Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy rajčat

Odrůdy rajčat

Rajčata odrůdy Tornádo

Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky Svatební místa

 

Zvolte stránku podle počátečního písmene názvu odrůdy rajčat.

0-9ABCDE FGH Ch I JK LMN OP QRS ŠT U VW X Y Z Ž

 

Seznam odrůd rajčat se rozrostl na několik tisíc odrůd. Z důvodu celkové velikosti dat bylo proto nutno původní jednu přehlednou stránku rozdělit na části podle počátečních písmen. Detailní informace jsou obsaženy pouze u části rajčatových odrůd. Seznam odrůd ani údajů tedy není úplný. Je průběžně zpracováván a aktualizován. Může obsahovat chyby a duplicity stejné odrůdy pod různými názvy. Pokud najdete některé chyby, chcete doplnit údaje, případně popsat svoje zkušenosti s určitou odrůdou, především co se týká odolnosti proti chorobám, napište nám na
fotodoma@gmail.com

 

Odolnost chorobám rajčat

Suchá hniloba květního konce plodů rajčat
Suchá hniloba květního konce plodů rajčat - objevuje se vždy na špičce a vzniká v důsledku nedostatečného příjmu vápníku, většinou z důvodu přemíry dusíku nebo draslíku v půdě, či z přesychání kořenů.

P = Plíseň bramborová - (plíseň rajčete) Phytophthora infestans je choroba, se kterou se budete při pěstování rajčat nejčastěji potýkat. Alternativní nechemické metody postřiků proti plísni najdete na stránce Plísně rostlin.
Odolná plísni bramborové (ale i jarním mrazíkům) jsou divoká rajčata a několik málo z pěstovaných odrůd. Část z nich je dostupná i u dodavatelů v České republice a některé další prodejce budeme přidávat na stránku Zdroje informací. Zvýšená odolnost plísni rajčat nebo tolerance je v různých zdrojích zmiňována u téměř sedmdesáti odrůd z našeho seznamu.

Odrůdy rajčat odolné proti plísni

Auria (sporná informace), Auris, Bauna F1, Black Krim, Black Plum, Black Prince, Blumko (pouze déle odolává), Brioso, Coctail Crush F1 (špatně klíčilo ve 2. roce, 50:50), Conqueror, Consuelo F1, Crimson Crush F1 (špatně klíčilo, 50:50, odolnost opravdu vysoká), De Berao, Defiant PHR, Diana, Dorenia, Ferline, Gaja, Gigantomo, Golden Currant, Hawaiian Currant (Divoké havajské), Charmant F1, Cherrola (zkušenosti ukazují náchylnost k plísni), Cherry Bomb, Koralik, Legend, Losetto, Matt´s Wild Cherry, Mini, Mini San Marzano, Mountain Magic F1, Mountain Magic Jasper, Mountain Merit F1, Mr. Stripey, Orange, Orkado, Ovata F1, Parto F1, Phantasia, Philovita, Plum Regal, Primabella, Quadro, R.A.F., Red Currant (Divoké červené), Red Pearl, Resibella, Rondobella, Rose Crush F1, Rote Murmel, Rubylicious F1, San Marino, Santa Orange, Speckled Roman, Start, Stupické polní rané (pouze pokud svou raností předběhne plíseň, jinak podlehne), Sunviva, Tomato Des Comodores, Tornádo (sporná informace), Tuti Fruti, Uragan, Vesper F1, Vitella, White Currant, Wild Tomato, Yellow Currant.


A
= Alternariová skvrnitost rajčat - (hnědá skvrnitost rajčat), způsobená houbou Alternaria solani - čerň lilková
Zvýšená odolnost alternariové skvrnitosti rajčat je v různých zdrojích zmiňována u těchto odrůd z našeho seznamu:

Abraham Lincoln Improved, Ace 55, Celebrity, Giulietta, Granadero, Red Currant, Rutgers.


BS
= Bakteriální skvrnitost rajčat - Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria a Xanthomonas vesicatoria


BT
= Bakteriální tečkovitost rajčat- Pseudomonas syringae pv. tomato
Odolnost je uváděna u odrůdy Beefmaster VFN.


