Český rejstřík druhů a rodů rostlin P

Abecední český rejstřík druhů a rodů rostlin dle díla Květena České republiky

Druhy a rody rostlin

ABCČDEFHChIJKLMNOPRŘSŠTUVWYZŽ

Číslo za názvem druhu nebo rodu rostlin označuje díl Květeny ČR a stranu, kde se o konkrétním taxonu rostlin pojednává.

Pablen - 6/254
Pablen kraňský - 6/254
Pajasan - 5/144
Pajasan žláznatý - 5/144
Pámelník - 5/491
Pámelník bílý - 5/491
Pámelník červenoplodý - 5/492
Pámelník západní - 5/492
Pamětník - 6/646
Pamětník rolní - 6/648
Pampeliška - 7/714
Pampeliška - 8/23
Pampeliška bavorská - 8/64
Pampeliška bažinná - 8/74
Pampeliška besarabská - 8/34
Pampeliška bezzubá - 8/152
Pampeliška bičovitá - 8/243
Pampeliška bledonohá - 8/216
Pampeliška Boekmanova - 8/94
Pampeliška božská - 8/60
Pampeliška braniborská - 8/65
Pampeliška bronzová - 8/118
Pampeliška brunátná - 8/200
Pampeliška čarovná - 8/112
Pampeliška černavá - 8/237
Pampeliška černoblizná - 8/263
Pampeliška červenavá - 8/40
Pampeliška červenoplodá - 8/38
Pampeliška česká - 8/64
Pampeliška domácí - 8/70
Pampeliška drůbeží - 8/68
Pampeliška dřípená - 8/185
Pampeliška dvouzubá - 8/90
Pampeliška fialková - 8/259
Pampeliška fialová - 8/135
Pampeliška franská - 8/52
Pampeliška frýdlantská - 8/96
Pampeliška Gelertova - 8/91
Pampeliška háčkovitá - 8/138
Pampeliška Haglundova - 8/207
Pampeliška hákovitá - 8/98
Pampeliška hercynská - 8/104
Pampeliška hezká - 8/213
Pampeliška hnědoúborná - 8/96
Pampeliška hrálovitá - 8/241
Pampeliška hranatá - 8/101
Pampeliška hrbatá - 8/100
Pampeliška hrbolaločná - 8/146
Pampeliška hrbolkatá - 8/222
Pampeliška hrozná - 8/179
Pampeliška hřebenitá - 8/208
Pampeliška hřebínkatá - 8/48
Pampeliška Huelphersova - 8/230
Pampeliška husí - 8/77
Pampeliška Huterova - 8/69
Pampeliška chobotnatá - 8/129
Pampeliška chudolaločná - 8/76
Pampeliška jazýčkovitá - 8/162
Pampeliška kadeřavá - 8/188
Pampeliška kapkovitá - 8/169
Pampeliška Kernova - 8/102
Pampeliška klamavá - 8/75
Pampeliška Klingstedtova - 8/161
Pampeliška kotvičkatá - 8/60
Pampeliška kozí brada - 8/113
Pampeliška krátkolistenná - 8/109
Pampeliška krkonošská - 8/86
Pampeliška krvavá - 8/127
Pampeliška křídlatá - 8/177
Pampeliška kyjovitá - 8/134
Pampeliška lesklá - 8/127
Pampeliška lesklolistá - 8/98
Pampeliška Lippertova - 8/264
Pampeliška listenatá - 8/90
Pampeliška lundská - 8/231
Pampeliška měnlivá - 8/142
Pampeliška mezernatá - 8/194
Pampeliška mnohoúborná - 8/258
Pampeliška mokřadní - 8/72
Pampeliška nafialovělá - 8/192
Pampeliška nahnědlá - 8/247
Pampeliška napuchlá - 8/223
Pampeliška návesní - 8/170
Pampeliška nazlátlá - 8/150
Pampeliška nejvyšší - 8/210
Pampeliška neklidná - 8/133
Pampeliška nenápadná - 8/248
Pampeliška nezvěstná - 8/82
Pampeliška nizozemská - 8/68
Pampeliška Nordstedtova - 8/88
Pampeliška obloučkatá - 8/39
Pampeliška obrovitá - 8/180
Pampeliška odchylná - 8/101
Pampeliška Ohlsenova - 8/265
Pampeliška olivová - 8/75
Pampeliška Ostenfeldova - 8/262
Pampeliška osténkatá - 8/50
Pampeliška ostrolistá - 8/235
Pampeliška panonská - 8/78
Pampeliška pavučinatá - 8/62
Pampeliška pěknolistá - 8/124
Pampeliška pestrá - 8/97
