Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Ananasová reneta

Jabloň Ananasová reneta

 

Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Ananasová reneta

 

Ananasová reneta (Reneta ananasová) v knize Moravské ovoce

Ananasová reneta

Původ a rozšíření
Snad není jediné odrůdy jablkové, která by se mohla rovnati, pokud se týče chuti dužniny, tomuto jablku; náležíť ono k nejcennějším a kdyby vlastnosti stromu byly takové jako ovoce, pak by to byla odrůda nepřekonatelná.

Původ jeho není znám. Staří pěstitelé je nikde neznali, z čehož se dá souditi, že jest původu novějšího. Rozšířeno jest ve všech evropských zemích, zejména však v Tyrolsku a Štýrsku. Na Moravě se pěstuje též ve všech novějších zahradách ovocných; staré stromy nelze v žádné zahradě nalézti. Leč nemusí to býti důvodem pro to, že jest to odrůda novější, u nás málo zavedená, může to zaviňovati předčasné odumírání stromů tohoto jablka.

Poloha
Strom potřebuje polohu proti severním větrům chráněnou, nechť se nachází ve vyšších neb nižších krajích. U nás se nejlépe daří v obvodu I. Zde dosahují plody největší velikosti a krásy. V ostatních obvodech se též daří, obzvláště v II. а III., ale plody zůstávají vždy menší,

Půda
Půdu miluje čerstvou, vlhčí, vazčí a úrodnou; vysazovati ho do starých zahrad neb vůbec míst, kde již ovocné stromy se nacházely, bylo by věcí velice pochybenou. V půdě suché, lehké neb dokonce písčité se nedaří. Pro pěstování zákrsků křovitých nutno půdu zvlášť dobře připraviti, má-li přinášeti tato kultura kýžený výnos; patřičné prohloubení, vápnění a pohnojení mělo by vždy sadbu předcházeti.

Vzrůst
Vzrůstu jest poznenáhlého, roční přírůstek jest krátký, za to hutný. Korunu tvoří kulovitou, malou a hustou; kmen má rovný, hladký, dosti silný a větve v koruně husté a též silné. Dřevo jest složení měkčího a podléhá lehce rakovině a hnilobě zejména v místech, kde se mu stanoviště nezamlouvá. Letorosty vyvinuje krátké, rovné, silné a hustě olistnělé. Špičky letorostů některý rok nezdřevnatějí náležitě a trpí za silnější zimy. Krátkých plodonosných větviček vyvinuje hojnost a zjednodušuje tím ošetřování zákrsků tvaru kteréhokoliv. List má bohatý, velký, hustý, tmavozelený, na povrchu lesklý a ve spodu vlnatý.

Ve školce roste pomalu; vysokokmen vyžaduje několik roků, nežli se patřičně vyvine. Mnozí majitelé školek, aby se dříve dopěstovali vysokokmenu, používají mezišlechtění, není toho však nevyhnutelně třeba, jelikož, i když vyžaduje o 1—2 roky delšího pěstování, tvoří vždy silné, rovné a hladké kmeny. Dle vzrůstu, letorostů a listu lehce lze poznati renetu ananasovou jak ve školce, tak i na stálém stanovišti.

Stanoviště
Vysazuje se jen do zahrad uzavřených, pro veřejná místa se nehodí pro úhlednost ovoce a svoji choulostivost, nanejvýše, že by se vysadila do štěpnic poblíž obytných stavení.

Tvar stromu
Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen a zákrsek kteréhokoliv tvaru. Pro zahrady domácí uzavřené jest nejzpůsobilejší pěstována jako polokmen. K cíli nejintensivnějšího využitkování jest nejvýhodnější pěstovati ji ve tvaru křovitém. Hodí se též velmi dobře pro pěstování kordonů vodorovných i jiných miniaturních tvarů. Řez u žádného tvaru nezpůsobuje obtíží, jelikož vývin plodonosných větviček jest pravidelnější, nežli u odrůd jiných.

Květ
Kvete dosti bohatě, květy nejsou choulostivé, snesou chladno i vlhko, oplodňují se následkem toho velmi dobře a strom jest každoročně úrodný.

Ovoce
Ovoce rodí prostředně velké, nachází-li se v dobrých poměrech, jinak bývá ovoce malé. Též mladší stromy rodí ovoce mnohem větší než starší. Tato špatná vlastnost jeho odstrašuje mnohého pěstitele od pěstování. Tvaru bývá ovoce úhledného, pravidelného, kulovitě podlouhlého, až homolovitého neb vejčitého.

Kalich
Kalich má otevřený neb polootevřený s dlouhými lístky kalicho- vitými a jest v docela mělké a úzké, velmi jemně žebírkované prohlubince.

Stopka
Stopku má krátkou, tenkou neb i dužnatě dřevnatou, a vyčnívá z úzkého, často zadužnatělého zeleného důlečku. Na stromě drží stopka dobře a není se co obávati otlučení větrem plodu se stromu.

Barva
Slupka plodu jest silná, jemná, před otřením mdlá, otře-li se, lesklá, při uzrání zlatožluté barvy, bez jakékoli červeně. Ve žluti jest mnoho zelených a hnědých teček; tyto tečky dodávají plodu zvlášť pěkného vzezření a lze lehce dle toho také tuto odrůdu poznati. Přiložená reprodukce znázorňuje plod ještě úplně nevybarvený a proto jest barvy bleděžluté, jinak jest velice věrně provedena.