BV
= Bakteriální vadnutí rajčat - způsobené Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. Náhlé vadnutí jednotlivých lístků na jedné straně lichozpeřených listů, později usychají a hnědnou. Dále vadnou a usychají celé listy i lodyhy.


ČH
= Černá hniloba rajčete - způsobená houbou průsvitka rajčatová - Didymella lycopersici


ČR
= Čerň rajčatová - (kladospóriová skvrnitost rajčat, olivově hnědá skvrnitost listů rajčat) způsobená houbou Passalora fulva (Fulvia fulva). Žluté skvrny na horní straně listů, zespodu sametově olivově hnědý povlak houby, listy schnou, opadávají.
Odolnost je uváděna u odrůdy Annatefka.


F
= Fusariové vadnutí - (fusarióza rajčat) způsobená houbami rodu srpovnička - Fusarium oxysporum
F2 - Fusariové vadnutí rasy 1 a 2
F3 - Fusariové vadnutí rasy 1, 2 a 3
Zvýšená odolnost fusariovému vadnutí rajčat je v různých zdrojích zmiňována u těchto odrůd z našeho seznamu:

Abellus, Abraham Lincoln Improved, Ace 55, Adoration, Akron, Amelia, Annet, Aranca, Aranka, Arbason, Arizona, Armando, Ateron, Beefmaster VFN, Beefsteak, Better Boy, Big Beef, Celebrity, Early Girl, Enchantment, Eskort, Giulietta, Granadero, Cherokee Purple, Marfa, Marglobe, McDreamy, Mountain Merit VFFFN, Mushroom Basket, Roma VF, Rutgers, San Marzano Gigante 3, Semarol, Strillo S, Super Sweet 100, Three Sisters


N
= Háďátka
Zvýšená odolnost proti háďátkům je zmiňována u těchto odrůd z našeho seznamu:

Beefmaster VFN, Beefsteak, Better Boy, Big Beef, Celebrity, Enchantment, Giulietta, Granadero, Abellus, Abraham Lincoln Improved, Amelia, Annatefka, Armando, Atkinson, Mountain Merit VFFFN, Strillo S.


Pa
= Padlí rajčat - Oidium lycopersici, bílé moučnaté skvrny
Odolnost padlí je uváděna u odrůdy Annatefka.


PP
= Praskání plodů
Zvýšená odolnost proti praskání plodů rajčat je zmiňována u těchto odrůd z našeho seznamu:

506 Dwarf Bush Early, 97L63, 97L66, 97L97, Abraham Lincoln, Ace 55, Adam 1, Adonis, Aker's West Virginia, Akron, Amelia, Anawine, Andrew Rahart Jumbo Red, Arbason, Arkansas Traveler, Aunt Ginny's Purple, Black Truffle, Blumko, Blush Tiger, Bumble Bee Golden, Bumble Bee Pink, Darinka, Gardenberry, Jahodo, Marienka, Mini, Orkado, Parto, Pedro, Phantasia, Purple Bumble Bee, San Marzano Gigante 3, Santa Orange, Strillo S, Sunchocola, Terion, Tipo, Torino, Tuti Fruti, Zlatava.


SS
= Septoriová skrnitost rajčat - Septoria lycopersici


St
= Stemphylium lycopersici - rostlinný patogen, šedé listové skvrny
Odolnost je uváděna u:

Abraham Lincoln Improved, Amelia, Annet.


ŠH
= Šedá hniloba rajčete - (plíseň šedá) Botryotinia fuckeliana, Botrytis cinerea


V
= Verticilliové vadnutí- houbová choroba, vadnutí a žloutnutí listů.
Zvýšená odolnost verticilliovému vadnutí je zmiňována u těchto odrůd z našeho seznamu:

Abellus, Abraham Lincoln Improved, Ace 55, Adoration, Amelia, Annatefka, Aranca, Aranka, Arbason, Arizona, Armando, Ateron, Atkinson, Beefmaster VFN, Beefsteak, Better Boy, Big Beef, Celebrity, Early Girl, Enchantment, Eskort, Giulietta, Granadero, Marfa, Marglobe, Mountain Merit VFFFN, Roma VF, Rutgers, San Marzano Gigante 3, Semarol, Strillo S, Super Sweet 100, Three Sisters.