Pampeliška pestrolistenná - 8/219
Pampeliška pobledlá - 8/116
Pampeliška podivná - 8/78
Pampeliška podlouhlá - 8/250
Pampeliška podunajská - 8/41
Pampeliška podzimní - 7/715
Pampeliška pochybná - 8/74
Pampeliška polokulovitá - 8/206
Pampeliška pomoravská - 8/54
Pampeliška potměšilá - 8/81
Pampeliška potrhaná - 8/185
Pampeliška pozdní - 8/30
Pampeliška pravidelná - 8/155
Pampeliška prostřední (okruh) - 8/106
Pampeliška přečasná - 8/254
Pampeliška přehlížená - 8/165
Pampeliška přetrhovaná - 8/205
Pampeliška příbuzná - 8/66
Pampeliška půvabná - 8/114
Pampeliška rašelinná - 8/84
Pampeliška Reichlingova - 8/92
Pampeliška rozčepýřená - 8/238
Pampeliška rozedraná - 8/184
Pampeliška rozevlátá - 8/123
Pampeliška rozsochatá - 8/244
Pampeliška salátová - 8/148
Pampeliška Sellandova - 8/224
Pampeliška Skalińské - 8/80
Pampeliška skandinávská - 8/46
Pampeliška skvrnitá - 8/196
Pampeliška slezská - 8/42
Pampeliška sličná - 8/81
Pampeliška smolná - 8/226
Pampeliška smutná - 8/163
Pampeliška spřízněná - 8/53
Pampeliška srdčitá - 8/116
Pampeliška srstnatá - 7/716
Pampeliška stažená - 8/234
Pampeliška stejnolaločná (okruh) - 8/172
Pampeliška stejnotvará - 8/233
Pampeliška stěsnaná - 8/218
Pampeliška stínomilná - 8/107
Pampeliška Sundbergova - 8/140
Pampeliška svazčitá - 8/197
Pampeliška šafránokvětá - 8/181
Pampeliška šavlovitá - 8/110
Pampeliška šavlozubá - 8/257
Pampeliška širolistá - 8/174
Pampeliška šťavnatá - 8/84
Pampeliška švestková - 8/46
Pampeliška tajemná - 8/246
Pampeliška tlustá - 8/153
Pampeliška tmavá - 8/108
Pampeliška tmavozelená - 8/214
Pampeliška trubkokvětá - 8/51
Pampeliška třásnitá - 8/55
Pampeliška tupolistá - 8/143
Pampeliška učesaná - 8/159
Pampeliška úděsná - 8/252
Pampeliška úhledná - 8/190
Pampeliška upravená - 8/202
Pampeliška velkokvětá - 8/232
Pampeliška velkozubá - 8/209
Pampeliška věncová - 8/215
Pampeliška vídeňská - 8/85
Pampeliška vlhkomilná - 8/62
Pampeliška vločkatá - 8/228
Pampeliška vltavská - 8/141
Pampeliška vybraná - 8/79
Pampeliška vyčnívající - 8/120
Pampeliška vypouklá - 8/121
Pampeliška výtečná - 8/91
Pampeliška vznešená - 8/50
Pampeliška záhadná - 8/191
Pampeliška zahnutolaločnatá - 8/136
Pampeliška zaměňovaná - 8/132
Pampeliška západní - 8/44
Pampeliška zaplavovaná - 8/70
Pampeliška zaprášená - 8/199
Pampeliška zavalitá - 8/158
Pampeliška zavlažovaná - 8/72
Pampeliška zbloudilá - 8/139
Pampeliška zdobná - 8/76
Pampeliška zlatavá - 8/225
Pampeliška zlatožlutá - 8/166
Pampeliška zprohýbaná - 8/164
Pampeliška zubatá - 8/66
Pampeliška zvlněná - 8/130
Pampeliška žabička - 8/79
Pampeliška žlutočnělečná - 8/241
Pampeliška žlutozelená - 8/147
Panenská okurka - 6/282
Panetřesk - 3/394
Panetřesk bledožlutý - 3/397
Panetřesk přímý - 3/397
Panetřesk skalní - 3/396
Papratka - 1/253
Papratka horská - 1/254
Papratka samičí - 1/253
Paprika - 6/280
Paprika setá - 6/281
Paprska - 5/300
Paprska velkokvětá - 5/301
Pastarček - 7/300
Pastarček celolistý - 7/301
Pastarček dlouholistý - 7/305
Pastarček dutý - 7/306
Pastarček oranžový - 7/302
Pastarček potoční - 7/304
Pastinák - 5/382
Pastinák setý - 5/382
