Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Jeptiška

Jabloň Jeptiška

 

Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Jeptiška

Zrání
 
Doba sklizně: říjen 2. polovina
Konzumní zralost: prosinec až leden 1. polovina
Skladovatelnost: do května až srpna i déle
Zařazení: zimní odrůdy jabloní
   
Hlavní přednosti stará odrůda jabloně
  odrůda zapsaná v Databázi odrůd ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
  jabloň silně odolná mrazu
  velmi dlouhá skladovatelnost jablek, nevadne a nehnije
  méně náročná na půdu i polohu, jabloň vhodná do vyšších poloh
  plody dobře drží na větvi
  dobrá schopnost přepravy a odolnost proti otlačeninám
   
Hlavní nedostatky špatně opylitelná
  náchylná ke strupovitosti
  pozdní plodnost
   
Plod
 
Chuť dužniny: mírně kyselá až sladká, sladce navinulá, bez aroma
Hodnocení chuti: průměrná až velmi dobrá
Vůně dužniny: nevoní
Konzistence dužniny: hrubší, velmi tvrdá, později jemná, jemnozrnná
Šťavnatost dužniny: šťavnatá vs. méně šťavnatá
Barva dužniny: zelenavě bílá až nažloutlá, na vzduchu hnědne
Tloušťka a pevnost slupky:  
Povrch slupky: hladký, lesklý, na straně silně ojínělý, později i mastný
Barva slupky: zelená, později zeleněžlutá, krycí špinavě červenohnědá, později tmavočervená, žíhání, nápadné rzivé lenticely
Velikost plodu: vyrovnaná, střední až větší (7-8 cm)
Tvar plodu: homolovitý, vysoký, nebo sploštělý, u kalichu mírně žebernatý
   
Strom
 
Pěstitelská oblast: lépe ve vysokých hornatých krajinách, teplá místa špatně snáší
Vhodná nadmořská výška: do 600 m. n. m.
Půda: těžší, vazčí, vlhčí, dosti hluboká, úrodná
Intenzita růstu: silná
Koruna: velká košatá, ploše kulovitá, široká, rozložitá
Plodonosný obrost: na koncích větví, po 1 plodu
Řez: nesnáší řez, nanejvýš průklest
Pěstitelský tvar: volný tvar, vysokokmen, polokmen, čtvrtkmen
   
Odolnost
 
Zimní mráz: velmi odolná
Mráz v době květu: odolná
Strupovitost: náchylná
Padlí: středně odolná
Rakovina: odolná, trpí pouze v zamokřených půdách
Vadnutí: odolná
Hnití: odolná
Otlačování plodů: odolná, otlačenina nehnije, ale zhoubovatí a zaschne
Vhodnost k transportu: dobrá
Nároky na chemickou ochranu:  
   
Plodnost
 
Začátek plodnosti: pozdní, 10.-12. rok
Výše sklizně: střední až hojná
Pravidelnost sklizně: pravidelná až polostřídavá
Probírka plodů:  
   
Kvetení
 
Doba kvetení: pozdní vs. poloraná
Klíčivost pylu: je špatný opylovač
Požadavky:  
Opylování: je špatně opylitelná
Vhodní opylovači: Ananasová reneta, Berlepschova reneta, Coxova reneta, Ontario, Parména zlatá, Zuccalmagliova reneta
   
Vhodnost pro
 
Ekologické pěstování:  
Zahrádkáře:  
Velkovýrobu:  
   
Použití
 
Přímý konzum: ano
Skladování: ano
Kuchyňské zpracování:  
Konzervace:  
Víno: ano
Povidla a marmeláda ano
Sušení: ano
Moštování:  
Destilace:  
   
Původ
 
Země: zřejmě Německo
Šlechtitel:  
Matečné odrůdy:  
Registrace od: stará odrůda ze 17. století
Regionalita:  
   
Další názvy Roter Eiserapfel, Rouge Rayée, Železné, Cikán, Kominík, Železné jablko, Jablko železné, Tříleté, Durable Trois Ans, Eiser rouge, Żeleźniak, Braunsilien, Eiser, Eiser Rote, Groszówka, Groszkówka, Jeptiska, Pomme Eiser Roug, Roter Eiser, Roter Eiser Apfel, Rother Eiser, Rother Eiserapfel, Zelezne jablko
   
Podrobný popis František Suchý - Moravské ovoce
  Karel Kamenický, Karel Kohout - Atlas tržních odrůd ovoce
  Otto Boček - Pomologie
  Josef Vaněk - Lidová pomologie, I. díl, 100 jablek
  Antonín Dvořák, Jiří Vondráček - Malá pomologie 1, Jablka
   

 

 

Jeptiška (Jablko „Jeptiška“) v knize Moravské ovoce

Jeptiška

Původ a rozšíření
Odrůda ze všech jablkových nejtrvanlivější a při tom jakosti velmi dobré. Také asi tyto vlastnosti byly příčinou oblíbenosti, které se těší u všech pěstitelů.

Původ tohoto jablka znám není, jest to velmi stará odrůda. Pěstuje se v Evropě i Americe ve větších rozměrech a zásobuje trhy hlavně v letních měsících.

U nás se pěstuje velmi mnoho v každém kraji a sice pod jménem „cikán“, „kominík“ a „jablko železné“. Zaměňuje se zhusta za červené tvrdé, kterému se též často říká „cikánka“, pojmenování „cikán“ má od temného zbarvení v podzimní době.