VM
= Virová mozaika rajčete - Tomato mosaic virus ToMV
Zvýšená odolnost virové mozaice rajčete je zmiňována u těchto odrůd z našeho seznamu:

Abellus, Annatefka, Annet, Aranka.


T
= Virus mozaiky tabáku - TMV
Zvýšená odolnost viru mozaiky tabáku je zmiňována u těchto odrůd z našeho seznamu:

Adoration, Ambros, Arbason, Armando, Better Boy, Big Beef, Celebrity, Giulietta, Granadero, McDreamy.


VL
= Viry lžičkovitosti listů rajčete


VB
= Virová bronzovitost rajčete - virus. Malé oranžové skvrny na listech, které se později zbarvují do bronzova, žluté skvrny na zelených plodech, TSWV
Zvýšená odolnost viru mozaiky tabáku je zmiňována u těchto odrůd z našeho seznamu:

Amelia, Pomodorino di Manduria.


OO
= Obecně zvýšená odolnost proti chorobám rajčat je uváděna u odrůd:

Akron, Amaral, Annicky, Arkansas Traveler, Arletta, Atavico, Aunt Cecil's Green, Aussie, Black Truffle, Cafe Bule, Green Zebra, Chadwick's Cherry, Orbit, Rebekah Allen, Sportivo, Terion, Wild Tomato.


JO
= Jiná odolnost

 

Původ a semenaření

V = odrůdy s volným opylením. Rajčata jsou samosprašná. To nám skýtá možnosti pro vlastní semenaření. Potomstvo si zachovává vlastnosti mateřské rostliny.

N = s volným opylením jsou také všechny staré nehybridní odrůdy, v zahraničí označované jako heirloom, tedy dědictví.

H = hybridní odrůdy (F1), naproti tomu vynikají výnosem, raností, kvalitou plodů i odolností k chorobám. Z jejich semen ale většinou nezískáme rostliny s vlastnostmi rostliny mateřské.

G = geneticky modifikovaná (GMO) plodina.

O = OP hybridy s otevřeným opylením (Open-Pollinated Hybrid) jsou rostliny, které spojují výhody hybridních a nehybridních rajčat. Mohou se opylovat jinými rostlinami stejné odrůdy. Osivo, které vznikne, po vysazování roste do prakticky identických rostlin jako mateřské rostliny. Jedná se o ustálené hybridy.

 

Vzrůst

K = keříčková rajčata (determinantní), vhodná pro venkovní pěstování, nemusí se vylamovat boční výhony, nepotřebují oporu, rostou do výšky asi 1 metru
T = tyčková rajčata (indeterminantní), vhodná pro skleníky a fóliovníky, vylamují se boční výhony jakmile jsou 5 cm velké, potřebují oporu, rostou do výšky i přes 2 metry
S= polokeříčková rajčata (semideterminantní) , mají rysy keříčkových i tyčkových rajčat
P= převislá rajčata, jsou formou keříčkových rajčat s převislým růstem, zvláště vhodná do truhlíků
D = trpasličí rajčata (dwarf)
B = balkonová rajčata, truhlíková

 

Ranost

Při dostatku místa kombinujte různé ranosti a sklízejte co nejdéle. Vegetační doba rajčat se pohybuje od 49 dní u extrémně raných odrůd až po 130 dní u pozdních.
ER=extrémně raná, VR=velmi raná, R=raná, PR=poloraná (středně raná), S=střední, PP=polopozdní (středně pozdní), P=pozdní, VP=velmi pozdní

Extrémně a velmi rané odrůdy stíhají uzrát dříve, než se objeví plísňové choroby.

Extrémně rané: Bibi, Fourth of July F1, Latah

Velmi rané: Agatha, Aiaparl, Al-Kuffa, Alaskan Fancy, Alicante, Andizhanskie, Bejbino, Diana, Early Girl, Green Zebra, Jahodo, Mini, Semarol, Stupické polní rané, Šejk, Tigrino, Toro, Tumbling Tiger, Uragan, Valdo

 

Trvanlivost plodů

LSL (Long Self Life = Dlouhá trvanlivost) odrůdy mají geneticky blokovanou tvorbu etylenu (ten je spouštěčem měknutí a dozrávání), ale i chuťových a aromatických látek, a zůstávají tvrdá týdny po sklizni i při běžné teplotě. Chuť těchto plodů je velmi mdlá.
MSL (Middle Self Life = Prodloužená trvanlivost) odrůdy mají tvorbu etylenu pouze geneticky zpomalenou. Rajčata uzrají do lepší chuti při stále ještě dost dlouhé trvanlivosti.

