Fotodoma

Fotodoma » Rostliny » Druhy rostlin » Třezalka tečkovaná

Třezalka tečkovaná

Třezalka tečkovaná

Popis
Výskyt
Legendy
Obsahové látky
Užívané části, sběr a zpracování
Léčivé účinky
Léčebné užití a dávkování
Varování
Další využití
Pěstování
Choroby a škůdci
Literatura
Taxonomie
Latinské jméno
Národní názvy

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Popis

Třezalka tečkovaná, Hypericum perforatum je vytrvalá bylina z čeledi Hypericaceae, třezalkovité.

Stonek: Přímá, tuhá, lysá, oblá, po obou stranách smáčknutá, elipsovitá až dvojhranná, nahoře latovitě větevnatá lodyha. Větvičky vyrůstají z úžlabí listů.
Výška: 15-60 cm
Listy: Vstříčné, krátce řapíkaté, lysé, elipčité nebo podlouhle vejčité či čárkovité, až 3 cm dlouhé, celokrajné, okrouhlým spodem přisedlé, na okraji někdy černě tečkované, na celé čepeli proti světlu prosvítající olejové žlázky, vypadají tečkované a obsahují hořký olej.
Květy: Jasně žluté, 20-25 mm velké, s 5 korunními plátky, po krajích tečkované černými žlázkami, které při poškození roní černočervený olej, sestavené v bohatou chocholičnatou latu složenou z vidlanů a troubelů, s obrovským množstvím tyčinek.
Doba květu: VI-X
Plody: Trojpouzdré tobolky s drobnými semínky
Doba zrání plodů:
Kořenová část: Vytrvalý, bohatě větvený oddenek
Jiné znaky:
Podobné druhy: Ostatní druhy třezalek

 

Popis v literatuře:

[2] Vytrvalá, asi 30-60 cm vysoká bylina z čeledi třezalkovitých (Guttiferae). Je nápadná krásnými žlutými, v chocholičnatou latu sestavenými květy a listy, které pro své prosvítající olejové žlázky vypadají jako tečkované.

[3] Vytrvalá bylina s přímou dvojhrannou lodyhou, nahoře větevnatou, 30—50 cm vysokou. Vstříčné, krátce řapíkaté listy jsou elipčité nebo podlouhle čárkovité, celokrajné, na okraji někdy černě tečkované a na celé čepeli průsvitavě tečkované. Žluté květy rozvíjejí se od června v bohatých chocholících. Mají 5 zašpičatělých a černě tečkovaných lístků kališních, 5 lupínků korunních, značně delších lístků kališních, na okraji zoubkovaných a černě tečkovaných; četné tyčinky jsouve 3 svazečky srostlé, semenník vybíhá ve 3 čnělky. Trojpouzdrá tobolka obsahuje hojně malinkých semen.

[4] Třezalka tečkovaná neboli bylina sv. Jana (Hypericum perforatum L, Hartheu, Johanniskraut) vyhání z vytrvalého oddenku ztuha přímou, lysou, oblou, po obou stranách smáčknutou lodyhu, která jest porostlá vstřícnými, podlouhle vejčitými, celokrajnými, okrouhlým spodem přisedlými, prosvítavě tečkovanými, jako jehlou propíchanými listy a nahoře se latovitě rozvětvuje. Z paždí listů vyrůstají obyčejně listnaté větvičky.
Jasné tečky na listech mají původ v četných olejných žlázkách, jež v listech jsouce roztroušeny prosvítají. Těkavý olej v žlázkách obsažený dodává listům hořké chuti a tím třezalku mnohým býložravým zvířatům znechuťuje.
Květy jsou sestaveny v bohaté kytkovité latě složené z vidlanů a šroubelů. Jsouce pravidelné, mají 5 kopinatých, špičatých, vytrvalých lístků kališních, které jsou 2krát delší semeníku, 5 zlatožlutých, nejčastěji nesouměrných, po jednom okraji pilovitých plátků, které se v poupatech spirálně kryjí a bývají po krajích posety černými, žláznatými tečkami. Tyčinek bývá 40—60; mají na zadní straně prašníků černou, pryskyřičnou žlázku a jsou dole nitkami srostlé ve 3 svazky. Poněvadž považujeme s morfologického stanoviska tyčinky za přeměněné listy, dlužno každý svazek tyčinek považovati za list složitý, jehož lístky (úkrojky) vyvinuly se v tyčinky.
Černé tečky na plátcích korunních jakož i černé žlázky na hřbetní straně prašníků obsahují červené barvivo, proto rozemneme-li květ (zvláště dokud jest mlád), zbarvíme si červeně prsty.
Svrchní pestík skládaje se ze 3 plodolistů má 3 rozpřažené čnělky a dospívá v 3pouzdrou tobolku s četnými semeny, jež upevněna jsou ve vnitřních úhlech pouzder.
Dozravší tobolka otvírá se přehrádkosečně třemi chlopněmi.
Zúrodňování blizen děje se nejčastěji pylem cizím, který přenáší rozmanitý hmyz, ale také pylem vlastním. Jsouť tyčinky nestejně dlouhé a dospívají (dle Kernera, Pflanzenleben II. str. 338) v různých dobách: vnější, kor. plátkům nejbližší jsou nejkratší a rozvíjejí se nejdříve; po nich dospívají tyč. prostřední a naposledy tyč. nejvnitřnější, které jsou nejdelší, tak že zralé prašníky jejich mohou se dotýkati blizen, zvláště když odkvětající plátky kor. se poněkud zavírají a prašníky stlačují do středu kvetu. Nebyly-li blizny do té doby zúrodněny pylem cizím, zúrodní se nyní, ku konci kvetení, pylem svého kvetu. Nemajíce sladkých šťav poskytují květy třezalek hmyzu chutného pylu, jehož mají nadbytek.
Třezalka tečkovaná jest ze všech druhů třezalek u nás nejhojnější. Kvete jako všecky druhy třezalek až v měsících letních.

