Cashflow Kvadrant

Cashflow Kvadrant

Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter: Cashflow Kvadrant

Bohatý táta radí, jak dosáhnout finanční svobody

Kniha Cashflow Kvadrant dělí lidi do čtyř kvadrantů, podle toho, zda máte příjmy jako zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku nebo jako investor. Snaží se nám vysvětlit, který kvadrant je pro vás nejlepší. Obrázek těchto čtyř kvadrantů, který vidíte na obálce knihy (a také různé grafy příjmů, výdajů, aktiv a pasiv), vás bude provázet celou knihou. Význam jednotlivých písmen je zřejmý z předcházejících vět. Kvadrant jednoduše rozlišuje, kdo generuje zisk.

Motto autora:
Chopte se odpovědnosti za své finance, nebo budete celý život jen poslouchat příkazy jiných.
Budete buď pány peněz, nebo jejich otrokem.

 


 

Ve kterém kvadrantu se nacházíte?
Je to pro vás ten nejlepší?

Každý z nás se nachází alespoň v jednom ze čtyř kvadrantů (autor zřejmě nezná český sociální systém, jinak by namísto slova kvadrant použil asi části pentagonu). Někdo může vydělávat peníze ve všech. Naše pozice je určena tím, odkud pocházejí naše peníze. Kniha je pro lidí, kteří se zamýšlejí nad posunem do oblastí „M“ nebo „I“, tedy k finanční svobodě.

 


 

Cashflow kvadrant

K vydělání peněz stačí zaměstnanci dobré pracovní návyky a solidní pracovní morálka. Ke zbohatnutí je třeba snů, spousty odhodlání, ochoty rychle se učit a schopnosti používat mysl. A také vědět, ze kterého kvadrantu generujete svůj zisk.

Bohatí nebo chudí můžete být ve všech čtyřech kvadrantech. Ale v "M" a "I" jsou speciální daňové výhody. Tím získáte rychleji peníze.

 


 

Rozdílné kvadranty, rozdílní lidé

Z - hledá jistotu, bezpečnou práci s dobrým platem a kvalitními zaměstnaneckými výhodami. Představa zabezpečení je pro něj často důležitější než peníze.

S - nesnáší závislost a nedokonalost, takže si všechno udělá sám, chce být svým pánem. Nehledá jistoty. Když si je najímáte, nejlepší je říci jim, co chcete udělat, a pak je nechat, ať to sami udělají. Dohled nepotřebují. Pokud takoví lidé naučí někoho dělat to, co dělají oni sami, nově vyškolený člověk často odejde, aby pracoval jako konkurence. S nemůže svou práci na delší dobu opustit. Aby se ze S stal M, je nutné, aby přeměnil to, co je, a to, co ví, na systém.

M - jednou z jeho vlastností je ovládnout slova a poznat, která slova působí na který typ lidí. Proto se musí naučit dobře naslouchat. Rádi se obklopují chytrými lidmi ze všech čtyř kategorií. Prací někoho pověří docela rád. Heslem je: „Proč to dělat sám, když si můžu najmout někoho, kdo to místo mě udělá, a ještě k tomu líp?“ Vedení je schopnost odkrýt v lidech to nejlepší. M vlastní sytém a najímá si lidi, aby mu tento systém řídili. Sám musí umět vést lidi.

I - Investoři vydělávají peníze pomocí peněz. Nemusejí pracovat, protože peníze pracují za ně. Bez ohledu na to, ve kterém kvadrantu lidé vydělávají peníze, pokud doufají, že jednoho dne zbohatnou, musí mermomocí dojít do kvadrantu I. Právě v něm se peníze mění na bohatství.

• Tajemství velkého majetku a bohatství spočívá v času jiných lidí a penězích jiných lidí, většinou pracujících na levé straně kvadrantu.
• Není důležité, kolik peněz vyděláváte, nýbrž kolik peněz máte a jak dlouho jsou tyto peníze schopny pro vás pracovat. Většina lidí vždy, když si přijdou na trochu peněz, vydají se na nákupy...
• Připravenému člověku se bude dařit i bez ohledu na to, kterým směrem se hospodářství vydá a kdy dojde k nějaké změně.
• Naučte se investovat s nízkým rizikem a vysokými výnosy
• K dosažení finanční svobody není třeba ani peněz, ani školního vzdělání, ani rizika. Cena této svobody se totiž měří ve snech, touze a schopnosti překonat zklamání, která nás všechny na cestě občas potkají.

