Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Baumannova reneta

Jabloň Baumannova reneta

 

Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Baumannova reneta

 

Baumannova reneta (Reneta Baumannova) v knize Moravské ovoce

Baumannova reneta

Původ a rozšírení
Jest původu francouzského a pro svou úhlednost a trvanlivost, pak velkou úrodnost a pěkný vzrůst stromu rychle se po všech částech Evropy, pokud tyto pro pěstování jabloní způsobilými jsou, rozšiřovala. Ani naše kraje tedy neuzavřely se před ní a jablko toto na celé Moravě našlo vděčné pěstitele. Rozšířena jest v zahradách ponejvíce v krajích Valašských a jmenují ji „jablko římské“. Leč jest též rozšířena i v krajích jiných. U našich pěstitelů jest pro svoji velikost a zejména červenou barvu velice oblíbena. Na trhu se nevyskytuje mnoho, jelikož ji ponechávají pěstitelé ponejvíce pro vlastní spotřebu.

Poloha
Strom není v poloze vybíravý, daří se mu v polohách nižších i vyšších; pro své houževnaté dřevo a vzdorovitost proti zmrznutí možno jej dokonce vysazovati i do našich poloh nejvyšších, v těchto polohách ovšem se musí proň vyhledávali svahy proti severu chráněné. Na stanovišti v úžlabinách, nížinách, kde neburácejí západní větry, se daří nejlépe.

Půda
Jako každá jabloň tak i tato miluje půdu úrodnou a to tím více, poněvadž jest to odrůda velmi úrodná a rodí poměrně veliké ovoce. Přes to se daří dosti dobře v půdách lehčích a sušších, leč nerodí tak velké ovoce jako v půdě vlhčí a vazčí.

Vzrůst
Roste dosti bujně ve svém mládí, zejména ve školce tvoří silné, leč ne přílišně rovné kmeny; zákrsky se dají ve všech tvarech ve školce dobře prováděti. Na svém určitém stanovišiti nevzrůstá v silný strom, obyčejně zůstává ve své vývinu za jinými odrůdami. Tvoří sploštěle kulovitou, prostředně velkou, silně rozvětvenou a listnatou korunu.

Koruna vyžaduje častějšího prořezání, což jí však neškodí. Při náležitém ošetřování jest reneta Baumannova velmi úrodná, vždy zdravá, nepodléhá rakovině ani jiným nemocem. Letorosty mívá silné plstnaté, a list polovelký a na povrchu velmi lesklý.

Stanoviště
Vysazuje se ponejvíce do zahrad uzavřených a sice z té příčiny, že její ovoce jest od počátku svého vývinu velmi lákavé a proto pro veřejná místa nezpůsobilé. Do sadů otevřených velkých rozměrů by se též mohla s dobrým prospěchem vysazovati. Pro vysazování podél cest a silnic se nehodí též pro svoji nízkou korunu.

Tvar stromu
Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen a pak v každém libovolném tvaru zákrskovém; při všech těchto tvarech jest stejně vděčný. Nasazuje vždy hojnost plodonosných větviček, nevyžaduje jako zákrsek mnoho řezání a lehce v pěstování každého tvaru na určitém stanovišti pokračuje. Neméně jest to vděčná odrůda, pěstuje-li se jako zákrsek keřovitý na větších plochách.

Květ
Kvete bohatě, v době květenství není choulostivá, pozdní mrazíky jí neubližují a proto často přináší úrodu.

Ovoce
Ovoce rodí prostředně velké a velké, tvaru sploštělého, někdy mírně hranatého a tím se stává, že jedna strana bývá silnější.

Kalich
Kalich uzavřený a jen sem a tam u plodů velkých polootevřený jest v široké hranaté prohlubince.

Stopka
Stopka bývá krátká nebo polodlouhá, silná, drží dobře na větévce a jest ve hlubokém, úzkém, částečně orezivělém důlku stopečném.

Barva
Základní barva slupky jest žlutozelená a při úplném uzrání úplně žlutá, leč základní barva bývá kryta, zejména při plodech na výsluní, červení krvavou neb temně karmínovou. Plody rostlé poněkud od slunce odvráceně bývají pěkně červeně žíhané. Na straně jest slupka mdlá, po očesání a otření velmi lesklá a hladká. Příjemná červená barva této odrůdy jest u obchodníků velmi ceněna a dosahují plody na trhu následkem toho vždy slušné ceny.

Dužnina
Dužninu má šťavnatou, tuhou, při úplném dozrání křehkou. U plodů pěstovaných v drsných krajinách zůstává dužnina do konce tuhou, což na jakost žádného zvláštního vlivu nemá. Chuti jest sladkonavinulé, příjemné a barvy žlutobílé.

Dozrání a česání
Uzrává v prosinci a udrží se v dobré komoře neb sklepě do března.

