účinek extraktu Nigella sativa na buňky U937.

Malárie
• Antimalarická aktivita extraktů semen Nigella sativa.
• Účinek černých semen na zánětlivé a imunomodulační markery v Plasmodium berghei.

Mandle
• Černý kmín (Nigella sativa) a Phyllanthus niruri poskytují symptomatickou úlevu při léčbě pacientů s akutní tonzilofaryngitidou.

Menstruace
- k urychlení menstruace
- uvolňuje zadrženou menstruační krev
- při bolestivé menstruaci a dokáže vyvolat opožděnou menstruaci
N. sativa by mohla být slibným, bezpečným a snadno dostupným analgetickým doplňkem u žen trpících primární dysmenoreou.
• Olej ze semen N. sativa má klinickou účinnost srovnatelnou s lokálním diklofenakem při léčbě cyklické mastalgie.
• Přehled účinných léčivých rostlin v léčbě cyklické mastalgie.

Metabolická onemocnění
• Kombinace černých semen a kurkumy v nízkých dávkách prokázala zvýšenou účinnost v prevenci metabolického syndromu u potkanů ​​krmených fruktózou.
• Důkazy z experimentálních a klinických studií naznačují, že semena NS jsou slibnou přírodní terapií pro pacienty s dyslipidemií.

Mícha
• Léčba Nigella sativa může být prospěšná při poškození míšní tkáně.

Mikrogliální zánět
Nigella sativa oil Snižuje LPS-indukovaný mikrogliální zánět.

Močopudné účinky
- diuretikum

Mozek
- viz také Mikrogliální zánět
N. sativa může chránit tkáně mozku a míchy před oxidačním stresem vyvolaným experimentální autoimunitní encefalomyelitidou.
• Extrakt N. sativa má potenciál zabránit poškození hipokampu nervů po navození hypotyreózy během neonatálního a juvenilního růstu u potkanů.
• Zlepšující účinek oleje Nigella sativa a vitaminu C na štítnou žlázu a mozeček.
• Léčba N. sativa zlepšila pentylentetrazolem indukovanou neurodegeneraci v mozkové kůře.
Nigella sativa oil (NSO) a jeho aktivní složka TQ jasně chrání mozkovou tkáň před radiací vyvolaným nitrosativním stresem.
Nigella sativa olej a thymochinon mohou mít ochranné účinky během mozkového ischemicko-reperfuzního poškození.
Nigella sativa má potenciální schopnost předcházet poškození hipokampu, což je doprovázeno zlepšujícími účinky na paměť.
• Thymoquinone a Nigella sativa způsobují morfologické zlepšení neurodegenerace v hippocampu po chronické expozici toluenu u potkanů.

Mukozitida
• Ústní voda Nigella sativa zlepšuje ústní mukozitidu vyvolanou chemoterapií u pacientů s akutní myeloidní leukémií.
• Zkoumání ochranného účinku oleje Nigella sativa u orální mukozitidy vyvolané cisplatinou.
• Lokální aplikace Nigella sativa měla příznivé účinky na akutní radiačně indukovanou nosní mukozitidu.

Nadýmání
- působí proti nadýmání a plynatosti

Neplodnost
• Denní příjem N. sativa oleje po dobu dvou měsíců zlepšuje abnormální kvalitu spermatu u neplodných mužů bez jakýchkoli nežádoucích účinků.

Nervový systém
- viz také Mozek
• Suplementace Nigella sativa L. výrazně zlepšuje neurotoxicitu vyvolanou olovem v raném věku a poskytuje neuroprotektivní a antioxidační potenciál.
• Role thymochinonu a ebselenu v prevenci nefrotoxicity vyvolané arsenitem sodným.
• Celá semena N. sativa by mohla poskytnout slibné činidlo účinné jak při ochraně, tak při léčbě experimentální autoimunitní encefalomyelitidy.
• Přehled neurofarmakologických účinků Nigella sativa a její hlavní složky, thymochinonu.
• Frakce Nigella sativa bohaté na thymochinon by mohly být alternativou v boji proti oxidativnímu stresu u neurodegenerativních onemocnění.
• Bylinné nanosystémy mají slibnou odbornost v léčbě neurodegenerativních poruch.
N. sativa a thymoquinone mají ochranné účinky proti neurodegenerativním onemocněním.
• Semeno N. sativa vykazuje příznivé účinky při různých poruchách centrálního nervového systému včetně poruchy paměti, epilepsie a neurotoxicity.
Nigella sativa a její složky mohou být považovány za perspektivní prostředky v léčbě poruch nervového systému.

Nitrosativní stres
Nigella sativa oil (NSO) a jeho aktivní složka TQ jasně chrání mozkovou tkáň před radiací vyvolaným nitrosativním stresem.