Pozn. Místy vyskytuje se odrůda tř. tečkované s čárkovitými, po kraji často ohrnutými listy a úzce kopinatými, špičatými lístky kališnimi jen asi zdéli semeníku, — tř. úzkolistá (H. perf. stenophyllum W. Gr.), kterou už někteří považují samostatným druhem zovouce ji tř. veronskou (H. veronense Schrank). V Čelakovského Analyt. květeně však se neuvádí ani jako odrůda.

[5] Třezalka (Hypericum perforatum, děravec) má listy, které, když je prohlížíme proti světlu, jsou jako jehlou propíchány. Kvete v červenci a srpnu a nejsilnější prý jsou její léčivé síly, trhá-li se před Janem Křtitelem. Odtud dostala jméno „svatojanské koření“.

[7] Mnoholetá bylina se stvoly lepkavě žlaznatými, 15 až 60 cm. vysokými; listy vejčité až čárkovité, přisedlé. Květy v koncových složených latách, žluté s množstvím tyčinek, v červenci a srpnu.

[9] Třezalka obecná (Hypericum perforatum), má oddenek větevnatý, lodyhy oblé, lysé, 1—2 st. vysoké. Listy vejčité tupé, celokrajné, proti světlu držené objevují světlé tečky, jako propichované, což jsou žlázky olejné.

[10] Tato vytrvalá bylina náleží do čeledí třezalkovitých (hypericineae) a roste na suchých lukách, kopcích a lesních mýtinách. Na přímé, větevnaté lodyze jsou přisedlé, vějčité, průsvitné a černě tečkované listy. Květy jsou žluté. Kvetoucí nať sbírá se v červenci a srpnu.

[11] Třezalka probodená, Hypericum perforatum L., má lodyhu přímou, oblou nebo dvouhrannou. Listy vejčité, přisedlé, prosvítavě tečkované, po krajích černě tečkované. Cípy kalicha celokrajné, koruna zlatožlutá. Tyčinek 40—60. Na mezích, na kopcích, v mýtinách. Čc.—říj. Vytrvalá.

[12] Třezalka obecná (Hypericum perforatum) bývá 30—60 cm vysoká, přímá s listy vstřícnými, přisedlými, vejčitými. Proti světlu prohlíženy, zdají se býti hustě jako jehlou propíchány, což jest odtud, že jest v nich mnoho útlých žlázek olejných, jež prosvítají jasněji. Na konci lodyhy jest hustý květní vrcholík; lístky korunní jsou leskle žluté, tyčinky mnohobratré. Třezalka kvete v červenci a srpnu, roste na suchých pažitech, keřnatých stráních i lesních mýtinách. Dříve platila za léčivou bylinu, ano i zázračné a kouzelné účinky se jí připisovaly. Nejsilnější prý byla, když se trhala v noci před svatým Janem Křtitelem, odtud dostala jméno „svatojanské koření".

Třezalka tečkovaná

 

Výskyt

Stanoviště: slunné stráně, louky, meze, pastviny, paseky, houštiny, od nížin do hor.
[2] Třezalka tečkovaná, zvaná též bylina sv. Jana, roste hojně na výslunných mezích, okrajích lesů, lesních lukách a mýtinách, v houštinách, na polích a průhonech.
[3] Suché louky a mýtiny lesní, kopce, meze, cesty, řídké lesy.
[4] Roste nejraději na suchých lukách, u cest a na mezích.
[6] Třezalka tečkovaná, zvaná též bylina sv. Jana, je vytrvalá žlutokvětá bylina z čeledi třezalkovitých, rostoucí u nás velmi hojně na mýtinách a lesních lukách, na mezích, v křovinách, na stráních a ve světlých lesích.
[7] Roste na suchých kopcích a lesních mýtinách.
[8] Třezalka roste na mezích, mýtinách a při cestě; kvete v létě v červenci a srpnu.
[9] Roste na suchých a travnatých místech ; květe v červenci a srpnu.
Nároky:
Výskyt: Velmi hojná.
Rozšíření: Evropa, Asie, severní Afrika
Význam: Léčivá rostlina

Třezalka tečkovaná

 

Legendy

[4] O původu průsvitavých teček v listech a červeného barviva ve květech vykládá křesťanská legenda asi tolik:
Když pomstychtivé Herodianě přinesena byla na míse hlava sv. Jana Křtitele, propíchala v neukojitelné zášti jazyk její zlatou jehlici, poněvadž špatné skutky její neutajil. Z krve, jež skanula na zemi, vyrostla však rostlina, která na věčné časy staví lidstvu čin ukrutné Herodiany před oči, majíc listy podobné jazyku skrz na skrz propíchanému a místo šťávy ve květech červenou krev.
Dle jiné legendy propíchal prý listy třezalky čert, který jediný nemohl snésti, že tato bylina svou léčivosti lidstvu tak velice prospívá.

[6] Příkladem léčivé rostliny, které se připisují kouzelné účinky, je naše domácí a hojně rozšířená třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L.), známá též lidu jako bylina sv. Jana. U této rostliny nalézají se na okraji listů a ještě hojněji na poupatech květních na okraji kalichu a i samotné koruny černé tečky (= žlázky, obsahující hořký olej), které rozemnuty vydávají červené barvivo („krev sv. Jana“), čili rostlina „krvácí“, jak lid říká. Proto má také třezalka mnoho lidových jmén, tak na př. svatojanské koření, čarovník, krevník, děravec, zvonec sv. Jana, atd. Věřilo se, že možno získati lásku každého člověka, jemuž byla přimíšena tajně do nápoje červená šťáva z rozemnutých poupat květních. Leč čert nepřál lidstvu rostliny tak zázračné, proto prý rozpíchal její listy, aby ji zbavil kouzelné moci. Dle jiné pověsti vyrostla třezalka z krve, která skanula na zem z jazyku sv. Jana Křtitele, jejž jehlou propíchala krutá Herodiana, když jí byla na míse přinesena sťatá hlava světcova. Proto prý na věčné časy připomínají listy třezalky krutý čin Herodianin, neboť listy této rostliny podobají se jazyku propíchanému a květy roní místo šťávy červenou krev.

