Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Wealthy

Jabloň Wealthy

 

Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky Svatební místa

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Wealthy

Zrání
 
Doba sklizně: polovina září až začátek října (při opoždění sklizně plody padají)
Konzumní zralost: polovina září až začátek října (až lehce voní a začne padat)
Skladovatelnost: konec října až polovina prosince (s méně výraznou chutí do konce prosince)
Zařazení: podzimní odrůdy jabloní
   
Hlavní přednosti stará odrůda jabloně
  odrůda zapsaná v Databázi odrůd ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
  jabloň je dobrý opylovač
  odrůda velmi silně odolná mrazu
  odolná vůči padlí
  úrodná odrůda
  jabloň nenáročná na půdu
   
Hlavní nedostatky při přezrátí jablka velmi silně padají
  horší možnost přepravy, jablka se otlačují
   
Plod
 
Chuť dužniny: velmi libě navinule sladká, aroma upomínající na maliny
Hodnocení chuti: velmi dobrá
Vůně dužniny: voní
Konzistence dužniny: velmi jemná, křehká, kyprá, měkká
Šťavnatost dužniny: hojně šťavnatá
Barva dužniny: nažloutle bílá, někdy ke kalichu a i podél vláken narůžovělá, na vzduchu mírně hnědne
Tloušťka a pevnost slupky: jemná, pevná
Povrch slupky: něžně ojíněný, lesklý, hladký, až kluzký, v plné zralosti se dá slupka stáhnout
Barva slupky: zelenožlutá, později slámově žlutobílá, větší díl, zvláště strana sluncem ožehlá, je karmínově červená, hojně, ač nenápadně úzce pruhovaná
Velikost plodu: větší, 130-160 g, ze zákrsků až 200 g
Tvar plodu: menší plody se blíží více tvaru stlačeně kulovitému, plody velké bývají vždy zploštělejší
   
Strom
 
Pěstitelská oblast, poloha: vyžaduje chráněnou polohu, raději vyšší a chladnější, v polohách teplých plody padají
Vhodná nadmořská výška:  
Půda: libovolná, i chudší, ale vlahá, v sušší půdě jablka padají
Intenzita růstu: bujná, později střední, zdravá
Koruna: menší, zato vysoká, vznosně kulovitá
Plodonosný obrost:  
Řez: nutný
Pěstitelský tvar: libovolný
   
Odolnost
 
Zimní mráz: velmi odolná
Mráz v době květu: poměrně odolná
Strupovitost: odolná vs. středně odolná
Padlí: odolná
Rakovina:  
Vadnutí:  
Hnití:  
Obaleč jablečný: náchylná, především na suchém stanovišti
Otlačování plodů: málo odolná
Vhodnost k transportu: jen krátké vzdálenosti, má příliš jemnou slupku
Nároky na chemickou ochranu:  
   
Plodnost
 
Začátek plodnosti: raná, 2. až 4.-5. rok po vysazení
Výše sklizně: hojná
Pravidelnost sklizně: polostřídavá, jeden rok méně, druhý hojně
Probírka plodů:  
   
Kvetení
 
Doba kvetení: polopozdní, 4.-5. den jabloňového květu
Klíčivost pylu: je dobrý opylovač
Požadavky:  
Opylování: neopyluje se pylem odrůdy Matčino
Vhodní opylovači: Croncelské, Golden Delicious, Hájkova muškátová reneta, James Grieve, Jonathan, Mac Intosh Red, Malinové holovouské, Oldenburgovo, Ontario, Parména zlatá, Red Delicious, Wagenerovo
   
Vhodnost pro
 
Ekologické pěstování:  
Zahrádkáře:  
Velkovýrobu:  
   
Použití
 
Přímý konzum:  
Skladování:  
Kuchyňské zpracování:  
Konzervace:  
Sušení:  
Moštování: ano
Destilace:  
   
Původ
 
Země: USA
Šlechtitel: vyšlechtěná P. M. Gideonem ve státě Minessota
Matečné odrůdy: semenáč odrůdy Cherry Crab
Registrace od: stará odrůda
Mutace:  
Regionalita:  
   