Obezita
• Systematický přehled a metaanalýza účinku suplementace Nigella sativa na indexy obezity.
• Suplementace N. sativa má mírný účinek na snížení tělesné hmotnosti, indexu tělesné hmotnosti a obvodu pasu.
Nigella sativa může představovat slibnou intervenci pro obézní prediabetické subjekty.
Nigella sativa olej souběžně s nízkokalorickou dietou snížil váhu a zvýšil hladiny SOD u obézních žen.
• Olej Nigella sativa měl příznivé účinky na kontrolu glykémie, profil sérových lipidů, krevní tlak a tělesnou hmotnost u lidí s T2D.
• Účinek Nigella sativa na chuť k jídlu, antropometrické ukazatele a indexy složení těla u žen s nadváhou a obezitou.
• Černý kmín může mít antidiabetické účinky zvýšením citlivosti na inzulín.
• Za studena lisovaný olej Nigella sativa standardizovaný na 3 % thymochinonu zesiluje ochranu omega-3 proti obezitě.
• Přehled Nigella sativa jako účinného prostředku ke snížení tělesné hmotnosti a zmírňovače rizika obezity.
• Semena ze starověkých potravinářských plodin s potenciálem pro podporu antiobezity.

Oči
• Účinný terapeutický účinek vodného extraktu Nigella sativa a nanočástic chitosanu proti experimentálně vyvolané akantamébové keratitidě.

Ochrana buněk
• Mezenchymální kmenové buňky pocházející z kostní dřeně a N. sativa zlepšují histologické, biochemické a imunohistochemické změny vyvolané energetickým nápojem.
• Orální podávání oleje Nigella sativa zmírňuje arsenem indukovanou redoxní nerovnováhu, poškození DNA a metabolické a histologické změny.
• Ochranné účinky extraktu Nigella sativa proti smrti buněk vyvolané H2O2

Ochrana DNA
Nigella sativa olej může chránit před poškozením DNA vyvolaným cyklofosfamidem a hepatotoxicitou.
• Orální podávání oleje Nigella sativa zmírňuje arsenem indukovanou redoxní nerovnováhu, poškození DNA a metabolické a histologické změny.
• Tyto výsledky zdůrazňují prospěšnou roli N. sativa proti mutagenitě vyvolané tetrachlormethanem.

Osteoartróza
• Chondroprotektivní účinek oleje Nigella sativa v časných stádiích osteoartrózy.
• Thymochinon inhiboval produkci zánětlivých mediátorů indukovanou IL-1β inhibicí signálních drah NF-KB a MAPK v chondrocytech osteoartrózy.

Osteoartróza kolene
• Semena N. sativa jsou prospěšná při zmírňování příznaků osteoartrózy kolene.
• Lokální aplikace oleje Nigella sativa byla účinná při snižování bolesti u pacientů s osteoartrózou kolene.

Osteoporóza
Nigella Sativa zvrátila osteoporózu u krys po ovariektomii.
• Extrakt ze semen Nigella sativa prokázal neuvěřitelně pozitivní účinky na zlepšení hojení kostí v tomto experimentálním osteoporotickém modelu.

Otrava
- při otravách jídlem, antitoxikum
• Extrakt z černého kmínu snižuje škody způsobené otravou kadmiem u potkanů.
• Černý kmín chrání před poškozením plic způsobeným chemickými zbraněmi.
• Účinky oleje Nigella sativa a thymochinonu proti metabolické poruše vyvolané bisfenolem A.
N. sativa má ochranný účinek proti toxicitě kadmia.
• Semena Nigella sativa mohou chránit před oxidativním poškozením jater vyvolaným octanem olovnatým.
Nigella sativa působí v ledvinách jako silný lapač volných radikálů, aby zabránil toxickým účinkům gentamicinu.
Nigella sativa a extrakt z cibule zmírňují patologický účinek nikotinu v plicích.
Nigella sativa by mohla být účinná proti oxidativnímu poškození vyvolanému organofosfáty.
• Suplementace Nigella sativa L. výrazně zlepšuje neurotoxicitu vyvolanou olovem v raném věku a poskytuje neuroprotektivní a antioxidační potenciál.
Nigella sativa olej zmírňuje abnormality varlat myší a spermií vyvolané BPA.
Nigella sativa olej a thymochinon mají ochranné účinky proti toxicitě vyvolané protirakovinným lékem cyklofosfamidem.
Nigella sativa olej a thymochinon mohou být užitečné při zmírnění intestinální toxicity spojené s dlouhodobou chemoterapií cisplatinou.
• Orální podávání oleje Nigella sativa a thymochinonu zmírňuje dlouhodobou toxicitu vyvolanou cisplatinou.
• Ochranný účinek oleje Nigella sativa proti acetamipridem indukované reprodukční toxicitě u samců potkanů.
• Tyto experimentální výsledky silně naznačují ochranný účinek Nigella sativa proti toxickému účinku olova na jaterní a ledvinové tkáně.

Paměť
Nigella sativa zlepšuje paměť, pozornost a poznávací schopnosti u zdravých lidských dobrovolníků.
• Krmení Nigella sativa během novorozeneckého a juvenilního růstu zlepšuje učení a paměť potkanů.
• Účinek hydroalkoholového extraktu Nigella Sativa zvyšující paměť na poškození paměti vyvolané lipopolysacharidy.
Nigella sativa má potenciální schopnost předcházet poškození hipokampu, což je doprovázeno zlepšujícími účinky na paměť.
• Opakované podávání oleje Nigella sativa může mít účinky na zlepšení paměti proti omezenému stresu.
• Semeno N. sativa vykazuje příznivé účinky při různých poruchách centrálního nervového systému včetně poruchy paměti, epilepsie a neurotoxicity.
• Zdá se, že důkazy uvedené v tomto článku podporují hypotézu, že Nigella sativa může zlepšit učení a paměť.