Třezalka tečkovaná

 

Obsahové látky

Obsah kyseliny šikimové v celé rostlině i květech, siliceflavonový glykosid hyperosid, katechinové třísloviny (obsah klesá skladováním), červené barvivo hypericin, rutin, kvercetin, prykyřice, vitamín C, provitamín A, organické kyseliny..

[2] Třezalka obsahuje žluté (6 %) a červené (8 %, třezalková červeň) barvivo, které se rozpouští v mastném oleji, dále trochu třísloviny a těkavého oleje.

Třezalka tečkovaná

 

Užívané části, sběr a zpracování

Užívá se nať a květ.

Nať

Je nutno spolehlivě určit třezalku tečkovanou podle charakteristického elipsovitého průřezu stonku; příbuzné druhy mají méně účinných látek. Sbírá se vrchní olistěná část bez plodů v délce 20-30 cm v době květu v červenci a srpnu. Nejlépe je sbírat hned ráno po rozkvětu, když zmizí rosa. Suší se ve stínu svázaná do kytic při teplotách do 35°C. Usušená je trpce nahořklá, bez pachu. Je náchylná na zvlhnutí. Při zvlhnutí hnědne.

• Doba sklizně ovlivňuje antioxidační kapacitu, celkový obsah polyfenolů a flavonoidů v květech třezalky. Obsah polyfenolů a antioxidační kapacita hyperforinu a hypericinem standardizovaných extraktů H. perforatum L. se mohou lišit v závislosti na době sklizně. U mladšího rostlinného materiálu (první rok pěstování, první řez), který vykazoval významné zvýšení obsahu flavonoidů po sušení na vzduchu. Výtažky z květin sušených na vzduchu měly vyšší obsah polyfenolů a flavonoidů, vychytávání DPPH radikálů, ORAC a FRAP než lyofilizované květové extrakty. Analýza hlavních složek ukázala, že datum odběru ovlivnilo obsah flavonoidů a polyfenolů a FRAP etanolových extraktů a hodnoty DPPH a ORAC etanol-vodných extraktů. Etanolové extrakty s nejvyšším obsahem polyfenolů a flavonoidů chránily lidské erytrocyty před poškozením způsobeným bisfenolem A. 
Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7889936/

 

[2] V lékařství se užívá kvetoucí byliny (herba Hyperici). Voní balsamicky, trochu jako smrková pryskyřice a chutná hořce a stahuje.

Třezalka se sbírá v době květu (červenec-srpen) a to květní vrcholky i se stonky. Sběr má se rychle usušiti ve stínu, aby se podle možnosti udržela barva.

3 díly čerstvé rostliny dávají 1 díl drogy. Herba Hyperici přichází do obchodu s květy »cum floribus« a často ve svazečcích.

[4] Připisovala se jí nejen léčivá, ale i zázračná moc. Nejúčinněji prý působí, trhá-li se před sv. Janem Křtitelem (24. června), odkudž zove se též u lidu „svatojanským kořením".

[6] Kvetoucí nať se sbírá hlavně v červenci a srpnu a skýtá drogu herba Hyperici. Je oblíbenou rostlinou lidového lékařství.

Třezalka tečkovaná

 

Třezalka tečkovaná - léčivé účinky

Jsou uvedeny také abstrakty (•) některých vědeckých studií. Z dlouhého přehledu nemocí, na které má třezalka tečkovaná léčivé účinky lze usuzovat, že především odstraňuje z těla toxické škodliviny a produkty rozpadu buněk, nazývané viry.

Abstinenční syndrom
• Třezalka tečkovaná může přispět ke zmírnění fyzické závislosti a abstinenčního syndromu spojeného se závislostí na heroinu.
• Třezalka tečkovaná může snížit abstinenční příznaky spojené se závislostí na nikotinu.
• Třezalka tečkovaná je při snižování příznaků abstinenčních příznaků optiátu u potkanů ​​stejně účinná jako klonoidin.
• Třezalka tečkovaná snižuje příznaky abstinenčního syndromu u potkanů.
• Třezalka tečkovaná zmírňuje příznaky abstinenčních příznaků nikotinu u myší.
• Třezalka tečkovaná může být terapeutická při léčbě závislosti na nikotinu.

Adstringencium
- pro srážení bílkovin, svíravé účinky
- zevně v oleji

AIDS
- viz Virová onemocnění

Alergie
- významná bylina pro léčbu

Alzheimerova choroba
• Extrakt z Hypericum perforatum má neuroprotektivní účinky proti patologii Alzheimerovy choroby vyvolané chloridem hlinitým.
• Vícecílové neuroprotektivní účinky rostlinných léků na Alzheimerovu chorobu.

Antibiotikum

Antioxidant
Hypericum perforatum může zlepšit chování podobné úzkosti a nabídnout ochranu mozku modulací oxidačního stresu a zánětu.
• Tato zjištění odhalují příznivý účinek H. perforatum prostřednictvím zeslabení fragmentace DNA, astrogliózy, zánětu a oxidačního stresu.
• Přehled přírodních antioxidantů v léčbě Parkinsonovy choroby.

Astma
- antiastmatikum
- vinný macerát; po skleničce 2x denně před jídlem

Atopický ekzém
• Lokální třezalkový krém může zlepšit atopickou dermatitidu.

Autoimunitní onemocnění
• Třezalka tečkovaná a její složka hyperforin mají slibný terapeutický potenciál pro omezení imunitně zprostředkované dysfunkce β-buněk.

