Fotodoma

Fotodoma » Zdraví » Přírodní léčiva » Chřipka

Chřipka

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Příčiny vzniku chřipky

Neviditelná duha

Předkládám k zamyšlení několik citátů z knihy Arthura Firstenberga, Neviditelná duha - Dějiny elektřiny a života (v pdf), o důvodech nákazy a nakažlivosti chřipky nebo další nemoci, covid-19, s jejímž příchodem na přelomu let 2019/2020 chřipka buď záhadně zmizela nebo, což je podstatně pravděpodobnější, byla chřipka pouze přejmenována na covid. Až budete ležet s chřipkou, knihu si přečtěte; lze ji najít volně ke stažení.

Otázky kolem chřipky

„Proč je chřipka sezónní? Proč je chřipka téměř zcela nepřítomná až na těch pár týdnů nebo měsíců epidemie? Proč epidemie chřipky končí? Proč se nešíří mimosezónní epidemie? Jak epidemie zasahují celé země naráz a mizí stejně zázračně, jako by je najednou někdo zakázal? Proč by se virus takto choval? Proč chřipka tak často postihuje mladé dospělé a vyhýbá se kojencům a starým? Jak je možné, že se epidemie šířily stejnou bleskovou rychlostí v minulých stoletích, s jakou se šíří dnes? Jak virus provádí svůj takzvaný trik zmizení?“

Nakažlivost chřipky

„Snad žádná jiná nemoc není známa pro svou schopnost nakazit takový počet lidí v tak krátkém čase, jako právě chřipka, kterou se celá velkoměsta, města i sousedství nakazí během pár dní, vskutku mnohem dříve, než by se dalo předpokládat u šíření nakažením.“

„Fakta nepodporují způsob přímého přenosu chřipky z člověka na člověka jejich kontaktem.“

„V minulých stoletích, kdy námořníky schvátila chřipka týdny nebo i měsíce od jejich poslední návštěvy přístavu, to byl důvod k zamyšlení. V roce 1894 popsal Charles Creighton patnáct ojedinělých historických případů, kdy celé lodě nebo i mnoho lodí námořní flotily této nemoci propadly daleko od pevniny, jakoby připluly do chřipkové mlhy a když pak dorazily do přístavu, v některých případech zjistili, že chřipka vypukla na zemi v tu samou dobu.“

„Proč se vzorce šíření epidemií ve Velké Británii nezměnily za poslední čtyři století, století, během kterých se obrovsky zvýšila rychlost lidské dopravy?“

„Je třeba mít na paměti jednoduchý fakt, že tato epidemie zasahuje celou oblast během týdne; ba dokonce i celý kontinent velký jako Severní Amerika spolu se všemi ostrovy Západní Indie, během pouhých několika týdnů, přičemž obyvatelé takto rozsáhlého území by v tak krátkém čase nemohli přijít do kontaktu či žádného jiného styku. Tato skutečnost sama o sobě je natolik dostačující, že myšlenka o šíření nakažení z jedné osoby na druhou vůbec nepřichází v úvahu.“

„Je trapným tajemstvím mezi virology, že od roku 1933 až do současnosti nebyly žádné experimentální studie, které by dokázaly, že chřipka – ať už virus nebo nemoc – je za jakékoliv situace přenášena z člověka na člověka běžným kontaktem.“

„Veškeré snahy experimentálně přenést chřipku z člověka na člověka, dokonce i během té nejsmrtelnější epidemie této nemoci, jakou kdy svět spatřil, selhaly.“

„Ačkoliv se nakažlivá povaha této nemoci v roce 1918 široce předpokládala, roušky, karantény, ani izolace neměly žádný účinek. Dokonce i v tak izolované zemi jako je Island, se chřipka obecně šířila i přes umisťování jejích obětí do karantény. Ze všeho nejvíce odhalující však byly hrdinské pokusy o prokázání nakažlivé povahy této nemoci s pomocí dobrovolníků. Žádný z nich neonemocněl.“

„Ignoruje se mnoho skutečností ohledně této nemoci, včetně té, že chřipka není nakažlivá.“

Ptačí chřipka a prasečí chřipka

„Dále je tu zmatení ohledně infekcí zvířat, kterých jsou zprávy plné rok co rok a které nás všechny straší tím, že chytíme chřipku od prasat nebo ptáků. Nevyhovující skutečností však je fakt, že během historie po tisíce let chytaly chřipku všechny možné druhy zvířat ve stejnou dobu jako lidé.“