 


 

Proč dávají lidé přednost jistotě před svobodou?

• Hlavní důvod, proč 90 procent populace pracuje na levé straně, je prostě ten, že se právě o této straně učí ve škole a že také doma i ve škole se neustále učí hledat jistotu.
• Choď do školy, dostávej dobré známky a najdi si bezpečnou, jistou práci je nejhorší rada, kterou můžete dát svým dětem. Důvodem jsou daně a dluhy. Lidé na pravé straně kvadrantu se mohou účinněji bránit.
• Ve vědomostech o fungování kvadrantů M a I se skrývá moc. Jediné, co musíte udělat, je čekat na vhodnou příležitost, kdy své vědomosti budete moci využít, načež získáte i peníze.
• Co uděláte po práci se svou výplatou a jak naložíte s volným časem, určí vaši budoucnost.

 


 

Tři druhy obchodních systémů

Při přesunu do kvadrantu M vaším cílem je vlastnit systém a mít u sebe lidi, kteří v něm budou pracovat.
Systém je most ke svobodě.

Tradiční korporace
• Budujete si vlastní systém
• Neuvázněte sami v systému, jako jeho nepostradatelná součást
• Dávejte si pozor, čí rady přijímáte a ze kterého kvadrantu rada přichází.
• Pracovat pro úspěšnou velkou korporaci je jako nechat se platit svým instruktorem.
• Aby podnik přežil a byl úspěšný, musí všechny dílčí systémy spolehlivě fungovat. Problémem nejsou systémy, jež znáte, příčinou krachů jsou systémy, kterých si ani nejste vědomi.

Franšízy
• Odkupujete již existující systém, který je již vyzkoušený a můžete se soustředit na rozvoj zaměstnanců
• Dělejte vše přesně tak, jak vám řeknou, nikdy ne po svém. Vyhnete se soudům.

MLM
• Kupujete právo stát se členem existujícího distribučního systému
• Klíčem jak se dostat na pravou stranu Kvadrantu není produkt, ale školení, které organizace MLM nabízí.
• Musíte překonat strach z odmítnutí a přestat si dělat starosti z toho, co si o vás řeknou druzí. „Není mi nic do toho, co si o mně myslíte. Pro mě je důležité, co si myslím já o sobě.“
• Naučíte se vést lidi, vycházet s nimi a inspirovat je.
• Jakmile si pod sebou vybudujete silnou základnu, můžete přestat pracovat a tok vašich příjmů bude záležet na snažení organizace, kterou jste vybudovali.

 


 

Sedm úrovní investorů

• Lidé, kteří nemají co investovat - utratí všechno, co vydělají
• Vypůjčovatelé - půjčují si peníze na hračky a zlikvidují postupně nabytý rodinný majetek
• Střádalové - spoří v bance a jedou na jistotu
• "Chytří" investoři
• • ti, co se svěřují do rukou finančních poradců, diverzifikují
• • opatrní - prodávají lacino a kupují draze
• • gambleři
• Dlouhodobí investoři - investují do investičního vzdělání. Malé obchody vedou k velkým. Začněte brzy.
• Zasvěcení investoři - agresivnější investiční strategie. Ve spekulativních obchodech riskují méně než 20% svého kapitálu. Vstupují na trh, když ostatní odcházejí. Soustřeďují se na navyšování aktiv. Ovládají právnické osoby, které vlastní jejich aktiva a brání se tak zdanění.
• Kapitalisté - vytvářejí investice pro sebe i jiné, přičemž používají talentu a financí cizích lidí.