Synonyma a další názvy Уэлси
   
Podrobný popis Jan Říha - České ovoce, Díl 3: Jablka
  Karel Kamenický, Karel Kohout - Atlas tržních odrůd ovoce
  Otto Boček - Pomologie
  Josef Vaněk - Lidová pomologie, I. díl, 100 jablek
  Antonín Dvořák, Jiří Vondráček - Malá pomologie 1, Jablka
   

 

 

Wealthy v Říhově knize České ovoce

Wealthy

Za vzácné a krásné toto podzimní jablko děkujeme Americe, kdež podařilo se je z jádra vypěstovati. Jeho tvar, barva a hlavně chuť upomíná velice na jablko Holovouské malinové, s nímž jest asi blízce příbuzno. Lze jen litovati, že nemá dlouhého trvání; kdyby vydrželo o dva měsíce déle, bylo by neocenitelno. Nahradilo by Holovouské všude tam, kde toto se špatně daří neb málo plodí, třeba se mu jemnou malinovou chutí úplně nevyrovnalo.

Do Chlumce n. Cidl. přišlo mezi množstvím jiných odrůd, prostřednictvím p. Jar. Němce ve Vinici na Rusi z Ameriky v roce 1895 a již po třech letech poskytl tímto druhem přešlechtěný strom skvostných plodů v hojné míře.

Přešlechtěné, i mladé, nově vysázené stromy rostou v půdě zcela obyčejné, kdež jest ornice sotva 15—20 cm, pod ní štěrkem promíšená žlutá hlína do značné hloubky, na místech nechráněných, úplně zdravě a jsou veškerých plísní a chorob prosty, zdá se však, že je zavíječ jablečný (Carpocapsa pomonella) více než jiné odrůdy vyhledává a mnoho plodů ničí.

Pěstovati lze je ve tvarech jakýchkoliv, stromy vysoké měly by se vysazovati hojně do polních i domácích sadů a skýtají stejně krásné, ač o něco menší plody než stromy nízké, které se do malých zahrádek lépe hodí. Nejvhodnějším tvarem jest volnému vzrůstu ponechaný krsek, také však i uměle vedeným tvarům, i nejmenším, lehce se přizpůsobuje, nutno však použíti stromků jen na jánčatech šlechtěných, kdežto na tvary větší lze i stromků na duzenech upotřebiti.

Stromky ve školkách rostou bujně, velmi zdravě, pěkně vzhůru, však poněkud šlahounovitě, tak že se k výchově statných kmenů, zvláště v půdě hubenější, zkracovati musí; později rozvětvují se hojně, však taktéž šlahounovitě v korunu spíše menší, za to však vysokou, spodní větve se více rozkládají a pod tíhou plodů se až sklánějí. Roditi začínají čtvrtým až pátým rokem po vysázení, krsky až i o polovici dříve, rodí velmi hojně, tak že bývají stromy plody obaleny a že květy nejsou příliš choulostivé, plodí velice často, obyčejně jeden rok méně, druhý hojně; zřídka se stane, aby nadobro úhořily.

Letorosty narůstají štíhlé, ke koncům slábnou, velice mírně se křiví a pod oky zcela málo se prohýbají; špinavě tmavá plsť pokrývá je z většího dílu, po otření této se lesknou, na spodní části se stříbřitě třpytí, barvu mají tmavě fialovou a bělavě žlutavé, mírně vyvstalé tečky, roztroušeny jsou od spodu hustěji a nápadněji, ke konci řidčeji a ztrácejí se.

Pěkně vyvinutá, polookrouhlá, plstí pokrytá oka přiléhají a jsou na patkách o něco výše ok vydutých, krátce klínovitých a širokých, s třemi mohutnějšími žebérky, která zvláště ke koncům letorostů hlouběji se táhnou a tyto mírně hranatějí. Plodonosné větévky mají květní poupata malá, dílem hladká, fialově červenavá a jen částečně plstí pokrytá. (Viz obraz.)

Největší, as 105 mm dlouhé, 69 mm široké listy nalézají se u spodu letorostů, mívají tvar vejčitý s klínovitou špičkou a drobně pilovitě zoubkovaným krajem, dále ke konci letorostů bývají menší, okrouhlejší, s užší, kratší špičkou a krajem hrubě dvojmo vroubkovaným; vesměs jsou silné, tmavě zelené, lesklé, vespod chloupkované a mají řapíky 30—38 mm dlouhé, rudé, jednotlivě malými palisty opatřené. Větévky plodonosné mívají listy mnohem delší, užší, eliptické, s krátkou, užší špičkou a delšími řapíky.