Paradentóza
• Zubní pasta Nigella sativa podporuje protizánětlivé a antidestruktivní účinky u potkaního modelu parodontitidy.
Nigella sativa a thymoquinone: Přirozené požehnání pro parodontální terapii.

Paraziti
- působí proti střevním parazitům - usmrcuje hlísty
• Účinek černých semen na zánětlivé a imunomodulační markery v Plasmodium berghei.
• Výtažek z česneku a olej Nigella sativa jsou slibnými látkami, které doplňují specifickou léčbu schistosomiázy.
Nigella sativa olej může hrát roli proti změnám způsobeným infekcí S. mansoni.
Peganum harmala a Nigella sativa: anti-leishmaniální aktivita proti Leishmania major.
• Kombinace oleje Nigella sativa a pyrimetaminu měla synergický efekt při léčbě toxoplazmózy.
• Vodný extrakt N. sativa by mohl být užitečný při léčbě B. hominis.
• Získaná data prokázala významné antileishmaniální účinky nanočástic zapouzdřených olejem Nigella sativa.

Periferní neuropatie
Nigella sativa a thymoquinone by mohly být potenciální léčbou periferní neuropatie.

Plíce
- používá se k léčení rozedmy plic
- při zahlenování plic
• Černý kmín chrání před poškozením plic způsobeným chemickými zbraněmi.
• Extrakt N. Sativa je účinný pro časnou i pozdní prevenci plicní fibrózy a zánětu.
• Semeno N. sativa má antidiabetické a antihyperlipidemické vlastnosti a zlepšuje vazoreaktivitu, endoteliální dysfunkci a vaskulární zánět.
• Léčba olejem Nigella sativa zmírnila účinky plicní fibrózy vyvolané bleomycinem.
• Léčba Nigella sativa může být přínosná při poškození plic a má potenciální klinické využití.
• Ochranný účinek extraktu Nigella sativa na zánět plic a oxidační stres vyvolaný lipopolysacharidem.
• Esenciální olej ze semen černého kmínu může mít terapeutickou hodnotu při léčbě CHOPN a emfyzému.

Pobřišnice
• Pokrytí peritoneálních povrchů olejem Nigella sativa po peritoneálním traumatu je účinné při snižování tvorby peritoneálních adhezí.

Prostata
• Inhibiční účinky oleje ze semen Nigella sativa na benigní hyperplazii prostaty vyvolanou testosteronem u potkanů.