„Během pandemie v letech 1918-1919 zahynulo velké množství opic a paviánů v Jižní Africe a na Madagaskaru, ovcí v severozápadní Anglii, koní ve Francii, losů v severní Kanadě, a buvolů v Yellowstonu. Nejedná se o žádnou záhadu. Nechytáme chřipku od zvířat, ani zvířata od nás.“

„Pokud je chřipka způsobena abnormálními elektromagnetickými podmínkami v atmosféře, pak ovlivňuje všechny živé bytosti ve stejný čas, včetně bytostí, které nesdílí stejné viry nebo nežijí ve vzájemné blízkosti.“

Slunce

„V posledních třech stoletích se pandemie chřipky s největší pravděpodobností objevovala během vrcholů magnetické aktivity Slunce.“

„V roce 1836 Heinrich Schweich zpozoroval, že veškeré fyziologické procesy vytvářejí elektřinu a tvrdil, že elektrické narušení atmosféry může tělu zabránit v jejím vybití. Opakoval tehdy bežné přesvědčení, že nahromaděná elektřina v těle způsobuje příznaky chřipky. Dodnes to nikdo nevyvrátil.“

Nahromaděná elektřina v těle způsobuje příznaky chřipky.

Pokud je chřipka převážně elektrická nemoc, reakce na elektrické narušení atmosféry, pak není nakažlivá v běžném slova smyslu. Vzorce jejích epidemií by to měly prokázat, a to také dělají.

Elektrifikace, telegraf, telefon, radary

„Chřipka v současné podobě byla vynalezena v roce 1889 spolu se střídavým proudem. Je neustále s námi, jako známý host – tak známý, že už jsme zapomněli, že tomu tak vždycky nebylo. Mnoho doktorů, které tato nemoc zasypala v roce 1889, ji nikdy dříve nevidělo.“

„V roce 1918 došlo k masivnímu rozvoji radarových sítí. Druhé dvě pandemie chřipky dvacátého století, v letech 1957 a 1968, také souvisely s milníky elektrické technologie, kterou opět první zavedly Spojené Státy. Kolem roku 1957 šlo o masivní posílení radarového systému a o desetiletí později Spojené Státy vypustily první sestavu vojenských satelitů na světě na oběžnou dráhu.“

Tělo je elektrický nástroj a jeho zdraví nebo nemoc závisí na správné distribuci a vyváženosti elektrických energií, která neustále proudí kolem a skrze nás.

Viry

„Pokud udeří epidemie a vás skolí ta samá nemoc jako všechny ostatní, ale z vašeho krku se nepodaří izolovat virus chřipky a vaše tělo na něj nevytváří protilátky, pak je řečeno, že chřipku nemáte. Ale nikdy nebylo prokázáno, že chřipku způsobují viry.“

Pandemie chřipky

1889 = začátek budování rozvodných sítí elektřiny
1918 = začátek éry rádia = Španělská chřipka
1957 = začátek éry radarů = Asijská chřipka
1968 = začátek éry satelitů = Hong Kongská chřipka

 

Aktivita Slunce

Slunce rotuje okolo své osy v porovnání s jinými hvězdami pomalu. Rychlost rotace není všude na povrchu stejná. Na rovníku se Slunce otočí jednou za 25,38 dne, na pólech za 36 dní. Z toho vycházejí bio předpovědi, které očekávají jako rizikové návrat stejných poruch na slunečním povrchu za určitý počet dní.

„Sluneční aktivita kolísá v jedenáctiletých cyklech. Předpověď současného 25. cyklu byla obecně podhodnocena. Většina předpovědí odhadovala, že tato perioda bude stejně slabá nebo slabší než předchozí. Ale sluneční aktivita je již teď vyšší, než se předpokládalo. Znamená to, že její maximum buď nastane dříve, nebo bude silnější – možná obojí. Graf ukazuje jednu z předpovědí.“

Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/slunecni-aktivita-v-lednu-2023.html

Sluneční aktivita a předpověď

 

 

Jiná virová teorie

Jak již bylo napsáno na stránce Viry, kromě oficiální virové teorie se během pandemie covid-19 objevily nebo znovu objevily další teorie virových onemocnění, někdy i více nebo méně konspirační, někdy ale logičtější než oficiální narativ. Při důkladném studiu totiž možná sami dojdete k závěru, že i oficiální teze o virových onemocněních jsou v podstatě jen konspirace a domněnky, bez pádných vědeckých důkazů.

