Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Červené tvrdé

Jabloň Červené tvrdé

 

Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Červené tvrdé

 

Červené tvrdé (Jablko červené tvrdé) v knize Moravské ovoce

Červené tvrdé

Původ a rozšíření
Podobno jest našemu panenskému čili kardinálce a také se napořád s ním zaměňuje. Rozdíl při pojmenování jest jenom ten, že mnozí panenskému říkají letní, a červenému tvrdému zimní panenské. S panenským jablkem dobře snáší soutěž a rozmnožuje a sází se dále vedle něho pilně a musí se proto zařaďovati vždy mezi naše nejlepší hospodářské odrůdy.

Původu prý jest nizozemského, odkudž před drahnou dobou se rozšiřovalo po Evropě. Pěstuje se nyní ve všech ovocnářských krajích evropských ve velkém počtu a udržuje se mezi prvními obchodními jablky.

Na Moravě se pěstuje jistě větší počet této odrůdy než panenského, leč neděje se tak vědomky, poněvadž se vysazuje za panenské. Jak již poznačeno, pěstuje se pod jménem „zimní kardinálka“, také je nazývají někde „kuzinotka“, „krvavé“ neb „krvouš“.

Poloha
Strom daří se lépe v krajinách výše položených horských jako v nížinách a rovinách; polohu snese sebe drsnější i větrnější, právě z takových poloh přichází na trhy ovoce jeho nejpěknější. Svojí způsobilostí pro horské kraje řadí se mezi nejlepší jablka horská, vlastnost to, která panenskému jablku chybí.

Půda
Půdu nevyhledává také přílišně úrodnou; spokojí se s každou pro jabloně poněkud způsobilou půdou. V půdě lehké brzy seslábne ve vzrůstu, a proto se má vysazovati do půdy těžší.

Vzrůst
Vzrůst má z mládí velmi bujný, později, když počne více roditi, valně seslábne ve vzrůstu a mívá pak jenom prostředně velkou, ploše kulovitou korunu. Kmen tvoří dost silný, též i větve v koruně jsou silné, jenom že přec pod tíhou plodu se schylují a tím povstává poněkud plochá koruna. U starších stromů vyrůstá z hlavních větví kostry koruny mnoho silných letorostů, kterých lze použíti při zmlazení stromu jako náhradu za větve odřezané. Prořezávání, kterého často koruna vyžaduje, zmlazování, přeroubování dobře snáší, rány tímto opatřením způsobené dobře se zacelují. Zmlazen může být několikráte za svého života. Letorosty má dlouhé, silné, tmavočervené a list velký, silný, na spodní straně plstnatý a hustě po letorostech rozdělený. Nemocím a jiným škůdcům dobře vzdoruje a jest vždy zdravý.

Ve školce roste vždy velmi bujně a kmeny mívá rovné a silné. Koncové pupeny každoročně vyzrávají tak, že je možno pěstovati do vysokokmenu také bez seříznutí.

Stanoviště
Vysazovati se může na všechna místa; daří se tak dobře v zahradě domácí jako při silnici, na pastvině jako v poli, vůbec jest to strom, který nepřivede žádného pěstitele do rozpaků, kam jej vsaditi, poskytne-li se mu přiměřená půda, prospívá všude náležitě. Pro osazování silnic jest zvlášť dobře způsobilý, třeba nevyvinoval korunu velkou a vysokou; jsou případy, kde jest nutno voliti stromy s korunami nižšími, jako jest to na př. u těch silnic, podél kterých se vedou telegrafní a telefonní dráty.

Tvar stromu
Na určitá místa se vysazuje jen ve tvaru vysokokmenném a měl by se vysazovat dostatečně vysoký, to jest kmen od kořenového krku ke korunce by nikdy neměl býti pod 200 cm. vysoký. Jehlance nebo zákrsky keřovité této odrůdy rodí též pěkné ovoce, jsou velice úrodné, ale že jsou pro tyto tvary jiné cennější červené odrůdy, tak nelze pěstování jejich doporučovati.

Ovoce
Plody jsou velikosti prostřední, tvaru kuželovitého, kulovitého neb i vejčitého; dobře vyvinuté plody mívají též mírné, sotva znatelné široké hrany, které v některých případech dodávají jim tvar nepravidelný. Obyčejně jest ke stopce širší jako ke kalichu.

Kalich
Kalich má uzavřený, špičatý, kolem lístku vlnatý a jest v mělké a úzké prohlubince. Obkališí jest žebírkované neb hranaté, velmi často i rezivé. Dle obkališí snadno se rozezná tato odrůda od jablka panenského.

Stopka
Stopka jest krátká, dřevnatá, tenká a drží dobře na plodonoší, takže i ve větrnější poloze jablka neopadávají. Důlek stopečný jest hluboký, úzký a orezivělý.

Barva
Barva plodu jest v podzimku velmi neúhledná; červení krvavou, která více méně se po celém plodu buď v žíhách neb rozmyta rozprostírá, proráží základní barva žlutozelená, až když v zimě plod dozrává, počíná se barva jeho jasnit a nabývá krásně purpurové červeně se zlatožlutou základní barvou. Čím více jsou plody zastíněny, tím jsou žíhanější, a čím více ve slunci, tím více krvavě zbarvené. Rezivé skvrny a tečky jsou porůznu po celém plodu. Slupka jest dost jemná, pevná a při uzrání plodu poněkud mastná.

Dužnina
Dužnina jest nazelenalá a při uzrání žlutobílá, u některého plodu pod slupkou i načervenalá, jemnozrnná, chruplavá, šťavnatá, chuti sladkonavinulé, slabě okořenělé; později na jaře počne dužnina moučněti a ztrácí velice na chuti, aniž by to bylo na vzezření plodu pozorovati.

Dozrání a česání
Uzrává u nás a možno je jísti již v prvé polovici listopadu a udrží se dobře uloženo do května, aniž by vadlo neb nahnívalo. Trhá se jednotlivě a uchovává přes zimu ve sklepě neb komoře ve větších vrstvách.

Vývozní jablko jest to výborné, snese každé balení i dopravu. Obchodníci ovocem rádi je kupují, jenom že přec neplatí za ně takové obnosy, jako za jablko panenské, odvolávajíce se na jakost dužniny a lepší dopravní způsobilost.

Zužitkování
Na našich trzích se prodává za panenské a dobře se za ně udává. V domácnosti slouží jako jablko tabulové, kuchyňské, víno se z něho vyrábí a také se suší.

Červená tato odrůda jest velice oblíbena v hlavních městech německých a má proto každoročně dobrý odbyt; kdyby všemi jablkovými odrůdami obchod váznul, červená jablka jdou vždy dobře na odbyt a k těm patří i tato odrůda. Záhodno tedy by bylo ještě více toto jablko rozšiřovati a pěstovati.

 

Moravské ovoce: Pojednání o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství Moravského, František Suchý, Český odbor zemědělské rady pro markrabství Moravské, Brno, 1907

m

 
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.
TOPlist