Průdušky
- expektorans při zánětu průdušek

Rakovina
- zpomaluje některé formy rakoviny
• Thymochinon a olej ze semen černého kmínu (Nigella sativa) mají ochranný účinek proti karcinogenům prsu.
• Extrakt N. sativa významně snižuje závažnost akutní radiační dermatitidy a oddaluje nástup vlhké deskvamace u pacientek s rakovinou prsu.
• Semena Nigella sativa prokázala pokles výskytu febrilní neutropenie u dětí s mozkovými nádory podstupujících chemoterapii.
• Extrakt Nigella sativa prokázal 88,3% inhibici proliferace SiHa lidských buněk rakoviny děložního čípku a několikanásobně zvýšil expresi kaspázy-3, -8 a -9
Nigella sativa úspěšně produkovala inhibici růstu MCF buněčných linií se stejnou účinností jako standardní cisplatina.
• Podávání melatoninu, kyseliny retinové a Nigella sativa snížilo karcinogenní účinky DMBA.
• Antioxidační a cytoprotektivní účinky semen Nigella sativa L. na varlata krys exponovaných glutamátem sodným.
• Olej z černých semen má výrazné inhibiční účinky proti rakovině tlustého střeva u potkanů, bez pozorovatelných vedlejších účinků.
Nigella sativa i datle snižují toxické účinky aflatoxinu-B1 v játrech a ledvinách.
• In vivo útlum angiogeneze u hepatocelulárního karcinomu Nigella sativa.
• Podávání N. sativa má silné inhibiční účinky na vývoj nádoru u potkanů ​​a na buněčnou proliferaci v mnoha místech orgánů.
Nigella sativa má ochrannou roli proti zahájení karcinogeneze tlustého střeva.
• Thymochinon má protizánětlivý účinek na duktální adenokarcinom slinivky břišní.
• Thymochinon je dobrým kandidátem, kterého lze využít jako nové neutraceutikum pro kombinatorickou terapii k léčbě rakoviny prsu.
• Tento přehled podtrhuje nedávný vývoj, který zdůrazňuje účinný terapeutický potenciál N. sativa proti rakovině.
• Tato studie ukazuje, že cytotoxická aktivita extraktů černého semene je komplexní fenomén.
• Ochranný mechanismus extraktu Nigella sativa proti preneoplastickému stádiu hepatocelulárního karcinomu vyvolanému dietylnitrosaminem.
• Bylo také zjištěno, že zahřátím semen NS před extrakcí oleje vzniká olej, který je účinnější proti rakovinným buňkám.
N. sativa je bohatým zdrojem různých biologicky aktivních sloučenin a je shledán účinným při kontrole řady kardiovaskulárních onemocnění a různých druhů rakoviny jak ve studiích in vivo, tak in vitro.
• Alfa-Hederin jako protirakovinné činidlo indukující apoptózu v buněčné linii SKOV-3.
• Antiproliferativní a apoptotické účinky proteinů z černých semen (Nigella sativa) na buněčnou linii rakoviny lidského prsu MCF-7.
• Včelí med a Nigella sativa jsou účinné při snižování životaschopnosti buněk HepG2.
• EGCG a sloučenina nalezená v černém kmínu inhibují proliferaci buněk rakoviny slinivky břišní in vitro.
• EGCG a thymochinon, sloučenina obsažená v černém kmínu, ve srovnání s 5-fluorouracilem v potlačení růstu buněk rakoviny tlustého střeva, s větším bezpečnostním profilem.
• Hodnocení protirakovinné aktivity nanoemulze N. sativa s extraktem z výhonků proti hepatocelulárnímu karcinomu.
• Hodnocení antioxidační aktivity extraktů Nigella sativa a Allium ursinum na buněčném modelu doxorubicinem indukované kardiotoxicity.
• Léčivé byliny používané v tradiční léčbě rakoviny prsu.
• Bylo zjištěno, že N. Sativa samostatně nebo v kombinaci s oxidačním stresem je účinný in vitro při inaktivaci buněk rakoviny prsu MCF-7
• Extrakt N. sativa a thymochinon chrání buňky PC12 proti cytotoxicitě vyvolané deprivací glukózy v séru.
N. sativa může být použit pro své protirakovinné a antimetastatické vlastnosti a jako aktivátor imunitního systému proti rakovině.
• Oleje ze semen Nigelly a ostropestřce mariánského: potenciální cytoprotektivní účinky proti toxicitě vyvolané 7β-hydroxycholesterolem.
• Extrakt Nigella sativa zabíjí premaligní a maligní buňky spinocelulárního karcinomu ústní dutiny.
• Nigellothioniny ze semen černého kmínu vykazují silnou antifungální a cytotoxickou aktivitu.
• Přehled potenciálních terapeutických rolí Nigella sativa při léčbě pacientů s rakovinou.
• Nanočástice stříbra z Nigella sativa mohou indukovat apoptózu v buňkách MCF-7.
• Cílem tohoto přehledu je shromáždit údaje o protirakovinném potenciálu rostlin zjištěném v etnobotanických průzkumech severoafrických zemí.
• Potenciální role oleje ze semen Nigella sativa jako epigenetické terapie rakoviny.
• Terapeutické důsledky Nigella sativa proti metastázám rakoviny.
• Tato zjištění podporují potenciální aplikaci nanoemulze esenciálního oleje N. sativa v terapii rakoviny prsu.
• Tento přehled by mohl být užitečným krokem k novému výzkumu N. sativa a rakoviny.
• Účinky semen Nigella sativa a thymoquinonu na detoxikaci aflatoxinu fáze-2.

Relaxace hladkého svalstva
• Esenciální olej extrahovaný ze semen Nigella sativa vytváří relaxaci hladkého svalstva.

Revma
• Tato studie potvrzuje tradiční použití semen Nigella sativa pro léčbu revmatismu.

Revmatoidní artritida
Nigella sativa by mohla zlepšit zánět a snížit oxidační stres u pacientů s revmatoidní artritidou.
• Tato studie posiluje potenciální význam Nigella sativa v klinické léčbě revmatoidní artritidy.
Nigella sativa fixní olej je alternativní léčba při léčbě bolesti u revmatoidní artritidy.
Nigella sativa při kontrole diabetu 2. typu, kardiovaskulárních chorob a revmatoidní artritidy.
• Role bioaktivních sloučenin Nigella sativa v terapii revmatoidní artritidy.

Roztroušená skleróza
- viz také Mikrogliální zánět
• Přehled bylinné terapie u roztroušené sklerózy.

Slezina
• Účinek chronické suplementace Nigella sativa na odpověď splenocytů u potkanů ​​po cvičení na běžícím pásu.

Slinivka břišní
Nigella sativa má terapeutický ochranný účinek u diabetu tím, že snižuje oxidační stres a zachovává integritu beta-buněk slinivky břišní.

Sluch
• Intratympanický olej Nigella sativa chrání před ztrátou sluchu způsobenou gentamicinem.
• Ochranný účinek oleje Nigella sativa proti experimentálně indukované ototoxicitě cisplatiny.
• Tyto výsledky naznačují, že olej Nigella sativa má ochranný účinek proti akustickému traumatu v raném období.

Soustředění
Nigella sativa zlepšuje paměť, pozornost a poznávací schopnosti u zdravých lidských dobrovolníků.