Otevírá se tak prostor, čemu vlastně máme nebo naopak nemáme věřit. Nutnou podmínkou ovšem je se osvobodit od zažitých, výchovou a vzděláním získaných programů a uvědomit si, že cílem dnešních zcela komerčních lékařských věd není podpora a zlepšení zdraví pacienta, ale v první řadě finanční zisk. Farmacii nevydělává zdravý, ale vždy jen nemocný člověk nebo člověk sice zdravý, ale s myšlením paralyzovaným strachem o své zdraví.

Dále na této stránce budu čerpat ze stránek antivirus(tečka)22web(tečka)org (texty převedu do spisovné češtiny, zkrátím a upravím), kde se mimo jiné píše:

„První Kochův postulát říká, že aby se prokázala kauzalita mezi virem a nemocí, tak každý s tím virem musí být nemocný a nikdo zdravý nesmí mít ten virus. V době, kdy ještě věci trochu dávaly smysl, předtím, než jsme začali měnit definice slov, byly symptomy podmínkou a hlavním projevem nemoci.

Co způsobuje nemoci přisuzované virům, když ne viry?
toxicita - zatěžuje tělo, poškozuje tkáně, snižuje funkčnost orgánů, atd.
nedostatek nutrientů - snižuje schopnost těla zbavovat se toxinů
- elektromagnetické záření - poškozuje tkáně, buňky, DNA, atd.
stres

Tělo se samo zbavuje toxinů, ale pod výše zmíněným útokem to nestíhá dostatečně rychle a efektivně takže toxiny se hromadí. Na to má tělo způsoby, jak se zbavit většího množství toxinů najednou, za cenu dočasného nepohodlí. Toxiny se zabalí do hlenů a vysmrkají, vykašlou, vypotí a podobně. Je to čistící operace = detoxikace organismu a nazývá se to chřipka...

Zima je pro organismus vždy těžším obdobím, takže by nemělo být nijak zvláštní, že při podzimním poklesu teploty se tělo rozhodne detoxikovat, aby mělo víc síly na zimu. Spouštěcích mechanismů může být víc, ale skoro nikdo je nezkoumá. Spouštěčem může být i stres, když masmédia začnou strašit, že je tu pandemie hrozné nové strašně nebezpečné nemoci a tak vyděšení lidé začnou produkovat všelijaké hormony a jiné látky, které spustí detoxikaci se symptomy nenápadně podobnými těm přisuzovaným propagované nemoci.

Nikdo nikdy vědecky nedokázal, že jakýkoliv virus způsobuje nějakou nemoc.

Fakt, že lidi s virem jsou zdraví a u nemocných se často virus nenajde, by měl přinejmenším ukázat, že tu něco nehraje a dohnat nás k hledání pravdy. Izolace a pořádná identifikace virů se nikde na světě nekoná. Bez izolace viru není ani možné prokázat, že vir způsobuje nějakou nemoc. Epidemie může být způsobená čímkoliv, čemu je daná populace vystavená - znečištění, otrávení vody, toxiny v potravinách, nově postavené vysílače, stres, atd. Jsou-li virové nemoci opravdu jen detoxikací, není divu, že to u každého probíhá trochu jinak.

Průběžně tělo detoxikuje tak, aby to nenarušovalo normální život. Přitom ale může toxicita narůstat. Toxicita je kumulativní. Při chřipce tělo spustí mechanismy, kterými se vyloučí toxiny ve větším množství.

Chřipka je proces, kterým se tělo uzdravuje z nahromaděné toxicity v těle.

Toxiny jsou vylučovány kašláním, kýcháním, smrkáním, pocením, v moči a stolici. Chřipka nemá symptomy nemoci, ale symptomy vylučování věcí, které v těle nechceme. Je tedy nesmysl pokoušet se to léčit.

Pod pojmem léčení se rozumí převážně zabraňování projevům symptomů. Když se ve vás hromadí toxiny, nebo-li si ničíte zdraví, podle doktora jste zdraví. Když začne detoxikace, čimž se tělo uzdravuje, podle doktora jste nemocní. Všechno obráceně. Doktor se pokusí uzdravování zastavit nebo alespoň zpomalit.