 


 

Peníze očima nespatříte

• Většina lidí investuje 95% očima a jen 5% myslí. Nakupují emocionálně. Poměr je třeba otočit.
• Skoro všechny peníze jsou dnes pouze v elektronické podobě.
• Investování není riskantní. Riskantní je být nevzdělaný a nechat si špatně radit. Většinu špatných rad získáte doma.
• Hra kapitalismu se jmenuje "Kdo komu dluží". Čím více lidem dlužíte, tím jste chudší. Čím víc lidí dluží vám, tím jste bohatší. Svět si bere od chudých, slabých a finančně málo informovaných.
• Bankovky jsou dlužní úpisy, které zaručují, že je zaplatí daňoví poplatníci vydávající země.
• Pokud na sebe berete riziko, nechejte si za to zaplatit.
• Investor vydělává tehdy, když kupuje, ne když prodává!
• Když se zadlužíte, dbejte na to, aby dluh splácel někdo jiný.
• Většina lidí finančně zápasí, protože celý život se při finančním rozhodování řídí názory a ne fakty. Abyste změnili život, musíte změnit názory a pak se začít dívat na fakta.
• Pokud chcete být úspěšní na pravé straně kvadrantu, je třeba důsledně rozlišovat mezi fakty a názor.
• Chystáte-li se vstoupit do hry, musíte se naučit, jak ji správně hrát.

 


 

Dostaňte ze sebe maximum

Staňte se sami sebou

• Nevytvořte si závislost na vykonávání práce za peníze. Velmi těžko se jí zbavuje.
• Najděte si svou vášeň a vybudujte systém na základě vášně. Podnikání se rodí z vášně, ne ze strachu.

Jak zbohatnu?

• Lidé, kteří pracují nejusilovněji, nekončí jako boháči. Pokud děláte to, co všichni ostatní, budete mít to, co všichni ostatní. Léta dřiny, vysoké daně a doživotní zadlužení.
• Je potřeba dodržet schéma BÝT-DĚLAT-MÍT, kde "mít" jsou cíle a "dělání" vám nevydrží, pokud "nejste"
• Emocionální IQ je silnější než rozumové IQ. Lidé, kteří nedokáží překonat svůj strach ze ztráty, by sami neměli investovat. Nejvíc jim prospěje, když práci předají profesionálům a nebudou jim do ní nijak zasahovat.
• Úspěšný investor nebo majitel podniku musí být emocionálně neutrální vůči výhrám i prohrám. Pak se jeho myšlení nebude zakládat na emocionalitě strachu, chamtivosti...
• K překonání strachu si formulujte a neustále opakujte slova vnitřního povzbuzení.
• Cesta z jednoho kvadrantu do druhého leží ve vašem nitru. Přechod z levé na pravou stranu kvadrantu obnáší spíše emoce než zvládnutí techniky.
• "Přestat můžete vždycky, tak proč přestávat teď?" + "Obři často padají, ale červi ne, neboť se jen plazí."

Buďte bankou... a ne bankéřem

• Není tak důležité, co se odehraje v životě, jako je důležitý význam, který tomu připisujete.
V této kapitole se dozvíte, jak lze bez peněz chytře vydělat velké zisky na nemovitostech.
• Magický inzerát: Dům na prodej. Zoufalý majitel. Není třeba prokazovat solventnost. Nízká platba v hotovosti, jednoduché měsíční platby.

Doporučení:
- Shánějte si ty nejlepší odborné a finanční rady.
- Jsou různí poradci pro bohaté, chudé a pro střední vrstvy. Hledejte rady u lidí, kteří došli tam, kam vy se teprve chystáte.
- Nepodnikejte z pouze daňových důvodů.

 


 

Jak se stát úspěšným „M“ a „I“

• I ta nejdelší cesta začíná dětským krůčkem. Dlouhodobý úspěch se měří na počet kroků, na směr, kterým se vydáte a na počet roků. Těžko se podniká dětský krůček, když se nejdřív musíte vyhrabat z finanční díry, kterou jste si vykopali.
• Nepokoušejte se najednou o příliš mnoho, opírajíce se o příliš málo.
• Slon se sníst dá, ale po kouscích.
• Úspěšní lidé si sepisují své cíle. Zajímavou metodou k uskutečnění velkých snů je rozkouskování cílů na minimální části a vytrvalá cesta k jejich uskutečňování. Sněte o velkých, dlouhodobých cílech, každý den vytrvale plňte lehké úkoly a pohybujte se vpřed dětskými krůčky.