Dužnina
Dužnina jest jemnozrnná, kyprá, barvy žlutobílé, chuti sladkovinné, velmi příjemně okořeněné. Svojí chutí předčí mnoho našich velmi dobrých odrůd a docílí-li se i za menší plody vyšší ceny, lze to přičísti jenom výtečné chuti. Dužnina nepodléhá přes svou jemnost hnilobě ani tlaku.

Dozrání a česání
Uzrává koncem listopadu a udrží se úplně čerstvá až do února; uchována v přiměřené komoře neb sklepě, během této doby nevadne ani nehnije a zůstává stále velmi úhlednou. Češe se opatrně se stopkou a neporušeným kalichem jednotlivě, roztřídí se přesně na 3—4 velikosti a jakosti a uloží do přechovávácí místnosti.

Na trh dá se dobře dopravovati balená v koších, bednách neb i sudech; tuto vlastnost velmi cení u této odrůdy obchodníci ovocem a platí za ni proto nejvyšší ceny. Jest ovšem celá řada odrůd, které se dají při lehkém obalu též dobře bez škody na trh dopravovati, leč jakost dužniny se nijak nevyrovná renetě této. Jak již předem řečeno, na trhu reneta ananasová má vždy velmi dobré ceny a prodává se jako zvláštní odrůda tabulová.

Zužitkování
V domácnostech se dá upotřebiti všestranně; je výtečná jako ovoce stolní, možno z ní vyráběti víno a povidla, a sušiti se dá též velmi dobře. Že však jest to jablko prvého řádu pro požívání ve stavu čerstvém, nikdy se jiným způsobem nezužitkuje.

Při renetě ananasové jest želeti toho, že nedosahuje vyššího stáří a za nemalou řadu let po vysazení rodí malé plody. Avšak uváží-li se, že jest hned po vysazení každoročně úrodná a ovoce její se velmi dobře platí, přece jen se doporučuje co možno nejvíce ji pěstovati, neboť úroda v mladých letech vše vynahradí.

 

Moravské ovoce: Pojednání o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství Moravského, František Suchý, Český odbor zemědělské rady pro markrabství Moravské, Brno, 1907

m

 

Zrání
 
Doba sklizně: začátek až polovina října
Konzumní zralost: prosinec, většinou 1. polovina
Skladovatelnost: do února až března
Zařazení: zimní odrůdy jabloní
   
Hlavní přednosti stará odrůda
  raná a velmi plodná odrůda
   
Hlavní nedostatky stromy rychle stárnou, vyžaduje zmlazování řezem
  při předčasném česání ztrácejí typickou chuť
  skladované plody voskově lepkavé, hodně se špiní
  drobné plody
  malá odolnost proti mrazu
   
Plod
 
Chuť dužniny: sladce navinulá
Hodnocení chuti: velmi dobrá
Vůně dužniny: typické odrůdové aroma
Konzistence dužniny: křehká
Šťavnatost dužniny: šťavnatá
Barva dužniny: nažloutlá, po rozkrojení hnědne na vzduchu jen málo
Tloušťka a pevnost slupky: tenká
Povrch slupky: hladká, suchá při sklizni, později mastná až lepkavá
Barva slupky: žlutozelené zbarvení, později zlatožluté
Velikost plodu: střední až malá
Tvar plodu: kulovitý až vejčitý
   
Strom
 
Pěstitelská oblast: v chráněné teplejší poloze
Vhodná nadmořská výška: do 350 m.n.m.
Půda: úrodná, hlinitá, vlhčí půda, v žádném případě ne do studených a mokrých půd, kde velmi trpí rakovinou
Intenzita růstu: slabý, později velmi slabý
Koruna: menší, široce jehlancovité, hustá
Plodonosný obrost: velmi krátký
Řez: nezbytný, vyžaduje zmlazování, hlubší výchovný řez a častý průklest koruny
Pěstitelský tvar: pouze pro nižší tvary, vyšší tvary je lépe roubovat v korunce
Podnož: zákrsek na M11 a M1, vřetenovité zákrsky na M2 a M4
   
Odolnost
 
Zimní mráz: není odolná
Mráz v době květu: není odolná
Strupovitost: středně
Padlí: středně
Rakovina: není odolná, trpí zvláště ve studených a mokrých půdách
Napadání mšicí krvavou: ano, často
Vadnutí:  
Hnití:  
Otlačování plodů: vyžaduje opatrnou sklizeň, otlačeniny ale nehnijí
Vhodnost k transportu: ano
Nároky na chemickou ochranu:  
   
Plodnost
 
Začátek plodnosti: brzký
Výše sklizně: hojná
Pravidelnost sklizně: téměř pravidelná
Probírka plodů: při větší násadě vhodná
   
Kvetení
 
Doba kvetení: středně pozdní, zvláště pozdě rozkvétá na jednoletém dřevě
Klíčivost pylu: dobrý opylovač
Požadavky:  
Opylování:  
Vhodní opylovači: Coxova reneta
  Oldenburgovo
  Ontario
  Parména zlatá zimní
  Průsvitné letní
   
Vhodnost pro
 
Ekologické pěstování:  
Zahrádkáře: ano
Velkovýrobu: ne
   
Použití
 
Přímý konzum:  
Skladování:  
Kuchyňské zpracování:  
Konzervace:  
Sušení:  
Moštování:  
Destilace:  
   
Původ
 
Země: Holandsko (pravděpodobně)
Šlechtitel: stará odrůda
Matečné odrůdy:  
Registrace od:  
Regionalita:  
   
Další názvy Ananas Reinette
  Reinette Ananas
  Renet ananasnij
   

Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Ananasová reneta osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.

 
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Zdraví     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy
Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.
TOPlist