Zcela legální daňové triky 2018

Tradingem k bohatství

Miloslav Hnátek: Zcela legální daňové triky 2018

Pro podnikatele, svobodná povolání, pronajímatele, zaměstnance, studenty, seniory

Kniha seznamuje čtenáře s možnostmi legálních daňových úspor, které by jej samotného pravděpodobně vůbec nenapadly. Ačkoliv se jedná o daňovou problematku, je kniha vcelku čtivá a občas i zábavná. Přestože s některými pasážemi já osobně nesouhlasím (nebo si je špatně vykládám), koupě knihy budou pro vás možná ty nejlépe zhodnocené peníze, které jste kdy investovali. Návratnost může být u mnoha čtenářů v tisících procent, ale klidně i o několik řádů více. Přesto knihu čtěte pozorně a doporučuji i přečtení dále uvedených výhrad, abyste v zápalu boje buď neprodělali anebo nespáchali daňový zločin :-)

K pasážím, které mi připadají sporné, předkládám svůj (laický) názor. Přestože zde uvádím několik málo dle mého názoru nepřesností či nedokončených myšlenek, je kniha opravdu velmi užitečná. Nic podobného snad na našem trhu ani není ke koupení.

 

1. výhrada

Na straně 10 se uvádí:
... A stanete-li se plátcem daně z přidané hodnoty, budete pro podnikání nakupovat levněji, bez daně z přidané hodnoty. Pokud si pro podnikání pořídíte osobní automobil, je v prodejní ceně zahrnuta i daň z přidané hodnoty. A tu daňová správa plátci DPH vrátí! Totéž platí pro pohonné hmoty, opravy automobilu a další vstupy pro podnikání.

To je sice pravda, ale chybí zde druhá strana mince, tedy že ze všech svých tržeb naopak daň z přidané hodnoty budete odvádět. I kdybyste všechny své podnikatelské nákupy měli od jiných plátců DPH v základní sazbě (nyní 21 %), tak ze všech svých prodejů budete naopak 21% DPH odvádět. A pokud chcete i něco vydělat, tedy mít prodeje vyšší než nákupy, pak bude saldo DPH vždy kladné, ale nikoliv pro vás, ale pro finanční správu. Navíc část nákupů bude ve snížené sazbě a něco bude zcela bez DPH. Např. mzdy s odvody.

Být plátcem daně z přidané hodnoty může být výhodné pouze v případě, že vaše prodeje spadají do snížené nebo nulové sazby daně a nákupy do sazby základní. Dále pak v případě, kdy byste jako neplátci byli pro své odběratele - plátce drazí.

Než se dobrovolně stanete plátci DPH, opravdu hodně přemýšlejte a poraďte se s někým, kdo daním rozumí. A pokud vám hrozí, že se plátcem daně z přidané hodnoty stanete kvůli překročení obratu

 

2. výhrada

Strana 12 obsahuje upozornění na omezení výdajových daňových paušálů zákonem:
...Nejvýše lze v současné době uplatnit výdaje z částky příjmů ve výši 1.000.000 Kč.

Nabízí se zde částečné řešení, tedy že uplatníte jen procentuelní výdaje z jednoho milionu a zbytek nákladů buď necháte plavat nebo přejdete na vykazování skutečných výdajů.

Autor zde ale opět zapomíná na to, že překročením milionového příjmu se stáváte povinně plátci daně z přidané hodnoty. Opět je třeba posoudit, zda namísto překročení milionu o pár (set) tisíc korun není lepší si udělat delší dovolenou a nepřidávat si starosti s plátcovstvím DPH. Je hezké, že i jako plátci DPH budete moci požívat výdajové paušály, ale stejně povedete podrobnou evidenci pro účely DPH, případně budete muset najmout a platit účetní. A stejně jako u předešlé výtky budete ve většině případů víc platit než dostávat.

Představte si modelový příklad, že dodáváte pouze služby konečným soukromým spotřebitelům přes internet a vaše výdaje jsou zcela zanedbatelné. Pokud máte příjmy jeden milion Kč, můžete uplatnit výdajový paušál 60 % nebo 40 %. Vše si v pohodě a rychle spočítáte sami, žádné další starosti a výdaje kvůli daňové evidenci nebo účetnictví vám nevznikají.

A teď pro srovnání druhý příklad, kdy poskytujete stejnou službu, ale už jako plátci DPH. Abyste dosáhli stejného zisku, budete muset od svých zákazníků pro dosažení stejného zisku vybrat 1.210.000 Kč. Vidíte ten malý rozdíl? Většina podnikatelů trpí pod odvody DPH a ti, co nečetli tuto knihu tak i pod tíhou daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Proti DPH je snad jedinou legální obranou mít malé příjmy a namísto tvrdé práce pro společnost si užívat trochu života (zde pozor na spotřební daň!!!).

 

3. výhrada

Strana 14 nabízí trik:
Pokud se lze domnívat, že by daňová správa anebo Státní úřad inspekce práce měl tendenci fungující obchodněprávní vztah označit jako zastřený pracovněprávní vztah, založte si s.r.o. a podnikejte s ním.