Např. horečka jednak způsobuje pocení, což je jedna z metod vylučování, ale má i další funkce a je známkou toho, že tělo pracuje a že něco užitečného dělá. Pokoušet se srazit horečku je hloupost. Stejně tak je ve většině případů nesmysl cpát do lidí antibiotika. Bakterie přítomné v průběhu detoxikace jsou tam, aby požíraly mrtvé buňky a nijak neškodí živým buňkám. Mají tam užitečnou funkci. Srážení horečky a antibiotika zpomalují proces léčení. Může to mít nicméně účel u slabších a nemocnějších lidí, protože příliš intenzivní detoxikace může tělu způsobit příliš velkou zátěž. Takže se proces zpomalí, uzdravení bude trvat třeba měsíc, ale nebude to tak drastické, aby to toho člověka zabilo.

Tělo při detoxikaci pracuje na plné obrátky a dělá věci, které obvykle nedělá, což nevyhnutelně vede k únavě. Z toho důvodu se při chřipkách nemá zbytečně jíst. Při jídle musí tělo přednostně přesměrovat energii na trávení, čímž se narušuje a zpomaluje proces uzdravení. To, že při chřipkách člověk nemá hlad nebo chuť na jídlo, neni náhoda. Tělo ví, co a proč dělá. Představa, že musíte jíst, abyste měli sílu s tim bojovat, je úplně pomatená a svědčí o nepochopení toho, co se děje.

Detoxikace neni způsobena žádným virem, ale je to logický a přirozený výsledek stresového života v toxickém prostředí, konzumace toxických potravin a vystavování se škodlivýmu elektromagnetickému záření prakticky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To samo o sobě ukazuje, že nákaza tu těžko může hrát roli, protože jeden člověk se od druhého nemůže nakazit zvýšenou toxicitou v těle.

Nicméně lidem nejde do hlavy, jak je možné, že jejich děti měly chřipku a pak jí chytli oni. Už se ale neptají, jak je možné, že tu chřipku nedostanou pokaždé, když ji má to dítě, ale jenom někdy a ani se neptají, proč tu chřipku nedostane každý, kdo s tim dítětem přijde do styku. Na tom je vidět, jak hluboko je zakořeněný předsudek, že tu existuje nějaká nákaza. Všímáme si jen věcí, které do té teorie zapadají. Prostě vysvětlujeme nákazou něco, co nákaza není, protože vidíme nějakou korelaci a od malička nám vtloukají do hlavy, že za to může tahle příšera jménem nákaza. Když jsou okolnosti konzistentní s myšlenkou nákazy, bereme to jako důkaz nákazy, ale když ne, tak tomu nevěnujeme pozornost. Vidíme, co chceme a nevšímáme si toho, v čem nevidíme význam. Nad čím se u každoročních chřipek nikdo nezamýšlí, je, kde se vzal ten první nakažený. Každý začne ve fázi, že jedno dítě ve školce mělo chřipku a pak ji dostali ostatní. Kde jí ale vzalo to první dítě?

Chřipka musí každý rok někde začít. Někdo musí onemocnět bez nakažení. Ale když může bez nakažení onemocnět jeden, tak se to zrovna tak může stát těm ostatním. Přenosu z jednoho na druhého tu neni třeba.“

 

 

Některé přírodní prostředky pro podporu léčení chřipky


Bez černý, Sambucus nigra - květ, plody
Černucha setá, Nigella sativa
Česnek kuchyňský, Allium sativum - cibule
Klanopraška čínská, Schisandra chinensis - zvyšuje odolnost proti chřipce
Kokosový tuk
Švédské kapky [12]
Třapatkovka nachová, třapatka nachová, Echinacea purpurea, Rudbeckia purpurea
Třezalka tečkovaná, Hypericum perforatum
Tužebník [12]
Vitamín D - preventivní účinek

 

 