Bakterie
• Přírodní rostlinné extrakty z dubové kůry, listů třezalky a pupenů borovice mohou mít terapeutickou aktivitu při podpoře přirozené imunity proti Staphylococcus aureus a Bordetella pertussis.
• Anti-quorum sensing a anti-biofilmové aktivity extraktů Hypericum perforatum proti Pseudomonas aeruginosa.
• Toto předběžné hodnocení prokázalo synergickou vlastnost extraktů O. vulgare a H. perforatum při léčbě infekce S. aureus.

Bodnutí hmyzem

Bolest
- proti bolesti hlavy
• Kombinace česneku, divizny, měsíčku, třezalky. Třezalka a olivový olej je stejně účinný jako anestetikum pro zvládání akutní bolesti spojené s otitis media.
• Masti Achillea millefolium a Hypericum perforatum snižují úroveň bolesti v perineu, zarudnutí, edém a ekchymózu epiziotomické rány.
• Naturopatická léčba bolesti uší je prokazatelně lepší než léčba antibiotiky.
Hypericum perforatum může být slibnou terapeutickou možností pro neuralgii trigeminu.
• Extrakt z třezalky je dvakrát účinnější než ibuprofen jako analgetikum na zvířecím modelu bolesti.
• Přehled účinných léčivých rostlin v léčbě cyklické mastalgie.
• Předklinické studie naznačují potenciální použití třezalky tečkované při léčbě bolesti.

Cévy
- zlepšuje kvalitu cévních stěn

Čištění krve
- podporou látkové výměny

Deprese
- lehčí antidepresivum
- zlepšuje náladu
- nutno užívat dva týdny, nejlépe ve směsi s dobromyslí a vrbovkou úzkolistou
- nekombinovat s antidepresivními léky
• Třezalka tečkovaná má srovnatelnou účinnost a bezpečnost ve srovnání s SSRI u pacientů s mírnou až středně těžkou depresí.
Hypericum (třezalka) má terapeutickou hodnotu při léčbě sezónní afektivní poruchy.
• Role při depresi vícefrakcionovaného versus konvenčního extraktu Hypericum perforatum.
• Třezalka tečkovaná může snížit inkontinenci moči u pacientů s depresí.
• Ochranný účinek hypericinu na poporodní depresi.
• Třezalka může být bezpečnou možností léčby pro ženy trpící poporodní depresí.
• Třezalka tečkovaná je při léčbě depresivní poruchy stejně účinná jako selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoinu s vyšším hodnocením bezpečnosti.
• Třezalka tečkovaná může vykazovat silné antidepresivní účinky a představuje účinnou a bezpečnou léčbu.

Detoxikace

Dna
- pakostnice, podagra

Dvanáctník

Ekzém
- léčí většinu ekzémů za 6-8 týdnů

Endometrióza
• Slibnou alternativou pro léčbu endometriózy může být rakytníkový a třezalkový olej.

Hemoroidy
- třezalkový olej zevně, v těžších případech jako klystýry

Hojení ran
• Lokální aplikace H. perforatum je bezpečná a může usnadnit hojení ran po císařském řezu a minimalizovat tvorbu jizev, bolesti a svědění.
• Aplikace Hypericum perforatum může být doporučena, protože byla účinná při hojení ran u diabetických potkanů.
• Srovnání systémového a topického Hypericum Perforatum na diabetických chirurgických ranách.
• Třezalka tečkovaná má schopnost zlepšit regeneraci tkání zvýšením proliferace fibroblastů, syntézou kolagenových svazků a revaskularizací.
• Účinek Hypericum Perforatum na hojení ran ústní sliznice u diabetických potkanů.
• Role oleje Hypericum perforatum a oleje ze semen granátového jablka při hojení ran: studie in vitro.
• Suplementace Hypericum perforatum by mohla být užitečná při poranění sedacího nervu.

Hubnutí
- pomáhá zhubnout

Hypertrofie
• Kultury kořenů H. perforatum by mohly být novým systémem vedení pro léčbu hypertrofických jizev.

Cholesterol
• Vodná třezalka tečkovaná snížila profily lipidů v séru potkanů, pokud jde o LDL-CH.
Hypericum perforatum může zlepšit hypercholesterolémii vyvolanou nedostatkem estrogenu.

Inkontinence
• Třezalka tečkovaná může snížit inkontinenci moči u pacientů s depresí.

Ichias
- olej

Játra
- při jaterních potížích
- čištění jater
- při nemocech trávicí soustavy s nedostatečnou činností jater
- vnitřně v nálevu
• Extrakt z třezalky je potenciální alternativou k fenobarbitalu u pacientů s Crigler-Najjar syndromem typu II.
Hypericum perforatum snižuje paracetamolem indukovanou hepatotoxicitu a letalitu.

Jizvy
• Lokální aplikace H. perforatum je bezpečná a může usnadnit hojení ran po císařském řezu a minimalizovat tvorbu jizev, bolesti a svědění.
• Kultury kořenů H. perforatum by mohly být novým systémem vedení pro léčbu hypertrofických jizev.

Kolitida
• Pampeliška, třezalka, meduňka, měsíček a fenykl mají terapeutické účinky při léčbě kolitidy a průjmového syndromu.

Krevní oběh
- podpora krevního oběhu
- napravuje nepravidelný oběh krve
- rozptyluje sedlou krev v těle

Krevní výron
- olej

Krvácení
- tlumí vnitřní krvácení

Kůže
- proti jaterním skvrnám na kůži

Látková výměna
- příznivě působí na látkovou výměnu

Ledviny
- při ledvinových kaméncích
- čištění ledvin
- do ledvinových protizánětlivých směsí
- vnitřně v nálevu
Hypericum Perforatum chrání před akutním ischemickým/reperfuzním poškozením ledvin.
• Třezalka může mít renoprotektivní účinek proti diabetické nefropatii.
Hypericum perforatum reguluje glutathionový redoxní stres a normalizuje signalizaci Ggt1/Anpep ke zmírnění dysfunkce ledvin vyvolané OVX.

