Fotodoma

Fotodoma » Zdraví » Přírodní léčiva » Detoxikace oxidu grafenu a spike proteinů

Detoxikace oxidu grafenu a spike proteinů

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Informace na této stránce jsou průběžně doplňovány a upravovány.
Poslední aktualizace
: 17.6.2023

V poslední době (2021-2022) se v internetových zdrojích začíná diskutovat o zdravotním nebezpečí plynoucím ze spike (hrotových) proteinů [9], které někteří lidé vylučují a také ze zamoření těl oxidy grafenu, či hydroxidy grafenu. Podle některých zdrojů k tomuto problému dochází např. po prodělání nemoci COVID-19. Přinášíme i od dosud prosazovaných teorií odlišný náhled na věc. Názory různých odborníků se často velmi rozcházejí.

 

Gragen, grafenoxid, oxid grafenu, hydroxid grafenu

Částice grafenu a sloučeniny se dají dnes nalézt prakticky všude [66], dokonce byly prokázány v obličejových respirátorech, na PCR testovacích tyčinkách, nacházejí se jako adjuvans v některých vakcínách na COVID-19 a byly prokázány i v dalších vakcínách už v roce 2019.


Grafen (nebo jeho sloučeniny):
† vytváří trombózy
† způsobuje krevní sraženiny
† narušuje imunitní systém
† může vyvolat cytokinovou bouři
† toxicita sloučenin může vyvolat zápal plic
† vytváří v ústech kovovou chuť
† vdechování způsobuje zánět sliznic
† způsobuje ztrátu chuti a částečnou nebo úplnou ztrátu čichu
† získává uvnitř těla silné magnetické vlastnosti (zejména v místě okamžité vyšší koncentrace)
† blokuje detoxikaci v těle blokováním glutathionu
† lze aktivovat frekvencemi 5G
† prochází hematoencefalickou bariérou

Oxid grafenu tedy může fungovat jako samostatný spouštěč většiny příznaků COVID. Toto není VIRUS nebo spike protein...

Onemocnění COVID-19 tedy může být důsledkem intoxikace těla oxidem grafenu různými způsoby do těla dodávaného. Oxid grafenu je extrémně silný v aerosolech, stejně jako údajný SARS-CoV-2.

Jako každý materiál má i oxid grafenu „elektronické absorpční pásmo“. To znamená, že absorbuje určitou frekvenci, která tento materiál velmi rychle vybudí a okysličí, což napadá přirozené antioxidační zásoby glutathionu v našem těle. Tato frekvence je v šířkách pásma nové sítě 5G a určité frekvence v určitém místě mohou způsobit náhlou epidemii onemocnění osob intoxikovaných grafenoxidem. S probíhajícími zkouškami nebo již ostrým provozem technologie 5G v různých částech světa se nemoc COVID-19 vyvinula v interakci vnějších elektromagnetických polí a oxidu grafenu, který již koloval nebo byl usazený v tělech lidí. Připomeňme si, že to všechno začalo ve Wu-chanu. Toto bylo první pilotní ukázkové město na světě pro zkušební technologii 5G na konci listopadu 2019. Je tu shoda v prostoru a čase. 

Pokud víme, že původcem nebo příčinou onemocnění je ve skutečnosti chemický jed a nikoli biologický patogen, víme, jak jej zmírnit: zvýšením hladiny glutathionu. Glutathion je přírodní antioxidant přítomný v zásobách lidského těla. Glutathion se vyskytuje v extrémně vysokých hladinách u dětí. Nemoc proto nemá na dětskou populaci téměř žádný dopad. Hladiny glutathionu ale po 65. roce věku značně klesají. To je důvod, proč je COVID-19 častější u starší populace. Hladiny glutathionu jsou u sportovců velmi vysoké. To je důvod, proč pouze 0,22 % sportovců mělo tuto nemoc.

Nyní pochopíme, proč bezpočet studií v praxi prokázalo, že léčba N-acetylcysteinem (NAC), který je prekurzorem glutathionu nebo glutathionem podávaným přímo, vyléčila onemocnění COVID-19 u pacientů velmi rychle, snadno a jednoduše, protože hladina glutathionu byla zvýšena, aby se vyrovnal s podávanou toxickou látkou zvanou oxid grafenu [65].


Oxid grafenu uvnitř těla způsobuje trombogenitu, tromby. Oxid grafenu uvnitř těla způsobuje srážení krve. Oxid grafenu uvnitř těla způsobuje prozánětlivý syndrom nebo systémové nebo multiorgánové záněty. Oxid grafenu uvnitř těla, když je nad úrovní glutathionu — což je přirozená rezerva antioxidantů v těle —, způsobuje změnu imunitního systému, kolaps imunitního systému a bouři cytokinů. Vdechovaný oxid grafenu se šíří rovnoměrně po alveolárním traktu a způsobuje bilaterální zápaly plic. Vdechovaný oxid grafenu způsobuje záněty sliznic a tím ztrátu chuti a čichu, možnou ztrátu chuti a čichu: anosmii.

Stručně řečeno, oxid grafenu se chová přesně jako domnělý SARS-CoV-2 v oficiální verzi a vytváří stejnou symptomatologii těžkého COVID-19.

Glutathion je zvláště nízký u obézní populace a uvědomujeme si, že právě obézní jsou nejvíce postiženi COVID-19. Uvědomujeme si, že glutathion souvisí s vitamínem D. Nízké hladiny glutathionu jsou s nízkými hladinami vitamínu D a jsou to právě pacienti s COVID-19, kteří mají nízké hladiny vitamínu D [92].


Grafen, oxid grafenu i hydroxid grafenu jsou materiály na bázi uhlíku. Problematická není jenom jejich toxicita, ale i magnetismus, neboť ovlivňují magnetické frekvenční pole těla. Nanočástice oxidu grafenu procházejí hematoencefalickou bariérou, což má obrovské důsledky pro neurotoxicitu. Jako toxické činidlo s potenciálně škodlivými interferencemi s magnetickým polem člověka je detoxikace částic oxidu grafenu životně důležitá. Detoxikace probíhá na buněčné úrovni [55].

Oxid grafenu krystalizuje do velmi tenkých útvarů a může napáchat fatální škody v krevním řečišti, které prostupuje všemi orgány našeho těla [54], [58]. Magnetismus oxidu grafenu poskytuje možnost jeho rozpohybování účinky magnetických polí, a to pravděpodobně včetně mobilních sítí a Wi-Fi [59]. Grafen se dostává do rychlejšího pohybu v krevním řečišti také při zvýšeném fyzickém výkonu. Důsledkem může být zraňování vnitřních stěn cév vedoucí až k vnitřnímu krvácení, neboť hydroxid grafenu krystalizuje v rovině a tvoří velmi ostré útvary, dalo by se říci nanožiletky, které poškozují cévy. Při sportovních výkonech anebo při rozkmitání grafenu elektromagnetickým polem mohou být následky fatální [59]. Grafen je údajně používán jako aditivum leteckého benzinu a padá pak pochopitelně k zemi [107]. Používá se mimo jiné také v lékařství [44], [62]. Grafen může procházet hematoencefalickou bariérou [55]. Další informace [66], [67], [68], [69], [71], [90], [91], [92], [93].

 

Hrotové, nebo-li spike proteiny

Dle zdroje [1], [4], [44], [62] vylučované spike proteiny mohou dokonce ohrozit jiné dospělé lidi a především děti v blízkém okolí takové osoby a způsobit jim vážné zdravotní komplikace, jako je mrtvice a infarkt v důsledku vznikajících krevních sraženin, s odvoláním na zdroje [2], [3]. Dle výsledků výzkumu nezasažený jedinec může být vystaven spike proteinům inhalací nebo kontaktem s pokožkou druhé osoby. Hrotové proteiny jsou vylučovány dechem, pokožkou a všemi tělesnými tekutinami (shedding) [44], [62].

Kromě již zmíněného infarktu a mrtvice mají lidé vystavení spike proteinům výrazně vyšší riziko vzniku zánětu osrdečníku, pásového oparu, zápalu plic, krevních sraženin v končetinách, Bellovy obrny, vaginálního krvácení a potratů [12], vznik nebo zhoršení autoimunitních onemocnění (kdy tělo napadá vlastní tkáň) a různých neurologických komplikací [11], chronický zánět a trombózu v neurologickém systému, přispívající k třesu, chronickou letargii, příznaky typu amyotrofické laterální sklerózy.

Spike protein sám o sobě stačí k tomu, aby způsobil zánět a poškození cévního systému, a to i nezávisle na viru [108].

Spike proteiny mohou cirkulovat ve vašem těle po infekci nebo injekci a způsobit poškození buněk, tkání a orgánů. Může způsobit zánět a srážení v jakékoli tkáni, ve které se hromadí. [110]

V důsledku velmi malých krevních sraženin mohou být přerušeny přívody krve do oblastí mozku, orgánů a tkání v celém těle. Následné odumírání místních buněk se může v těle projevit jako mravenčení, necitlivost, ztráta smyslové ostrosti, selhání orgánů, ztráta kognitivních funkcí a dokonce i jako výrazné změny osobnosti. Když lidé nemohou dýchat, problémem je mikrosrážení krve v plicích [46].

Když se miliardy hrotových proteinů hromadí a zaplavují tělo, vnitřní orgány se začnou vypínat a mozek přestává fungovat [4]. Z toho důvodu by bylo vhodné, aby lidé zvážili po konzultaci se svým lékařem některé způsoby detoxikace, třeba položkami z následujících seznamů [13], [14], [15], [44], [45]. Účinky související se zánětem a srážlivostí se mohou objevit v jakékoli tkáni, ve které se hromadí spike protein. Hrozí také alergické reakce včetně anafylaktického šoku [44], [62].

Spike proteiny produkované tělem po prodělání nemoci Covid-19 jsou schopny se spojit s buněčnými membránami. Protože jsou vytvářeny ve vašich vlastních buňkách, vaše buňky jsou pak napadány vaším imunitním systémem ve snaze zničit spike protein. Reakce imunitního systému na spike proteiny tedy může poškodit buňky těla [15]. V jádře našich buněk spike protein zhoršuje schopnost našich buněk opravovat DNA [16].

Spike proteiny mají schopnost otevírat a projít hematoencefalickou bariérou a způsobovat poškození buněk (cytotoxicitu) [10], [4], [5], [108], stejně jako IL6 [27]. Uváděné zdravotní problémy jsou vyjmenovány na stránkách [6], [7], [17], [18].

