Fotodoma

Fotodoma » Česká příroda » Bílé Karpaty » Sidonie, přírodní rezervace

Sidonie, přírodní rezervace

Sidonie, přírodní rezervace

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Přírodní rezervace Sidonie je starý bukový les v Bílých Karpatech chránící vysokou, více než 200 let starou karpatskou bučinu, na jejíž existenci, především na velké množství mrtvého dřeva ve stojícím i ležícím stavu a v různém stadiu rozkladu, je navázána řada chráněných a ohrožených druhů rostlin, hub a živočichů.

Poloha
Turistika
Historie
Geomorfologie
Hydrologie
Geologie
Klima
Taxace
Ochrana přírody
Rostlinstvo
Houby
Živočichové
Členění
Katastrální údaje
Vlastnictví
Zdroje

Poloha

Mapka ČRRezervace se nachází přibližně mezi 670 až 1230 metry severoseverozápadně od centra obce Sidonie, místní části města Brumov-Bylnice, i od slovenských hranic, na jihozápadním svahu, jihojihovýchodně od vrcholu Pyrtě (707,4 m n. m.), v nadmořských výškách od 425 do 565 m. n. m. ve Vlárském průsmyku v severní části Bílých Karpat.

 

Turistika

K přírodní rezervaci Sidonie nevedou turisticky značené cesty, ale vede k ní asfaltová lesní cesta z Vlárského průsmyku a rezervace je ze všech stran obklopena několika dalšími nezpevněnými lesními cestami. Mezi místními obyvateli je přírodní rezervace Sidonie známa jako Prales.

Při plánování cesty dbejte především na vlastní bezpečnost. Dřevokazná houba spálenka skořepatá, nebo-li dřevomor kořenový, poškozuje kořeny starých buků a ty se pak mohou nenadále, především při silnějším větru zřítit. Zvýšené nebezpečí zřícení stromů nastává také při dešti nebo po dlouhotrvajících deštích a také při silné námraze nebo sněhové pokrývce zachycující se ve větvích stromů. Z vysokých starých buků mohou také nenadále spadnout klidně i stokilové a větší větve. Vážně zranit však mohou i mnohem menší padající větve.

Hranice rezervace Sidonie
Hranice rezervace je označena červeným značením na stromech, kdy spodní pruh sahající jen do poloviny kmene vyznačuje vnější stranu rezervace

 

Souřadnice

Přístřešek Vlárka
49.0373353N, 18.0527608E

Zastávka autobusu Brumov-Bylnice, Sidonie, střed
49.0451858N, 18.0783064E

Kruhová skládka dřeva
49.0460058N, 18.0770294E

Hostinec U Pekařů
49.0442586N, 18.0772781E

Přírodní rezervace Sidonie - západní okraj asfaltové cesty
49.0524122N, 18.0705778E

Přírodní rezervace Sidonie - východní okraj asfaltové cesty, kousek od informační tabule
49.0506683N, 18.0746978E

Přírodní rezervace Sidonie - jižní cíp u cesty ze středu obce
49.0500494N, 18.0723372E

Sidonie, přírodní rezervace
Přírodní rezervace Sidonie je na obrázku (mapa nature.cz) vyznačena růžovou barvou a její ochranné pásmo barvou žlutou. Ne všechny vyznačené cesty dnes existují a to samé platí pro zobrazení cest na mapy cz, které mají svá vlastní chybová specifika.

 

Cyklisté

Nejsnadnější přístup pro cyklisty je od lesního altánku - přístřešku Vlárka, který se nachází u hlavní silnice I/57 něco přes 600 metrů před odbočkou do osady Sidonie a před silničním hraničním přechodem mezi obcemi Brumov-Bylnice na české a Horné Srnie na slovenské straně hranic ve směru od Bylnice. Při jízdě ve směru na Slovensko se odbočí doleva na lesní asfaltovou silnici, která vede téměř stále do kopce. Po čtyřech ostrých zatáčkách minete odbočku (Bod záchrany ZL 015) vedoucí ostře doleva a pojedete rovně. Po čtyřech mírnějších zatáčkách a jedné ostré přijedete do další ostré pravotočivé zatáčky, která už je na okraji přírodní rezervace. Délka ujeté trasy je asi 4,7 km. Lesní asfaltová silnice pak protíná rezervaci v asi 300 metrovém úseku.

 

Vlakem

Vlakem přijedete do železniční stanice Vlárský průsmyk a dále můžete popojít k přístřešku Vlárka a pokračovat po trase pro cyklisty nebo pro pěší, případně ještě kousek popojet autobusem z autobusové zastávky Brumov-Bylnice, Sidonie, Vlára žel.st. nebo si udělat procházku obcí k výchozímu místu pěší trasy.

 

Autobusem

Přijedete na autobusovou zastávku Brumov-Bylnice, Sidonie, střed, která se nachází nedaleko od Hostince U Pekařů, kde můžete případně udělat krátké mezipřistání a dále pokračujete trasou pro pěší.

 

Autem

Při variantě příjezdu autem máte vzhledem k zákazu vjezdu na lesní silnici od přístřešku Vlárka v podstatě stejné možnosti, jako pěší turista nebo cyklista. Vzhledem k tomu, že v zákazu vjezdu můžete častěji než lesní stráž potkat tiše čekající příslušníky policie, je lépe zákaz respektovat. U přístřešku lze na obou stranách silnice v omezeném počtu vozidel zaparkovat. Širší možnosti zaparkování jsou v okolí železniční stanice nebo hraničního přechodu. Také v okolí hostince U Pekařů směrem k výchozímu bodu pěších tras Sidonie, střed, téměř vždy místo pro zaparkování snadno najdete. Další možnost parkování je na začátku doporučované trasy pro pěší na kruhové zpevněné skládce dřeva. Pokud zde zaparkujete o víkendu nebo mimo čas těžby dřeva, je plocha prázdná a neměl by nastat žádný problém.

 

Pěšky

Při pěší tůře máte na výběr několik variant, které vyplývají z cest zakreslených do mapky výše, ale pozor, mapy a skutečnost se liší. Některé cesty chybí, jiné nadbývají. Naštěstí vždy stačí jít přímo do kopce, dokud nenarazíte na zpevněnou lesní silnici.

Pro přístup k rezervaci můžete jako první variantu využít uvedenou trasu pro cyklisty, jen si ji alternativně na koncích první a třetí prudké serpentíny zkrátíte cestou po blátivých lesních cestách.

Doporučená nejkratší trasa chůze a současně první část okružní trasy do přírodní rezervace Sidonie začíná u autobusové zastávky Sidonie, střed, která je 130 metrů od hostince směrem nahoru do vesnice. Zde se vydáte po silničce odbočující vlevo do kopce kolem dětského hřiště. Minete kříž a zvoničku po straně cesty a 120 metrů jdete rovně, neodbočíte doprava k chatám. Po dalších 40 metrech, jakmile minete velkou zpevněnou plochu po levé straně, která sloužívá jako skládka dřeva, přejděte přes potok a pak ihned odbočte doprava a vejděte po cestě do lesa. Strmá cesta vás povede podél kouzelné typické lesní strže severu Bílých Karpat s bezejmenným potokem, přítokem hraničního toku Vlárky. Buďte zde ohleduplní a neznečišťujte okolí, protože se zde nalézá vodárenský systém pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Po přibližně 600 metrech dorazíte k okraji rezervace, která začíná na opačné straně potoka. Dále pokračujete lesní cestou nahoru, až dorazíte do zatáčky asfaltované lesní silničky, kde se dáte doprava a záhy přijdete k informačnímu panelu u západní hranice rezervace.

