Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Grahamovo

Jabloň Grahamovo

 

Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky Svatební místa

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Grahamovo

Zrání
 
Doba sklizně: září 2. polovina až konec
Konzumní zralost: září 2. polovina až konec října (přitom slabě voní)
Skladovatelnost: do listopadu až prosince, méně šťavnaté až do února, především z vyšších poloh
Zařazení: podzimní odrůdy jabloní
   
Hlavní přednosti stará odrůda jabloně
  odrůda zapsaná v Databázi odrůd ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
  je dobrý opylovač
  také pro vysoké polohy
  zdravý růst jabloně
  mrazuvzdorná, vhodná i do mrazových kotlin
   
Hlavní nedostatky před sklizní jablka padají, sebemenší vítr je většinou shází
  dobré do kuchyně, na stůl jen pro okrasu
  náchylná ke strupovitosti
   
Plod
 
Chuť dužniny: prostě sladce navinulá, bez veškeré kořenitosti
Hodnocení chuti: podprůměrná až velmi dobrá
Vůně dužniny:  
Konzistence dužniny: polojemná, měkká, ale hustá
Šťavnatost dužniny: šťavnatá
Barva dužniny: žlutobílá
Tloušťka a pevnost slupky:  
Povrch slupky: hladký, suchý, jednotlivě i kluzký, lesklý
Barva slupky: zprvu bělavě zlatěžlutá, zeleně prokvétalá, později stejnoměrně krásně tmavě žlutá a jen málokteré plody mají slunečnou stranu jemně, červeně postříknutou
Velikost plodu: většinou velký, 180-320 g
Tvar plodu: různý
   
Strom
 
Pěstitelská oblast, poloha: na místech proti větrům zcela chráněných, ne příliš teplých, nejlépe kde je vlhké ovzduší, také v polohách značně vysokých
Vhodná nadmořská výška: do 600 m. n. m.
Půda: živná, těžší, přiměřeně vlhká
Intenzita růstu: střední, zdravá
Koruna: více široká než vysoká, takže se spodní větve až k zemi kloní
Plodonosný obrost:  
Řez: náročnější na provedení
Pěstitelský tvar: nejlépe zákrsek
   
Odolnost
 
Zimní mráz: velmi odolná
Mráz v době květu:  
Strupovitost: náchylná
Padlí:  
Rakovina:  
Vadnutí:  
Hnití:  
Otlačování plodů:  
Vhodnost k transportu: ano
Nároky na chemickou ochranu:  
   
Plodnost
 
Začátek plodnosti: brzká
Výše sklizně: nižší vs. hojná
Pravidelnost sklizně: ob rok velmi a málokdy zcela vynechávají
Probírka plodů:  
   
Kvetení
 
Doba kvetení: pozdní, 8.-9. den jabloňového květu
Klíčivost pylu: je dobrý opylovač
Požadavky:  
Opylování:  
Vhodní opylovači: Charlamowski, Hvězdnatá reneta, Princ Albert
   
Vhodnost pro
 
Ekologické pěstování:  
Zahrádkáře:  
Velkovýrobu:  
   
Použití
 
Přímý konzum: spíš jen pro ozdobu
Skladování:  
Kuchyňské zpracování: ano
Konzervace:  
Sušení:  
Víno:  
Povidla:  
Moštování:  
Destilace:  
   
Původ
 
Země: Anglie
Šlechtitel: Mr. Graham
Matečné odrůdy:  
Registrace od: stará odrůda
Regionalita:  
   
Synonyma a další názvy Graham’s Royal Jubilee, Grahamovo jubilejní, Grahams Jubiläumsapfel, Grahams Königin-Jubiläums apfel
   
Podrobný popis Jan Říha - České ovoce, Díl 3: Jablka
  Karel Kamenický, Karel Kohout - Atlas tržních odrůd ovoce
  Otto Boček - Pomologie
  Josef Vaněk - Lidová pomologie, I. díl, 100 jablek
  Antonín Dvořák, Jiří Vondráček - Malá pomologie 1, Jablka
   

 

 

Grahamovo v Říhově knize České ovoce

Grahamovo

Domovem tohoto velikého a krásného jablka jest Anglie, kdež je Mr. Graham z jádra vypěstoval a zahradnickému závodu Bunyard & Co. v Maidstone (Kent) přenechal, by je v obchod a tím v širší známost pod jménem Graham’s Royal Jubilee uvedl. Jméno to obdrželo na památku 50tiletého panování anglické královny Victorie.