„Spike protein je aktivní v manipulaci s biologií buněk, které pokrývají vnitřek vašich krevních cév - vaskulárních endoteliálních buněk, částečně prostřednictvím své interakce s ACE2, který řídí kontrakci krevních cév, krevní tlak a další věci.“ Dr. Robert Malone [109]

Existuje možnost, že „protilátky zaměřené na spike proteiny vyvolané očkováním mohou spustit autoimunitní stavy u predisponovaných jedinců“ [98], [99].

 

Stručné vysvětlení některých pojmů

Receptory ACE2 se nachází v buněčné stěně, ve výstelkách plic a krevních cév a v krevních destičkách. Spike proteiny se vážou na ACE2 receptory v buňkách a narušují jejich normální funkci. Tato blokáda může změnit fungování tkání a spustit autoimunitní onemocnění, stejně jako způsobit abnormální krvácení nebo srážení krve, včetně trombóz [14], [15], [22], [23].


Interleukin 6 nebo-li IL-6 je primárně prozánětlivý cytokinový protein, který je přirozeně produkován tělem v reakci na infekci nebo poškození tkáně a spouští zánětlivou reakci. Cytokiny, jako je IL-6, se nacházejí v mnohem vyšších hladinách mezi infikovanými Covidem ve srovnání s neinfikovanými jedinci a mají vztah k závažnosti Covidu [15], [24], [25], [26].


Furin je enzym, který štěpí proteiny a nutí je biologicky aktivovat. Štěpí spike protein a umožňuje tak viru proniknout do lidských buněk. Na Covid spike proteinu je přítomno furinové štěpné místo, o kterém se předpokládá, že činí virus infekčnějším a přenosnějším [15], [30].


Serinová proteáza je enzym. Inhibice serinové proteázy může zabránit aktivaci spike proteinu a snížit vstup viru do buněk, tím snížit míru infekce i závažnosti onemocnění [15], [31].


Co se týká uváděných prostředků pro opravu DNA nebo s vlivem na RNA, mRNA, problematika není laicky tak jednoduchá, ale hodně základních informací o důvodech problému najdete v odkazovaných zdrojích [98], [99]. Studie potvrzují, že spike protein mRNA ve vakcínách mění lidskou DNA během několika (6) hodin po injekci [101], [102], [103], [104].


 

Poznámka: Existují pochybnosti o teorii spike proteinů a celý Covid příběh je připisován grafenu a 5G záření. Existují také pochybnosti o existenci virů, coby patogenů a viry jsou označovány toliko za neškodný produkt rozpadu buněk.

 

Prostředky a látky pro detoxikaci oxidu grafenu a spike proteinů, opravu DNA, prevenci COVID-19 a další

POZOR!!! Slouží pouze pro informaci. Neprovádějte detoxikaci následujícími prostředky bez konzultace s vaším lékařem a bez jeho doporučení!!!

Některé neodborné použití jedovatých rostlin může vést až ke smrti!!!

Jsme otráveni a každý z nás musí podniknout aktivní kroky, aby se postaral o sebe a svou rodinu.

 

Vysvětlivky k tabulce:

GO Podílí se na odstranění grafenu a jeho oxidů
SP Podílí se na odstranění spike proteinů
DNA Příznivý vliv na opravu DNA nebo má vliv na RNA nebo mRNA
CP Prevence COVID-19
CL Léčba COVID-19
CN Léčba následků COVID-19
KS Proti krevním sraženinám
D Detoxikační látka
I Posiluje imunitu
Z Potlačuje zánět
R Působí proti zhoubnému bujení
P Antiparazitikum
  Prokázané účinky
  Významné účinky

 

Tabulka pro rychlý přehled - jsou v ní zahrnuty také některé položky tématicky související ze stránek Imunita, Zánět, Rakovina, Srážení krve a COVID-19. Pro více informací o účincích a zdrojích k získání látky přejděte na podrobnosti pod tabulkou nebo navštivte uvedené zdroje. Tučně a zejména červeně jsou prostředky pro detoxikaci oxidu grafenu a spike proteinů doporučované z téměř všech zdrojů.

  GO SP DNA CP CL CN KS D I Z R P
Aktivní uhlí                        
Alkohol ?                      
Anýz                        
Apigenin                        
Astaxanthin                        
Badyán                        
Baicalein                        
Bentonit                        
Betaglukan                        
Bílkoviny                        
Bobkový list                        
  GO SP DNA CP CL CN KS D I Z R P
Brambory                        
Brokolice                        
Bromelain                        
Buněčné soli                        
Bylinkové čaje                        
C60 (supernabitý uhlík 60) - NEDOPORUČUJI                        
CBD olej                        
CDS                        
Celer                        
Citrusové plody                        
Coated Silver - NEDOPORUČUJI                        
Černohlávek obecný, Prunella vulgaris                        
Černucha setá, černý kmín, Nigella sativa                        
Čerstvý vzduch                        
Dárcovství krve                        
Detoxikace                        
  GO SP DNA CP CL CN KS D I Z R P
Dračí krev                        
EDTA                        
Emodin                        
Enzymy                        
Fenykl obecný, Foeniculum vulgare                        
Fisetin                        
Glutathion (sporné názory)                        
Glycin                        
Hesperidin                        
Horké koupele                        
Hořčík                        
Hřebíček                        
  GO SP DNA CP CL CN KS D I Z R P
Hydroxychlorochin (se zinkem)                        
Chlorella                        
Isoprinosine                        
Ivermectin                        
Jasmín                        
Jehličí                        
Jinan dvoulaločný, Gingko biloba                        
Jód                        
Kadidlo, Boswellia serrata                        
Klanopraška čínská, Schisandra chinensis                        
Koenzym Q10                        
Koloidní platina                        
Koloidní stříbro                        
  GO SP DNA CP CL CN KS D I Z R P
Koloidní zlato                        
Komonice lékařská                        
Kostival lékařský, Symphytum officinale                        
Košťáloviny                        
Krillový olej                        
Křemelina                        
Křen selský                        
Křídlatka japonská, Reynoutria japonica                        
Kurkumin (kurkuma)                        
Kvercetin, quercetin                        
Kyselina alfa-linolenová                        
Kyselina šikimová                        
Laktoferin                        
Léčivé frekvence                        
  GO SP DNA CP CL CN KS D I Z R P
Léčivé houby                        
Limonen                        
Luštěninové klíčky                        
Luteolin                        
Máta peprná                        
Med                        
Melatonin (viz spánek)                        
Menstruace                        
MSM, methylsulfonylmethan                        
Muškátový oříšek                        
N-acetylcystein (NAC)                        
Nattokináza a natto                        
Nové koření                        
Odkyselení                        
Ochrana kvality vlastní krve                        
Omega-3 nenasycené mastné kyseliny                        
Ostropestřec mariánský                        
  GO SP DNA CP CL CN KS D I Z R P
Otužování                        
Ozonová a kyslíková terapie                        
Pampeliška lékařská                        
Pepřovník černý, Piper nigrum                        
Pijavice                        
Pohyb                        
Polyfenoly                        
Právenka latnatá, Andrographis paniculata                        
Prospěšné bakterie                        
Psychická pohoda                        
Půst                        
PQQ (Pyrrolochinolin chinon)                        
Relaxace                        
  GO SP DNA CP CL CN KS D I Z R P
Resveratrol                        
Rybí tuk                        
Rutin                        
Řimbaba obecná, Tanacetum parthenium                        
Sauna                        
Selen                        
Serrapeptáza                        
Skořice                        
Sójové boby                        
Spánek (přirozený melatonin)                        
Spirulina                        
  GO SP DNA CP CL CN KS D I Z R P
Suramin                        
Šalvěj                        
Triphala                        
Třezalka tečkovaná (opatrně)                        
Tymián obecný, mateřídouška obecná                        
Vitamín A                        
Vitamín B
                       
Vitamín C                        
Vitamín D                        
Vitamín E                        
Vitamín K2                        
Voda (čistá, nechlorovaná, nefluorovaná)                        
  GO SP DNA CP CL CN KS D I Z R P
Zdravá strava                        
Zederach indický, neem, Azadirachta indica                        
Zelený čaj                        
Zelený ječmen                        
Zeolit - NEDOPORUČUJI                        
Zinek                        
Železo                        
  GO SP DNA CP CL CN KS D I Z R P

 

NEDOPORUČUJI prostředky (především nanotechnologie), které nejsou ryze přírodní, protože nikdo neví, zda nenapáchají v těle další problémy, jako už napáchal umělý oxid grafenu.

 

Aktivní uhlí
• forma uhlíku s drobnými póry o malém objemu, které zvětšují plochu povrchu dostupnou pro adsorpci nebo chemické reakce
• doporučená dávka [15] je mezi 400-2000 mg (1-5 kapslí) denně s vodou
♥ podporuje detoxikaci oxidu grafenu
♥ léčí předávkování drogami a otravy
♥ zachycuje toxiny a chemikálie ve střevě, čímž zabraňuje jejich vstřebávání 
♥ přední detoxikační prostředek
♥ při příjmu nalačno se dostává do střev a aktivuje proces čištění krve známý jako „intersticiální dialýza“

[15], [55], [94], [96]

Alkohol
♥ údajně rozpouští oxid grafenu (minimálně zvedne náladu)

Antioxidanty
♥ hrají hlavní roli při odstraňování oxidu grafenu z těla
[91]

Anýz
• obsah kyseliny šikimové
♥ působí proti tvorbě krevních sraženin
♥ snižuje některé toxické účinky spike proteinů

[14]

Apigenin
• petržel, celer, heřmánkový čaj, vinný špenát, artyčoky, Dobromysl obecná (oregano)
• doporučená dávka [15] 50 mg denně
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
[14], [15]

Astaxanthin
• přírodní karotenový antioxidant
Patří mezi TOP 9 pro detoxikaci oxidu grafenu [82]
♥ chrání buněčné membrány před poškozením volnými radikály
♥ moduluje signály, regulující autofagii, proces, který tělo provádí, aby vyčistilo buněčné zbytky; autofagie požírá poškozené proteiny, mitochondrie a zárodky a aktivuje kritické enzymy, přispívající k produkci energie
♥ aktivuje produkci imunitní sloučeniny sekreční imunoglobulin A, která pomáhá zachycovat cizorodé látky a brání jim v přilnutí k vnitřní stěně střeva

[82], [83]