Ano, obchodní společnost má i některé výhody jako nižší celkové zdanění a omezené ručení. Výhoda nižšího zdanění se projeví, pokud projde návrh zákona na zvýšení daňové sazby daně z příjmu na 19 %.Problém eseróčka je ale v tom, že:
1) budete muset vést účetnictví (případně draze jej platit)
2) neuplatníte daňové paušály (namísto zdanění 40 % příjmů zdaníte daleko větší základ)
3) neuplatníte žádné odčitatelné položky ani slevy na dani jako u podnikající fyzické osoby

Využití tohoto triku je o opravdu dobré kalkulaci dřív, než proděláte boty.

 

 

Obsah knihy:

1. Úvod

2. Výpočet daňové povinnosti fyzické osoby
2.1. Stanovení daňové povinnosti, odvodové zatížení fyzických osob
  2.2. Slevy na dani
  2.3. Daňové zvýhodnění na děti
  2.4. Položky snižující základ daně - nezdanitelné částky a odčitatelné položky

3. Zdanitelné příjmy fyzické osoby
  3.1. Druhy příjmů, stanovení základu daně
  3.2. Zaměstnanecké příjmy
    3.2.1. Zdanění zaměstnaneckých příjmů
    3.2.2. Osvobozené zaměstnanecké příjmy
    3.2.3. Roční zúčtování záloh na daň prováděné zaměstnavatelem
    3.2.4. Povinnost zaměstnance podat daňové přiznání k dani z příjmů
  3.3. Samostatná činnost - podnikatelé, svobodná povolání
    3.3.1. Příjmy ze samostatné činnosti
    3.3.2. Majetek podnikatelů
    3.3.3. Spolupráce osob a její využití pro optimalizaci daňového zatížení
    3.3.4. Manželé podnikatelé si fakturují
  3.4. Nájem majetku
    3.4.1. Příjmy z nájmu majetku
    3.4.2. Nájemné hrazené formou stavebních úprav je také příjmem
  3.5. Příjmy z kapitálového majetku
  3.6. Ostatní příjmy fyzických osob
  3.7. Zásady při převodu majetku na potomky
  3.8. Koupě, darování či dědění nemovitosti mezi osobami blízkými nebo cizími?
  3.9. Jak vhodně uplatnit daňovou ztrátu v daňovém přiznání
  3.10. Ukončení či přerušení samostatné činnosti a nájmu majetku, změna způsobu uplatňování výdajů

4. Příjmy fyzické osoby osvobozené od zdanění
  4.1. Jaké příjmy jsou u fyzické osoby osvobozené od daně z příjmů
  4.2. Osvobození příjmů z prodeje movitého majetku, který není v podnikání

5. Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a podnikatelů

6. Senioři
  6.1. Zdaňování příjmů seniorů
  6.2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro seniory

7. Studenti
  7.1. Zdaňování příjmů studentů
  7.2. Úlevy na veřejnoprávním pojištění pro studenty

8. Uplatňování daňových nákladů v rámci podnikání
  8.1. Základní pravidla
    8.1.1. Uplatňování nákladů na vzdělávání
    8.1.2. Pracovní oblečení
    8.1.3. Náklady na pracovní prostředky
    8.1.4. Škody v nákladech
    8.1.5. Reklama, reklamní předměty, dárky, vzorky, reprezentace
    8.1.6. Rezervy na opravy nemovitosti
  8.2. Náklady na pracovnu při podnikání
  8.3. Nedaňové náklady lze přeměnit v náklady daňové
  8.4. Nedaňový náklad a s ním související výnos
  8.5. Zásoby v podnikání z pohledu daně z příjmů
  8.6. Majetek v podnikání
    8.6.1. Majetek a jeho zařazení do odpisových skupin
    8.6.2. Odpisování
    8.6.3. Technické zhodnocení majetku, opravy
  8.7. Cestovní výdaje
    8.7.1. Pracovní cesty podnikatelů a zaměstnanců
    8.7.2. Automobil v podnikání
    8.7.3. Jízdy mezi bydlištěm a pracovištěm
  8.8. Porušení podmínek pro uznání daňového nákladu

9. Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
  9.1. Kdy je povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů
  9.2. Kdy se daňové přiznání podávat nemusí
  9.3. Řádné, opravné nebo dodatečné?
  9.4. Daně se platí v průběhu celého roku - placení záloh na daň

 


 

Pokud byste rádi zaslali vlastní recenzi, názor nebo poznámky ke knize Zcela legální daňové triky 2018, pošlete nám e-mail na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Zcela legální daňové triky 2018

Pokud byste chtěli na tuto stránku odkázat, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/knihy/zcela-legalni-danove-triky.php" title="Zcela legální daňové triky 2018 na Fotodoma.cz">Zcela legální daňové triky 2018</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Zcela legální daňové triky 2018 na http://www.fotodoma.cz/knihy/zcela-legalni-danove-triky.php

 

Svatební oznámení

Snubní prsteny pro oba

Snubní prsteny

Zlaté šperky

Svatební místa

 

 
 

Líbí se vám tato stránka?
Dejte o ní vědět prostřednictvím odkazu nebo své sociální sítě.

Chcete podpořit rozvoj těchto stránek?

Objednávejte jejich prostřednictvím svatební oznámení a zlaté snubní prsteny a doporučte to také svým známým.
Kromě toho, že nás podpoříte, současně také sami ušetříte, neboť ceny jsou nižší, než ve většině kamenných prodejen.

Používejte naše fotografie, ať už zdarma za odkaz nebo jako komerční licence.
Pomozte nám určovat rostliny.
Pošlete nám originální texty k již existujícím stránkám. Zveřejníme je včetně jména autora, případně odkazu na jeho stránky.

:)