Spike proteiny - omezení

Srdce
• Výsledky naznačují potenciální přínosný účinek Nigella sativa na metabolické parametry u pacientů s onemocněním koronárních tepen.
Nigella sativa olej má ochranný účinek na myokard při diabetu vyvolaném streptozotocinem.
Nigella sativa Post-kondicionování zlepšilo srdeční funkce v izolovaném srdci potkana během poranění I/R zlepšením stavů oxidačního stresu myokardu.
• Léčba Nigella sativa snížila fibrózu myokardu u fibrózy vyvolané zánětem.
N. sativa je bohatým zdrojem různých biologicky aktivních sloučenin a je shledán účinným při kontrole řady kardiovaskulárních onemocnění a různých druhů rakoviny jak ve studiích in vivo, tak in vitro.

Srpkovitá anémie
• Fixovaný olej extrahovaný ze semen Nigella sativa má in vitro antisrpkovitou aktivitu.

Stárnutí
• Olej z černých semen vykazoval účinek proti stárnutí v modelu stárnutí vyvolaného D-galaktózou.

Stres
• Opakované podávání oleje Nigella sativa může mít účinky na zlepšení paměti proti omezenému stresu.

Střeva
- podporuje činnost střev
- při střevních katarech
- při chorobách střevních
• Extrakt Nigella sativa obsahující thymochinon na bázi orálních alginátových mikrokapslí by mohl být použit pro léčbu zánětlivého onemocnění střev.

Střevní mikroflóra
• Účinky polysacharidů semen Nigella sativa na diabetické myši typu 2 a střevní mikroflóru.

Štítná žláza
Nigella sativa v prášku má silné příznivé účinky na zlepšení stavu štítné žlázy a antropometrických proměnných.
• Zlepšující účinek oleje Nigella sativa a vitaminu C na štítnou žlázu a mozeček.
• Aktivní složka černého semene, thymochinon, zvrátila nealkoholické ztučnění jater spojené s experimentální hypotyreózou u potkanů.
• Pozitivní vliv esenciálního oleje černého semene (Nigella sativa L.) na hormony štítné žlázy.

Trávení
- při trávících obtížích
- při zahlenování zažívacího ústrojí
- čistí střeva
Nigella sativa stimuluje sekreci inzulínu z izolovaných krysích ostrůvků a inhibuje trávení a absorpci (CH2O)n ve střevě.
• Účinky Nigella sativa, Camellia sinensis a Allium sativum jako potravinářských přídatných látek na metabolické poruchy.

Ulcerózní kolitida
• Olej z černého kmínu snižoval prozánětlivé cytokiny, laktátdehydrogenázu, triglyceridy a cholesterol, které byly zvýšeny u kolitidy.

Únava
• Extrakt Nigella sativa působí proti únavě proti vyčerpávajícímu plavání.

Úzkost
- anxiolytikum
• Olej z N. sativa je užitečnou volbou pro léčbu úzkosti.
• Současná zjištění naznačují ve vodě rozpustný extrakt, pokud má Nigella sativa slibné anxiolytické a protizánětlivé účinky.

Vaječníky
• Účinek hydroalkoholového extraktu semene Nigella Sativa na dehydroepiandrosteronem indukovaný syndrom polycystických vaječníků.

Viróza
• Olej ze semen černého kmínu má významnou ochrannou aktivitu proti cytomegalovirové infekci na myším experimentálním modelu.
Nigella sativa má antibakteriální, antivirové, protizánětlivé a hojivé vlastnosti.
Nigella sativa má silnou aktivitu proti SARS-CoV.

Vitiligo
• Účinnost lokálního Nigella sativa pro léčbu vitiliga.

Vředy
• Olej Nigella sativa propůjčil ochranný účinek proti vředům vyvolaným ethanolem u potkanů.

Zánět
Nigella sativa má antibakteriální, antivirové, protizánětlivé a hojivé vlastnosti.
• Účinek Nigella sativa na oxidační stres a zánětlivé biomarkery.
• Účinky extraktu Nigella sativa na chronickou rinosinusitidu.
• Suplementace olejem Nigella sativa v kombinaci s dietou s omezeným příjmem kalorií může modulovat systémové zánětlivé biomarkery u obézních žen.
• Olej z černého kmínu snižoval prozánětlivé cytokiny, laktátdehydrogenázu, triglyceridy a cholesterol, které byly zvýšeny u kolitidy.
• Semena Nigella sativa mají silné protizánětlivé účinky, které nebyly tak silné jako diklofenak sodný, ale měly delší účinek.
Nigella sativa má protizánětlivé a antioxidační účinky při experimentálním zánětu.
• Současná zjištění naznačují ve vodě rozpustný extrakt, pokud má Nigella sativa slibné anxiolytické a protizánětlivé účinky.
• Esenciální olej ze semene černého kmínu má silnou analgetickou a protizánětlivou aktivitu.
• Tato studie podporuje použití N. sativa v lidovém léčitelství jak jako analgetikum, tak i jako protizánětlivé.
• Přehled analgetických a protizánětlivých účinků černého kmínu (Nigella sativa) a jeho aktivní složky Thymoquinone.
• Hodnocení antimikrobiálních a protizánětlivých aktivit extraktů semen šesti druhů Nigella.
• Bylo prokázáno, že Nigella sativa a thymoquinone podporují hojení ran, zmírňují zánět tkání a zabraňují fibróze orgánů prostřednictvím regulace procesu přechodu z epitelu na mezenchym.
• Suplementace Nigella sativa je spojena se zlepšením zánětu a oxidačního stavu.
Nigella sativa: Příznivá alternativní léčba zánětlivých poruch a poruch imunitního systému.