Badyán
• stálezelený čínský strom (Illicium verum)
• nejčastěji ve formě čaje
• vysoký obsah kyseliny šikimové
• doporučená dávka [15] žádná horní hranice; začněte s 1 šálkem a sledujte reakci těla
♥ působí proti tvorbě krevních sraženin
♥ snižuje některé toxické účinky spike proteinů
♥ neutralizace spike proteinů, kterým brání způsobit další poškození buněk
♥ přispívá detoxikaci oxidu grafenu
♥ ovlivňuje metabolismus cukru; pomáhá při léčbě cukrovky
♥ působí protizánětlivě, protinádorově, upravuje funkci mozku
♥ obsahem oseltamiviru působí antiviroticky, čili pomáhá likvidovat nežádoucí viry v těle
♥ obsahem anetolu přispívá k léčbě bakteriálních chorob a působí proti střevním parazitům
♥ obsahem linaloolu má anestetické, antibakteriální a protizánětlivé účinky; navozuje dobrou náladu
♥ obsahuje mnoho minerálů - železo, vápník, hořčík, fosfor, draslík, vitamín A, vitamín C, kyselina pantothenová, kyselina listová
♥ léčí některé nepříznivé projevy po očkování u dětí i dospělých
♥ obsahem kyselině šikimové inhibuje koagulační kaskádu, vyvolávající vznik krevních sraženin, mikrosraženin, mrtvice, neobvykle silné menstruace, aj.; zabraňuje shlukování krevních destiček
podporuje játra - chronická únava, spavá nemoc, Epstein-Barrové virus (EBV) , atd.
♥ pomáhá zachovávat zdraví mozku
♥ ulevuje od křečí
♥ pomáhá při revmatismu

[14], [15], [52], [74], [81]

Baicalein
• šišák bajkalský - kořen, rostlinný rod Scutellaria
• doporučená dávka [15] 100-2800 mg
♥ působí proti furinu, podílejícím se na aktivaci proteinů některých virů
[14], [15], [42]

Bentonit
Není doporučován některými léčiteli.
♥ působí rychlou detoxikaci od jedů

Bobkový list
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
[14], [15]

Brambory
• hlízy
♥ působí proti serinové proteáze podílející se na vstupu spike proteinů do buněk
[14], [15]

Brokolice
• především klíčky brokolice (nevařit, teplem se ničí, max. dusit), ale i další brukvovité rostliny
• vzhledem k tomu, že hrotový protein způsobuje přímá poškození nervového a cévního systému, může být sulforafan jednou z nejdůležitějších přírodních látek, které pomáhají obětem očkování
• bohatá na polyfenoly
♥ sloučenina sulforafan (sulforaphane) v brokolici má potenciál přímo stimulovat opravu a obnovu poškozené nervové tkáně v mozku a léčit např. autismus
♥ sulforaphane prokazatelně pomáhá drasticky zlepšit sociální interakce a verbální komunikaci u mužů a chlapců s diagnózou ASD, stejně jako snižuje hyperaktivitu, podrážděnost a další příznaky ASD
♥ sulforafan pomáhá s léčbou zánětů, rakoviny, cukrovky 2. typu aj.
♥ opravuje poškození z hrotových proteinů v celém těle
♥ podporuje celkovou produkci glutathionu v těle
♥ přispívá detoxikaci oxidu grafenu
♥ přispívá k neutralizaci spike proteinů
♥ obsahem ITC, isothiokyanátů, podporuje opravu poškozené DNA
♥ přispívá k posílení imunity

[14], [47], [48], [49], [50], [51], [55]

Bromelain
- enzym
- zdroj ananas
♥ kombinace bromelainu a acetylcysteinu může inaktivovat spike proteiny tím, že změní jejich morfologii, takže nejsou schopny napadení buněk v těle
[112], [113]

Buněčné soli (tkáňové soli)
♥ silné detoxikační účinky

[75], [81]

C60 (supernabitý uhlík 60, nanokarbonové aktivní uhlí)
NEDOPORUČUJI
Neověřená nanotechnologie, která se dostává do mozku
• dávkování 1-3 kapky denně
♥ je bohatým zdrojem elektronů a působí jako hasicí přístroj při zánětech
♥ řídí normalizaci toku elektronů v těle
♥ neutralizace spike proteinu
♥ detoxikace oxidu grafenu
♥ detoxikace SM-102

[94], [96]

CBD olej
♥ pomáhá léčit některá onemocnění nervového systému - epilepsie, Alzheimer, bolesti, únava, psychické poruchy - stres, strach, úzkost, závislosti a nemoci kůže
[15], [81]

CDS
• oxid chloričitý
Patří mezi TOP 4 pro detoxikaci oxidu grafenu [94], [96]
♥ je schopen navázat toxické molekuly těžkých kovů, vyvést je z těla a pomoci organismu navrátit se do své přirozené alkalické normy
♥ dokáže z těla odvést magnetismus (rozkládá grafenovou mřížku)
♥ neutralizuje a odstraňuje spike proteiny
♥ skvělé detoxikační účinky
♥ okysličuje buňky
♥ pomáhá léčit následky COVID-19

[75], [76], [77], [78], [94], [96]

Celer
• zdroj glutathionu
♥ detoxikace a neutralizaci oxidu grafenu

Citrusové plody
• zejména krvavé pomeranče, kvůli jejich vysokému obsahu hesperidinu
♥ hesperidin je chalkon podobný quercetinu, který deaktivuje spike proteiny
[94], [96]

Coated Silver (potahované stříbro)
NEDOPORUČUJI
Neověřená technologie, která se dostává do mozku
• koloidní stříbro s vysokou koncentrací 20000 ppm a velmi malou velikostí částic asi 10 nanometrů, které jsou potaženy látkou chránící stříbro před chemickou aktivitou, ale umožňující pomalé uvolňování iontů stříbra, které je dostatečné pro většinu antibakteriálních účelů při zachování bezpečnosti a nehromadění se v tkáních
• dávkování 1-6 kapek denně
♥ antibakteriální působení
♥ blokuje protein obsahující síru na hrotech ve vstupu do buňky; aminokyseliny bohaté na síru na hrotovém proteinu interagují se stříbrem a způsobují, že se nesprávně skládají

[94], [95], [96]

Černohlávek obecný, Prunella vulgaris
• léčivá rostlina
• doporučená dávka [15] 200 ml čaje denně
♥ omezuje spike proteiny v celém těle
[14], [15]

Černucha setá, černý kmín, Nigella sativa
• používá se semeno
Patří mezi TOP 10 pro omezení spike proteinů [14], [15], [108]
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu

[14], [15], [108]

Dárcovství krve
♥ postupně čistí krev od nežádoucích toxinů odčerpáním části krve, včetně obsažených toxinů a patogenů, kterou si musí tělo vyrobit znovu

Dračí krev
• pryskyřice ze stromu Crotonlechleri
♥ pomáhá léčit následky COVID-19
♥ jedna z nejsilnějších antivirotických a antibakteriálních látek
♥ pomáhá při léčbě rakoviny, AIDS
♥ stimuluje imunitní systém
♥ pomáhá při oslabení organismu

[1]

EDTA
• kyselina ethylendiamintetraoctová (kyselina edetová)
♥ pomáhá odstraňovat ionty kovů a polymerní nanočástice z těla

[114]

Emodin
• Aloe pravá, Reveň lékařská - rebarbora, Křídlatka japonská, Reveň dlanitá
♥ omezuje spike proteiny v celém těle
[14], [15]

Fenykl obecný, Foeniculum vulgare
• nejčastěji ve formě čaje
• obsah kyseliny šikimové
• doporučená dávka [15] žádná horní hranice; začněte s 1 šálkem a sledujte reakci těla
♥ neutralizace spike proteinů, kterým brání způsobit další poškození buněk
♥ přispívá detoxikaci oxidu grafenu

♥ semena zlepšují imunitu, stimulují ředění krve a snižují její viskozitu

[14], [15], [108]

Fisetin
• flavonoid
• žluté barvivo
• zdroje – jahody, jablka, cibule, okurky, mango, ořechy, víno, atd.
• doporučená dávka [15] až 100 mg denně (berte s tuky)
♥ zvyšuje hladinu glutathionu
♥ silný antioxidant
♥ pomáhá odstranit stárnoucí nebo poškozené buňky
♥ pomáhá chránit receptory ACE2 před zaplavením škodlivými spike proteiny
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
prodlužuje život

[14], [15]

Glutathion
• vzniká v játrech
• buňky umírají, když již neprodukují dostatek glutathionu
• glutathion vyčerpává záření, viry, environmentální toxiny, chemikálie pro domácnost, těžké kovy (např. grafen), operace, záněty, popáleniny, septický šok a dietní nedostatky
• u dětí se vyskytuje v extrémně vysokých hladinách
• potraviny bohaté na glutathion - chřest, avokádo, okurky, zelené fazolky, špenát
• jako doplňku je potřeba užít lipozomálního glutationu; běžný se rozkládá v trávicím traktu
• případně lze použít prekurzory glutathionu (podporují jeho tvorbu)
† Někteří autoři nedoporučují suplementaci glutathionem
POZOR! Paracetamol je antagonistou glutathionu; paracetamol = acetaminofen = tylenol = panadol = Phenaphen = Tempra = Anacin III = naproxen = dihydrokodein = N-acetyl-p-aminofenol = 4-hydroxyacetanilid = 4-acetamidofenol
Patří mezi TOP 3 a TOP 9 pro detoxikaci oxidu grafenu [82], [91]
♥ posiluje imunitu
♥ je jedním z nejsilnějších antioxidantů a současně detoxikantů
♥ neutralizace spike proteinů, kterým brání způsobit další poškození buněk
♥ hasí nebezpečné volné radikály v kůži, čočce, rohovce a sítnici oka
♥ je základem detoxikace jater, ledvin, plic, střevního epitelu a dalších orgánů
♥ je kritický pro zdravou funkci imunitního systému
♥ nezbytný pro správné detoxikační procesy.
♥ hraje klíčovou roli při udržování aktivity dalších esenciálních látek, jako je vitamín C
♥ vyvolává aktivitu přirozených zabíječských buněk
♥ hraje důležitou roli při zvládání infekcí
♥ je jednou z hlavních látek pro podporu detoxikace a neutralizaci oxidu grafenu
♥ degraduje oxid grafenu

[14], [15], [55], [57], [62], [44], [65], [82], [84], [92], [108]