 

 

Seznam odrůd rajčat začínajících číslem

TIP: Vyhledávejte na stránce pomocí Ctrl+F

Odrůda
(jiný název)
- typ
P
ů
v
o
d
R
ů
s
t
Ra
no
st
Od
ol
no
st
Vlastnosti
0-33
- keříčkové
- balkonové
- volné opylení
V K
B
VR JO Původ Rusko
Velmi raná odrůda pro pěstování v nádobách
Ke krájení
Plod střední, 50-150 g, zploštěle kulovitý, lehce žebernatý, červený, s vynikající sladkou chutí
Tolerantní k nízkým teplotám
100 Pudov
(100 Пудов,
Sto Pudov)
- tyčkové
- volné opylení
- švestkové
V T S   Původ Rusko
Pro komerční pěstování
Plod červený, střední
1884
- tyčkové
- volné opylení
- nehybridní stará odrůda
- biftekový typ
V
N
T S   Původ USA, , objevena roku 1884
Vynikající výnosy
Výška rostliny 90-150 cm
Doba zrání 85 dní
Pro saláty, krájení, sendviče
Plod velký, 300-500 g, žebrovaný, masitý, šťavnatý, tmavě růžový, s vynikající bohatou sladkou rajčatovou chutí
1884 Purple
- tyčkové
- volné opylení
- biftekový typ
V T P   Původ USA vs. Kanada, z roku 1884
Vynikající výnosy
Pozdní odrůda
Doba zrání 75-80 dní
Plody velké, 200-650 g, kulaté, masité, šťavnaté, sladké, výtečné chuti, barva tmavá červenofialová
1884 Strawberry Wedge
- tyčkové
- volné opylení
V T S   Původ Oklahoma, USA, 1994
Plod velký, růžový, srdčitý
42 Days
- keříčkové
- volné opylení
- balkonové
V K
B
VR   Velmi raná odrůda
Udávaná doba zrání 42 dní nebyla ověřena, počítejte s delší
Plod jasně červený, kulatý, někdy s mírně špičatým koncem, malý, 28 g, sladká vynikající chuť
506 Dwarf Bush Early
(506 Bush,
Dwarf Bush No.506)
- keříčkové
- volné opylení
- balkonové
- trpasličí
V K
B
D
R PP
JO
Původ University of Argentina, Argentina
Raná odrůda
Produktivní
Doba zrání 60-70 dní
Vysoké výnosy
Plod červený, střední, 50-350 g, různé tvary, velmi dobrá sladká chuť
Odolnost: praskání plodů, anthracnosa
646
- tyčkové
- nehybridní stará odrůda
- volné opylení
- biftekový typ
N
V
T S   Původ Rusko
Mohutná rostlina s produkcí až do konce sezony
Snáší i horší počasí
Plod střední, zploštělý, žebrovaný, 140-250 g, barva růžová, velmi šťavnatý, lahodná, lehce sladká chuť
670
- keříčkové
  K S   Konzervování, saláty
Plod červený, střední, kulatý
71B2
- keříčkové
  K     Produktivní
Plod červený, malý, 120 g, bohatá chuť
97L63
- keříčkové
  K S PP Džusy, omáčky, protlak
Plod oranžový, vysoký obsah (10x víc) beta-karotenu (vitamín A), pevný
Odolnost: praskání plodů
97L66
- keříčkové
  K S PP Džusy, omáčky, protlak
Plod oranžový, vysoký obsah (10x víc) beta-karotenu (vitamín A), pevný
Odolnost: praskání plodů
97L97
- keříčkové
  K S PP Džusy, omáčky, protlak
Plod oranžový, vysoký obsah (10x víc) beta-karotenu (vitamín A), pevný
Odolnost: praskání plodů
           

0-9ABCDE FGH Ch I JK LMN OP QRS ŠT U VW X Y Z Ž

Zvolte stránku podle počátečního písmene názvu odrůdy rajčat.

 
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.