Patlažán - 6/279
Pávie červená - 5/162
Pávie žlutá - 5/164
Pavinec - 6/719
Pavinec chlumní - 6/720
Pavlovnie - 6/294
Pavlovnie plstnatá - 6/294
Pažitka pobřežní - 8/659
Pelyněk - 7/163
Pelyněk bílý - 7/170
Pelyněk brotan - 7/173
Pelyněk černobýl - 7/165
Pelyněk dvouletý - 7/178
Pelyněk kozalec - 7/180
Pelyněk ladní - 7/181
Pelyněk metlatý - 7/182
Pelyněk Pančićův - 7/172
Pelyněk plazivý - 7/176
Pelyněk pontický - 7/173
Pelyněk pravý - 7/168
Pelyněk protnicovitý - 7/180
Pelyněk rakouský - 7/176
Pelyněk roční - 7/177
Pelyněk Sieversův - 7/169
Pelyněk Tournefortův - 7/178
Pelyněk Verlotů - 7/166
Pěnišník - 2/502
Penízek - 3/171
Penízek česnekový - 3/173
Penízek horský - 3/178
Penízek Kovatsův - 3/178
Penízek modravý - 3/174
Penízek prorostlý - 3/174
Penízek rolní - 3/173
Pérnatec - 1/238
Pérnatec horský - 1/238
Pérovník - 1/261
Pérovník pštrosí - 1/261
Pětiprstka - 8/492
Pětiprstka hustokvětá - 8/495
Pětiprstka vonná - 8/496
Pětiprstka žežulník - 8/493
Peťour - 7/331
Peťour maloúborný - 7/332
Peťour srstnatý - 7/334
Petrklíč - 3/247
Petržel - 5/336
Petržel obecná - 5/337
Petúnie - 6/288
Petúnie zahradní - 6/288
Pcháč - 7/385
Pcháč bahenní - 7/405
Pcháč bělohlavý - 7/388
Pcháč bezlodyžný - 7/390
Pcháč hlíznatý - 7/400
Pcháč krátkohlavý - 7/406
Pcháč nízký - 7/390
Pcháč obecný - 7/389
Pcháč panonský - 7/399
Pcháč potoční - 7/396
Pcháč rolní - 7/407
Pcháč různolistý - 7/403
Pcháč šedý - 7/402
Pcháč zelinný - 7/394
Pilát - 6/211
Pilát lékařský - 6/211
Pilát modrý - 6/212
Pinardie - 7/234
Pipla - 6/200
Pipla osmahlá - 6/200
Písečnatka - 7/702
Písečnatka nejmenší - 7/703
Písečnice - 2/112
Písečnice douškolistá - 2/116
Písečnice rozkladitá - 2/116
Písečnice tenkovětvá - 2/114
Písečnice velkokvětá - 2/113
Pískavice - 4/450
Pískavice modrá - 4/451
Pískavice řecké seno - 4/452
Pískavice setá - 4/451
Pískavice thesalská - 4/450
Pitulník - 6/603
Pitulník horský - 6/606
Pitulník postříbřený - 6/608
Pitulník žlutý - 6/605
Pivoňka - 2/373
Pivoňka čínská - 2/374
Pivoňka keřovitá - 2/374
Pivoňka lékařská - 2/374
Pižmovka - 5/508
Pižmovka mošusová - 5/509
Plamének - 1/471, 475
Plamének celolistý - 1/475
Plamének palčivý - 1/474
Plamének plotní - 1/472
Plamének přímý - 1/472
Plamének vlašský - 1/474
Plamének východní - 1/474
Plaménka - 1/475
Plamenka - 6/161
Plaménka celolistá - 1/475
Plamenka Drummondova - 6/161
Plamenka latnatá - 6/161
Plamenka šídlovitá - 6/161
Platan - 1/510
Platan javorolistý - 1/510
Platan východní - 1/513
Platan západní - 1/512
Plavín - 6/112
Plavín štítnatý - 6/113
Plavuň - 1/190, 192, 193, 196
Plavuň alpínská - 1/199
Plavuň cypřiškovitá - 1/198
Plavuň Isslerova - 1/198
Plavuň jedlová - 1/190
Plavuň pučivá - 1/194
Plavuň vidlačka - 1/193
Plavuň zaplavovaná - 1/192
Plavuň Zeillerova - 1/197
Plavuň zploštělá - 1/196
Plavuník - 1/196
Plavuník alpínský - 1/199
Plavuník cypřiškovitý - 1/198
Plavuník Isslerův - 1/198
Plavuník Zeillerův - 1/197
Plavuník zploštělý - 1/196
Plavuňka - 1/192
Plavuňka zaplavovaná - 1/192
Plesnivec - 7/108
Plesnivec alpský - 7/109
Plesnivka - 7/88
Plesnivka perlová - 7/88
Pleška - 7/507