Existuje několik dalších variant předešlé trasy. Když u zpevněné plochy na začátku předešlé trasy neodbočíte doleva přes potok, ale půjdete souběžnou lesní cestou přímo nahoru kolem potoka, minete bez odbočení postupně dvě odbočky zahýbající ostře doprava, až dorazíte k okraji rezervace. Zde cesta končí pod spadanými stromy a z důvodu vlastní bezpečnosti nedoporučuji tudy pokračovat, ani vstupovat do rezervace. Z konce cesty se můžete vrátit nebo krkolomě přejít potok na opačnou stranu. Je ale lépe na přechod potoka myslet již předem a využít první vhodné místo, které se vám bude zdát dost bezpečné. Dál pokračujete po předešlé trase.

Pokud ještě dole odbočíte doprava a půjdete kolem chat po cestě ke konci zpevněné dvěma řadami betonových panelů, pak asi 100 metrů za poslední chatou, před skupinou domů, které ve vegetačním období nejspíš vůbec neuvidíte, odbočíte doleva okrajem lesa do kopce a po 50 metrech přijdete k pastvině Kobylí hlavy. Dál projdete stále do kopce kolem starého zpustlého sadu až dorazíte nad koncem luk k mohutnému buku na rozcestí lesních cest. U něj se dáte po lesní cestě asi 30 metrů doprava, než odbočíte nahoru do kopce vyšlapanou stezkou po staré přibližovací cestě, kudy vyjdete až nahoru do zatáčky lesní asfaltové cesty. Vydáte se po ní doleva a již po 100 metrech dorazíte k východní hranici rezervace. Tuto trasu doporučuji použít v opačném směru jako druhou část okružní cesty.

Další, ale již nedoporučenou možností je jít po silnici do obce Sidonie od křižovatky s hlavní silnicí I/57 a odbočit doleva do lesa, jakmile se naskytne příležitost. Jděte pak jednoduše nahoru přímo do kopce stále lesem, dokud nenarazíte na asfaltku. Po ní se dejte doprava. „Nazdařbůh“ možností se nabízí pro tuláky, kteří se nebojí ztratit v lese, více.

Jiná trasa pro dobrodruhy začíná u autobusové zastávky Sidonie, u kříže, a vede přes ovčí pastviny Kobylí hlavy. Z odbočky od kříže, pokud na ni vjedete autem, budete muset záhy vycouvat, protože na ní mezi ploty není místo pro zaparkování ani pro otočení automobilu. Při bezohledném zaparkování vám hrozí odtah. Odbočka je pro osobní vozy slepou ulicí a končí ovčí ohradou. Také asfaltová silnice je v místech kolem kříže pro parkování poměrně úzká, přičemž po ní jezdí autobusy a často auta s kládami. Proto místo pro zaparkování budete hledat obtížněji. Při troše smůly se cestou přes soukromou pastvinu můžete dostat do konfliktu s beranem chránícím si své teritorium, ale téměř určitě se zde setkáte s mnohem menším, ale přesto obávaným tvorem - klíštětem, kterým jsou pastviny i okraj lesa poměrně hojně zamořené. Po vaší krvi zde uprostřed léta budou bažit také nepříjemní průvodci stád - ovádi a kloši jelení i ovčí. Lokalita je, mimochodem, oblíbená milovníky hadů. Jakmile se dostanete ve zdraví přes pastviny, buď se vám podaří narazit na začátek blátivé lesní cesty nad velkou borovicí se svatým obrázkem, kde po vejítí do lesa nejdříve odbočíte doleva a pak na dalších křižovatkách půjdete stále do kopce nebo jděte rovně do kopce, dokud nenarazíte na lesní asfaltovou silnici. Po ní se dáte doleva, až za pravotočivou zatáčkou přijdete k východnímu okraji asfaltové cesty v přírodní rezervaci Sidonie.

Přírodní rezervace Sidonie

 

Historie

Není přesně známo, zda les, který je chráněn v dnešní podobě, vznikl kdysi výsadbou nebo z přirozeného zmlazení.

Počátek nebo obnovení vytěženého lesního porostu se datuje někde kolem roku 1811, pokud vycházíme z údaje stáří 170 let na počátku decenia (1988).

Z dokumentů návrhu na vyhlášení maloplošného chráněného území, kde v roce 1984 je uváděn věk stromů 165 let, vyplývá počátek porostu kolem roku 1819, což je konec stejného decenia.

Při vichřici v roce 2007 byl vyvrácen největší buk v sidonské rezervaci, zvaný „Král lesa“. Stáří podle počtu letokruhů bylo tehdy stanoveno na 190 let. V tomto případě bylo průkazně stanoveno pokud ne přímo založení porostu, tak minimálně rok vyklíčení tohoto konkrétního stromu v roce 1817, což už se příliš neliší od údaje ve vyhlašovací dokumentaci (viz také citace níže).

Přirozená obnova lesa
Bukový nálet - přirozená obnova lesa. Semena se uchycují a klíčí také na tlejících padlých bukových velikánech obrůstajících mechem a příští generace se zde možná dočkají buků s chůdovými kořeny, podobně jako naše generace mohla obdivovat smrky s chůdovými kořeny na Šumavě v Boubínském pralese.

Smíšený bukový porost byl přibližně od druhé poloviny 19. století ponechán samovolnému vývoji. Dřeviny jako jilm horský a javor klen byly z valné části z komerčních důvodů vytěženy a zůstala téměř čistá buková monokultura. V minulosti byla prováděna i částečná probírková těžba, ale od svého vyhlášení je rezervace ponechána zcela bez zásahů. Údržba lesa se nyní omezuje pouze na odstraňování stromů spadlých na lesní asfaltovou cestu procházející rezervací a oddělující její menší dolní část od horní.

Velký podíl na zachování jedinečného stavu porostu sidonské rezervace i na zachování přirozené obnovy vlárských lesů má bývalý vedoucí polesí Vlára a lesní správce Ing. Alois Indruch (*26.7.1925 - †24.5.2017). Namísto běžných holosečí, kdy se na vymezené ploše pokácely všechny stromy a na vzniklou paseku byly vysázeny mladé sazenice, prosazoval přirozenou obnovu lesa, která zachovávala původní genofond dřevin. Do některých částí lesa se tehdy téměř vůbec nezasahovalo. Stromy v lese se pod jeho vedením nekácely plošně, ale buď jednotlivě nebo ve skupinkách, v důsledku čehož vznikaly ostrůvky lesních pasek. Dostávaly tak příležitost k růstu v lese již rostoucí semenáčky, které jen čekaly, až jim staré padlé nebo vytěžené stromy uvolní místo. Krajina Vlárského průsmyku díky skupinkám soliterních stromů přesahujícím okolní mladé porosty, měla za jeho éry mnohem malebnější charakter, než má dnes. Starší lidé, kteří jsou ke krásám krajiny vnímaví, vidí dnešní proměnu krajiny Vlárského průsmyku k horšímu.

Stále se zde uplatňuje přirozená obnova buku. Na celé ploše rezervace se vyskytuje bohaté bukové zmlazení a velké množství semenáčků. O jedinečný stav porostu se tedy jedná i z hlediska šlechtitelského. Les proto bývá využíván ke sběru osiva pro pěstování sadebního materiálu buků. Přes vysoký věk dospělých stromů je porost stále plodný a přirůstavý a jeho struktura se poznenáhlu mění na pralesní formu.