Glycin
• aminokyselina, kterou tělo využívá k tvorbě proteinů nutných pro růst a udržování tkáně a pro výrobu hormonů, enzymů aj.
• doporučená dávka [55] 100 mg/kg/den
♥ je prekurzorem glutathionu (podporuje jeho tvorbu), podporuje detoxikaci oxidu grafenu
♥ přispívá k neutralizaci spike proteinů
♥ přispívá k posílení imunity

[55]

Hesperidin
• pomeranče, citrony, pomelo a jiné citrusové ovoce [70]
• doporučená dávka [15] až 150 mg dvakrát denně
♥ působí proti furinu, podílejícím se na aktivaci proteinů některých virů
[14], [15], [43]

Horké koupele
♥ zbavují tělo toxinů
♥ podporují autofágii, tedy přirozenou likvidaci poškozených buněk a proteinů
♥ pomáhají tělu likvidovat patogeny díky vysokým teplotám

♥ přispívají k dlouhověkosti

[15]

Hořčík
• zelenina, celozrnné výrobky, ořechy
• může dojít k předávkování při konzumaci lipozomálního hořčíku; zvažte proto směs lipozomálního a klasického hořčíku, nebo jen klasický hořčík
• doporučená dávka [15] až 350 mg denně 
Patří mezi TOP 10 pro omezení spike proteinů [14], [15], [108]
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
♥ působí synergicky s vitamínem C
♥ posiluje imunitu

[14], [15], [38], [57], [62], [44], [108]

Hřebíček
• obsah kyseliny šikimové
♥ neutralizace spike proteinů, kterým brání způsobit další poškození buněk
♥ přispívá detoxikaci oxidu grafenu

Hydroxychlorochin (se zinkem)
• farmaceutický lék, antimalarikum, na lékařský předpis
• pozor na správné dávkování
• doporučená dávka [15] 200 mg týdně po dobu 4 týdnů
• před použitím zkontrolujte pokyny na obalu, abyste zjistili, zda neexistují kontraindikace
♥ pomáhá chránit receptory ACE2 před zaplavením škodlivými spike proteiny
♥ blokuje uchycení virů
♥ transportuje zinek do buněk

♥ podporuje detoxikaci oxidu grafenu

[14], [15], [62], [44], [55], [94], [96]

Chlorella
• zelená řasa
♥ váže na sebe těžké kovy a zbytky jedů a odvádí je z těla

[14], [15], [72], [75]

Isoprinosine
• farmaceutický lék, imunostimulancium
• také pod názvy Groprinosin, Neosine, Eloprine

Ivermectin
• farmaceutický lék, antiparazitikum, na lékařský předpis
• extrahuje se z půdních bakterií (avermektin)
• pozor na správné dávkování
• doporučená dávka [15] 0,4 mg/kg týdně po dobu 4 týdnů, poté měsíčně
• před použitím zkontrolujte pokyny na obalu, abyste zjistili, zda neexistují kontraindikace
Patří mezi TOP 10 pro omezení spike proteinů [14], [15], [108]
♥ váže se na spike proteiny
♥ omezuje spike proteiny v celém těle
♥ blokování připojení spike proteinů k lidské buněčné membráně
♥ pomáhá chránit receptory ACE2 před zaplavením škodlivými spike proteiny
♥ ukotvuje se na doménu ohýbání spike receptoru SARS-CoV-2 připojenou k ACE2, což může interferovat s jeho schopností připojit se k lidské buněčné membráně
♥ chemicky rozkládá molární uhlovodíkové vazby, tím likviduje schránky parazitů i hexagonální vazby uhlíku v grafenových plátech, takže pláty se v těle rozpadají na grafen-hydrát, uvolní se jejich uchycení a organismus rozpadlé zbytky plátů vyloučí z těla
♥ chemicky způsobí, že grafen se v těle naváže namísto tkáně na hydrát soli, který zůstane po chemické reakci Ivermectinu a vznikne solný grafen-hydrát, který se začne molekulárně rozpadat, čímž se z plic uvolní grafen a člověk se vyléčí ze zápalu plic, který nebyl virového, ale grafenového původu
♥ velmi účinný lék na COVID-19

protizánětlivý
lék
♥ podporuje imunitu

[14], [15], [20], [73], [89], [108]

Ivermectin - přírodní alternativy
• lék Ivermectin může při dlouhodobém užívání vykazovat neurotoxicitu
Patří mezi TOP 4 pro detoxikaci oxidu grafenu [94], [96]


1) Pelyněk pravý, Artemisia absinthium a Pelyněk roční, Artemisia annua
Nedoporučuje se kojícím a těhotným ženám a lidem trpícím vředy!
• pouze v malých dávkách
• užívat maximálně 8 dní a deset dní pauza
• lze užívat i jako klystýr se stejným dílem lněných semínek a květů heřmánku
♥ jedna z nejúčinnějších antiparazitikálních bylin
♥ pelyněk pravý toxický pro většinu střevních červů včetně Giardia lamblia
♥ silné hořké tonikum, které podporuje vyprazdňování a likvidaci střevních parazitů


2) Vratič obecný, Tanacetum vulgare - (tansy) tinktura
Pozor, toxický! Může způsobit potrat!
• užívat jako tinkturu 20-30 kapek 4x denně po dobu 3 týdnů, pak je nutná týden pauza
♥ jedna z nejúčinnějších antiparazitikálních bylin
♥ proti tasemnicím, škrkavkám, červům a parazitům Giardia
♥ proti hydatinovým cystám a trichinelóze
♥ lze podávat delší dobu než pelyněk


3) Zeměžluč okolíkatá, Centaurium erythraea
• velmi hořká rostlina
♥ stimuluje pohyby střev - podporuje odloučení parazitů od stěny tlustého střeva

4) Směs bylinných projímadel
- Bez černý, Sambucus nigra
- Krušina olšová, Frangula alnus
- Svlačec rolní, Convolvulus arvensis
• užívají se 4-7 dní po zahájení antiparazitální kůry
• společně nebo samostatně v čaji po dobu 10-14 dní
♥ podporuje rychlé vyloučení vajíček červů z těla


5) Artyčok zeleninový, Cynara scolymus
♥ posiluje působení antiparazitik
♥ podporuje činnost jater


6) Sedací koupel Kapraď samec, Dryopteris filix-mas a Pelyněk pravý, Artemisia absinthium
POZOR, neužívat vnitřně ani nekoupat celé tělo - velmi toxické!!!
• obě byliny použít společně
• příprava a použití:
- polévková lžíce kořene kapradě a 10 polévkových lžic pelyňku se namočí přes noc do 2 litrů vody
- studený macerát přecedíme
- použité byliny vložíme do 2 litrů vařící vody a necháme přikryté louhovat
- po vychladnutí scedíme a smícháme
- nalijte do vany a přidejte teplou vodu tak, abychom dosáhli teploty kolem 39°C
- sedněte si do lektvaru na 20-30 minut
- poté osušte a odpočívejte půl hodiny na velmi teplém místě
- opakuje se denně po dobu jednoho týdne
♥ silný účinek při hubení střevních červů a parazitů
[94], [96], [97]

Jasmín
• čaj
• listy obyčejného jasmínu nebo rostlin Sampaguita
• doporučená dávka [15] až 8 šálků denně
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
[14], [15], [39]

Jehličí
Nesmí se konzumovat během těhotenství!
Čaj nevařit a napoprvé užít jen v malém množství, může způsobit průjem a zvracení!
• především borovicové, ale některé zdroje uvádějí, že klidně i smrkové, jedlové nebo cedrové
• nejčastěji ve formě čaje, někdy v kombinaci s badyánem a feniklem
• obyčejný čaj má vyšší účinnost (díky enzymům), než chemické extrakty z jehličí
• vysoký obsah kyseliny šikimové; obsah suraminu
• na čaj větvičky s jehličím nebo jen otrhané jehličí propláchneme ve studené vodě a přelijeme vroucí vodou a necháme louhovat; nevaříme z důvodu uchování vitamínu C
• k zevnímu použití vaříme 10 minut
• mladé výhonky lze přidat do salátu
• doporučená dávka [15] čaj 3x denně (konzumujte také olej/pryskyřici, která se hromadí v čaji)
♥ působí proti tvorbě krevních sraženin (díky suraminu a kyselině šikimové)
♥ brání modifikaci a replikaci DNA a RNA
♥ snižuje některé toxické účinky spike proteinů
♥ omezuje spike proteiny v celém těle
♥ neutralizace spike proteinů, kterým brání způsobit další poškození buněk
♥ je prekurzorem glutathionu (podporuje jeho tvorbu), podporuje detoxikaci oxidu grafenu na buněčné úrovni
♥ ovlivňuje metabolismus cukru; pomáhá při léčbě cukrovky
♥ působí protizánětlivě, protinádorově, upravuje funkci mozku
♥ silné antioxidační účinky
♥ zevně působí protirevmaticky, dále na potlačení různých vyrážek
♥ obsahuje mimořádně vysoké koncentrace vitamínu C a vitamínu A
♥ suramin má antiparazitární účinky
baktericidní účinky
♥ působí vodopudně; pomáhá při detoxikaci
♥ léčí revma
♥ výpary pryskyřice oživují průdušky, léčí plicní fibrózu, nachlazení, kašel, chřipku, zápal plic, rakovinu plic, astma

♥ posiluje imunitu
[14], [15], [52], [55], [62], [44], [81], [96], [105], [108]

Jinan dvoulaločný, Gingko biloba
• listy bohaté na kyselinu šikimovou
♥ neutralizace spike proteinů, kterým brání způsobit další poškození buněk
♥ přispívá detoxikaci oxidu grafenu

[96]

Jód
Pozor, lze předávkovat!
• protože tělo si jód neprodukuje, je třeba ho dodávat ve stravě
• začít s malými dávkami a postupem času navýšit
• přírodní zdroje jódu jsou mořské řasy, včetně nori, wakame a řasy kombu, pečená treska, krevety, tuňák, vejce, brusinky, sušené švestky, námořnické fazole (haricot), lima fazole, pečené brambory
† fluor a chlór mohou narušovat vstřebávání jódu
♥ je využíván štítnou žlázou ke tvorbě hormonů štítné žlázy, které kontrolují mnoho funkcí v těle, včetně růstu a vývoje, opravování poškozených buněk a podporování zdravého metabolismu
♥ silně zvyšuje rychlost rozkladu mRNA
♥ lze jej použít k detoxikaci toxických sloučenin

♥ přispívá k boji proti zánětu

[60], [61], [94], [96], [106]