Leukémie
• Hyperforin (v tucích rozpustná sloučenina z třezalky tečkované) může zlepšit B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémii.
• Hyperforin, sloučenina nalezená s třezalkou tečkovanou, má protirakovinnou aktivitu proti leukemickým buňkám pacientů s B-buněčnou CLL.

Lymfatický oběh
- zlepšuje oběh lymfy

Močopudné účinky
- mírné diuretikum
- vnitřně v nálevu

Mrtvice
- při rehabilitaci kombinací forem užití
• Hyperforin by mohl podporovat funkční zotavení, když je dodáván v pozdějších fázích zotavení z mrtvice.

Náměsíčnost
- nálev nebo sedací koupel

Naraženiny
- mast nebo olej

Návaly horka
- viz Premenstruační syndrom

Nervozita
- vnitřně v nálevu
• Třezalka tečkovaná je mírně účinná při krátkodobé léčbě podrážděnosti u některých pacientů s autistickou poruchou.

Nervy
- pro posílení nervové soustavy
• Hyperosid zmírňuje poškození neuronů vyvolané epilepsií.
• Kvercetin, kaempferol a biapigenin z třezalky tečkované působí neuroprotektivně proti excitotoxicitě.
• Extrakty z třezalky a hluchavky se mohou stát novou perspektivou léčby bolestivé diabetické periferní neuropatie.
• Třezalka tečkovaná a její složka hyperforin zmírňují experimentální autoimunitní encefalomyelitidu prostřednictvím expanze regulačních T-buněk.
• Tato zjištění odhalují příznivý účinek H. perforatum prostřednictvím zeslabení fragmentace DNA, astrogliózy, zánětu a oxidačního stresu.
H. perforatum by mohlo být použito jako nová terapeutická strategie pro působení proti neuropatii vyvolané chemoterapií.
• Hyperforin a miquelianin z třezalky tečkované zeslabují genovou expresi v neuronových buňkách po stresu vyvolaném dexametazonem.
• Neuroprotektivní role hyperforinu na oxidační poškození a apoptózu vyvolané maltolátem hlinitým v buňkách PC12 a SH-SY5Y.

Nespavost
- proti nespavosti a při neklidném spánku
- vnitřně v nálevu

Neurastenie

Nevolnost

Obrna
- v počátečním stadiu kombinací forem užití

Ochrana buněk
- neutralizace spike proteinů, kterým brání způsobit další poškození buněk

Opary
- antiherpetikum

Opařeniny
- olej

Otlačeniny
• Olejový extrakt z třezalky tečkované lze navrhnout jako nákladově efektivní možnost prevence nebo léčby otlaků u pacientů na JIP.

Otoky
- odstraňuje otoky po úrazech hlavy

Paměť
• Léčba malými dávkami H. perforatum má pozitivní vliv na kapacitu krátkodobé verbální paměti.
• Třezalka tečkovaná může snížit škodlivé účinky stárnutí na prostorovou paměť.

Paraziti
- užívá se lidově proti červům
- pomáhá také od hlístů

Parkinsonova choroba
• Přehled přírodních antioxidantů v léčbě Parkinsonovy choroby.

Plicní choroby
- při zahleňování plic
- u plicních chorob se účinek zvýší v kombinaci s pelyňkem černobýlem
• Hyperforin, sloučenina obsažená v třezalce tečkované, má silný protizánětlivý terapeutický potenciál při snižování plicní fibrózy.

Podlitiny

Pohmožděniny

Poleptání
• Účinnost extraktu z Hypericum perforatum při léčbě leptavých popálenin jícnu.
• Léčivé účinky třezalky na experimentální alkalické poleptání jícnu a žaludku.

Pomočování
- proti nočnímu pomočování dětí

Popáleniny
• Kurkumin i olej z Hypericum perforatum jsou účinné při hojení popálenin.

Popáleniny od slunce
- v oleji zevně

Premenstruační syndrom
• Kombinace Hypericum perforatum (třezalka) a Vitex agnus-castus zlepšuje symptomy podobné PMS u žen v pozdní perimenopauze.
Hypericum perforatum (syn. třezalka) zlepšuje návaly horka a kvalitu života u perimenopauzálních žen.
• Tento výzkum prokázal účinnost a bezpečnost íránských bylinných léků při zmírňování PMS.

Průjem
• Pampeliška, třezalka, meduňka, měsíček a fenykl mají terapeutické účinky při léčbě kolitidy a průjmového syndromu.

Rakovina
• Hypericin, sloučenina nacházející se v třezalky tečkované, může mít terapeutickou hodnotu při léčbě mezoteliomu.
• Neemový olej a třezalka tečkovaná se ukázaly jako bezpečná a účinná možnost při léčbě akutní kožní toxicity u pacientů s rakovinou hlavy a krku.
• Třezalka tečkovaná v kombinaci s fotodynamickou terapií prokazuje terapeutické účinky u aktinické keratózy, bazaliomu a Bowenovy choroby.
• Hypericin, sloučenina obsažená v třezalce tečkované, v kombinaci s fotodynamickou terapií indukuje buněčnou smrt u rakoviny nosohltanu.
Hypericum perforatum L je nadějné chemopreventivní činidlo.
• Extrakt z třezalky měl chemopreventivní vlastnosti proti kolorektálnímu karcinomu prostřednictvím zmírnění prozánětlivých procesů.
• Protinádorová aktivita Hypericum perforatum L. a hyperforinu prostřednictvím modulace zánětlivé signalizace, tvorby ROS a dynamiky protonů.
• Antiproliferativní aktivita Hypericum perforatum, Achillea millefolium a Aloe vera v interakci s prostatickou aktivitou CD82.
• Antiproliferační účinky třezalky tečkované, jejích derivátů a dalších druhů Hypericum u hematologických malignit.
• Cytotoxické aktivity extraktů Hypericum perforatum L. proti 2D a 3D modelům rakovinných buněk.
• Odlišné celkové extrakty Hypericum perforatum L. vykazují různou protinádorovou aktivitu na erytroleukemické buňky K562.
• Hyperforin působí jako inhibitor angiogeneze.
• Hyperforin, bioaktivní sloučenina z třezalky tečkované, je novým inhibitorem angiogeneze zaměřeným na několik klíčových kroků procesu.
• Hypericin vykazoval na dávce závislý cytotoxický účinek v buněčné linii MCF-7.
• Hypericin, sloučenina nacházející se v třezačce tečkované, může mít terapeutickou hodnotu při léčbě rakoviny nosohltanu pomocí fotodynamické terapie.
• Přehled: antiangogenní účinek vybraných fytochemikálií.
• Extrakt z třezalky tečkované indukuje in vitro inhibici růstu a programovanou buněčnou smrt u lidských maligních buněk.
• Potenciál hypericinu a hyperforinu pro antiadhezní terapii k prevenci metastáz parentálních a na oxaliplatinu rezistentních lidských adenokarcinomových buněk.
• Třezalka tečkovaná v kombinaci s fotodynamickou terapií inhibuje růst lidských rakovinných buněk slinivky břišní.