Přírodní rezervace Sidonie

 

Geomorfologie

Území rezervace i jejího ochranného pásma náleží do soustavy Vnějších Západních Karpat, podsoustavy Moravsko-slovenských Karpat, celku Bílých Karpat, podcelku Chmeľovské hornatiny, okrsku Vlárské hornatiny, která má profil širokých hřbetů, sníženin a hluboce zařezaných údolí s četnými sesuvy.

Přírodní rezervace Sidonie

 

Hydrologie

Západním okrajem rezervace protéká bezejmenný pravostranný přítok potoka Vlárky. Vlárka v délce 7,5 km protéká podél státní hranice celou osadou Sidonie a po několika kilometrech se vlévá do řeky Vláry. Ta pak na SLovensku u Nemšové do Váhu a dále do Dunaje, než se voda ze sidonského lesa dostane až do Černého moře.

Přírodní rezervace Sidonie

 

Geologie

Podklad je tvořen zvrásněnými sedimenty magurského flyše pásma Západních Karpat, svodnickým souvrstvím, v němž převažují flyšové vrstvy s vápnitými jílovci a slínovci (svrchní paleocén až svrchní křída). Půdní pokryv tvoří melanická kambizem typická střední zrnitosti, vyvinutá na svahových sedimentech. Je zde velmi bohatá eutrofní hnědá lesní půda.

Přírodní rezervace Sidonie

 

Klima

V jihovýchodní expozici svahu, v nadmořské výšce kolem 500 m. n. m. spadne ročně 700-900 mm srážek, z toho ve vegetačním období 500-600 mm. Území náleží do klimatická oblasti chladná 7 (CH7). Průměrný roční úhrn srážek v letech 1951-1980 byl 760 mm a průměrná roční teplota 7,9 °C, jak plyne z meteorologických záznamů stanice v Brumově-Bylnici.

Přírodní rezervace Sidonie

 

Taxace

Podle taxační tabulky LČR se v lesním porostu 439 C17/2 přírodní rezervace Sidonie při taxaci nacházelo 321 buků, 8 javorů, 1 lípa a 3 duby. Výška stromů byla v průměru kolem 44 metrů a tloušťka kolem 72 cm, objem cca 9 m3. Zásoba na 1 ha byla vypočtena 1400 m3. Výška hladkých částí kmenů jednotlivých buků v nejvyšší jakosti dosahuje vysoko přes 20 metrů.

Padlý buk

Výčetní tloušťka v roce 2007 padlého Krále lesa byla 127 cm, obvod kmene 398 cm, výška 51,5 m, objemová hmota kmene s kůrou 27,71 m3, bez kůry pak 26,24 m3. Podobně mohutných starých stromů zde roste více a je možné, že některý další již Krále lesa, minimálně co se věku týká, překonal.

V rezervaci bylo ověřeno, že regulace rozpínavosti korun v nižších etážích je mimo jiné zajišťována omezeným přísunem světla přes horní stromovou etáž. Pro svou kvalituse místní buky staly vzorem pro cíl výchovy lesa i dokladem zdejšího vynikajícího genofondu buku lesního. Přírodní rezervace Sidonie je častým cílem odborných exkurzí lesníků z celé České republiky i ze zahraničí.

Přírodní rezervace Sidonie

 

Ochrana přírody

Předmětem ochrany přírodní rezervace Sidonie je reprezentativní a jedinečný, přes dvě stě let starý dvouetážový bukový lesní porost v Bílých Karpatech, karpatská bučina asociace Asperulo-Fagetum, se stanovišti chráněných druhů rostlin a živočichů. Kontinuita bukového genofondu zde nebyla přerušena a lesní porost v rezervaci lze označit za původní. Z druhů fauny je ochrana zaměřena především na brouky střevlíka hrbolatého, Carabus variolosus a tesaříka alpského, Rosalia alpina, ale i další kriticky či silně ohrožené druhy. Z okolí rezervace je zakázáno od 15. června do konce srpna uskladňovat a odvážet dřevo i provádět zde probírky, a to z důvodu ochrany tesaříka alpského. Samice tesaříka alpského by čerstvě vytěžené bukové dřevo přednostně vyhledávaly ke kladení vajíček.

Úkolem rezervace je udržení a případně i navýšení biologické diverzity, a to zejména xylofágního, saproxylického a mykofágního hmyzu na přirozeném bukovém porostu typickém pro střední polohy Bílých Karpat.

Kmeny buků

Přírodní rezervace Sidonie má ev. číslo ÚSOP 912 a byla vyhlášená 12. července 1984 na ploše 13,06 ha. Na stránkách AOPK ČR je uváděna mimo rozlohy 13,06 ha také rozloha 13,5304 ha.

V Návrhu na schválení maloplošných chráněných území ze dne 12. července 1984 se uvádí:
Katastrální území - Sidonie, uživatel - Jihomoravské státní lesy, lesní závod Brumov, výměra 13,06 ha. Jedná se o lesní bukový porost 165 let starý, jehož výměra je 6,31 ha. Ostatní plochu porostu tvoří nově založený semenný porost, jež má určen samostatný způsob hospodaření. Navrhované chráněné území je situováno SZ od obce Sidonie, 550 m n. m. Předmětem ochrany je původní bukový porost, jež je značně vitální. Dále má význam z hlediska šlechtění lesních dřevin a je vhodnou ukázkou sledování variability genofondu lesních dřevin.
Navrhovaná kategorie - chráněný přírodní výtvor.

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zveřejněná ve Sbírce zákonů č. 395/1992 pak převedla Chráněný přírodní výtvor Sidonie do kategorie Přírodní rezervace.

Přírodní rezervace Sidonie je součástí Evropsky významné lokality Vlárský průsmyk vyhlášené pro svou floristickou a zoologickou hodnotu dne 15. dubna 2005 na ploše 3172,6 ha v rámci soustavy Natura 2000, jejímž cílem je ochrana rostlin, živočichů a přírodních stanovišť, která jsou z evropského pohledu nejvýznamnější. Je zároveň součástí Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Správu přírodní rezervace provádí Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

Přírodní rezervace Sidonie

 

Rostlinstvo

Stromové patro má naprostou převahu buku lesního s vtroušenými javorem klenem, javorem mléčem a jilmem horským.

Buk lesní, Fagus sylvatica - zcela převládající dřevina stromového patra
Javor klen, Acer pseudoplatanus
Javor mléč, javor mléčný, javor Dieckův, Acer platanoides, Euacer platanoides, Euacer acutifolium
Jilm drsný, Ulmus glabra

Árón východní
Árón východní

Bylinné patro je charakteristické pro květnaté bučiny. V přírodní rezervaci Sidonie bylo zapsáno 87 druhů rostlin.