Kadidlo, kadidlovník, Boswellia serrata
• strom
♥ působí proti serinové proteáze podílející se na vstupu spike proteinů do buněk
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
protizánětlivá látka

[14], [15]

Klanopraška čínská, Schisandra chinensis, schizandra
• vysoký obsah kyseliny šikimové
♥ působí na játra, má výrazný ochranný účinek na játra (hepatoprotektivní)
♥ používá se úspěšně při léčbě hepatitidy, zánětu jater, i při rekonvalescenci po této nemoci
♥ při léčbě poškození jater
cholagogum - zvyšující vylučování žluči

[94], [96]

Koloidní platina
♥ likvidace patogenů - virů, bakterií, plísní, atd.
♥ vhodné při jakémkoli druhu herpes, chřipkách, otravách
♥ pronikne i hemoencefalitickou membránou
♥ i při závažných stavech toxicity těla
♥ pomáhá aktivovat vnitřní zdroje
♥ odvrací degenerativní změny
♥ regeneruje DNA

[75], [79], [81]

Koloidní stříbro
♥ likvidace patogenů - virů, bakterií, plísní, atd.
♥ vhodné při jakémkoli druhu herpes, chřipkách, otravách
♥ pronikne i hemoencefalitickou membránou

[75], [79], [81]

Koloidní zlato
♥ likvidace patogenů - virů, bakterií, plísní, atd.
♥ vhodné při jakémkoli druhu herpes, chřipkách, otravách
♥ pronikne i hemoencefalitickou membránou
♥ i při závažných stavech toxicity těla
♥ posiluje energetická těla
♥ harmonizuje DNA

[75], [79], [81]

Komonice lékařská
• obsah kyseliny šikimové
• listy
♥ neutralizace spike proteinů, kterým brání způsobit další poškození buněk
♥ přispívá detoxikaci oxidu grafenu

[96]

Kostival lékařský, Symphytum officinale
Nesmí se konzumovat během těhotenství!
• obsah kyseliny šikimové
• listy
♥ neutralizace spike proteinů, kterým brání způsobit další poškození buněk
♥ přispívá detoxikaci oxidu grafenu

[14], [15], [108]

Košťáloviny
• zelí, kapusta, kadeřávek, květák, brokolice, kedluben
• nevařit, teplem se ničí, max. dusit
• bohaté na polyfenoly
† zvyšují potřebu jódu
♥ sloučenina sulforafan (sulforaphane) v košťálovinách má potenciál přímo stimulovat opravu a obnovu poškozené nervové tkáně v mozku
♥ sulforafan má potenciál stimulovat opravu mozku a léčit např. autismus
♥ sulforaphane prokazatelně pomáhá drasticky zlepšit sociální interakce a verbální komunikaci u mužů a chlapců s diagnózou ASD, stejně jako snižuje hyperaktivitu, podrážděnost a další příznaky ASD
♥ opravuje poškození z hrotových proteinů v celém těle
♥ podporují celkovou produkci glutathionu v těle
♥ přispívají detoxikaci oxidu grafenu
♥ přispívají k neutralizaci spike proteinů
♥ obsahem ITC, isothiokyanátů, podporují opravu poškozené DNA
♥ přispívají k posílení imunity

[47], [48], [49], [50], [51], [55]

Křemelina
• diatomická zemina
• bezpečná a účinná
♥ při pohybu trávicím traktem na sebe váže patogeny - viry, plísně, parazity, pesticidy, bakterie a odvádí je z těla
♥ vyživuje tkáně křemíkem

[75]

Křen selský
♥ schopnost narušení grafenové mřížky
♥ schopnost eliminovat spike proteiny
[81]

Křídlatka japonská, Reynoutria japonica
♥ silné antioxidační, antibiotické, analgetické, antipyretické účinky
♥ obsah resveratrolu - nepřímo aktivuje očistné buněčné procesy v těle a pomáhá léčit COVID-19

[75]

Kurkumin (Kurkumovník dlouhý, kurkuma, indický šafrán, Curcuma longa)
• zvýšená biologická dostupnost s piperinem z pepře černého a mastnými kyselinami pro vstřebání
• flavonoid, antioxidant
• doporučená dávka [55] - bezpečný v dávce do 12 g/den; 1–2 g/den prospívá antioxidační kapacitě
Patří mezi TOP 10 pro omezení spike proteinů [14], [15], [108]
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
protizánětlivé působení
♥ přispívá k neutralizaci spike proteinů
♥ přispívá k posílení imunity

♥ čistí epifýzu

[14], [15], [55], [81], [108]

Kvercetin, quercetin (se zinkem)
Poraďte se s lékařem, jste-li léčeni antibiotiky, antikoagulancii, chemoterapií, kortikosteroidy, cyklosporinem, digoxinem, fluoroguinolonesem, léky zpracovávanými játry. [53]
• flavonoid
• ve tmavě zbarveném ovoci a zelenině; mezi nejbohatší zdroje kvercetinu patří červená cibule, borůvky, jablka, aronie, červené víno, tmavé třešně, tmavé bobule, ostružiny, brusinky, rajčata, goji, kakao, olivový olej, fazole a citrusové plody [70], petržel, šalvěj, čaj, olivový olej, hroznové víno, chia semínka, quinoe, ananas; nejvíce ho však nalezneme v červené cibuli
• doporučená dávka [15], [33], [94], [96] 500 - 1000mg dvakrát denně; užívejte se zinkem
Nepřekračovat!!!
Patří mezi TOP 10 pro omezení spike proteinů [14], [15], [108]
Patří mezi TOP 4 a TOP 9 pro detoxikaci oxidu grafenu [82], [94], [96]
♥ pomáhá chránit receptory ACE2 před zaplavením škodlivými spike proteiny (se zinkem)
♥ blokuje uchycení virů
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
♥ je prekurzorem glutathionu (podporuje jeho tvorbu), podporuje detoxikaci oxidu grafenu
♥ úprava exprese mRNA
♥ transportuje zinek do buněk, především v kombinaci s vitamínem C
♥ široká škála protizánětlivých a antivirových účinků
♥ snížení rizika až zabránění vzniku srdečních chorob
♥ prevence infekcí
♥ zmírnění příznaků alergie - zabraňuje uvolňování histaminu
♥ prevence a léčba neurologických onemocnění, jako je Parkinsonova a Alzheimerova choroba
♥ snížení rizika rakoviny, protinádorové účinky
♥ poskytuje ochranu proti cukrovce a artritidě
♥ antioxidační vlastnosti, neutralizace potenciálně škodlivých volných radikálů
♥ pomáhá při ředění krve
♥ antibakteriální účinky a omezuje rozvoj aterosklerózy

[14], [15], [34], [53], [55], [60], [61], [62], [44], [75], [81], [82], [87], [94], [96], [108]

Kyselina alfa-linolenová (ALA)
• patří do skupiny látek nazývaných omega-3 mastné kyseliny, která je podskupinou tzv. esenciálních nenasycených mastných kyselin
• zdroje: lněný, řepkový, sojový olej, dýňová semínka, ryby jako losos, makrela
• doporučená dávka [55] 300 mg 3x denně; 200–600 mg/den
♥ je prekurzorem glutathionu (podporuje jeho tvorbu), podporuje detoxikaci oxidu grafenu
♥ přispívá k neutralizaci spike proteinů
♥ přispívá k posílení imunity

[55], [56]

Kyselina šikimová
• viz jehličí borovice a badyán, třezalka tečkovaná, fenykl, list kostivalu
• obsahuje ji také čaj z bobulí schizandry, list jinanu dvoulaločného, ​​řimbaba obecná, máta
♥ může pomoci snížit několik možných škodlivých účinků spike proteinu
♥ neutralizace spike proteinů, kterým brání způsobit další poškození buněk
♥ přispívá detoxikaci oxidu grafenu

♥ působí protizánětlivě, protinádorově, upravuje funkci mozku
♥ ovlivňuje metabolismus cukru; pomáhá při léčbě cukrovky

♥ inhibuje koagulační kaskádu, vyvolávající vznik krevních sraženin, mikrosraženin, mrtvice, trombóz, neobvykle silné menstruace, aj.; zabraňuje shlukování krevních destiček
[15], [21], [52], [55], [74], [75], [81]

Léčivé frekvence
♥ audio pro odstranění frekvencí COVID-19
[80]

Limonen
• kůra citrusových plodů [70], jehličí
• doporučená dávka [15] až 2000 mg denně
♥ působí proti furinu, podílejícím se na aktivaci proteinů některých virů
[14], [15], [41]

Luštěninové klíčky
• klíčky fazolí, vojtěšky, soji, atd. bohaté na kyselinu šikimovou
♥ neutralizace spike proteinů, kterým brání způsobit další poškození buněk
♥ přispívá detoxikaci oxidu grafenu

[96]

Luteolin
• Rýt barvířský, Reseda luteola, celer, petržel, cibulové listy, slupky jablek, květy chryzantémy
• doporučená dávka [15] 100-300 mg denně (typická doporučení výrobce)
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
[14], [15], [35]

Máta peprná
• velmi vysoký obsah hesperidinu
♥ hesperidin je chalkon podobný quercetinu, který deaktivuje spike proteiny
[94], [96]

Melatonin (viz spánek)

Menstruace
♥ postupně čistí krev od nežádoucích toxinů

MSM, methylsulfonylmethan
• biologicky aktivní síra
• zdroje jsou brokolice, kapusta, zelí a další košťáloviny
♥ odvápňuje šišinku i klouby
♥ zvyšuje hladinu glutathionu, bez síry nemůže glutathion fungovat

Muškátový oříšek
• semena stromu Myristica fragrans
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
[14], [15]