Upozornění

Bezpečnost použití léčivých i jedovatých rostlin, hub, léčiv, potravinových doplňků a prostředků, léčebných postupů i diagnózu své choroby vždy konzultujte se svým lékařem. Účelem této stránky není podněcovat návštěvníka k samoléčení své nemoci. Kdo se chce léčit, musí vždy, jako uvědomělý občan EU, navštívit svého odborného lékaře. Pouze ten totiž získal vzdělání na fakultě sponzorované farmaceutickým průmyslem a pouze on má úředně schválené oprávnění někoho léčit nebo mu radit ohledně léčení či s čímkoli ohledně zdraví a nemocí. Účelem této stránky je pouze informace o sice fungujících, ale jen pokoutně používaných nebo starých alternativních možnostech léčby a prevence nemocí. Zde uvedené informace tedy rozhodně neslouží jako náhrada za radu vydanou úředně schváleným lékařem.
Provozovatel webu nenese odpovědnost za správnost informací, ani za nedopatření, nesprávný výklad nebo jakákoli nesprávná rozhodnutí učiněná na základě informací zde uvedených. Jedná se zde pouze o soupis získaných informací, které většinou nebyly ověřovány. Protože jednotlivé stránky jsou vytvářeny jako zápisník a soubor seznamů, nemusí se návštěvníkovi jevit vždy zrovna jako uživatelsky přívětivé. Přes výše uvedené, některé ze zde uvedených informací už pomohly alespoň jednomu člověku odhodit berle a přestat se děsit představy zbytku života na invalidním vozíku. A to za ten čas strávený nad stránkami rozhodně stálo :-)
Další informace jsou obsaženy v uvedené literatuře a na internetu.

 

 

Literatura

[1] Květena České republiky (Academia 1990-2010)
[2] Naše rostliny v lékařství (MUDr. Jaroslav Korbelář, Zdeněk Endris, Avicenum 1981)
[3] Léčivé rostliny (Ph. Mg. Emanuel Senft, Praha 1930)
[4] Názorná květena zemí koruny české (prof. František Polívka, Olomouc 1900)
[5] Zdravý život s babiččinými bylinkami (Dionýz Dugas, Banská Bystrica 2004)
[6] Zelená lékárna (V. G. Rubcov, K. Beneš, Lidové nakladatelství Praha 1984)
[7] Léčivé rostliny I, Pěstování... (Š. Neubauer, K. Klimeš, L. Černá, Svépomoc 1984)
[8] Léčivé rostliny II, Sbírané... (Š. Neubauer, K. Klimeš, L. Černá, Svépomoc 1986)
[9] Léčivé rostliny III, Lidový receptář... (M. Mičánková, J. Lejnar, Svépomoc 1990)
[10] Pryč s kyselostí (Kurt Tepperwein, nakl. Noxi 2011)
[11] Zelená lékárna (James A. Duke, nakl. PWP Praha 2006)
[12] Byliny z Boží zahrady (Maria Treben, Eminent 2009), strana 73
[13] Herbář léčivých rostlin, 1. díl (Jiří Janča, Josef A. Zentrich, Eminent 1994)
[14] Herbář léčivých rostlin, 2. díl (Jiří Janča, Josef A. Zentrich, Eminent 1995)
[15] Herbář léčivých rostlin, 3. díl (Jiří Janča, Josef A. Zentrich, Eminent 2002)
[16] Herbář léčivých rostlin, 4. díl (Jiří Janča, Josef A. Zentrich, Eminent 1996)
[17] Herbář léčivých rostlin, 5. díl (Jiří Janča, Josef A. Zentrich, Eminent 1996)
[18] Herbář léčivých rostlin, 6. díl (Jiří Janča, Josef A. Zentrich, Eminent 1996)
[19] Herbář léčivých rostlin, 7. díl (Jiří Janča, Josef A. Zentrich, Eminent 1999)
[20] Jak vyléčit 200 nejčastějších nemocí (Gennadij Malachov, Eugenika 2007)
[21] Pravda o doplňcích stravy (Brian R. Clement, Ph.D., Mladá fronta 2016)
[22] Nespěchejte do rakve (Tomáš Kašpar, Akademie úspěchu, 2013)
[23] Sám sobě doktorem (Jiří Cingroš, EUROMEDIA GROUP a.s., 2003)
[24] Hladovění pro zdraví (MUDr. Vilma Partyková, Impuls, 2017)
[25] Detoxikace, odkyselení, pročištění celého těla (Weise Otfried D., Fontána 2002)
[26] Omládněte (Norman Wardhaugh Walker, FIN 1995)
[27] Cvičíme jógu (André Van Lysebeth, Olympia Praha 1988)
[28] Umíráme na objednávku (Tomáš Kašpar, Akademie úspěchu, 2014)
[29] Život bez pšenice (William Davis, Jota 2013)
Internetové zdroje
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.