Árón východní, árón alpský, Arum cylindraceum, Arum alpinum (téměř ohrožený druh)
Bažanka vytrvalá, bažanka lesní, Mercurialis perennis (málo dotčený druh)
Bez chebdí, Sambucus ebulus (málo dotčený druh)
Bika bělavá, bika hajní, Luzula luzuloides (málo dotčený druh)
Čarovník pařížský, čarovník obecný, Circaea lutetiana (málo dotčený druh)
Česnáček lékařský, Alliaria petiolata (málo dotčený druh)
Čistec alpínský, Stachys alpina (téměř ohrožený druh)
Čistec lesní, Stachys sylvatica (málo dotčený druh)
Devětsil bílý, Petasites albus (málo dotčený druh)
Hlístník hnízdák, Neottia nidus-avis (téměř ohrožený druh)
Hrachor černý, lecha černá, Lathyrus niger (málo dotčený druh)
Hrachor jarní, hrachor lecha, lecha jarní, Lathyrus vernus (málo dotčený druh)
Jahodník obecný, lesní jahoda, Fragaria vesca (málo dotčený druh)
Jahodník truskavec, jahodník vyšší, Fragaria moschata (málo dotčený druh)
Kakost smrdutý, Geranium robertianum (málo dotčený druh)
Kapraď osténkatá, Dryopteris carthusiana (málo dotčený druh)
Kapraď samec, Dryopteris filix-mas (málo dotčený druh)
Kapustka obecná, Lapsana communis (málo dotčený druh)
Kokořík přeslenitý, Polygonatum verticillatum (málo dotčený druh)
Kopřiva dvoudomá, Urtica dioica (málo dotčený druh)
Kostřava obrovská, Festuca gigantea (málo dotčený druh)
Kostřava ovčí, Festuca ovina (málo dotčený druh)
Krtičník hlíznatý, Scrophularia nodosa (málo dotčený druh)
Kuklík městský, kuklík obecný, benedykt, Geum urbanum (málo dotčený druh)
Kyčelnice cibulkonosná, kyčelnice cibulkatá, Dentaria bulbifera (málo dotčený druh)
Kyčelnice devítilistá, Dentaria enneaphyllos (málo dotčený druh)
Lilie zlatohlavá, Lilium martagon (ohrožený druh) - nejistý výskyt
Lopuch plstnatý, lopuch pavučinatý, Arctium tomentosum (málo dotčený druh)
Lýkovec jedovatý, lýkovec obecný, Daphne mezereum (vzácnější taxon vyžadující další pozornost)
Máta dlouholistá, Mentha longifolia (málo dotčený druh)
Mléčka zední, Mycelis muralis (málo dotčený druh)
Náprstník velkokvětý, náprstník hlínožlutý, Digitalis grandiflora (málo dotčený druh)
Netýkavka nedůtklivá, netýkavka obecná, Impatiens noli-tangere (málo dotčený druh)
Okrotice červená, okrotice nachová, Cephalanthera rubra (silně ohrožený druh)
Okrotice dlouholistá, okrotice mečolistá, Cephalanthera longifolia (ohrožený druh)
Ostružiník, Rubus fruticosus (málo dotčený druh)
Ostružiník maliník, maliník obecný, Rubus idaeus (málo dotčený druh)
Ostřice chlupatá, Carex pilosa (málo dotčený druh)
Ostřice lesní, Carex sylvatica (málo dotčený druh)
Ostřice měkkoostenná, Carex muricata (málo dotčený druh)
Ostřice prstnatá, Carex digitata (málo dotčený druh)
Ostřice převislá, Carex pendula (málo dotčený druh)
Ostřice řídkoklasá, ostřice oddálená, tuřice řídkoklasá, Carex remota (málo dotčený druh)
Papratka samičí, papratka samice, Polypodium filix-femina (málo dotčený druh)
Pitulník žlutý, hluchavka pitulník, hluchavka žlutá, Galeobdolon luteum (málo dotčený druh)
Plamének plotní, Clematis vitalba (málo dotčený druh)
Plicník lékařský, plicník lékařský skvrnitý, Pulmonaria officinalis (málo dotčený druh)
Plicník tmavý, Pulmonaria obscura (málo dotčený druh)
Podběl lékařský, podběl obecný, Tussilago farfara (málo dotčený druh)
Prvosenka vyšší, petrklíč, Primula elatior (málo dotčený druh)
Pryskyřník plazivý, Ranunculus repens (málo dotčený druh)
Pryšec mandloňovitý, Euphorbia amygdaloides (málo dotčený druh)
Přeslička největší, přeslička obrovská, Equisetum telmateia (téměř ohrožený druh)
Přeslička rolní, Equisetum arvense, Equisetum calderi (málo dotčený druh)
Rozrazil horský, Veronica montana (málo dotčený druh)
Rozrazil rezekvítek, Veronica chamaedrys (málo dotčený druh)
Rozrazil rezekvítek pravý, Veronica chamaedrys subsp. chamaedrys (málo dotčený poddruh)
Rulík zlomocný, rulík jedovatý, Atropa bella-donna (málo dotčený druh)
Růže šípková, Rosa canina (málo dotčený druh)
Řeřišnice hořká, Cardamine amara (málo dotčený druh)
Řeřišnice hořká pravá, Cardamine amara subsp. amara (málo dotčený druh)
Sadec konopáč, Eupatorium cannabinum (málo dotčený druh)
Samorostlík klasnatý, Actaea spicata (málo dotčený druh)
Sítina rozkladitá, Juncus effusus (málo dotčený druh)
Srha laločnatá, srha říznačka, Dactylis glomerata (málo dotčený druh)
Starček hajní, Senecio nemorensis (málo dotčený druh)
Starček Fuchsův, starček vejčitý, Senecio ovatus, Jacobaea ovata, Senecio fuchsii, Senecio nemorensis subsp. fuchsii (málo dotčený druh)
Strdivka jednokvětá, Melica uniflora (málo dotčený druh)
Svízel přítula, Galium aparine, Rubia aparine (málo dotčený druh)
Svízel vonný, mařinka vonná, Galium odoratum, Asperula odorata (málo dotčený druh)
Šalvěj lepkavá, Salvia glutinosa, Glutinaria glutinosa, Drymosphace glutinosa, Sclarea glutinosa, Glutinaria acuminata (málo dotčený druh)
Šťavel kyselý, Oxalis acetosella (málo dotčený druh)
Šťovík krvavý, Rumex sanguineus (málo dotčený druh)
Tetlucha kozí pysk vznešená, tetlucha kozí pysk vyšší, Aethusa cynapium subsp. elata, Aethusa elata, Aethusa cynapioides (téměř ohrožený druh)
Tořice japonská, Torilis japonica, Caucalis japonica, Torilis anthriscus var. japonica, Tordylium anthriscus, Torilis anthriscus, Torilis praetermissa (málo dotčený druh)
Válečka lesní, Brachypodium sylvaticum, Festuca sylvatica, Triticum sylvaticum, Bromus sylvaticus, Brevipodium sylvaticum, Agropyron sylvaticum (málo dotčený druh)
Vemeník dvoulistý, vemeníček dvoulistý, vemeník bělokvětý, Platanthera bifolia, Satyrium bifolium, Orchis bifolia, Gymnadenia bifolia, Platanthera solsitialis (ohrožený druh)
Věsenka nachová, Prenanthes purpurea, Chondrilla purpurea, Prenanthes purpurea subsp. purpurea, Prenanthes schlosseri, Prenanthes tenuifolia, Prenanthes purpurea subsp. tenuifolia, Chondrilla tenuifolia, Prenanthes transsilvanica, Prenanthes wolfiana (málo dotčený druh)
Vikev křovištní, Vicia dumetorum (málo dotčený druh)
Vikev lesní, Vicia sylvatica, Vicia silvatica (málo dotčený druh)
Violka lesní, fialka lesní, violka Reichenbachova, Viola reichenbachiana, Viola arenicola, Viola silvatica, Viola sylvatica, Viola sylvatica, Viola sylvestris (málo dotčený druh)
Vraní oko čtyřlisté, Paris quadrifolia (málo dotčený druh)
Vrbovka malokvětá, Epilobium parviflorum (téměř ohrožený druh)
Vrbovka žláznatá, Epilobium ciliatum, Epilobium ciliatum (málo dotčený druh)
Zběhovec plazivý, Ajuga reptans (málo dotčený druh)
Zvonek kopřivolistý, zvonek mrtnatý, Campanula trachelium (málo dotčený druh)
Žindava evropská, Sanicula europaea

Přeslička největší
Přeslička největší

Přírodní rezervace Sidonie

 

Houby

Hlíva plicní
Hlíva plicní

V přírodní rezervaci Sidonie bylo zjištěno přes 200 druhů makroskopických hub včetně vzácných a chráněných druhů uvedených v Červené knize. V následujícím přehledu nalezených druhů jsou houby seřazeny podle nového taxonomického systému s rozdělením do tříd a řádů.