Pleška stopkatá - 7/507
Plevel - 2/120
Plevel okoličnatý - 2/120
Plícněnka - 6/245
Plícněnka sibiřská - 6/245
Plicník - 6/194
Plicník lékařský - 6/196
Plicník měkký - 6/199
Plicník tmavý - 6/198
Plicník úzkolistý - 6/198
Ploštičník - 1/384
Ploštičník evropský - 1/384
Pobřežnice - 6/548
Pobřežnice jednokvětá - 6/549
Podběl - 7/293
Podběl lékařský - 7/293
Podbělice - 7/284
Podbělice alpská - 7/284
Podbílek - 6/472
Podbílek šupinatý - 6/472
Podezřeň - 1/229
Podezřeň královská - 1/229
Podivka - 2/265
Podivka trojklanná - 2/265
Podkovka - 4/510
Podkovka chocholatá - 4/510
Podmrvka - 1/234
Podmrvka hadcová - 1/234
Podražec - 1/351
Podražec křovištní - 1/351
Podražec velkolistý - 1/352
Podzemnice olejná - 4/516
Pohanka - 2/367
Pohanka obecná - 2/367
Pohanka tatarská - 2/368
Pochybek - 3/252
Pochybek největší - 3/253
Pochybek prodloužený - 3/252
Pochybek severní - 3/253
Poledník - 2/68
Poledník velkokvětý - 2/70
Polej - 6/673
Polej obecná - 6/673
Polverie - 3/469
Pomíjivka noční - 6/179
Pomněnka - 6/216
Pomněnka bahenní - 6/226
Pomněnka drobnokvětá - 6/222
Pomněnka hajní - 6/228
Pomněnka chlumní - 6/220
Pomněnka lesní - 6/222
Pomněnka rolní - 6/218
Pomněnka různobarvá - 6/221
Pomněnka řídkokvětá - 6/233
Pomněnka štětinkatá - 6/230
Pomněnka trsnatá - 6/232
Pomněnka úzkolistá - 6/224
Pomněnkovec - 6/210
Pomněnkovec velkolistý - 6/210
Pomořanka - 3/229
Pomořanka baltická - 3/230
Pomořanka černomořská - 3/230
Popelivka - 7/306
Popelivka sibiřská - 7/307
Popenec - 6/634
Popenec chlupatý - 6/635
Popenec obecný - 6/635
Pór zahradní - 8/662
Posed - 2/442
Posed bílý - 2/442
Posed dvoudomý - 2/444
Potočnice - 3/89
Potočnice drobnolistá - 3/90
Potočnice lékařská - 3/89
Potočnice zkřížená - 3/92
Potočník - 5/334
Potočník vzpřímený - 5/334
Pouva - 7/466
Pouva řepňolistá - 7/467
Povázka - 3/41
Povázka prorostlá - 3/42
Prasetník - 7/708
Prasetník jednoúborný - 7/712
Prasetník kořenatý - 7/709
Prasetník lysý - 7/710
Prasetník plamatý - 7/711
Prha - 7/310
Prha arnika - 7/310
Prha chlumní - 7/310
Prlina - 6/212
Prlina rolní - 6/213
Proměnka - 6/164
Proměnka trojbarvá - 6/164
Prorostlík - 5/322
Prorostlík dlouholistý - 5/323
Prorostlík nejtenčí - 5/328
Prorostlík okrouhlolistý - 5/323
Prorostlík prutnatý - 5/328
Prorostlík srpovitý - 5/326
Proskurník - 3/294
Proskurník arménský - 3/298
Proskurník chlupatý - 3/294
Proskurník lékařský - 3/296
Protěž - 7/97, 104
Protěž bažinná - 7/101
Protěž lesní - 7/98
Protěž nízká - 7/100
Protěž norská - 7/99
Protěž žlutobílá - 7/104
Protnice - 7/104
Protnice žlutobílá - 7/104
Prstnatec - 8/502
Prstnatec bezový - 8/504
Prstnatec český - 8/512
Prstnatec Fuchsův - 8/517
Prstnatec laponský - 8/511
Prstnatec májový - 8/508
Prstnatec plamatý - 8/515
Prstnatec pleťový - 8/506
Prstnatec Russowův - 8/512
Prstnatec Traunsteinerův - 8/511
Prustka - 5/139
Prustka obecná - 5/140
Průtržník - 2/88
Průtržník chlupatý - 2/90
Průtržník lysý - 2/90
Průtržník popelavý - 2/90
Prvosenka - 3/246
Prvosenka bezlodyžná - 3/250
Prvosenka jarní - 3/247
Prvosenka nejmenší - 3/251
Prvosenka pomoučená - 3/250
Prvosenka prostřední - 3/251
Prvosenka vyšší - 3/248