Bohatí, kteří se narodili v chudobě, mají tyto vlastnosti:
1. Uchovávají si dlouhodobou vizi a plán
2. Věří v odklad uspokojení a bez problémů přinášejí krátkodobé oběti
3. Využívají ve svůj prospěch sílu navyšování

Mnoho bohatých rodin naopak přijde o svůj kapitál kvůli touze po okamžitém uspokojení.

 


 

Sedm kroků k nalezení finanční rychlodráhy

KROK č. 1 - Nastal čas hledět si svého

• Člověk jako zaměstnanec vydělává na majitele firem, dlužník na věřitele, daňový poplatník na vládu, spotřebitel na jiné firmy. Místo aby si hleděl svého. Je k tomu ale v podstatě veden výchovou a školou.
• Chopte se iniciativy:
- Abyste se dostali, kam chcete, musíte první vědět, kde jste teď - vyplňte svou hospodářskou výsledovku a rozvahu.
- Stanovte si dlouhodobý finanční cíl na pět let a krátkodobý cíl, kde chcete být do roka = snížení dluhů + zvýšení toku peněz ze svých aktiv + jakými investičními prostředky budu disponovat za 5 let.

KROK č. 2 - Zvládněte tok svých peněz

• Pokud nedokážete zvládnout tok svých peněz, žádné zbohatnutí ani větší výplata vám nepomohou.
• Každé vaše pasivum znamená něčí aktivum (a naopak). Jste zaměstnanci lidí, kteří vám půjčují peníze. Tvrdě pracujete, aby někdo zbohatl. Každý váš výdaj je něčí příjem.
• Dobrý dluh je takový, který za vás splácí někdo jiný.
• Lidé, kteří nedokážou ovládat tok svých peněz, pracují pro ty, kteří to dokážou.
• Chopte se iniciativy a rozhodněte se ze kterého kvadrantu chcete nadále získávat příjmy. Pusťte se do plánu správy toku peněz. Peníze odložené na investice NIKDY nevybírejte, dokud nebudete schopni je investovat. Soustřeďte se zpočátku na snížení zadlužení.

KROK č. 3 - Poznejte rozdíl mezi rizikem a hazardérstvím

• 90% lidí říká, že investování je hazard. 10% lidí investuje. Těchto 10% jsou bohatí lidé.
• Hazard je absence finančního vzdělání. Je potřeba umět vidět směr toku peněz. Největší hazard je spoléhat se na jistou a bezpečnou práci. Hazard je nákup pasiv, Hazard je nehledět si svého.
• Finanční inteligence je schopnost měnit hotovost nebo práci na aktiva, která generují tok peněz.

KROK č. 4 - Rozhodněte se, kterým typem investora chcete být

• Většina lidí má finanční problémy, protože se jim vyhýbá. Pokud chcete rychle získat velké bohatství, upadněte do velkých finančních problémů. Řešením problému se vždy něco naučíte. Staňte se expertem na řešení určitých problémů a nediverzifikujte. Lidé za vámi budou chodit s penězi, které chtějí investovat.
• Největší výnosy mají investoři, kteří vyhledávají problémy, které způsobili lidé, kteří se ocitli ve finančních těžkostech. Podmínkou je začít od malých problémů, které se naučíte řešit.
• Vadí vám nespravedlnost v tom, že bohatí mají spousty daňových úlev a investičních pobídek od vlády? Zbohatněte! Je snazší změnit sebe, než politický systém.

KROK č. 5 - Najděte si instruktory

• Instruktor vám řekne, co je a co není důležité.
• Je potřeba získat kontrolu nad emocí zvanou pokušení, abychom neupadli do dluhů.
• Pokud chcete někam dojít, najděte si někoho, kdo už tam byl.
• Najděte si vzory a učte se od nich. Podle toho, s kým trávíte čas, si určujete budoucnost.