Stromy vykvétají čtvrtý — pátý den jabloňového květu a mdle růžová poupata dodávají jim v rozpuku krásně bledě růžového vzhledu. Jednotlivé květy bývají as 43 mm široké a z vejčitých, bílých, hojně růžově stíněných plátků hustě sestaveny. (Viz obraz.)

Připojený barevný obraz, který zhotoven byl dle plodů s vysokých stromů v okresní školce Chlumecké rostoucích, znázorňuje velikost, tvar i barvu dokonale. Plody ty vážily 130—140 g a poměr výšky k šířce byl as 62 x76 mm. S krsků bývají však mnohem větší a až 200 g těžké. Tvar jich mění se jen potud, že menší plody blíží se více tvaru stlačeně kulovitému, kdežto plody velké bývají vždy zploštělejší, takže poměr výšky k šířce jeví se as 70 x89 mm a ke kalichu se o něco více zúžují, při čemž jedna strana bývá o málo nižší.

Plody mají malé, zavřené, zelené, u spodu chloupkované kalíšky, sestavené z úštů širokých, které se u spodu tísní, vztyčují, proti sobě kloní a zaschlé špičky ven zmateně převislé mají; kalíšky vězí v jamkách užších, nehlubokých, často jako vykroužených, jindy jen sotva patrně žebérkatých; žebérka tato činí témě nerovným, načež mizejí, takže kulatost průřezu zřídka jest rušena.

Stopky mají dřevnaté, slabší, chloupkované a tak dlouhé, že sotva úrovně jamky dosahují, u plodů malých o 2—5 mm jamky přečnívají; vězí v jamkách dle velikosti a tvaru plodu širokých, hlubokých i užších, po kraji nerovných, hruběji porezavělých; rez ta bývá napříč natrhána.

Na stromech jsou plody něžně ojíněny, mají jemnou, lesklou, hladkou, až kluzkou slupku, která se v plné zralosti stáhnouti dá, barvy slámově bílé, větší díl, zvláště strana sluncem ožehlá, jest skvěle karmínově červená, hojně, ač nenápadně úzce pruhována; pruhy tyto sbíhají se úzce a dlouze, jako čárkovitě do stopečné jamky. Zcela jemné, rzivé, bíle ovroubené tečky jsou řídce roztroušeny a ztrácejí se, v červeném však pěkně vynikají. Některý rok, také i při veliké úrodě, se tak skvěle nevybarvují, mívají jen karmínové, pruhované líčko a větší díl povrchu zůstává bělavý.

Dužninu mají velmi jemnou, kyprou, měkkou, hojně šťavnatou, že se až v ústech napolo rozplývá, zažloutle bílou, někdy ke kalichu a i podél vláken zarůžovělou, chuť velmi libě navinule sladkou, na maliny upomínající; tmavě zbarvené plody mívají dužninu až i růžově lehce mramorovanou; upomíná velice na Holovouské malinové jablko.

Podkališní rourku mají kuželovitou, od této táhnou se žlutavá, ke kalíšku i zarůžovělá, jaderník obkličující vlákna; ten má osu dutou, pouzdra se stěnami hladkými i natrhanými, zavřená, u plodů velkých i úzkou štěrbinou pootevřená; každé pouzdro chová 1-3 dlouhá, štíhlá, hnědá, také někdy i zcela nevyvinutá jádra. (Viz obraz.)

Uzrává dle počasí poslední dny září, většinou však v prvých dnech října, při čemž lehce voní. Spotřebovati se musí, ačkoliv vydrží až i do vánoc, as do konce října, neboť pak ztrácí chuť. Pro stůl jest pravou pochoutkou a jeho skvěle červená barva doporučuje je velice k prodeji.

Bláha o něm píše: Nové, ale zaslouží veškeru pozornost; jest to odrůda, která nikdy nevynechá. K snědku hned, jak začne padati, a jest velmi dobré.

Popisy lze nalézti: Ovocnické Rozhledy 1911 str. 2 Wealthy, Thomas str. 155 Wealthy. Vedlejších jmen není.

 

České ovoce, Díl 3: Jablka, Jan Říha, Čs. pomolog. společnost Praha, 1919

t

 

Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Wealthy osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.