N-acetylcystein (NAC)
Může znamenat zvýšenou zátěž pro játra či ledviny!
• pochází z aminokyseliny L-cystein a je potřebný pro produkci glutathionu v těle
• prodává se jako doplněk stravy
• FDA se snaží stáhnout NAC z trhu
• po tomto doplňku je vysoká poptávka kvůli jeho užitečnosti při léčbě pacientů s COVID-19
• přírodní zdroje N-acetylcysteinu - fazole, čočka, špenát, banány, losos, tuňák, chřest, avokádo, okurky
• doporučená dávka [15], [32], [94], [96] 600 až 2400 mg denně (v rozdělených dávkách) na lačno
Patří mezi TOP 10 pro omezení spike proteinů [14], [15], [108]
Patří mezi TOP 3 a TOP 9 pro detoxikaci oxidu grafenu [82], [91]
♥ neutralizace spike proteinů, kterým brání způsobit další poškození buněk
♥ působí proti serinové proteáze podílející se na vstupu spike proteinů do buněk
♥ inhibuje aktivní cesty virů do buněk
♥ celkově urychluje detoxikaci
♥ je prekurzorem glutathionu (podporuje jeho tvorbu), podporuje detoxikaci oxidu grafenu
♥ působí proti nadměrným imunitním reakcím
protizánětlivé (antioxidant) a antivirové působení
♥ přispívá k posílení imunity
♥ mokokolytikum - k uvolnění hustého hlenu v plicích - umožňuje zkapalnění průduškového sekretu a díky tomu umožňují snadnější vykašlávání
♥ může snížit výskyt pneumonie a zlepšit funkci plic
♥ lék na otravu paracetamolem a další stavy, jako je „cytokinová bouře“
♥ chrání před poškozením plic, srdce, a mozku a krevními sraženinami
♥ zabraňuje post-covidovému syndromu

♥ degraduje oxid grafenu

♥ detoxikace SM-102
♥ je jednou z hlavních látek pro neutralizaci oxidu grafenu

[14], [15], [55], [58], [62], [44], [75], [82], [86], [92], [94], [96], [108]

Nattokináza a natto
Neužívejte při užívání léků na ředění krve nebo v těhotenství a v době kojení!
• natto jsou fermentované sojové boby
• nattokináza je enzym získaný z japonského sójového pokrmu natto
• zdroj vitamínu K2
♥ snižuje spike proteinovou zátěž

rozpouští krevní sraženiny a čistí cévy od aterosklerotických plátů
♥ dokáže zvýšit průtok krve v tele až o 62 %

[15], [62], [44], [96]

Nové koření
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
[14], [15]

Ochrana kvality vlastní krve
† částečně hydrogenované rostlinné oleje používané k výrobě zeleninového tuku, smetany do kávy atd., jsou zvláště toxické pro krev, podporují záněty a srážení krve
† řepkový olej je sporným olejem, kterému je třeba se za každou cenu vyhnout; nahraďte ho olivovým olejem nebo avokádovým olejem, ale drtivá většina olejů prodávaných v obchodech s potravinami je padělaná
† konzumace smažených jídel přispívá ke srážení červených krvinek; akrylamidy ve smažených sacharidech způsobují vážné poškození vaskulární buněčné výstelky
† konzumace homogenizovaného pasterizovaného mléka je škodlivá pro zdraví cév.; homogenizační proces uměle upravuje mléčné tuky, aby zůstaly v suspenzi; to podporuje záněty; pokud rádi pijete mléko od krav, pořiďte si syrové, čerstvé mléko
[46]

Omega-3 nenasycené mastné kyseliny
• především krilový olej (z arktických korýšů), ryby a další
♥ detoxikují od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
♥ nezbytné pro vyšší mozkové funkce a kardiovaskulární zdraví
♥ chrání tepenné stěny a podporují průtok krve
♥ potlačují zánětlivé procesy
♥ udržují zdravé pružné buněčné membrány schopné přijímat mikroživiny
♥ podporují celkovou produkci glutathionu v těle
♥ přispívají detoxikaci oxidu grafenu
♥ přispívají k neutralizaci spike proteinů
♥ posilují imunitu

[14], [57], [62], [44]

Ostropestřec mariánský
• s aktivní složkou silymarin
• doporučená dávka [15] 200 mg x 3 denně
Patří mezi TOP 10 pro omezení spike proteinů [14], [15], [108]
Patří mezi TOP 9 pro detoxikaci oxidu grafenu [82]
♥ prospívá při poruchách jater, včetně hepatitidy a cirhózy
♥ chrání játra před jedy a toxiny

♥ zvyšuje regenerační schopnost poškozených jaterních buněk

♥ obsahem silymarinu podporuje glutathion

[14], [15], [82], [108]

Ozonová a kyslíková terapie
• konzumace CDS, pití ozonované vody, použití ozonované vody pro klystýry, ozonové injekce (lékař)
♥ účinné při rozkladu hrotových proteinů
♥ účinné při rozkladu oxidu grafenu

[96]

Pampeliška lékařská, Taraxacum officinale
• extrakt z listů, tinktura nebo čaj
Patří mezi TOP 4 pro detoxikaci oxidu grafenu [94], [96]
♥ omezuje spike proteiny v celém těle
♥ blokuje interakci mezi ACE2 a spike proteiny
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
♥ schopnost narušení grafenové mřížky
♥ blokuje spike proteiny v přichycení k buněčné membráně
protizánětlivá látka

[14], [15], [81], [94], [96]

Pepřovník černý, Piper nigrum
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
[14], [15]

Pijavice
♥ postupně se tak dá čistit krev od jakéhokoliv toxinu

Potraviny bohaté na polyfenoly
brokolice, cherry rajčata, červená cibule, špenát, jablka, ostružiny, borůvky, pomeranče, zelený čaj, švestky, maliny, broskve, brusinky, jahody, celozrnné pečivo, kakao
♥ podporují celkovou produkci glutathionu v těle
♥ přispívají detoxikaci oxidu grafenu
♥ přispívají k neutralizaci spike proteinů
♥ přispívají k posílení imunity

[55], [64]

Právenka latnatá, Andrographis paniculata
Nesmí se konzumovat během těhotenství!
• doporučená dávka [15] 400 mg x 2 denně
[15]

Půst
• časově omezené stravování
• minipůsty - omezení příjmu potravin na 6 až 8 hodin během dne
♥ zvyšuje autofagii, při níž tělo odstraňuje a recykluje poškozené buňky, ale i viry a bakterie
♥ půst o vodě v délce jednoho týdne je údajně schopný opravovat poškození DNA
♥ zlepšuje mitochondriální zdraví a metabolickou flexibilitu

♥ zlepšuje kardiometabolické zdraví

♥ přispívá k dlouhověkosti

♥ posiluje imunitu
[14], [15], [57], [58], [60], [61], [111]

PQQ (Pyrrolochinolin chinon)
• vitaminový kofaktor podobný vitaminu B
• dávkování 20-40 mg denně [94], [96]
♥ pomáhá udržovat integritu mitochondriálních struktur; podporuje tvorbu mitochondrií v buňkách
♥ pomáhá chránit mitochondrie před volnými radikály
♥ nootropikum - látka k podpoře mozkových funkcí, jako je paměť, koncentrace, motivace a kreativita

Resveratrol
• hrozny vinné révy, zelí čínské, brokolice, čekanka, česnek, mrkev, petržel, cibule, čajovník zelený či podzemnice olejná, borůvky, kakao, aronie, brusinky, černý rybíz, švestky, moruše, křídlatka japonská, rozinky, slupky jablek, ořechy, mandle, arašídy, vlašské ořechy
• doporučená dávka [15] až 1500 mg denně po dobu až 3 měsíců
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
♥ aktivuje očistné buněčné procesy v těle
♥ podpora krevního oběhu
♥ prevence krevních sraženin
♥ pomáhá léčit COVID-19

[14], [15], [75], [81]

Rybí tuk
• doporučená dávka [15] až 2000 mg denně
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
[15]

Rutin
• pohanka obecná, routa vonná, jerlín japonský, meruňky, třešně; dále se rutin vyskytuje v chřestu, ve slupkách rajčat, v kůře citrusových plodů [70], v jablečné slupce, v broskvích, nektarinkách, lesních plodech, kiwi, banánech a také ve výluhu zeleného a černého čaje a čaje z černého bezu
• doporučená dávka [15] 500-4000 mg denně (před užitím vyšších dávek se poraďte s lékařem)
♥ působí proti furinu, podílejícím se na aktivaci proteinů některých virů
[14], [15], [40]

Řimbaba obecná, Tanacetum parthenium
• obsah kyseliny šikimové
• listy
♥ neutralizace spike proteinů, kterým brání způsobit další poškození buněk
♥ přispívá detoxikaci oxidu grafenu

[96]

Sauna
♥ zbavuje tělo toxinů
♥ podporuje autofágii, tedy přirozenou likvidaci poškozených buněk a proteinů
♥ pomáhá tělu likvidovat patogeny díky vysokým teplotám
♥ prodlužuje život
♥ zvyšuje objem plazmy a průtok krve do srdce a svalů
♥ zvyšuje sportovní vytrvalost
♥ zvyšuje příjem bílkovin a produkci lidského růstového hormonu (HGH)
♥ zvětšuje svalovou hmotu

♥ přispívá k dlouhověkosti

[14], [15], [62], [44]

Selen
• zdrojem jsou ořechy, především paraořechy, vnitřnosti, mořské ryby
• doporučená dávka [55] 100–200 µg/den (možná toxicita při hladinách nad 400 µg/den)
♥ je prekurzorem glutathionu (podporuje jeho tvorbu), podporuje detoxikaci oxidu grafenu
♥ přispívá k neutralizaci spike proteinů
♥ posiluje imunitu

[55], [57]

Serrapeptáza
[15]

Silymarin
- výtažek ze semen bodláku ostropestřce mariánského, Silybum marianum
♥ podpora glutathionu

Skořice
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
[14], [15]

Sójové boby
• kvalita bio, v žádném případě ne GMO
♥ působí proti serinové proteáze podílející se na vstupu spike proteinů do buněk
[14], [15]

Spánek (melatonin)
• hormon produkovaný epifýzou regulující náš přirozený cyklus bdění a spánku
• je stimulován tmou a inhibován světlem - spěte v zatemněné místnosti
• nedostatek způsobuje potíže s usínáním a spaním
• při detoxikaci se rychle spotřebovává
• jak stárneme, mozek produkuje méně melatoninu, což může bránit kvantitě a kvalitě odpočinku
• lze brát jako doplněk stravy, nejlépe před spaním
Produkce melatoninu je narušována a snižována vlivy elektromagnetického záření.
Patří mezi TOP 9 pro detoxikaci oxidu grafenu [82]
♥ chronobiotikum - může způsobit úpravy tělesných hodin
♥ cytoprotektivní vlastnosti - působí na buněčnou ochranu a může zvrátit zánět a stárnutí
♥ silný antioxidant, který napomáhá detoxikaci mozku prostřednictvím glymfatického systému
♥ brání neurodegeneraci u Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby

[82], [85]