Pryskyřník - 1/425
Pryskyřník hajní - 1/428
Pryskyřník hliznatý - 1/434
Pryskyřník illyrský - 1/438
Pryskyřník kašubský - 1/440
Pryskyřník kosmatý - 1/430
Pryskyřník lítý - 1/442
Pryskyřník mnohokvětý - 1/426
Pryskyřník mnohotvárný - 1/440
Pryskyřník omějolistý - 1/444
Pryskyřník plamének - 1/445
Pryskyřník platanolistý - 1/444
Pryskyřník plazivý - 1/430
Pryskyřník prudký - 1/430
Pryskyřník rolní - 1/436
Pryskyřník sardinský - 1/434
Pryskyřník velký - 1/445
Pryskyřník zlatožlutý - 1/438
Pryšec - 3/321
Pryšec bahenní - 3/324
Pryšec drobný - 3/343
Pryšec hranatý - 3/328
Pryšec chvojka - 3/334
Pryšec kolovratec - 3/331
Pryšec kosmatý - 3/324
Pryšec lesklý - 3/340
Pryšec mandloňovitý - 3/332
Pryšec mnohobarvý - 3/326
Pryšec obecný - 3/336
Pryšec okrouhlý - 3/342
Pryšec plocholistý - 3/330
Pryšec prutnatý - 3/338
Pryšec sivý - 3/341
Pryšec skočcový - 3/344
Pryšec sladký - 3/328
Pryšec srpovitý - 3/342
Pryšec tuhý - 3/331
Pryšec turínský - 3/343
Pryšec vrbolistý - 3/334
Pryška - 3/318
Pryška obecná - 3/320
Pryška poléhavá - 3/320
Pryška skvrnitá - 3/320
Pryšovec - 3/321
Pryšovec vroubený - 3/321
Přeslička - 1/205, 212
Přeslička bahenní - 1/214
Přeslička jižní - 1/210
Přeslička lesní - 1/216
Přeslička luční - 1/216
Přeslička Mooreova - 1/211
Přeslička největší - 1/218
Přeslička pobřežní - 1/222
Přeslička poříční - 1/213
Přeslička rolní - 1/220
Přeslička různobarvá - 1/207
Přeslička větevnatá - 1/207
Přeslička zimní - 1/208
Pstroček - 8/591
Pstroček dvoulistý - 8/592
Ptačí zob - 5/454
Ptačí zob obecný - 5/456
Ptačí zob vejčitolistý - 5/456
Ptačinec - 2/123
Ptačinec bahenní - 2/133
Ptačinec bledý - 2/128
Ptačinec dlouholistý - 2/131
Ptačinec hajní - 2/124
Ptačinec mokřadní - 2/131
Ptačinec prostřední - 2/128
Ptačinec přehlížený - 2/126
Ptačinec trávovitý - 2/132
Ptačinec velkokvětý - 2/130
Ptačinoha - 4/503
Ptačinoha maličká - 4/506
Ptačinoha setá - 4/504
Ptačinoha smáčknutá - 4/504
Puchýřník - 1/256
Puchýřník křehký - 1/256
Puchýřník sudetský - 1/258
Pumpava - 5/221
Pumpava jeřábí - 5/224
Pumpava malokvětá - 5/222
Pumpava obecná - 5/226
Pumpava pižmová - 5/226
Pumpava zobanitá - 5/224
Pupalka - 5/68
Pupalka červenostonká - 5/80
Pupalka dvouletá - 5/74
Pupalka Hölscherova - 5/86
Pupalka chicagská - 5/78
Pupalka Isslerova - 5/92
Pupalka klamná - 5/84
Pupalka malokvětá - 5/88
Pupalka missourská - 5/71
Pupalka moravská - 5/88
Pupalka nicí - 5/90
Pupalka ostrolistá - 5/84
Pupalka pískomilná - 5/90
Pupalka rudokališní - 5/82
Pupalka růžová - 5/70
Pupalka sivá - 5/71
Pupalka slezská - 5/90
Pupalka šedozelená - 5/72
Pupalka tuhá - 5/72
Pupalka Victorinova - 5/78
Pupalka vrbolistá - 5/74
Pupava - 7/356
Pupava bezlodyžná - 7/357
Pupava Biebersteinova - 7/360
Pupava obecná - 7/358
Pupavík - 7/714
Pupavík pampeliškový - 7/718
Pupečník - 5/268
Pupečník obecný - 5/268
Pupkovec - 6/239
Pupkovec jarní - 6/242
Pupkovec pomněnkový - 6/240
Pupovice - 3/401
Pupovice ozdobná - 3/401
Pustoryl - 3/374
Pustoryl věncový - 3/375
Puškinie ladoňkovitá - 8/633
Puškvorec - 8/274
Puškvorec obecný - 8/274
Puštička - 6/316
Puštička pouzdernatá - 6/316