Poloha
Stromu se daří lépe ve vysokých hornatých krajinách než v nížinách; teplá místa nesnáší dobře. Jest to tedy opětně horská odrůda, která se u nás dobře osvědčuje. Ve vyšších polohách snese též sklon proti všem světovým stranám obrácený; daří se proti jihu i proti severu stejně dobře.

Půda
Půdu žádá těžší, vazčí, vlhčí, dosti hlubokou a úrodnou; nevsadí-li se do této půdy, nerodí dobře a nedosahuje té mohutnosti a stáří. Ve vinorodých krajích našich neprospívá, poněvadž jest mu tam půda příliš lehká a poloha teplá.

Vzrůst
Roste dosti silně, vyvinuje se ve velmi bohatý strom s velkou košatou, ploše kulovitou, širokou korunou, silným a zdravým kmenem. Též větve v korunové kostře jsou zdravé, silné a vzdorují větrům. Letorosty vyvinuje dlouhé, slabší, tmavohnědé barvy a bíle tečkované. Listy má velké, silné tmavozelené, ostře ozubené, které cizopásníkům náležité vzdorují. Ve školce roste dobře, vyvinuje rovné, prostředně silné kmeny. Další dobré vlastnosti stromu jsou také, že jest proti tuhým zimám houževnatý a rakovině a jiným nemocím vzdoruje.

Stanoviště
Pěstuje se v zahradách domácích, štěpnicích, polích, pastvinách, podél cest, silnic a na březích regulovaných řek a potoků ve vyšších polohách. Na veřejná místa se zvlášť dobře hodí, jelikož jest houževnatý a rodí ovoce velmi neúhledné a nežli dozraje, velmi odporné.

Tvar stromu
Na všechna místa se vysazuje jako strom vysokokmenný.

Květ
Kvete bohatě a květy nejsou choulostivé; rozkvétá pozdě na jaře. V mládí není úrodný, ale později rodí každoročně.

Ovoce
Ovoce rodí prostředně velké, homolovitého, vysokého, neb i více sploštělého tvaru; ke kalichu jest silně súženo a tím tupě špičaté; mnohé plody mají slabé, široké, sotva viditelné hrany, jinak jsou pravidelně kruhovité.

Kalich
Kalich má uzavřený, velký, dlouholistý, zelený, vlnatý a jest v široké, ne příliš hluboké vráskovité prohlubince.

Stopka
Stopka bývá krátká, silná, pevná, dřevnatá, hnědozelená, sedí pevně na plodonoši a vzdoruje větrům. Důlek stopečný jest hluboký, úzký a rezivý.

Barva
Plod má do prosince barvu neúhlednou, špinavě červenohnědou, a krycí tato barva jest rozmyta skorem po celém povrchu a jen u některých plodů aneb u plodů ve stínu rostlých objevuje se tu a tam barva základní. Když jablko dozrává a základní barva, předem zelená, začíná žloutnouti, nabývá jablko tmavočerveného zbarvení a na některých místech pozorovati široké tmavé pruhy. Čím později na jaře, tím jest pestřeji zbarveno. Nápadné jsou u této odrůdy v červeni po celém plodu rozptýlené bílé velké tečky, dle kterýchž se odrůda dobře pozná. Slupka jest hladká, lesklá, na straně silně ojínělá, později i mastná.

Dužnina
Až do zimy jest dužnina velmi tvrdá a kyselá, teprve v zimních měsících, když doba zrání nastala, zjemní velice, jest jemnozrnná, při tom dosti tuhá, šťavnatá, barvy nažloutlé a chuti velmi dobré, kyselosladké. Jest nepoddajná a netrpí lehce stlačeninou; a když otlačena nehnije, nýbrž zhoubovatí a zaschne. Pro tyto dobré vlastnosti dužniny řadí se mezi první vývozní jablka.

Dozrání a česání
Uzrávati počíná k Novému roku a uzrává ponenáhlu až do jara a dobře uchováno se dá držeti až do srpna, ano ještě déle; pro tuto vlastnost je nazývají také jablkem „tříletým“. Česati ovšem se má jako všechny pozdní odrůdy pozdě na podzim, že však nevadne, možno je již očesati koncem září neb počátkem října. Přiměřeně uloženo udrží se přes zimu úplně svěží a šťavnaté. Ve sklepích se ukládá na hromadách neb větších vrstvách, aniž by se bylo co obávati otlačení neb hniloby. V suchých a teplých místnostech uzrává mnohem dříve, ale musí se brzo spotřebovati, jelikož moučnatí a ztrácí šťavnatost.

Jak již zmíněno, jest to jablko obchodní a vývozní velmi hledané, poněvadž snese levné balení a také nejdelší dopravu. Na trhu se uplatňuje až v dubnu a květnu, kdy úhledných a zachovalých jablek jest již poskrovnu. Nedosahuje jako tabulové jablko zvláštní ceny, ale přec se platí tak, že odměněn jest každý dobře, kdo je patřičně do jara uchová.

Zužitkování
V domácnostech, když není již jiných jablek, se upotřebí dobře také jako tabulové. Jinak se z něho vyrábí dobré víno, sušiti se může a upravují se z něho povidla a marmeláda.

Dokázáno jest s dostatek, že jablko jeptiška dobře se u nás osvědčilo a kdo je sází, činí tak s přesvědčením, že se dodělá jistých výsledků. Míst, kde toto jablko prospívá, jest v hornatých krajinách dostatek a bylo by velice žádoucno, aby se touto odrůdou využitkovala.

 

Moravské ovoce: Pojednání o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství Moravského, František Suchý, Český odbor zemědělské rady pro markrabství Moravské, Brno, 1907

m

 

Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Jeptiška osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.
TOPlist