 

Třída Agaricomycetes - houby stopkovýtrusé

Řád Agaricales - pečárkotvaré
Bedla červenající, bedla krvavějící, bedla třepivá, Chlorophyllum rhacodes (-)
Bedla hřebenitá, Lepiota cristata (-)
Bedla nažloutlá, Lepiota magnispora (-)
Bedla polonahá, Cystolepiota seminuda (-)
Bedla vlnatá, bedla hávnatá, Lepiota clypeolaria (-)
Bedla vysoká, bedla jedlá, bedla ztepilá, Macrolepiota procera (-)
Čepičatka jehličnanová, čepičatka jednobarvá, Galerina marginata (-)
Čirůvka fialová, Lepista nuda (-)
Čirůvka havelka, Tricholoma portentosum (-)
Čirůvka osmahlá, Tricholoma ustale (-)
Čirůvka sírožlutá, Tricholoma sulphureum (-)
Čirůvka smrdutá, Tricholoma lascivum (-)
Helmovka deskovitá, Mycena stylobates (-)
Helmovka krvavá, Mycena sanguinolenta (-)
Helmovka krvonohá, Mycena haematopus (-)
Helmovka kuželovitá, helmovka skleněná, Mycena metata (-)
Helmovka medonohá, Mycena renati (-)
Helmovka měnlivá, Mycena vitilis (-)
Helmovka narůžovělá, Mycena rosea (-)
Helmovka Oortova, Mycena arcangeliana (-)
Helmovka ředkvičková, Mycena pura (-)
Helmovka šafránová, Mycena crocata (-)
Helmovka tuhonohá, Mycena galericulata (-)
Helmovka vlasová, helmovka vlasovitá, Mycena capillaris (-)
Hlíva plicní, Pleurotus pulmonarius (-)
Hlíva ústřičná, Pleurotus ostreatus (-)
Hnojník nasetý, hník nasetý, Coprinellus disseminatus (-)
Hnojník nedůtklivý, Coprinellus impatiens (-)
Hnojník řasnatý, Parasola plicatilis (-)
Hnojník strakatý, Coprinopsis picacea (zranitelný druh)
Hnojník trvanlivý, Coprinopsis mitrispora (zatím nejsou dostatečné údaje)
Hnojník třpytivý, Coprinellus micaceus (-)
Hnojník zaječí, hnojník chlupatonohý, Coprinopsis lagopus (-)
Hnojník žlutochlupý, Coprinellus xanthothrix (-)
Klanolístka obecná, Schizophyllum commune (-)
Kržatka hnědoolivová, Simocybe centunculus (-)
Kržatka plodomilná, Flammulaster carpophilus (-)
Kržatka Romagnesiho, Tubaria romagnesiana (-)
Křehutka kuželovitá, Psathyrella conopilus (-)
Křehutka líná, Psathyrella murcida (-)
Křehutka sametová, Lacrymaria lacrymabunda (-)
Křehutka vlásenitá, Psathyrella friesii (-)
Křehutka vodomilná, Psathyrella piluliformis (-)
Křehutka žlutočervená, Psathyrella fulvescens (-)
Lakovka ametystová, Laccaria amethystina (-)
Lakovka obecná, Laccaria laccata var. pallidifolia (-)
Límcovka měděnková, Stropharia aeruginosa (-)
Mechovka obecná, mechovka bílá, Clitopilus prunulus (-)
Muchomůrka citronová, Amanita citrina (-)
Muchomůrka pošvatá, Amanita vaginata (-)
Muchomůrka zelená, Amanita phalloides (-)
Opeňka měnlivá, Kuehneromyces mutabilis (-)
Pařezník obecný, Panellus stipticus (-)
Pavučinec hájní, Cortinarius variicolor var. nemorensis (-)
Pavučinec natřený, Cortinarius delibutus (-)
Pavučinec olivově hnědý, Cortinarius olivaceofuscus (zatím nejsou dostatečné údaje)
Pavučinec plyšový, Cortinarius orellanus (ohrožený druh)
Pavučinec překrásný, Cortinarius splendens (zatím nejsou dostatečné údaje)
Pavučinec tuhý, Cortinarius rigidus (-)
Pečárka hajní, Agaricus silvicola (-)
Penízovka červenonohá, Gymnopus erythropus (-)
Penízovka hřebílkatá, Gymnopus peronatus (-)
Penízovka máslová kuželovitá, penízovka kuželovitá, Rhodocollybia butyracea f. asema (forma penízovky máslové, Rhodocollybia butyracea, -)
Penízovka páchnoucí, líha páchnoucí, Lyophyllum rancidum, Agaricus rancidus, Collybia rancida, Tephrophana rancida, Tephrocybe rancida (téměř ohrožený druh)
Penízovka vodnatá, Gymnopus aquosus (-)
Penízovka žlutolupenná, penízovka hnědá, penízovka rýhovaná, penízovka srostlá, Gymnopus ocior (-)
Polnička raná, Agrocybe praecox (-)
Pýchavka hruškovitá, Lycoperdon pyriforme (-)
Pýchavka obecná, Lycoperdon perlatum (-)
Ronivka podhorská, Hydropus subalpinus (-)
Slizečka ocasatá, Xerula radicata (-)
Slizečka porcelánová, Oudemansiella mucida (-)
Slzivka ředkvičková, Hebeloma sinapizans (-)
Slzivka sladkovonná, Hebeloma sacchariolens (-)
Strmělka mlženka, Clitocybe nebularis (-)
Strmělka nálevkovitá, Infundibulicybe gibba (-)
Strmělka přehrnutá, čirůvka chabá, strmělka žlutá, Lepista flaccida (-)
Strmělka srostlá, Clitocybe connata (-)
Strmělka vodopisná, strmělka pohárovitá, strmělka vodomilná, Clitocybe phaeophthalma (-)
Struhák splývavý, Radulomyces confluens (-)
Špička Bulliardova, Marasmius bulliardii (-)
Špička cibulová, Mycetinis alliaceus (-)
Špička kolovitá, Marasmius rotula (-)
Špička kožová, Marasmius torquescens (-)
Špička Wynneové, Marasmius wynneae (-)
Šťavnatka slonovinová, Hygrophorus eburneus (-)
Šťavnatka žlutolemá, Hygrophorus chrysodon (-)
Štítovka huňatá, Pluteus hispidulus (zranitelný druh)
Štítovka jelení, štítovka hnědě žíhaná, Pluteus cervinus (-)
Štítovka jinošská, štítovka myší, štítovka Pearsonova, Pluteus ephebeus (-)
Štítovka nízká, štítovka šedonohá, Pluteus nanus (-)
Štítovka Thomsonova, Pluteus thomsonii, Agaricus thomsonii, Entoloma thomsonii, Pluteus cinereus (ohrožený druh)
Šupinovka slizká, Pholiota adiposa (-)
Šupinovka šedohlínová, Pholiota lenta (-)
Trepkovitka běloučká, Crepidotus epibryus (-)
Trepkovitka Velenovského, trepkovitka tečkovaná, Crepidotus subverrucisporus (-)
Trepkovitka zploštělá, Crepidotus applanatus (-)
Třepenitka cihlová, Hypholoma lateritium (-)
Třepenitka drobná, Hypholoma subviride (-)
Třepenitka svazčitá, Hypholoma fasciculare (-)
Václavka cibulkotřenná, Armillaria cepistipes (-)
Václavka obecná, Armillaria mellea (-)
Vláknice dymnivková, Inocybe corydalina (téměř ohrožený druh)
Vláknice hlízkatá, vláknice hlízkovitá, vláknice hlízková, Inocybe praetervisa (-)
Vláknice hvězdovýtrusá, Inocybe asterospora (-)
Vláknice odhozená, Inocybe abjecta (-)
Vláknice zemní, Inocybe geophylla (-)
Závojenka jemná, Entoloma politum (-)
Závojenka sítinová, Entoloma juncinum, Rhodophyllus juncinus, Nolanea juncina (ohrožený druh)
Závojenka tmavolupenná, Entoloma dysthaloides (silně ohrožený druh)
Závojenka vmáčklá, Entoloma rhodopolium (-)

