Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Panenské české

Jabloň Panenské české

 

Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Panenské české

 

Panenské české (Jablko panenské české) v knize Moravské ovoce

Panenské české

Původ a rozšíření
Každý zná u nás ve všech krajích známou kardinálku, v každé jistě osadě, ne-li dokonce v každé větší zahradě jest nějaký strom této odrůdy, důkaz to, že jablko toto těší se veliké oblibě u všech pěstitelů ovocných stromů. Říká se mu někde též kardinálice. Původu jest českoslovanského, v žádných jiných zemích evropských se v tak velkém množství nepěstuje jako na Moravě, v Čechách a Slezsku. Z našich zemí se rozšířilo na Podunajsko, kde je nazývají Chrisofski. V Německu přes to, že jsou největší ctitelé a spotřebovatelé jeho, je nepěstují; na žádné výstavě se tam s ním nesejdeme.

Poloha
Polohu miluje panenský štěp volnou, otevřenou, vyšší, s ovzduším poněkud vlhčím. Vysoké polohy, drsné ovzduší, jakož zase teplé, suché jižní polohy nesnese. V teplých, suchých polohách, jako na př. na jihu Moravy v krajích vinařských podléhá štěp panenský všelikým nemocem a hmyzu škodlivému. Kvete sice bohatě, nasazuje mnoho plodů, leč zůstává malým a bývá mnoho červivým. Strom předčasně odumírá. Vysadí-li se však v těchto krajinách na svahy severní, západní, severovýchodní neb severozápadní do půdy ku pěstování jabloní způsobilé, pak i zde se dobře vyvinuje a pěknou úrodu přináší. Ve vysokých polohách bývá neúrodný. Nejlépe libuje si na Valašsku a ve střední Moravě.

Půda
Půdu vyžaduje panenská jabloň těžší, vlhčí, patřičně hlubokou a úrodnou; zejména jestliže jest to půda slínovitá s přiměřeným procentem vápna, pak se daří velmi dobře a dosahuje značného stáří. V písčité, lehké a suché půdě se nedaří.

Vzrůst
Vzrůstu jest dosti bujného, přímého, již ve školkách tvoří přímé, rovné, ne však příliš silné kmeny. Vysazen na určité stanoviště, má-li dosti volné prostory, tvoří vysokou, kulovitou, dosti hustou korunu, která vzdoruje dobře i silným větrům. Kmen mívá rovný, hladký a přiměřeně silný. Dřevo jeho jest houževnaté, vzdoruje tedy snadno poranění při prořezávání. Značná úrodnost — u vysokokmenů do 10 roků skrovná a teprve v plné míře po 10 letech — oslabuje předčasně vzrůst koruny a následek toho jsou malé plody. Seslabení toto nedostavuje se ve stejném stáří, a bývá zaviněno i jinými okolnostmi. Panenský štěp takový však dá se dobře zmladiti, nabude pak nové koruny, jež přináší opětně velké, zdravé plody. Zmlazení možno provésti dle potřeby i třikráte za života jeho. Litovati jest, že, jak jest pozorovati v posledních 25 letech, jabloň panenská nápadně se zvrhá a stárne, a kdo ví, jestli za řadu let se jí nebude dařiti jako jablku míšeňskému a jiným vzácným odrůdám. Jest nejvýše na čase, aby se obrozením zabývali pomolog. ústavy, zkušebné stanice a jiní, abychom v budoucnosti o tuto vzácnou odrůdu nepřišli. Nové krve jest třeba do života tohoto stromu.

Stanoviště
Pro tyto své dobré vlastnosti hodí se do zahrad oplocených i na místa veřejná. K silnicím, do polí, na úpatí svahů, podél příkopů odvodňovacích vysazen, roste dobře a přináší bohatou úrodu. Zvláště pro osazování silnic se velmi hodí pro svůj příznivý, celkový vývin a tvar. Uzavřen v hustých zahradách domácích nečiní pěstiteli zvláštních radostí, nebof pro nedostatek plného světla a vzduchu stále churaví.

Tvar stromu
Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen, také jako jehlanec šlechtěný Tvar stromu, na zákrskových podložkách. Pro jiné tvary se méně hodí.

Květ
Kvete bohatě a květy nejsou choulostivy, čehož důkazem jest jeho každoroční úrodnost.

Ovoce
Ovoce rodí panenská jabloň malé, zřídka prostředně velké, tvaru úhledného, vždy pravidelného, spíše kuželovitého než kulatého, namnoze i vejčitého. Vyobrazené plody představují skutečnou velikost a tvar.

Kalich
Kalich polootevřený, zašpičatělý, je v nehlubokém, poněkud hranatém důlku.

Stopka
Stopka je přiměřeně dlouhá, často i krátká, dosti silná, drží pevně na větvi a vzdoruje i silným větrům. Prohlubinka stopečná jest hluboká a poněkud rezivá.

Barva
Barva panenského jablka byla původně u úplně vyzrálých plodů temně krvavě červená, leč dlouholetým pěstováním povstala celá řada změn této barvy, takže se vyskytují plody úplně červené, poločervené, žíhané, položíhané, namnoze i světlé s docela nepatrnou červení. Rozmnožovati by se však měly plody jen úplně červené, kterážto barva je pravá této odrůdy.

Dužnina
Dužnina jablka panenského jest jemná, mírně šťavnatá, bílá, chruplavá, velmi zřídka, a to jen u plodů tmavě červených pod slupkou načervenalá. Chuti jest jablko panenské navinulé, příjemné, poněkud na vůni rozmarínu upomínající.

Dozrání a česání
Vyzrává koncem měsíce října a úplně dozrává počátkem prosince, jsouc té doby nejchutnější. Udržuje se v dobrých sklepích neb v ovocných komorách při dobré chuti až do konce dubna. Na trhu brněnském prodávají se jablka panenská po celý duben při chuti nezměněné. Češe se koncem září; dříve je česati spojeno jest se ztrátou na jakosti dužniny, poněvadž v druhé polovici září za rosných nocí a slunečných dnů nejlépe se vyvinují vonné látky v dužnině i ve slupce. Předčasně otrhané plody sice nevadnou, ale nemají nikdy tak pěkné barvy jako v pravý čas otrhané. Používá-li se jablka panenského na výrobu vína, pak se může opatrně i setřásti, jinak se vždy musí otrhávati jednotlivě.

K dopravě se velmi dobře hodí, snese sebe chudší obal, namnoze bez jakéhokoliv obalu sype se do velkých košů, sudů nebo beden. Třeba otlučené nehnije, neboť má pevnou dužninu a každé poškozené místo zhoubovatí a nezahnívá dál. Tato vlastnost jest neocenitelnou předností pro vývoz tohoto jablka. Jako ovoce tabulové jest na trhu hledáno a poměrně dobře placeno, zejména v době vánoční jde červené panenské jablko velmi dobře na odbyt, zvláště jako velmi způsobilé na okrasu vánočních stromků.

Zužitkování
Možno je též sušit a v jiné záchůvky upravovat. Barva sušenek (křížalek) jest ovšem bílá.

Panenskému jablku v ovocnářství moravském náleží místo nejpřednější.

 

Moravské ovoce: Pojednání o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství Moravského, František Suchý, Český odbor zemědělské rady pro markrabství Moravské, Brno, 1907

m

 
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.
TOPlist