Revmatismus
- hostec
- v minulosti používána při revmatismu - olej

Roztroušená skleróza
- dlouhodobá aplikace
• Mořsko-bylinná kombinace obsahující krevety, celerové semínko a třezalku. Třezalka má terapeutickou hodnotu na zvířecím modelu roztroušené sklerózy.
• Přehled bylinné terapie u roztroušené sklerózy.

Sedativum
- mírný sedativní efekt
- vnitřně v nálevu

Slinivka břišní

Srdce
- při těžkých chřipkách ohrožujících srdce
- mírné netoxické kardiotonikum pro podporu srdeční činnosti

Trávení
- amarum povzbuzující chuť k jídlu a podporující trávení

Tuberkulóza mízních uzlin
- křtice

Uklidnění
- uklidňující účinky
- podpora duševní rovnováhy
- při velkém stresu
- proti úzkosti a neklidu
Hypericum perforatum může zlepšit chování podobné úzkosti a nabídnout ochranu mozku modulací oxidačního stresu a zánětu.
• Subchronická léčba třezalkou tečkovanou vytváří pozitivní posun v emočním zpracování u zdravých dobrovolníků.

Únava
- působí proti únavě

Úpal
- olej

Úplavice

Uterotonikum
• Různé byliny vykazují uterotonické vlastnosti.

Virová onemocnění
• Extrakt z třezalky má významnou terapeutickou účinnost u myší infikovaných virem chřipky A.
• Přírodní produkty pro prevenci a léčbu COVID-19 s ohledem na předchozí koronavirové infekce a nové studie.
• Třezalka tečkovaná (H. perforatum) inhibuje virovou infekci HIV-1.
• Třezalka tečkovaná obsahuje nový protein p27SJ, který potlačuje virus HIV-1.
• Třezalka tečkovaná má antivirovou aktivitu proti cytomegaloviru.
• Třezalka tečkovaná potlačuje virus HIV-1.
• Třezalka inhibuje ultrafialovým světlem indukovanou aktivaci exprese genu HIV v buňkách HeLa.
• Anti-HIV-1 aktivita hypercinu (třezalka tečkovaná) je závislá na aktivaci prostřednictvím viditelného světla.

Vředy
- zevně ve formě oleje

Zahleňování
- proti zahleňování

Zánět
- antiflogistikum - silné protizánětlivé účinky
- vnitřně v nálevu
Hypericum perforatum může zlepšit chování podobné úzkosti a nabídnout ochranu mozku modulací oxidačního stresu a zánětu.
• Hyperforin, sloučenina nalezená s třezalkou tečkovanou, může mít terapeutickou roli při snižování zánětu pohrudnice u krysího modelu.
• Hyperforin, sloučenina obsažená v třezalce tečkované, má silný protizánětlivý terapeutický potenciál při snižování plicní fibrózy.
• Třezalka tečkovaná a její složka hyperforin zmírňují experimentální autoimunitní encefalomyelitidu prostřednictvím expanze regulačních T-buněk.
• Extrakt z třezalky měl chemopreventivní vlastnosti proti kolorektálnímu karcinomu prostřednictvím zmírnění prozánětlivých procesů.
• Tato zjištění odhalují příznivý účinek H. perforatum prostřednictvím zeslabení fragmentace DNA, astrogliózy, zánětu a oxidačního stresu.
• O mechanismu působení protizánětlivé aktivity hypericinu.

Závratě

Zlomeniny

Žaludek
- při nemocech trávicí soustavy s nedostatečnou činností žaludku
- žaludeční neurózu
- vnitřně v nálevu
• Extrakty z Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná) léčí žaludeční léze vyvolané u potkanů.

Žluč
- působí příznivě na vylučování žluči

Žlučník
- při žlučníkových obtížích
- při nemocech trávicí soustavy s nedostatečnou činností žlučníku
- vnitřně v nálevu

Třezalka tečkovaná

 

Léčebné užití a dávkování

Nálev se připraví přelitím polévkové lžíce řezané nati půl litem vroucí vody. Poté se nechá 15 minut louhovat. Užívá se pak postupně po menších dávkách 2-5x denně. Pro méně častější použití se dá méně drogy a vody, se zachováním poměru.

Tinktura se zhotovuje louhováním drogy ve směsi ze stejných dílů lihu a vody. Dávkuje se pak po kapkách od 10-40 kapek. Dávkování záleží jak na váze nemocného a stupni jeho nemoci, tak také na jeho vnímavosti k účinkům třezalky.

Olej se získá macerací 100 gramů čerstvé nařezané kvetoucí natě v 250 gramech oleje (olivového, lněného, slunečnicového). Láhev se se dá na dva týdny na slunce a občas se protřepává. Lze používat nejen zevně k masážím, ale i vnitřně.

Vinný odvar se podává po lžících a je výrazně účinný při tlumení zánětu i těžších virózách. Má jasně červenou barvu.