Řád Auriculariales - boltcovitkotvaré
Černorosol uťatý, Exidia glandulosa (-)

Řád Boletales - hřibotvaré
Hřib sametový, Xerocomellus pruinatus (-)
Hřib žlutomasý, suchohřib babka, Xerocomellus chrysenteron (-)
Popraška sklepní, Coniophora puteana (-)

Řád Cantharellales - liškotvaré
Lišák zprohýbaný, Hydnum repandum (-)
Liška nálevkovitá, liška rourkovitá, Craterellus tubaeformis (-)
Kuřátečko hřebenité, Clavulina coralloides (-)
Stroček trubkovitý, Craterellus cornucopioides (-)

Řád Corticiales
Kornatec javorový, kornatec babykový, Dendrothele acerina (-)

Řád Gomphales
Kuřátka žlutorůžová, Ramaria flavosalmonicolor (-)

Řád Hymenochaetales - kožovkotvaré
Ohňovec rezavý, Phellinus ferruginosus (-)
Pórnovitka obecná, Schizopora radula (-)
Rezavec šikmý, Inonotus obliquus (-)
Rezavec uzlinatý, Inonotus nodulosus (-)

Řád Polyporales - chorošotvaré
Bělochoroš lužní, Postia subcaesia (ohrožený druh)
Bělochoroš našedlý, Postia tephroleuca (-)
Dřevokaz rosolovitý, Phlebia tremellosa (-)
Hrotnatečka sladkovonná, Mycoacia nothofagi (-)
Choroš měnlivý, Polyporus varius var. nummularius (-)
Choroš smolonohý, Polyporus badius (-)
Choroš šupinatý, Polyporus squamosus (-)
Kornatec sírožlutý, Xenasmatella vaga (-)
Lesklokorka ploská, Ganoderma applanatum (-)
Ostnateček brvitý, Steccherinum fimbriatum (-)
Ostnateček okrový, Steccherinum ochraceum (-)
Outkovka bělavá, Antrodia albida (-)
Outkovka hrbatá, Trametes gibbosa (-)
Outkovka chlupatá, Trametes hirsuta (-)
Outkovka jelení, Trametopsis cervina (téměř ohrožený druh)
Outkovka měkká, Datronia mollis (-)
Outkovka pestrá, Trametes versicolor (-)
Pórnatka bledoplavá, Ceriporiropsis gilvescens (-)
Pórnatice krvavějící, Physisporinus sanguinolentus (-)
Síťkovec načervenalý, Daedaleopsis confragosa (-)
Slizopórka nazelenalá, Gloeoporus pannocinctus (-)
Smolokorka buková, Ischnoderma resinosum (-)
Šedopórka osmahlá, Bjerkandera adusta (-)
Troudnatec kopytovitý, Fomes fomentarius (-)
Troudnatec pásovaný, Fomitopsis pinicola (-)
Vějířovec obrovský, Meripilus giganteus (-)
Žilnatka bledá, Phlebia centrifuga, Lilaceophlebia centrifuga, Phlebia macra, Phlebia mellea, Phlebia subalbida (ohrožený druh)

Řád Russulales - holubinkotvaré
Holubinka broskvová, Russula persicina (zranitelný druh)
Holubinka bukovka, Russula heterophylla (-)
Holubinka hlínožlutá, Russula ochroleuca (-)
Holubinka mdlá, Russula veternosa (zatím nejsou dostatečné údaje)
Holubinka nádherná, holubinka Maireova, Russula nobilis (-)
Holubinka namodralá, Russula cyanoxantha (-)
Holubinka olivová, Russula olivacea (-)
Holubinka Romellova, Russula romellii (-)
Holubinka žlučová, Russula fellea (-)
Korálovec bukový, Hericium coralloides (-)
Pevník chlupatý, Stereum hirsutum (-)
Pevník plstnatý, Stereum subtomentosum (-)
Pevník rozpraskaný, Xylobolus frustulatus (-)
Ryzec nasládlý, Lactarius subdulcis (-)
Ryzec peprný, Lactarius piperatus (-)
Ryzec plstnatý, Lactarius vellereus (-)
Ryzec rudohrdlý, Lactarius rubrocinctus, Lactifluus rubrocinctus, Lactarius iners, Lactarius subsericeus, Lactifluus tithymalinus (kriticky ohrožený druh)
Ryzec zelený, ryzec bukový, Lactarius blennius (-)

 

Třída Dacrymycetes

Řád Dacrymycetales - kropilkotvaré
Krásnorůžek rohovitý, Calocera cornea (-)

 

Třída Dothideomycetes

Řád Pleosporales - zďovkotvaré
Černěnka Melanomma sanguinarium (-)

 

Třída Leotiomycetes

Řád Helotiales - voskovičkotvaré
Čihovitka větší, Ascocoryne cylichnium (-)
Chlupáček bělostný, Lachnum virgineum (-)
Klihatečka pochmurná, Bulgariella pulla (-)
Pavučinovka žlutavá, Arachnopeziza aurata (-)
Terčenka popelavá, Mollisia cinerea (-)
Voskovička citronová, Bisporella citrina (-)

Řád Rhytismatales - svraštělkotvaré
Svraštělka Ascodichaena rugosa
(-)
Svraštělka javorová, Rhytisma acerinum (-)

 

Třída Orbiliomycetes

Řád Orbiliales
Kruhovka olšová, Orbilia xanthostigma (-)

 

Třída Pezizomycetes

Řád Pezizales - kustřebkotvaré
Kosmatka štítovitá, Scutellinia scutellata (-)
Řasnatka lesní, Peziza arvernensis (-)
Řasnatka zprohýbaná, Peziza repanda (-)
Zvonovka závojová, Tarzetta velata (-)

 

Třída Sordariomycetes

Řád Coronophorales
Morušovka bradavčitá, Bertia moriformis (-)

Řád Diaporthales - čárovkotvaré
Protrhlík trnatý, Melogramma spiniferum (-)