Záření
Nigella sativa má ochranné účinky proti poškození způsobenému zářením.
Nigella sativa může být prospěšným prostředkem při ochraně před poškozením tkáně souvisejícím s ionizujícím zářením.
Nigella sativa olej a Thymoquinone snižují oxidační stres v mozkové tkáni krys vystavených plnému ozáření hlavy.
Nigella sativa olej je perspektivní přírodní radioprotektivní prostředek proti imunosupresivním a oxidačním účinkům ionizujícího záření.
• Propolis, fenethylester kyseliny kávové, olej Nigella sativa a thymochinon by mohly zabránit kataraktogenezi u katarakty vyvolané ionizujícím zářením v čočkách krys.
• Ochrana proti oxidativnímu poškození způsobenému zářením pomocí etanolového extraktu z Nigella sativa.
• Lokální aplikace Nigella sativa měla příznivé účinky na akutní radiačně indukovanou nosní mukozitidu.

Žaludek
- podporuje činnost žaludku
• Podávání obou olejů z Nigella sativa působí proti žaludečním lézím vyvolaným dexametazonem.
Nigella sativa i thymoquinon mohou částečně chránit žaludeční sliznici před akutním poškozením sliznice vyvolaným alkoholem.
Nigella sativa olej i thymoquinon mají gastroprotektivní účinek proti žaludečním lézím.
• Tato zjištění potvrzují použití černého semene u gastropatií vyvolaných nekrotizujícími činidly.

Žloutenka
- při žloutence
• Alfa-zam selektivně inhibuje replikaci viru hepatitidy C.

Žlučník
- podporuje vylučování žluči
- při chorobách žlučových cest

 

[3] Užívá se mnohonásobně jako lidového léku a ve zvěrolékařstvi.

[5] V lidovém lékařství se používá semen — Semen Nigellae — při zahlenování plic, žloutence, zahlenování ústrojí zažívacího, proti hlístům, jako prostředku laktagogního а k urychlení menstruace. Semena se upotřebují též jako semena kmínová.

[8] Odvar z nich dobře účinkuje proti nadýmání, pudí moč, čistí střeva, vyhání červy (hlísty) a uvolňuje zadrženou čmýru.

[9] Semene se dříve užívalo hojně v lidové medicíně jako prostředku pro podporu činnosti mléčných žláz a p.

[12] Dříve bylo semen (semen nigellae, s. melanthii) užíváno i v lékařství při plicních afekcích, střevních katarrhech a žloutence.

Černucha setá

 

Léčebné užití a dávkování

Semena se užívají buď drcená jako přísada do jídla nebo se z nich dá udělat čaj.

Nálev z 1 čajové lžičky drogy přelít 200 ml horké vody a přikryté nechat vylouhovat.

Černucha setá

 

Varování

Melanthin je prudký rybí jed a může být nebezpečný i pro některé lidi. Používat pouze v malých dávkách! U někoho může způsobit bolesti hlavy!

[5] Účinek glykosidů jest drasticky laxační a stimulosekreční, ve velkých dávkách jest působení glykosidů kurarovité a ochrnují srdce.

[14] Dle Pelacaniho v Arch. f. exp. Path. u. Pharm, jsou účinnými součástmi: fluoreskující látka (dříve nigellin), narkotických účinků, beztvarý alklaoid nigelin, jenž na žáby účinkuje podobně jako kurare, u králíků pod kůži neb do žil vstřiknutí způsobuje silný slinotok, slzení a dispnoe a beztvarý alkaloid conigellin, účinkující na nerv bloudivý (vagus), podobně atropinu a jaborinu. Dle Canollea jeví se účinek celého semena zvýšením teploty, zrychlením tepu a rozmnožením všeho vyměšování, především moče a potu. 15—20 gr. účinkují při bolestné čmýře jakožto emmenagogum, větší dávky abortivně a často emeticky. Z tohoto ohledu bylo by na čase uvážiti, má-li se nigella bez překážky i nadále v ručním prodeji vydávati, jako dosud.

Černucha setá

 

Další využití

Má lehce pálivou vůni i chuť a používá se podobně jako černý pepř.

Medonosná rostlina.

[3] Užívá se jich hlavně při fabrikaci ovocných eterů.
Na mnoha místech v kraji se také zapéká semeno do chleba a koláčů místo kmínu.

[5] U nás se pěstuje pro ozdobu v zahradách, v jižní Evropě a v Německu se pěstuje pro semena, která se upotřebují jako koření.

[7] Druhdy užívalo se jejich kořenných semen v lékařství; dosud ji pěstují v jižní Evropě a kolem Erfurtu pro semena, jichž upotřebuje se místo kmínu.