Češe se v druhé polovici měsíce září jednotlivě a ukládá se ve více vrstvách na lísky do komor ovocných. Dobrou vlastnost má toto jablko, že jako odrůda zimní i dříve očesaná nikdy nevadne, ovšem jakost dužniny není pak nikdy tak jemná, jako při plodech v pravý čas česaných. Při česání není třeba zvláštního opatření, jelikož tuhost dužniny té doby toho nevyžaduje. Po očesání jest nutno přesně plody tříditi, neboť ná sledkem veliké úrodnosti bývají velmi nestejně vyvinuty. Jest to jedno z nejlepších našich tržních jablek; velikost, úhledný tvar, barva, hutnost dužniny a jiné dobré vlastnosti vábí vždy dostatek koupěchtivých. Řadí se k nejlepším jablkům vývozním, bez zvláštního pečlivého obalu do beček, beden i košů může býti dopravováno do největších vzdáleností a neutrpí nikdy takové pohmožděniny, které by měly za následek hnilobu.

Zužitkování
Používá se jako jablko stolní, ale jest též velmi způsobilé na výrobu vína, sušení a úpravu jiných záchůvek ovocných.

Reneta Baumannova patří k oněm odrůdám, které rodí hned a mnoho, a doporučuje se proto k největšímu rozšíření.

 

Moravské ovoce: Pojednání o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství Moravského, František Suchý, Český odbor zemědělské rady pro markrabství Moravské, Brno, 1907

m

Souhrnný přehled vlastností odrůdy jabloní a jablek Baumannova reneta

Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Baumannova reneta osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.

Zrání
 
Doba sklizně: 2. polovina září až říjen, před sklizní v suchém podzimu často opadává
Konzumní zralost: prosinec
Skladovatelnost: do dubna
Zařazení: zimní odrůdy jabloní
   
Hlavní přednosti stará odrůda
  ve sklepě nevadne
  dobrá schopnost k přepravě
   
Hlavní nedostatky silně náchylná vůči chorobám a mrazu
  plody před sklizní padají
  podprůměrná chuť
   
Plod
 
Chuť dužniny: sladce navinulá
Hodnocení chuti: podprůměrná
Vůně dužniny: bez aromatu
Konzistence dužniny: hrubší, tuhá
Šťavnatost dužniny: málo šťavnatá
Barva dužniny: žlutavě bílá, na vzduchu téměř nehnědne
Tloušťka a pevnost slupky: tuhá, pevná
Povrch slupky: hladká, suchá, polomastná
Barva slupky: zelené zbarvení, později žlutá překrytá rozmytě červenou barvou s žíháním
Velikost plodu: variabilní - menší až větší
Tvar plodu: ploše kulovitý
   
Strom
 
Pěstitelská oblast: vyžaduje chráněnou polohu
Vhodná nadmořská výška: do 450 m.n.m.
Půda: nesnáší těžké a mokré půdy
Intenzita růstu: střední, později slabý
Koruna: řídká, kulovitá až obráceně kuželovitá, nepravidelná
Plodonosný obrost: krátký
Řez: nezbytný, vyžaduje zmlazování
Pěstitelský tvar: pro nižší tvary se nepoužívá
Podnož:  
   
Odolnost
 
Zimní mráz: malá
Mráz v době květu:  
Strupovitost: velmi malá
Padlí: dobrá
Mšice krvavá: malá
Rakovina: malá v mokré půdě
Vadnutí: dobrá, ve sklepě nevadne
Hnití:  
Otlačování plodů:  
Vhodnost k transportu: dobrá po sklizni
Nároky na chemickou ochranu:  
   
Plodnost
 
Začátek plodnosti: brzká
Výše sklizně: hojná
Pravidelnost sklizně: nepravidelná, střídavá
Probírka plodů:  
   
Kvetení
 
Doba kvetení: středně raná
Klíčivost pylu: je dobrý opylovač
Požadavky:  
Opylování:  
Vhodní opylovači: Boikovo
  Croncelské
  Gdánský hranáč
  Krasokvět žlutý
  Landsberská reneta
  Oldenburgovo
  Ontario
  Parména zlatá zimní
  Průsvitné letní
  Zuccalmagliova reneta
   
Vhodnost pro
 
Ekologické pěstování:  
Zahrádkáře:  
Velkovýrobu: ne
   
Použití
 
Přímý konzum:  
Skladování:  
Kuchyňské zpracování:  
Konzervace:  
Sušení:  
Moštování:  
Destilace:  
   
Původ
 
Země: Belgie
Šlechtitel: van Monse, stará odrůda
Matečné odrůdy:  
Registrace od:  
Regionalita:  
   
Další názvy  
   
   

 

 
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Zdraví     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy
Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.
TOPlist