Řád Hypocreales - masenkotvaré
Masenka poduškovitá, Hypocrea pulvinata (-)
Masenka rosolovitá, Hypocrea gelatinosa (-)
Nedohub zlatovýtrusý, Hypomyces chrysospermus (-)
Rážovka houbomilná, Nectria episphaeria (-)
Rážovka kustřebkovitá, Nectria peziza (-)
Rážovka rumělková, Nectria cinnabarina (-)
Rážovka šarlatová, Nectria coccinea (-)

Řád Xylariales - dřevnatkotvaré
Bradavkatka čtyřčetná, Eutypella quaternata (-)
Bradavkatka javorová, Eutypa maura (-)
Bradavkatka ostnitá, Eutypa spinosa (-)
Bradavkatka žlutozelená, Eutypa flavovirens (-)
Dřevnatka číškomilná, Xylaria carpophila (-)
Dřevnatka dlouhonohá, Xylaria longipes (-)
Dřevnatka kyjovitá, Xylaria polymorpha (-)
Dřevnatka parohatá, Xylaria hypoxylon (-)
Dřevomor červený, Hypoxylon fragiforme (-)
Dřevomor mnohotvarý, Hypoxylon multiforme (-)
Dřevomor ranový, Annulohypoxylon cohaerens (-)
Dřevomor rezavý, Hypoxylon rubiginosum (-)
Dřevomor zakroucený, Nemania serpens (-)
Káčovka penízková, Biscogniauxia nummularia (-)
Korovitka popraskaná, Diatrype decorticata (-)
Korovitka terčovitá, Diatrype disciformis (-)
Korovitka vakovitá, Diatrype bullata (-)
Spálenka skořepatá, dřevomor kořenový, Kretzschmaria deusta (-) má na svědomí většinu vývratů buků v rezervaci

Přírodní rezervace Sidonie

 

Živočichové

Stejně jako je tomu u rostlin a hub, také pestrá druhová skladba živočichů, především xylofágních, saproxylických a mykofágních i dalších druhů hmyzu, je podmíněna množstvím mrtvého dřeva, které se v sidonské rezervaci nachází ve stojícím i ležícím stavu a v různém stadiu rozkladu. V přehledu není uvedeno celé druhové spektrum, ale jen několik příkladů, především uvedených v Červené knize živočichů.

Brouci

Tesařík alpský
Tesařík alpský zalétá až do zahrad v obci

Brouk Derodontus macularis (kriticky ohrožený druh) je vázán na chorošovité houby
Brouk Philothermus evanescens (kriticky ohrožený druh)
Člunotvárník čtveroskvrnný, Scaphidium quadrimaculatum (málo dotčený druh) žije na padlých kmenech a pařezech stromů porostlých mechem a houbami; živí se sporami hub
Čtvercoštítník Abax schueppeli (málo dotčený druh)
Dřevomil Hylis cariniceps (kriticky ohrožený druh)
Hubopas síťkovaný, Bolitophagus reticulatus (-) je potemník vázaný na chorošovité houby
Kovařík Crepidophorus mutilatus (kriticky ohrožený druh) žijící ve starých stromech s dutinami
Kovařík rezavý, Elater ferrugineus, Ludius ferrugineus (silně ohrožený, zranitelný druh)
Lesák rumělkový, Cucujus cinnaberinus, Cucujus depressus, Cucujus geniculatus, Cucujus lechicus, Cucujus sanguinolentus (silně ohrožený druh) - pod kůrou padlých stromů
Prskavec výbušný, Aptinus bombarda (málo dotčený druh)
Roháček kozlík, Dorcus parallelipipedus, Scarabaeus parallelipipedus, Lucanus dama, Dorcus parallelipipedus ab. leuthneri, Scarabaeus punctatus (málo dotčený druh)
Rýhovec pralesní, Rhysodes sulcatus (kriticky ohrožený druh) obývá silné tlející kmeny
Střevlík hrbolatý, Carabus variolosus, Hygrocarabus variolosus (silně ohrožený druh) - podél protékajícího potoka i v něm a na prameništích
Střevlík Scheidlerův, Carabus scheidleri (ohrožený druh)
Širokáč hnědý, Platydema dejeani (kriticky ohrožený druh)
Tesařík alpský, sametovec alpský, sametovec horský, Rosalia alpina, Cerambyx alpinus, Cerambyx pilosus (kriticky ohrožený druh)
Úzkoštítník zúžený, Cychrus attenuatus (málo dotčený druh)
Větevníček Ulorhinus bilineatus (zranitelný druh)
Vlnec rezavý, Pocadius ferrugineus (málo dotčený druh)

 

Měkkýši

Bylo zde zjištěno přes dvacet druhů měkkýšů.

Hladovka horská, Ena montana (-)
Hlemýžď zahradní, Helix pomatia (-)
Kuželík drobný, Euconulus fulvus (-)
Modranka karpatská, Bielzia coerulans (téměř ohrožený druh)
Páskovka keřová, Cepaea hortensis (-)
Plamatka lesní, Arianta arbustorum (-)
Řasnatka břichatá, Macrogastra ventricosa (-)
Řasnatka lesní, Macrogastra plicatula (-)
Řasnatka nadmutá, Macrogastra tumida (-)
Sítovka čistá, Aegopinella pura (-)
Sítovka suchomilná, Aegopinella minor (-)
Skalnice lepá, hlemýžď lepý, skalnatka lepá, Faustina faustina (-)
Skelnatka hladká, Morlina glabra (-)
Sklovatka rudá, Daudebardia rufa (-)
Srstnatka jednozubá, Petasina unidentata (-)
Trojlaločka pyskatá, Helicodonta obvoluta (-)
Vlahovka karpatská, hlemýžď karpatský, Monachoides vicinus (-)
Vlahovka narudlá, Monachoides incarnatus (-)
Vrásenka okrouhlá, Discus rotundatus (-)
Vřetenatka obecná, Alinda biplicata (-)
Vřetenovka hladká, Cochlodina laminata (-)
Vřetenka šedivá, Bulgarica cana (ohrožený druh)
Zuboústka trojzubá, Isognomostoma isognomostomos (-)

 

Motýli

Denní motýli se v lokalitě vyskytují především podél lesní cesty a na světlinách.

Babočka jilmová, Nymphalis polychloros (málo dotčený druh)
Batolec duhový, Apatura iris (ohrožený druh)
Bělopásek dvouřadý, Limenitis camilla, Limenitis sibilla (ohrožený druh)
Zavíječ Pyrausta falcatalis - nález z roku 1967

 

Obojživelníci

Kuňka žlutobřichá
Kuňka žlutobřichá - na této žábě je zajímavá zornička ve tvaru srdíčka

Kuňka žlutobřichá, kuňka břichožlutá, kuňka horská, kuňka žlutá, ropucha salajní, Bombina variegata, Bombinator brevipes, Bombina maculatus (silně ohrožený druh)
Mlok skvrnitý, Salamandra salamandra, Lacerta salamandra (silně ohrožený druh)
Ropucha obecná, Bufo bufo, Rana bufo, Pegaeus bufo, Rana acephala, Bufo alpinus, Batrachus buffo, Bufo carbunculus, Bufo cinereus, Bufo communis (ohrožený druh)
Skokan hnědý, Rana temporaria (zranitelný druh)

 