[9] Dnes upotřebuje se černého kmínu někdy místo kmínu obyčejného, zejména však v cukrářství a při výrobě likérů. Divoce u nás rostoucí černucha rolní (Nigella arvensis) jest z jakéhokoliv požívání vyloučena.

[12] Jsou místy oblíbeným kořením (černý kmín, římský koriandr).

[13] Pěstuje se v již. Evropě a v Německu (Erfurt) pro semeno, ke kořenění pokrmů a likérů, které ve vých. zemích dávají též do chleba jako u nás kmín nebo fenykl. U nás jen v zahrádkách pro ozdobu.

Černucha setá

 

Pěstování

Pěstuje se ve druhé trati (čerstvé hnojení nesnáší) na půdě zbavené plevele, bohatě hlinité, dostatečně vlhké. Na podzim se poorá a na jaře znovu a půda se pečlivě upraví. Seje se v březnu až květnu na široko a mělce se zavláčí nebo do řádků širokých 20-45 cm na 15- cm od sebe. Semeno klíčí teprve za 3-4 týdny po vysetí, je proto lepší jej před vysetím máčet, jinak černuchu zadusí plevel. Hustě vzešlé je nutno vyjednotit. Během vegetace se i 3x pleje a okopává.

 

[3] Největší část drogy pochází z rostlin pěstovaných. Vysévá se jako koriandr do řádků, vzdálených na 20-25 cm, a než se porost uzavře, je třeba plíti, neboť dozraje-li s černuchou plevel, těžko se dá ze semene odstraniti. Vzejdou-li rostliny příliš hustě, je dobře řádky protrhati, neboť tak získají se vyvinutější semena.

[4] Černucha daří se nejlépe na půdě plevele prosté, bohatě hlinité, dostatečně vlhké. Čerstvého hnojení nemiluje, milejší jest jí druhá trať hnojná. Půda se pod ní na zimu zorá a nechá v hrubé brázdě ležeti. Na jaře orá se opět. Půdu nutno pod setbu pečlivě připraviti. Semeno vysévá se od března do května — neb pozdější setba neuzrává — to buď na široko neb též do řádků. Řádková setba je výhodnější setby na široko. Při setbě ruční semeno mělce se zavláčí. Připravuje-li se pole pod ní teprv až na jaře v době pokročilejší, tu nutno semeno namočiti, protože těžko klíčí, — za 3—4 týdny po vysetí. Při setbě řádkové stojí řádky 45 cm. od sebe a v těchto rostliny na 15 cm. Vzklíčilo-li semeno hustě, nutno rostlinky ojednotiti.

Velmi důležito jest rostliny po čas vegetace pilně plíti a okopávati, by plevelem — protože vysoko nevyrůstávají — udušeny nebyly. Okopávání a pletí opakuje se 2—3 kráte, dle potřeby.

Semeno uzrává — dle doby setby — koncem srpna, a zralost jeho pozná se dle tmavě zbarvených semenných tobolek. Do otevření se tobolek nemá se nikdy se sklizní semene čekati, protože by mnoho semene vypadalo.

Rostliny se při sklizni buď vytrhají nebo užnou, do malých snopků svážou, za příznivého počasí po poli ku vyschnutí a dozrání rozestaví, za počasí špatného se úroda ale hned odveze. Při svážení nutno dáti plachty na vůz.

Ve stodole kladou se snopky na sebe, by zahřátím se tobolek semeno dozrálo, při čemž ale potřeby opatrnosti, by semeno zahřátím se klíčivosti nepozbylo, a dobře je tudíž snopky z opatrnosti několikráte přeložiti.

Když černucha úplně vyschla, tu mlátí a čistí se; semeno vyčištěné rozprostře se tence na vzdušném místě a častěji obrací, až úplně vyschlo, černucha poskytuje včelám velmi vydatnou pastvu.

[9] Semeno vysévá se do řádků 20 cm od sebe vzdálených. Sazenice se s počátku pečlivě plejí a okopou nebo oorají. Jakmile se porost zapojí, udusí plevel sám. Po odkvětu tvoří se na osách velké nafouklé plodní měchýřky plné semen. Se sklizní se nesmí dlou ho otáleti, aby semeno nevypadalo. Jakmile za čínají měchýřky hnědnouti, požne se celá kultura, usuší a vymlátí jako jiné obilí a získané semeno se ještě dosušuje na sýpce.

[13] Vyžaduje půdy úrodné, šije se v dubnu na plno a zavláčí, lépe jest síti do řádků. Poskytuje 10 až 18 q semene z 1 ha.