KROK č. 6 - Udělejte ze zklamání svou přednost

• Očekávejte, že budete zklamaní. Jen blázen očekává, že všechno půjde tak, jak chce. Na úspěch se čeká.
• Mějte po ruce instruktora. Novým věcem se naučíte, až je budete potřebovat.
• Buďte na sebe hodní. Když se trestáte za chyby, je těžké se naučit něčemu novému.
• Říkejte pravdu. Chyby dělá každý. Prohry jsou součástí výher.

KROK č. 7 - Síla víry

• Vaše nedostatky jsou důležité jen tehdy, když si myslíte, že jsou důležité.
• Peníze se nedrží lidí, kteří si nedůvěřují. Proto si dávejte pozor na své myšlenky a svá slova.
• I když nemusíte být dobří ve všem, rozvíjejte si pomalu to, co se musíte naučit a váš svět se rychle změní. Nikdy neutíkejte před tím, o čem víte, že se musíte naučit. Postavte se svému strachu a pochybám a otevřou se před vámi nové světy. Věřte si a začněte dnes!

 

Obsah

Úvod
Ve kterém kvadrantu se nacházíte?
Je to pro vás ten nejlepší?

Část první   CASHFLOW kvadrant
Kapitola první  „Proč si neseženete práci?“
Kapitola druhá   Rozdílné kvadranty... rozdílní lidé
Kapitola třetí   Proč dávají lidé přednost jistotě před svobodou?
Kapitola čtvrtá   Tři druhy obchodních systémů
Kapitola pátá   Sedm úrovní investorů
Kapitola šestá   Peníze očima nespatříte

Část druhá   Dostaňte ze sebe maximum
Kapitola sedmá   Staňte se sami sebou
Kapitola osmá   Jak zbohatnu?
Kapitola devátá   Buďte bankou... a ne bankéřem

Část třetí   Jak se stát úspěšným „M“ a „I“
Kapitola desátá   Dětské krůčky

Sedm kroků k nalezení finanční rychlodráhy
Kapitola jedenáctá  KROK č. l - Nastal čas hledět si svého
Kapitola dvanáctá KROK č. 2 - Zvládněte tok svých peněz
Kapitola třináctá   KROK č. 3 - Poznejte rozdíl mezi rizikem a hazardérstvím
Kapitola čtrnáctá   KROK č. 4 - Rozhodněte se, kterým typem investora chcete být
Kapitola patnáctá  KROK č. 5 - Najděte si instruktory
Kapitola šestnáctá   KROK č. 6 - Udělejte ze zklamání svou přednost
Kapitola sedmnáctá KROK č. 7 - Síla víry
Kapitola osmnáctá Shrnutí


 

Pokud byste rádi zaslali vlastní recenzi, názor nebo poznámky k této knize, použijte buď zde uvedený kontaktní formulář nebo nám pošlete e-mail na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Cashflow Kvadrant

Pokud byste chtěli na tuto stránku odkázat, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/knihy/cashflow-kvadrant.php" title="Cashflow Kvadrant na Fotodoma.cz">Cashflow Kvadrant</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Cashflow Kvadrant na http://www.fotodoma.cz/knihy/cashflow-kvadrant.php

 

Svatební oznámení

Snubní prsteny pro oba

Snubní prsteny

Zlaté šperky

Svatební místa

 

 
 

Líbí se vám tato stránka?
Dejte o ní vědět prostřednictvím odkazu nebo své sociální sítě.

Chcete podpořit rozvoj těchto stránek?

Objednávejte jejich prostřednictvím svatební oznámení a zlaté snubní prsteny a doporučte to také svým známým.
Kromě toho, že nás podpoříte, současně také sami ušetříte, neboť ceny jsou nižší, než ve většině kamenných prodejen.

Používejte naše fotografie, ať už zdarma za odkaz nebo jako komerční licence.
Pomozte nám určovat rostliny.
Pošlete nám originální texty k již existujícím stránkám. Zveřejníme je včetně jména autora, případně odkazu na jeho stránky.

:)