Vinný macerát se vyrobí z 50 gramů květů macerovaných dva týdny v litru vína. Poté se víno přefiltruje a dá na temné chladné místo.

[2] Droga je dnes zastaralá; dříve se jí užívalo jako léku při poranění a proti revmatismu. Dnes se jí užívá lidově proti červům.

[3] Odvar listův a květů doporučujeme při chorobách jaterních (malé zrno aloe zvýší účinnost), při obtížích žaludečních, lehkém zahlenování plic, ledvinových kaméncích, pomáhá také od hlístů, návalu krve do hlavy a nočního močení dětí.

Pije se denně 2—3krát po koflíku.
Náčinky máčené do odvaru třezalkového přispívají k hojení pohmožděnin, spálenin a ran.
Naložíme-li sušené květy třezalkové do kořalky, jíž po několika dnech slijeme, nabudeme kapek, které (půl lžičky na malou sklenku vody) pomáhají od návalu krve do hlavy, nechutenství a obtíží žaludečních.

[4] Kneipp odporučuje odvar z jejích listů a květů zvláště v nemocech jater a proti bolení hlavy.

[5] Odvar květů nebo listů, třeba i sušených léčí hlavně poruchy jater. Odvar je důležitým prostředkem močopudným.

[7] K léčení potřebovalo se čerstvé i suché nati. Podobně bylo opotřebováno nati třezalky čtyřkřídlé (H. tetraplerum) a třezalky čtyřhranné (H. quadrangulatum), kteréž obě rostou řidčeji v hornatějších krajinách.

[8] Z listů a květů dělá se thé proti chorobám jaterním, proti obtížím v žaludku, zahlenování. I dětem, močí-li do postýlky, dává se thé třezalkové.

Velice důležitá rostlina tato účinkuje jak uvnitř těla tak zevně na těle blahodárně. Zvláště napravuje nepravidelný oběh krve. Vypíti denně ráno a večer koflík třezalkového thé prospívá zdraví velmi.

Thé třezalkové rozptyluje ssedlou krev v těle.

Kdokoli stůně kamenem v ledvinách, nechť pije 2krát za den koflík tohoto thé; jím vyčistí se játra i ledviny a rozpustí se kameny ledvinové.

Třezalka hojí vnitř těla i vyměšuje důkladně všechny chorobiny z těla.

Komu krev často valí se do hlavy a tím nemálo trapných obtíží působí, jež mohou snadno šílenost míti vzápětí, nechť pije 2—3krát za den koflík třezalkového thé, které poskytne mu nejlepší pomoc.

I zevnitřně byvši užita, třezalka účinkuje velmi prospěšně. Uskřípneme-li se někde a rána pak podlije se ssedlou krví, smočme honem plátěný klůcek v odvaru třezalkovém a přiložme na pohmožděné místo a učiňme tak 3—5krát za den.

Menší a větší rány dají se tímto způsobem snadno zaceliti.

Popáleniny vyhojíme téměř hravě, smočíme-li klůcek ve vodičce třezalkové a jím popáleniny obvážeme.

Posléze třezalka poskytuje nám výborné kapky zdravotní. Do láhve nasypeme usušené květy třezalkové a potom je buď dobrou žitnou kořalkou nebo přečištěným lihem polijeme. Za několik dní kořalka nebo líh vytáhne všecku sílu byliny, načež tekutinu slijeme а k užívání v domácí lékárničce uschováme.

Stoupá-li někomu krev prudce do hlavy, nechť smísí 50—60 kapek těchto s půl žejdlíkem vody a vypije vše; bude-li to vždy za 2—3 hodiny ještě jednou neb dvakrát opětovati, může býti dobrým účinkem jist. Totéž ať činí, dostaví-li se nával krve do prsou.

Třezalkové kapky zdravotní jsou nejlepším prostředkem, udělá-li se někomu na nic. Láhvička těchto kapek budiž stálým průvodcem všech, kdo vydávají se na cesty. Neméně bolesti v kyčlích docházejí zmírnění kapkami těmito.

[9] Olej z této rostliny s olejem terpentýnovým užívá se při spáleninách; nať užívá se za lék proti dně, průjmu a krvotoku. Dává se též s květy vařenými na rány, vředy, při křticích a hostci.

[10] Kdo trpí bolestí v břiše nebo úplavicí, nechť tře život čerstvou natí třezalkovou. Thé z třezalky a řebříčku dává se před spaním dětem, jež močí do postele. Třezalkový olej rychle hojí i nejtěžší spáleniny. Připraví se takto: Láhev naplníme s polovice třezalkovýmí květy a dolejeme řepkovým olejem, dáme na slunce, ale nescedíme. Před upotřebením profiltrujeme vždy potřebné množství.

Třezalka tečkovaná

 

Varování

Interaguje s mnoha farmaceutickými léky! Zhoršuje deprese při kombinaci s antidepresivy.

Opatrně s dávkováním, předávkování způsobuje průjem, až vnitřní krvácení.

Neužívat dlouhodobě, kromě roztroušené sklerózy, ale po třech týdnech kůru vždy na týden přerušit.

Vyvolává fotosenzibilaci - zvýšení citlivosti na UV záření.

Neužívat při těžké cukrovce, velmi nízkém tlaku, metastázující rakovině, pylových alergiích!

Třezalka tečkovaná

 

Další využití

 

 

Pěstování

[2] Protože roste všude divoce, bylo by její pěstování zbytečné.

[3] Nepěstuje se. Kvetoucí vršky sbírají se v červenci.