Černucha setá

 

Literatura

[1] Květena České republiky (Academia 1990-2010), díl 1, strana 380
[2] Naše rostliny v lékařství (MUDr. Jaroslav Korbelář, Zdeněk Endris, Avicenum 1981), strana 116
[3] Léčivé rostliny (Ph. Mg. Emanuel Senft, Praha 1930), strana 155
[4] Lékařské a aromatické rostliny v hospodářství a jich upotřebení (Augustin Rašťák, Plzeňské hospodářské noviny, Plzeň 1891), strana 23
[5] Důležité naše i cizí jedovaté a léčivé rostliny se zřetelem k jejich významu, pěstování a sběru (Zdeněk Stach, Ministerstvo zemědělství, Praha 1938), strana 113
[6] Léčivé rostliny (Dr. Karel Domin, nákladem vlastním, Praha 1923), strana 21
[7] Názorná květena zemí koruny české (prof. František Polívka, sv. 2, Olomouc 1900), strana 42
[8] Malý příruční bylinář (M. Černý, nakl. Sfinx, Praha 1924), strana 11
[9] Hospodář československý č. 13, ročník 64 (nakl. Ant. Reinwart, Praha 1934), strana 210
[10] Včelařova čítanka (Fr. Vohnout, Zemský ústřední Včelařský Spolek, Praha 1909), strana 601
[11] Vychovatelské listy, r. 10, č. 3 (Katolický spolek českých učitelů na Moravě, Brno 1910), str. 115
[12] Botanika zemědělská (Karel Kavina, Mini. zemědělství Rep. čsl., Praha 1924), strana 522
[13] Hospodářský slovník naučný (František Lad. Sitenský, nakl. F. Šimáček, Praha 1905), str. 544
[14] Časopis českého lékárnictva, ročník 3, č. 2 (nakl. Emil Graf, Praha 1884, strana 22

Černucha setá

 

Taxonomie

říše Plantae - rostliny
oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné
třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny
řád Ranunculales - pryskyřníkotvaré
čeleď Ranunculaceae - pryskyřníkovité
rod Nigella - černucha

Černucha setá

 

Černý kmín latinsky

Nigella sativa

Černucha setá

 

Národní názvy

Česky - Czech   Černucha setá, Černucha setebná, Černucha domácí, Kmín černý zahradní (černý kmín, černý kmín domácí, obyčejný kmín, planý kmín, černuc, smrkačka, římský koriandr)

Slovensky - Slovak   Černuška siata

Anglicky - English   Black-cumin, Black Cumin, black caraway, black onion

Albánsky - Albanian   Fara e Zezë

Arabsky - Arabic   حبة البركة

Bulharsky - Bulgarian   Черен кимион

Čínsky - Chinese   家黑種草

Dánsky - Danish   Sortkommen

Esperanto   Sema nigelo

Estonsky - Estonian   Aed-mustköömen

Finsky - Finnish   Ryytineito

Francouzsky - French   Nigelle cultivée

Holandsky - Dutch   Zwarte komijn

Chorvatsky - Croatian   Pitoma crnjika, Uzgojena crnjika, crni koriandar, primorski kumin

Islandsky - Iceland  

Italsky - Italian  

Japonsky - Japanese   ニオイクロタネソウ

Litevsky - Lietuvių   Sėjamoji juodgrūdė

Lotyšsky - Latvian   Sējas melnsēklīte

Maďarsky - Hungarian   Kerti katicavirág

Německy - German   Echter Schwarzkümmel

Norsky - Norwegian  

Polsky - Polish   Czarnuszka siewna

Portugalsky - Portuguese  

Řecky - Greek   Μελάνθιον το ήμερον

Rumunsky - Romanian   Negrilică

Rusky - Russian   Чернушка посевная, Калинджи

Slovinsky - Slovenian  

Srbsky - Serbian   Чурукот српски, Čurukot

Španělsky - Spanish   Neguilla

Švédsky - Swedish   Svartkummin

Turecky - Turkish   Adi çörek otu

Ukrajinsky - Ukrainian   Чорнушка посівна

Vietnamsky - Vietnamese  

Černucha setá

 

Upozornění

Bezpečnost použití léčivých i jedovatých rostlin, hub, léčiv, potravinových doplňků a prostředků, léčebných postupů i diagnózu své choroby vždy konzultujte se svým lékařem. Účelem této stránky není podněcovat návštěvníka k samoléčení své nemoci. Kdo se chce léčit, musí vždy, jako uvědomělý občan EU, navštívit svého odborného lékaře. Pouze ten totiž získal vzdělání na fakultě sponzorované farmaceutickým průmyslem a pouze on má úředně schválené oprávnění někoho léčit nebo mu radit ohledně léčení či s čímkoli ohledně zdraví a nemocí. Účelem této stránky je pouze informace o sice fungujících, ale jen pokoutně používaných nebo starých alternativních možnostech léčby a prevence nemocí. Zde uvedené informace tedy rozhodně neslouží jako náhrada za radu vydanou úředně schváleným lékařem.
Provozovatel webu nenese odpovědnost za správnost informací, ani za nedopatření, nesprávný výklad nebo jakákoli nesprávná rozhodnutí učiněná na základě informací zde uvedených. Jedná se zde pouze o soupis získaných informací, které většinou nebyly ověřovány. Protože jednotlivé stránky jsou vytvářeny jako zápisník a soubor seznamů, nemusí se návštěvníkovi jevit vždy zrovna jako uživatelsky přívětivé. Přes výše uvedené, některé ze zde uvedených informací už pomohly alespoň jednomu člověku odhodit berle a přestat se děsit představy zbytku života na invalidním vozíku. A to za ten čas strávený nad stránkami rozhodně stálo :-)
Další informace jsou obsaženy v uvedené literatuře a na internetu.

Černucha setá
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.