Následkem veliké reklamy, která ve všech jazycích do světa je provázela, rozšířilo se na ráz tak, že dnes již i ve venkovských zahradách velice často se nalezne. Doporučení ukázalo se, co plodnosti, velikosti a krásy se týče, správným, však hodnota jeho zůstala as doma utajena; u nás přišlo se brzo k poznání, že jest to sice krásné obchodní jablko, jinak však zůstává jen jablkem as té hodnoty, jako naše „Šálové“: dobré do kuchyně a na stůl jen okrasou. Dle uvedeného lze je doporučiti v prvé řadě tomu, kdo hledí vypěstovati ovoce veliké a lákavé, na chuť jeho nehledě, v případě tom lze je doporučiti k pěstování i v míře větší; naproti tomu, kdo pěstuje chutné ovoce pro stůl, neměl by si ho vůbec všímati aneb pěstování jeho jen na jednotlivé stromy obmeziti. Hodí se k pěstování jen na stromech nízkých a to z té příčiny, že plody na stromech špatně drží a sebemenší vítr je většinou shází. Nejvhodnějším tvarem jest volnému vzrůstu ponechaný, na jánčatech neb duzenech šlechtěný krsek, přizpůsobuje se sice i tvarům uměle vedeným, tu však musí se při řezu plodonosných větví toho dbáti, že plodí nejvíce na delších větévkách a kdo toho nedbá a vše příliš krátce řeže, mnoho neklidí; naproti tomu větve, které prodloužení tvoří, musí se řezati kratčeji a tím donutiti spodní oka, která spáti ráda zůstávají, k rašení, čehož se také zářezy nad nimi činěnými dosáhne.

Do špatné neb suché půdy nemá se sázeti, málo plodí a mnoho plodů zůstane zakrnělých, daří se s prospěchem jen v půdě živné, těžší, přiměřeně vlhké, na místech proti větrům zcela chráněných, však ne příliš teplých, nejlépe tam, kde jest vlhké ovzduší, pak plodí nejlépe. Za podobných příznivých okolností zůstávají stromy úplně zdravé a plísní úplně prosty.

Ve školce rostou stromky sice zcela bujně, však proti jiným odrůdám přece volněji, takže výchova jakýchkoliv stromků déle trvá. Později rozvětvují se v libovolné výšce v koruny více široké než vysoké, tak že se spodní větve až k zemi kloní. Ploditi začínají zcela brzo a plodí za příznivých poměrů ob rok velmi a málokdy zcela vynechávají.

Letorosty narůstají dlouhé, rovné, ke konci málo slábnou a jemná, černavě šedá, kratičká plsť je jen sem tam řídce pokrývá, po otření této se poněkud lesknou, mají barvu fialově hnědou, kterou místem velmi lehký, stříbřitý závoj halí; podlouhlé, rzivě žlutavé, málo vyvstalé tečky rozptylují se řídce a zcela nenápadně.

Maličká, šedou plstí pokrytá oka zcela přiléhají, následují hustě za sebou a jsou na patkách málo oka převyšujících, krátce klínovitě prohnutých, s třemi ostřejšími žebérky, která dosti hluboko se táhnou. Malá, kuželovitá, šedou plstí pokrytá květní poupata vyvinují se buď z loňských letorostů a to zcela krátce, větším dílem však po koncích na kratších i delších plodonosných větévkách. (Viz obraz.)

Rašící lístky mají barvu přihnědlou a podrží při bujném vzrůstu i později jakýsi červený, kovový lesk; na letorostech bývají největší, až 90 mm dlouhé, 65 mm široké, vejčité, středem mírně vypuklé, tmavě zelené, mají spodní stranu chmýřovitou plstí pokrytu, kraje dosti drobně, ostře pilovité a krátkou, jakoby nastavenou špičku; řapíky mají 23—26 mm dlouhé, chloupkované a maličkými, kopinatými palisty opatřené. Na větévkách plodonosných bývají listy delší, užší, s delšími, protáhlými špičkami a o něco delší řapíky.