Spirulina
• modrozelené řasy
♥ působí proti serinové proteáze podílející se na vstupu spike proteinů do buněk
♥ je silným antioxidantem
♥ nese v sobě základní informace o životě na Zemi
♥ obsahuje esenciální aminokyseliny

[14], [15], [75]

Suramin
• viz jehličí a badyán - je lépe použít celistvý bylinný zdroj, který má i další prospěšné látky
• vyrábí se destilací éterického oleje z borového jehličí
♥ působí proti tvorbě krevních sraženin
♥ antiparazitární účinky
♥ protijed na biologické zbraně a přenos
♥ ničí trypanozomy (způsobují spavou nemoc) a parazity vyvolávající říční slepotu
♥ snižuje aktivitu enzymů, zapojených do syntézy DNA a RNA, brání nepřiměřené replikaci a také modifikaci RNA a DNA
♥ inhibičními účinky na látky, jež se podílejí na koagulační kaskádě (srážení krve)
♥ zabraňuje mrtvici, trombóze
♥ pomáhá při cukrovce

protizánětlivý a protinádorový

[52], [75], [81]

Šalvěj lékařská
• obsah kvercetinu
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
[14], [15]

Triphala
• „tři plody“ - kombinace indického angreštu (Emblica officinalis), černého myrobalánu (Terminalia chebula) a bellerického myrobalánu (Terminalia belerica)
♥ plody terminalia jsou bohaté na kyselinu šikimovou
[94], [96]

Třezalka tečkovaná, Hypericum perforatum
Opatrně s dávkováním, neužívat dlouhodobě, interaguje s mnoha farmaceutickými léky!
• obsah kyseliny šikimové v celé rostlině i květech
♥ neutralizace spike proteinů, kterým brání způsobit další poškození buněk
[14], [15], [96]

Vitamín B
♥ pomáhá léčit COVID-19 a následky

[75]

Vitamín C
• citrusové ovoce [70] (např. pomeranče) a zelenina (brokolice, květák, růžičková kapusta)
• doporučená dávka [15] 6–12 g denně (rozděleno rovnoměrně mezi askorbát sodný (několik gramů), lipozomální vitamin C (3–6 g) a askorbylpalmitát (1–3 g)
• je rozpustný ve vodě, proto musí být konzumován v malých množstvích pravidelně během dne
• lze podávat nitrožilně ve vysokých dávkách bez ztráty biologické dostupnosti
• sám o sobě není tak užitečný; nutno užívat s přírodními bioflavonoidy
Patří mezi TOP 10 pro omezení spike proteinů [14], [15], [108]
Patří mezi TOP 9 pro detoxikaci oxidu grafenu [82]
♥ neutralizace spike proteinů, kterým brání způsobit další poškození buněk
♥ je prekurzorem glutathionu (podporuje jeho tvorbu), podporuje detoxikaci oxidu grafenu
♥ velmi účinný při snižování toxicity oxidu grafenu
♥ pomáhá léčit COVID-19 (i těžké případy) a následky
♥ transportuje zinek do buněk, především v kombinaci s kvercetinem
♥ pravidelné orální dávky jsou užitečné při neutralizaci jakéhokoli toxinu ; detoxikuje
♥ dokáže přímo likvidovat viry, bakterie a toxiny; je nejsilnější antitoxin
♥ nezbytný pro to, aby játra dokázala zpracovávat a odstraňovat nahromaděné toxiny
♥ je silným detoxikačním činidlem proti otravě těžkými kovy
♥ posiluje imunitu
♥ nejdůležitější antioxidant, který neutralizuje škodlivé působení volných radikálů v buňkách, tkáních, ...

[14], [15], [55], [57], [62], [44], [75], [82], [88], [108]

Vitamín D
• slunění na slunci je nejlepší zdroj, jinak tučné ryby, oleje z rybích jater
• pouze s vitamínem K2 pro správnou distribuci a eliminaci zavápňování kloubů
• při stresu vyšší spotřeba
• doporučená dávka [15], [94], [96] 5000 – 10 000 IU denně
• jako doplněk stravy neberte odpoledne nebo večer, ale vždy dopolednee - inhibuje melatonin
Patří mezi TOP 10 pro omezení spike proteinů [14], [15], [108]
Patří mezi TOP 3 a TOP 9 pro detoxikaci oxidu grafenu [82], [91]
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
♥ je prekurzorem glutathionu (podporuje jeho tvorbu), podporuje detoxikaci oxidu grafenu
♥ pomáhá léčit COVID-19 a následky
♥ vystavení slunečnímu záření bezpečně odstraňuje toxiny
♥ schopnost těla rozkládat léky úzce souvisí s vystavením slunečnímu záření
♥ urychluje hojení, upravuje hormonální funkce
♥ upravuje hladinu vápníku v krvi
♥ vitamin D mění expresi opravných genů DNA
♥ pokud máme alespoň střední hodnotu vitamínu D, nemůže se vyvinout cytokinová bouře
♥ chrání kardiovaskulární systém (pro lidi s potížemi perikardu)
♥ posiluje imunitu

[14], [15], [36], [55], [57], [62], [44], [75], [82], [89], [94], [96], [108]

Vitamín E
• přírodními zdroji, které jsou vhodnější a účinnější, jsou především oleje z obilných klíčků, dále pak běžné panenské rostlinné oleje, obilné klíčky, slunečnicová semínka, mandle, máslo, obiloviny, ořechy, vejce, játra, ryby aj.
• doporučená dávka [55] 100–400 IU/den
♥ je prekurzorem glutathionu (podporuje jeho tvorbu), podporuje detoxikaci oxidu grafenu
♥ přispívá k neutralizaci spike proteinů
♥ velmi důležitý antioxidant
♥ zlepšuje hojení ran a má preventivní účinky proti rakovině
♥ posiluje imunitu

[55], [57]

Vitamín K2
Nepleťte s vitamínem K nebo K1!!!
• zelená listová zelenina, natto
• doporučená dávka [15] 90-120 mg denně (90 pro ženy, 120 pro muže)
♥ směruje vápník do částí těla, kam má jít, aby se nedostal do tepen a nepřispíval k trombózám
♥ posiluje imunitu

[15], [57]

Zdravá strava
• vyřazení zpracovaných, geneticky modifikovaných a prozánětlivých potravin
• doporučuje se nízkohistaminová dieta (ale dnes už si nikdo není jistý, co na seznam vlastně patří)
• vyloučit cukr, snížit živočišné bílkoviny (maso, ryby, vejce, mléčné výrobky)
♥ přispívá k celkové detoxikaci omezením příjmu dalších škodlivin
♥ zásadní pro podporu zdravého imunitního systému

[14], [15]

Zederach indický, neem, Azadirachta indica
Nesmí se konzumovat během těhotenství!
• strom
• doporučená dávka [15] dle pokynů lékaře nebo pokynů k přípravě
♥ neutralizuje a omezuje spike proteiny v celém těle
♥ přispívá k boji proti zánětu

[14], [15], [108]

Zelený čaj
❕ pozor, čaj v sobě akumuluje fluoridy a hliník
• listy rostliny Camellia sinensis
• doporučená dávka [15] až 8 šálků čaje denně
♥ působí proti serinové proteáze podílející se na vstupu spike proteinů do buněk
[14], [15]

Zelený ječmen
♥ posiluje účinky chlorelly
♥ napomáhá v odstraňování nežádoucích látek z těla
♥ ulehčuje přetíženým játrům

[75]

Zeolit
NEDOPORUČUJI !!!
Obsahuje často hliník!
Nanotechnologie pronikající do mozku!
Někteří léčitelé použití zeolitu považují za škodlivé!

• přírodní materiál s mikroporézní strukturou
• používá se tekutý zeolit (zeolith), začíná se 2 kapky 2x denně a zvyšuje se na 10 kapek 2x denně
♥ podporuje detoxikaci oxidu grafenu
♥ působí rychlou detoxikaci od těžkých kovů a jiných jedů
♥ odvápňuje a aktivuje epifýzu
♥ díky zápornému náboji přitahuje těžké kovy, radioaktivní částice, pesticídy, herbicídy a další toxiny
♥ schopnost zachycovat účinky umělých elektromagnetických polí na buněčné úrovni

[15], [62], [44]

Zinek
Při konzumaci multivitaminu, který obsahuje zinek, upravte množství zinku konzumovaného v jiných doplňcích!
• červené maso, drůbež, ústřice, celozrnné výrobky, mléčné výrobky
• doporučená dávka [15] 11-40 mg denně, dle [55], [94], [96] 30-80 mg denně
Patří mezi TOP 10 pro omezení spike proteinů [14], [15], [108]
Patří mezi TOP 9 pro detoxikaci oxidu grafenu [82]
♥ detoxikuje od interleukinu 6 (IL-6), prozánětlivého cytokinu
♥ silný antioxidant, chrání tělo před oxidačním stresem, procesem spojeným s  poškozením DNA, nadměrným zánětem a dalšími škodlivými účinky

♥ podporuje játra snížením zánětu, snížením poškození volnými radikály a umožněním správné eliminace odpadu
♥ účastní více než 200 enzymatických reakcí a hraje klíčovou roli v genetické expresi, buněčném dělení a růstu
♥ je prekurzorem glutathionu (podporuje jeho tvorbu), podporuje detoxikaci oxidu grafenu
♥ přispívá k léčení zranění
♥ blokuje replikaci virů
♥ boj proti parazitům a plísním
♥ umožňuje tělu tvořit proteiny a DNA a upravuje mRNA hladiny cytokinů
♥ posiluje imunitu

[14], [15], [28], [29], [37], [44], [55], [57], [58], [60], [61], [62], [82], [94], [96], [108]

 

 

Upozornění

Bezpečnost použití léčivých i jedovatých rostlin, hub, léčiv, potravinových doplňků a prostředků, léčebných postupů i diagnózu své choroby vždy konzultujte se svým lékařem. Účelem této stránky není podněcovat návštěvníka k samoléčení své nemoci. Kdo se chce léčit, musí vždy, jako uvědomělý občan EU, navštívit svého odborného lékaře. Pouze ten totiž získal vzdělání na fakultě sponzorované farmaceutickým průmyslem a pouze on má úředně schválené oprávnění někoho léčit nebo mu radit ohledně léčení či s čímkoli ohledně zdraví a nemocí. Účelem této stránky je pouze informace o sice fungujících, ale jen pokoutně používaných nebo starých alternativních možnostech léčby a prevence nemocí. Zde uvedené informace tedy rozhodně neslouží jako náhrada za radu vydanou úředně schváleným lékařem.
Provozovatel webu nenese odpovědnost za správnost informací, ani za nedopatření, nesprávný výklad nebo jakákoli nesprávná rozhodnutí učiněná na základě informací zde uvedených. Jedná se zde pouze o soupis získaných informací, které většinou nebyly ověřovány. Protože jednotlivé stránky jsou vytvářeny jako zápisník a soubor seznamů, nemusí se návštěvníkovi jevit vždy zrovna jako uživatelsky přívětivé. Přes výše uvedené, některé ze zde uvedených informací už pomohly alespoň jednomu člověku odhodit berle a přestat se děsit představy zbytku života na invalidním vozíku. A to za ten čas strávený nad stránkami rozhodně stálo :-)
Další informace jsou obsaženy v uvedené literatuře a na internetu.