Třezalka tečkovaná

 

Choroby a škůdci

 

 

Literatura

[1] Květena České republiky (Academia 1990-2010), díl 2, strana 383
[2] Léčivé rostliny (Ph. Mg. Emanuel Senft, Praha 1930), strana 115
[3] Léčivé rostliny, herbář (František Dlouhý, Praha, I.L. Kober, 1904-1920), strana 174
[4] Názorná květena zemí koruny české (prof. František Polívka, sv. 2, Olomouc 1900), strana 178
[5] Léčivé rostliny (Jar. Vřeskovický, vydal Milotický hospodář, Milotice n. Beč. 1922), strana 74
[6] Léčivé rostliny (Dr. Karel Domin, nákladem vlastním, Praha 1923), strana 95
[7] Bylinářství, kořenářství, čili, Herbář (Martin Fulín, nakl. A. Reinwart, Praha 1898), strana 127
[8] Kneippovy byliny léčivé (Jan Ježek, nakl. G. Francl, Praha 1905), strana 73
[9] Český herbář (V.K., nakl. Hynek, Praha 189?), strana 284
[10] Malý příruční bylinář (M. Černý, nakl. Sfinx, Praha 1924), strana 27
[11] Atlas botanický, dle soustavy Linnéovy (Alex. Bernard, nakl. Kober, Praha 1905), strana 46
[12] Atlas rostlin (Jan John, nakl. I. L. Kober, Praha 1905), strana 32
[13] Naše rostliny v lékařství (MUDr. Jar. Korbelář, Zd. Endris, Avicenum 1981), strana 434
[14] Herbář léčivých rostlin, 5. díl (Jiří Janča, Josef A. Zentrich, Eminent 1996), strana 40

Třezalka tečkovaná

Třezalka tečkovaná

 

Taxonomie

říše Plantae - rostliny
oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné
třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny
řád Malpighiales - malpígiotvaré
čeleď Hypericaceae - třezalkovité
rod Hypericum - třezalka

Třezalka tečkovaná

 

Třezalka tečkovaná latinsky

Hypericum perforatum

Třezalka tečkovaná

 

Národní názvy

Česky - Czech   Třezalka tečkovaná, třezalka probodená, třezalka obecná, bylina sv. Jana, čarovník, krevníček, prostřelenec, svatojanská bylina
[3] Jména lidová : střezalka, třezalka, dřezalka, bylina sv. Jana nebo svatojanská, čarovník, děravec, krevník, krevníček, křížek, zvonec nebo zvoneček sv. Jana.
[6] ... svatojanské koření, čarovník, krevník, děravec, zvonec sv. Jana, atd.
[7] Třezalka obecná, zděšenec, křížek, děravec, krevníček, bylina sv. Jana (Hypericum perforatum).
[8] Třezalka (jinak bylina sv. Jana, bylina svatojanská, čarovník, děravec, dřezalka, koření postřelené, svatojanské, koření ze svátého červeného zvonečku, krevníček, krevník, křížek, střezalka, třezalka, zvonec, zvoneček, zvoneček červený, zvoneček sv. Jana, Hypericum perforatum, Johanniskraut)

Slovensky - Slovak   Ľubovník bodkovaný

Anglicky - English   Perforate St John's-wort, Common St. John's Wort, Common St. Johnswort, St. Johns Wort, Devil's-flight, Klamath Weed, Klamathweed, Racecourse Weed, St. John's Blood, St. John's Wort, Witch's-herb

Arabsky - Arabic  

Bulharsky - Bulgarian  

Čínsky - Chinese  

Dánsky - Danish  

Esperanto  

Estonsky - Estonian  

Finsky - Finnish  

Francouzsky - French   Millepertuis perforé

Holandsky - Dutch  

Chorvatsky - Croatian   Rupičasta pljuskavica, bogorodičina trava, gospina trava, kantarion, obična pljuskavica, rupičasta trava sv. Ivana, šentjaževka, trava sv. Ivana

Islandsky - Iceland  

Italsky - Italian  

Japonsky - Japanese   セントジョーンズワート

Litevsky - Lietuvių  

Lotyšsky - Latvian  

Maďarsky - Hungarian   Közönséges orbáncfü

Německy - German   Echtes Johanniskraut, Tüpfel-Hartheu

Norsky - Norwegian  

Polsky - Polish  

Portugalsky - Portuguese  

Řecky - Greek  

Rumunsky - Romanian  

Rusky - Russian  

Slovinsky - Slovenian  

Srbsky - Serbian  

Španělsky - Spanish   Hipérico, Hipericón

Švédsky - Swedish  

Turecky - Turkish  

Ukrajinsky - Ukrainian  

Vietnamsky - Vietnamese  

Třezalka tečkovaná

 

Upozornění

Bezpečnost použití léčivých i jedovatých rostlin, hub, léčiv, potravinových doplňků a prostředků, léčebných postupů i diagnózu své choroby vždy konzultujte se svým lékařem. Účelem této stránky není podněcovat návštěvníka k samoléčení své nemoci. Kdo se chce léčit, musí vždy, jako uvědomělý občan EU, navštívit svého odborného lékaře. Pouze ten totiž získal vzdělání na fakultě sponzorované farmaceutickým průmyslem a pouze on má úředně schválené oprávnění někoho léčit nebo mu radit ohledně léčení či s čímkoli ohledně zdraví a nemocí. Účelem této stránky je pouze informace o sice fungujících, ale jen pokoutně používaných nebo starých alternativních možnostech léčby a prevence nemocí. Zde uvedené informace tedy rozhodně neslouží jako náhrada za radu vydanou úředně schváleným lékařem.
Provozovatel webu nenese odpovědnost za správnost informací, ani za nedopatření, nesprávný výklad nebo jakákoli nesprávná rozhodnutí učiněná na základě informací zde uvedených. Jedná se zde pouze o soupis získaných informací, které většinou nebyly ověřovány. Protože jednotlivé stránky jsou vytvářeny jako zápisník a soubor seznamů, nemusí se návštěvníkovi jevit vždy zrovna jako uživatelsky přívětivé. Přes výše uvedené, některé ze zde uvedených informací už pomohly alespoň jednomu člověku odhodit berle a přestat se děsit představy zbytku života na invalidním vozíku. A to za ten čas strávený nad stránkami rozhodně stálo :-)
Další informace jsou obsaženy v uvedené literatuře a na internetu.

Třezalka tečkovaná
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.