Vykvétají 8.—9. den jabloňového květu, kvetou vždy velice hojně a růžová poupata dodávají jim v rozpuku krásného, růžového vzhledu; jednotlivé, 45—50 mm široké, bílé, zvláště po jedné straně jemně stíněné květy sestaveny jsou z plátků přiokrouhlých, člunkovitých tak, že se vzájemně dosahují, až i přesahují. (Viz obraz.)

Přiložený barevný obraz, který zhotoven byl dle plodů od p. Slavíka z Úřetic k účeli tomu věnovaných, znázorňuje průměrnou velikost plodů s volně rostoucích krsků. Velikost se však velmi různí, tak že vyskytují se plody 180—320 g těžké. Také i tvar dosti se mění, vyskytují se plody jak vysoké tak široké, jiné jsou nižší a širší, tak že poměr výšky k šířce jeví se as 80X80 neb 80x90 a až 80x95, některé zúžují se k temeni jen o málo více než ke stopce, kdežto jiné zúžují se k temeni mnohem více, většina jich má však témě širší a pěkně zkulacené.

Zavřené i pootevřené, zelené a bělavě plstnaté kalíšky sestaveny jsou z úštů dlouhých, dole širokých, tak jako by z perlovitých hrbolků vznikaly; úšty se u spodu tísní, vztyčují a špičky zpět převislé mají a vězí, dle tvaru temene buď v jamkách užších a hlubších, neb širších, mělčích a mírně žebérkatých; vzniklá zde žebérka, z nichž některé mohutněji vystupuje, táhnou se zcela ploše přes plod, který mírně hranatějí. Mnohé plody bývají pěkně pravidelné, jiné více stlačené; jedna strana plodu bývá vždy o něco nižší.

Stopky bývají nestejné, mnohé zcela krátké, polozdužnělé, také i více zdužnělé, jiné slabší, více dřevnaté, zelenavé, chloupkované a tak dlouhé, že sotva úrovně jamek dosahují; vězí v jamkách širokých a hlubokých, zelenavých a jemně porezavělých, tak že rez málo kdy zhrbolené kraje jamek přesahuje. Stává se však též, že z některé jamky táhne se delší rzivý pruh; jednotlivě bývá jamka některým mohutnějším hrbolem zúžena.

Hladká, suchá, jednotlivě i kluzká slupka se leskne a má barvu zprvu bělavě zlatěžlutou, zeleně prokvétalou, později stejnoměrně krásně tmavě žlutou a jen málo které plody mají slunečnou stranu jemně, červeně postříknutou. Velice jemné, šedé, bělavě vroubené tečky rozptylují se řídce a zcela nenápadně, na některých plodech najde se sem tam velmi jemně nastříknutá drobná rez, mimo to i rzivé, zcela ploché bradavice se vyskytují.

Zažloutle bělavá, polojemná, měkká, však hustá, šťavnatá dužnina má chuť prostě navinulou, bez veškeré kořenitosti.

Podkališí bývá dlouze a úzce kuželovité a dosahuje mnohdy ústím až do jaderníku; od ní se táhnou žlutavá, jaderník obkličující vlákna; jaderník má širokou, dutou osu, do níž po stěnách natrhaná pouzdra, většinou zcela široce se otvírají, každé pouzdro chová po 1—2 poměrně malých, podlouhlých, hnědých jádrech, která se někdy v zralém plodu uvolňují a pak řehtají, pravidelně to však nebývá. (Viz obraz.)

Nejlepší doba k trhání jest kolem sv. Václava, načež ke konci října k potřebě dospívají a přitom slabě voní. V dobré místnosti vydrží až přes vánoce, nemají pak již šťavnaté, osvěžující chuti, která se udrží as do konce listopadu.

Pro stůl méně se hodí, jest mu však velkou okrasou, také na trhu stane se, proto že jest veliké a krásně žluté, oblíbeným. V obchodě jest ještě málo známo, však okolnost, že dopravu, aniž musilo býti příliš pečlivě baleno, bez velkých škod dobře snáší, získá mu dobré jméno.

Popisy nalézti lze: Pomol. Monatshefte 1902 str. 1, Grahams Königin-Jubiläums apfel, Deut. Apfelsorten, Grahams Jubiläumsapfel, Graham’s Royal Jubilee.

 

České ovoce, Díl 3: Jablka, Jan Říha, Čs. pomolog. společnost Praha, 1919

t

 

Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Grahamovo osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.