Plazi

Užovka stromová
Užovka stromová vyhledává vodu k pití stejně, jako jiná zvířata

Ještěrka obecná, Lacerta agilis (silně ohrožený druh)
Slepýš východní, slepýš křehký východní, Anguis colchica, Otophis eryx var. colchica, Anguis fragilis colchicus (téměř ohrožený druh)
Užovka stromová, užovka Aeskulapova, Zamenis longissimus, Natrix longissima, Zamenis longissima, Elaphe longissima, Coluber longissimus, Coluber longissima, Coluber aesculapi, Coluber aesculapii, Elaphis aesculapii (kriticky ohrožený druh)

 

Polokřídlí

Hladěnka hajní, Anthocoris nemorum (-)
Hladěnka malá, Orius minutus (-)
Klopuška červená, Lygus pratensis (-)
Klopuška Dicyphus hyalinipennis (-)
Klopuška dravá, Liocoris tripustulatus (-)
Klopuška hajní, Apolygus lucorum (-)
Klopuška kapraďová, Monalocoris filicis (-)
Klopuška luční, Orthops campestris (-)
Klopuška obecná, Plagiognathus arbustorum arbustorum (-)
Klopuška Orthocephalus brevis (-)
Klopuška ostruhatá, Stenodema calcarata (-)
Klopuška větvová, Psallus varians varians (-)
Klopuška zelená, Orthotylus marginalis (-)
Kněz velký, Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale (-)
Kněžice rudonohá, Pentatoma rufipes (-)
Lovčice velká, Himacerus apterus (-)
Podkornice Aradus conspicuus (-)
Podkornice osiková, Mezira tremulae (lokálně vyhynulý druh) - žije pod kůrou mrtvých listnatých dřevin
Podkornice plochá, Aradus depressus depressus (-)
Pozemka lesní, Drymus sylvaticus (-)
Síťnatka Physatocheila harwoodi (-)
Štíhlenka čarovníková, Metatropis rufescens (téměř ohrožený druh)
Vroubenkovka červená, Corizus hyoscyami hyoscyami (-)

 

Ptáci

Staré porosty s doupnými buky přitahují ptáky hnízdící v dutinách i ptáky hnízdící výhradně na vysokých stromech.

Čáp černý, Ciconia nigra, Ardea nigra (silně ohrožený druh)
Datel černý, Dryocopus martius, Dendrocopos martius, Dryocopus martius pinetorum, Dendrocopos pinetorum (málo dotčený druh)
Holub doupňák, Columba oenas (silně ohrožený druh)
Lejsek bělokrký, Ficedula albicollis, Muscicapa albicollis (téměř ohrožený druh)
Lejsek malý, Ficedula parva (silně ohrožený, zranitelný druh)
Strakapoud bělohřbetý, Dendrocopos leucotos, Dendrocopus leucotos, Dryobates leucotos, Dendrocopos leuconotos (silně ohrožený druh)
Sýc rousný, sýc rousňák, Aegolius funereus, Strix funerea, Aegolius tengmalmi, Athene noctua veta (silně ohrožený druh)
Výr velký, výr obecný, Bubo bubo, Strix bubo, Bubo ignavus, Bubo maximus (ohrožený druh)
Žluna šedá, Picus canus (zranitelný druh)
Krkavec velký, Corvus corax (ohrožený druh) - hnízdí v blízkosti rezervace

 

Savci

Hranostaj, lasice hranostaj, hranostaj obecný, kuna hranostaj, lasice malá, Mustela erminea
Kuna skalní, kuna domácí, Martes foina (málo dotčený druh)
Letouni, Chiroptera - nezjištěné druhy
Myšice lesní, myšice žlutohrdlá, Apodemus flavicollis, Mus arianus, Apodemus arianus, Apodemus flavicollis brauneri, Mus cellarius, Mus erythronotus, Mus sylvaticus fennicus, Mus sylvaticus princeps, Apodemus flavicollis samariensis, Apodemus flavicollis saturatus, Sylvaemus sylvaticus stankovici (málo dotčený druh) - nejrozšířenější hlodavec v rezervaci
Norník rudý, hraboš lesní, hraboš rudý, Clethrionomys glareolus, Myodes glareolus - hojný výskyt
Plch velký, plch obecný, Glis glis, Sciurus glis, Myoxus glis (ohrožený druh)
Plšík lískový, plch lískový, Muscardinus avellanarius (silně ohrožený druh)
Veverka obecná, Sciurus vulgaris (-)

Následující větší savci územím většinou jen procházejí v rámci svého podstatně většího domovského teritoria.
Jelen evropský, jelen lesní, jelen obecný, Cervus elaphus - chov jelení zvěře má v revírech Vlárského průsmyku bohatou historii; koncem 19. století byly vybudovány dnes již neexistující obory Vlára a Kochavec
Liška obecná, Vulpes vulpes, Canis vulpes
Prase divoké, Sus scrofa
Srnec obecný, Capreolus capreolus, Cervus capreolus

Přírodní rezervace Sidonie

 

Územní a správní členění, statistické údaje

Katastrální území: Sidonie
Obec: Brumov-Bylnice
Správní obvod 2 (pověřená obec): Brumov-Bylnice
Správní obvod 3 (obec s rozšířenou působností): Valašské Klobouky
Území NUTS 4: Okres Zlín
Území NUTS 3: Zlínský kraj
Území NUTS 2: Střední Morava
Turistická oblast: 38 Beskydy - Valašsko
Turistický region: Severní Morava a Slezsko

Předmět ochrany: Reprezentativní bukový porost v Bílých Karpatech
Kategorie IUCN: IV - území pro péči o stanoviště/druhy
Ochranné pásmo: ze zákona - 8,4260 ha
Datum prvního vyhlášení: 12. 7. 1984
Datum posledního vyhlášení: 1. 10. 1991

Evropsky významná lokalita: Vlárský průsmyk (3366)
Chráněná krajinná oblast: Bílé Karpaty (71)
Bioregion: Bělokarpatský (3.6)
Fytogeografické členění: Bílé Karpaty lesní (78)
Geomorfologická jednotka: Bílé Karpaty (IXE1)
Faunistický čtverec: 6974

Klimatická oblast: chladná 7 (CH7)
Přírodní lesní oblast: Bílé Karpaty a Vizovické vrchy (38)
Lesní hospodářský celek: Brumov (601000)

Správa přírodní rezervace: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Přírodní rezervace Sidonie

 

Katastrální údaje

Přírodní rezervace Sidonie je součástí lesní parcely 5371/5 s následujícími údaji:

Parcelní číslo: 5371/5
Obec: Brumov-Bylnice [585114]
Katastrální území: Sidonie [747793]
Číslo LV: 277
Výměra [m2]: 1027492
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: lesní pozemek
Způsob ochrany nemovitosti
- menší chráněné území
- pozemek určený k plnění funkcí lesa
Parcela nemá evidované BPEJ.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky

Přírodní rezervace Sidonie

 

Vlastnictví

Vlastníkem pozemku je stát Česká republika a správu provádějí Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Luhačovice.

Přírodní rezervace Sidonie

 

Zdroje informací

PR Sidonie, Inventarizační průzkum vybraných druhů savců - Jiřina Trávníčková, 2019
PR Sidonie, Botanický inventarizační průzkum - ing. J. W. Jongepier, RNDr. I. Jongepierová, 1999
Makromycety PR Sidonie, nálezová zpráva - V. Antonín, H. Deckerová, A. Vágner, 2008
True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Bílé Karpaty PLA and BR, Kment P., Baňař P., 2012
Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty, Dvořáková, Ložek, Horsák, Pechanec
J. Hrabec a kol., Zvláště chráněná území přírody Zlínského kraje, Zlínský kraj 2017

Přírodní rezervace Sidonie
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.