 

Zdroje

Pokud je již některý zdroj nefunkční, napište nám, prosím.

[1] https://naturalnews.com/2022-01-18-covid-vaccine-spike-proteins-shedding-unvaccinated.html
[2] https://www.brighteon.com/2f73de6e-80ba-4c58-8dfd-08bac350e707
[3] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
[4] https://www.algora.com/Algora_blog/2021/10/04/pfizer-confirms-covid-vaccinated-people-can-shed-spike-protein-and-can-harm-the-unvaccinated
[5] https://www.americasfrontlinedoctors.org/
[6] https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-significant-jump-reported-injuries-deaths-after-covid-vaccine/
[7] https://vaers.hhs.gov/
[8] https://www.lifesitenews.com/news/frontline-doctors-experimental-vaccines-not-safer-than-covid-19/
[9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7827936/
[10] https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8
[11] https://www.preprints.org/manuscript/202003.0422/v1
[12] https://www.lifesitenews.com/news/thousands-of-women-report-hemorrhaging-reproductive-dysfunction-miscarriage-after-corona-shots/
[13] https://www.lifesitenews.com/opinion/heres-how-to-detox-from-the-covid-spike-protein-from-the-jab-or-the-virus/
[14] https://naturalnews.com/2022-02-17-detox-covid-vaccine-spike-proteins.html
[15] https://worldcouncilforhealth.org/resources/spike-protein-detox-guide/
[16] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/
[17] https://worldcouncilforhealth.org/resources/a-practical-approach-to-keeping-healthy-after-your-covid-19-jab/
[18] https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/06/03/confidential-pfizer-research-document/
[19] https://www.naturalnews.com/files/Pfizer-bio-distribution-confidential-document-translated-to-english.pdf
[20] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32871846/
[21] https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/fo/c6fo00927a
[22] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33275540/
[23] https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2021/04/01/01/42/vaccine-induced-thrombotic-thrombocytopenia-vitt-and-covid-19-vaccines
[24] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7129451/
[25] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7233239/
[26] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7530350/
[27] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16877115/
[28] https://www.researchgate.net/publication/334492528_The_Role_of_Zinc_in_Antiviral_Immunity
[29] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8005963/
[30] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7114094/
[31] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8313365/
[32] https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1018/n-acetyl-cysteine-nac
[33] https://www.medicalnewstoday.com/articles/324170
[34] http://www.fotodoma.cz/zdravi/kvercetin/
[35] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2015.00225/full
[36] https://www.healthline.com/nutrition/vitamin-d-dosage
[37] https://www.everydayhealth.com/diet-nutrition/zinc/
[38] https://www.webmd.com/diet/supplement-guide-magnesium
[39] https://www.webmd.com/diet/jasmine-tea-health-benefits
[40] https://draxe.com/nutrition/rutin/
[41] https://www.healthline.com/nutrition/d-limonene
[42] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25219601/
[43] https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1033/hesperidin
[44] https://www.drlessenich.com/vaccine-detox
[45] https://wordpress-625946-2304646.cloudwaysapps.com/wp-content/uploads/2021/11/Post-Jab-Detox-Supplements-Guide.pdf
[46] https://naturalnews.com/2022-02-04-how-to-defeat-micro-blood-clots-and-block-the-spike-protein.html
[47] https://naturalnews.com/2022-02-02-molecule-broccoli-brain-repair-spike-protein-damage.html
[48] https://www.theepochtimes.com/broccoli-can-stimulate-brain-regeneration-new-research-suggests_4240348.html
[49] https://naturalnews.com/051138_sulforaphane_autism_broccoli_sprouts.html
[50] https://www.naturalnews.com/2022-01-28-can-vaccine-nerve-damage-be-reversed-with-this-home-grown-herb-sulforaphane.html
[51] https://www.greenmedinfo.com/substance/sulforaphane
[52] https://www.homeocentrum.cz/l/a-co-takhle-salek-borovicoveho-caje/
[53] https://www.mountsinai.org/health-library/supplement/quercetin
[54] https://otevrisvoumysl.cz/dr-andreas-noack-covid-vakciny-obsahuji-uhlikove-nanoziletky-ve-forme-hydroxidu-grafenu-ktere-rozrezavaji-krevni-cevy/
[55] https://straight2point.info/detoxing-from-graphene-oxide-nanoparticles/
[56] https://www.ordinace.cz/clanek/kyselina-alfa-linolenova-ala/
[57] http://www.fotodoma.cz/leciva/imunita-pro-posileni/
[58] https://www.stalemladi.cz/rizika-oxidovaneho-grafenu-z-vakcin-a-jak-se-pred-nimi-branit/
[59] http://stop5g.cz/
[60] https://otevrisvoumysl.cz/jak-neutralizovat-potencialni-poskozeni-z-mrna-vakcin/
[61] https://outline.com/VZ7Nsh
[62] https://tadesco.org/detoxikacny-protokol-covid-vakciny-ochrana-pred-vylucovanim-sheddingom/
[63] https://drpompa.com/cellular-detox/5rs-of-true-cellular-detox-and-healing/
[64] https://www.aazdravi.cz/polyfenoly-cem-jsou-obsazene-proc-jsou-povazovany-za-zazrak-rostlinne-risi/
[65] https://edcdeveloper.wordpress.com/2021/09/22/how-to-detox-from-graphene-oxide/
[66] https://www.graphene-info.com/
[67] https://doi.org/10.1038/s41428-020-0350-9
[68] https://doi.org/10.1186/s12989-016-0168-y
[69] https://doi.org/10.1016/j.trac.2021.116191
[70] https://doi.org/10.3390/antiox9080742
[71] https://doi.org/10.1063/1.5018941
[72] http://www.fotodoma.cz/zdravi/chlorella/
[73] https://www.naturalnews.com/2022-02-25-jama-study-ivermectin-extremely-effective-against-covid.html
[74] https://www.rehabilitace.info/zajimavosti/linalool-co-to-je-jeho-zdravotni-ucinky/
[75] https://www.homeocentrum.cz/l/detoxikacni-protokol/
[76] https://otevrisvoumysl.cz/univerzalni-lek-veda-a-pribeh-oxidu-chloriciteho-cesky-dabing/
[77] https://www.mms-kapky.cz
[78] https://zlutavoda.cz/
[79] https://www.homeocentrum.cz/koloidy/
[80] https://www.rifetherapies.com/healing-frequencies-covid-19/
[81] https://www.homeocentrum.cz/l/preventivni-protokol/
[82] https://www.holistichealthonline.info/product/graphene-removal/
[83] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31547619/
[84] https://www.holistichealthonline.info/wp-content/uploads/2021/09/glutathione.pdf
[85] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31379746/
[86] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7649937/
[87] https://www.holistichealthonline.info/wp-content/uploads/2021/09/Quercitin.pdf
[88] https://www.holistichealthonline.info/chinese-medical-team-report-successful-treatment-of-coronavirus-patients-with-high-dose-vitamin-c/
[89] https://www.holistichealthonline.info/vitamin-d-ivermectin-covid-19/
[90] https://www.holistichealthonline.info/graphene-oxide-basics/
[91] https://www.infoslibres.info/2021/07/10/how-to-remove-graphene-oxide-from-the-body/
[92] https://truthcomestolight.com/on-the-connection-between-graphene-oxide-found-in-covid-vaccines-electromagnetic-fields-blood-clots-severe-covid-symptoms-how-to-remove-graphene-oxide-from-the-body/
[93] https://www.graphene-info.com/graphene-oxide-detected-body-specialized-cells-immune-system
[94] https://katrinah.com/nutrition-protocol-to-neutralize-graphene-oxide/
[95] https://coatedsilver.com/what-is-coated-silver-the-coated-silver-difference/
[96] https://veksvetla.cz/protokol-pro-ockovane-s-detoxikaci-spike-proteinu-a-oxidu-grafenu-podle-davida-a-wolfa/
[97] https://www.mynaturaltreatment.com/natural-alternatives-to-ivermectin/
[98] https://www.theepochtimes.com/pfizers-covid-19-vaccine-goes-into-liver-cells-and-is-converted-to-dna-study_4307594.html
[99] https://www.naturalnews.com/2022-03-02-pfizer-covid-jab-liver-rewrite-dna.html
[100] https://chemicalviolence.com/
[101] https://www.naturalnews.com/2022-03-01-spike-protein-mrna-vaccines-alters-human-dna.html
[102] https://dailyexpose.uk/2022/02/27/mrna-incorporates-into-dna-in-six-hours/
[103] https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm
[104] https://spikeprotein.news/
[105] https://kralicianora.org/2021/05/20/borovicovy-caj-protilatka-prenosu-spike-bielkovin-zo-zaockovanych-ludi-na-neockovanych/
[106] https://drjockers.com/iodine-deficiency/
[107] https://www.geoengineeringwatch.org/
[108] https://naturalnews.com/2022-02-15-how-to-detox-from-covid-spike-protein.html
[109] https://newsvoice.se/2021/07/dr-robert-malone-current-covid-crisis/
[110] https://rumble.com/vnc5yk-dr.-peter-mccullough-therapeutic-nihilism-and-untested-novel-therapies-aaps.html
[111] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6627766/
[112] https://www.researchgate.net/publication/349850528_The_Combination_of_Bromelain_and_Acetylcysteine_BromAc_Synergistically_Inactivates_SARS-CoV-2
[113] https://www.naturalnews.com/2023-01-17-nutritional-solutions-discovered-halt-clotting-unfold-spike-proteins.html
[114] https://otevrisvoumysl.cz/dr-mihalcea-co-delaji-toxicke-nanotechnologie-v-nasi-krvi-jak-je-z-tela-dostat-ven/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.