Napište nám

Pokud najdete na této stránce chybné údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty nebo dalšími názvy pro Český rejstřík druhů a rodů rostlin P, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Český rejstřík druhů a rodů rostlin P

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/rostliny-plantae/druhy-rostlin/p.php" title="Český rejstřík druhů a rodů rostlin P na Fotodoma.cz">Český rejstřík druhů a rodů rostlin P</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Český rejstřík druhů a rodů rostlin P na http://www.fotodoma.cz/rostliny-plantae/druhy-rostlin/p.php

 

Svatební oznámení

Snubní prsteny

Pozemek na prodej pro mobilní dům nebo chatu Moravany u KyjovaLevné novoročenky
Novoročenky od 5 Kč/ks včetně DPH

 
 

Líbí se vám tato stránka?
Dejte o ní vědět prostřednictvím odkazu nebo své sociální sítě.

Chcete podpořit rozvoj těchto stránek?

Objednávejte jejich prostřednictvím svatební oznámení a zlaté snubní prsteny a doporučte to také svým známým.
Kromě toho, že nás podpoříte, současně také sami ušetříte, neboť ceny jsou nižší, než ve většině kamenných prodejen.

Používejte naše fotografie, ať už zdarma za odkaz nebo jako komerční licence.
Pomozte nám určovat rostliny.
Pošlete nám originální texty k již existujícím stránkám. Zveřejníme je včetně jména autora, případně odkazu na jeho stránky.

:)

TOPlist TOPlistTOPlist