Bohatý táta radí jak investovat

Bohatý táta radí jak investovat

Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter: Bohatý táta radí jak investovat

Co, kam a jak bohatí investují a chudí ne

Jakou radu bys dal průměrnému investorovi? Nebuď průměrný!

Třetí Kiyosakiho kniha "Bohatý táta radí jak investovat" chce čtenáři dopomoci stát se lépe informovaným investorem bez ohledu na to, kolik peněz má k dispozici. Neposkytne vám konkrétní odpovědi, ale pomůže vám v chápání, jaké si musíte klást otázky. Upozorňuje také na to, že daňové zákony nejsou spravedlivé; jsou napsané bohatými pro bohaté. Předkládám vám obsah knihy s občasnými poznámkami. Tam, kde je jich málo neznamená, že kapitola byla zbytečná, ale že obsah je užitečné si přečíst celý.

 

Jste duševně připraveni stát se investory?

Do čeho bych měl investovat?

V první řadě do vzdělávání a zkušeností. Investor musí mít pod kontrolou především sebe sama.


Položení základů bohatství

Vše začíná u duševní volby, zda být bohatý, chudý nebo patřit do středních vrstev.


Volba

Pro investování existují tři základní volby a v tomto pořadí jim lidé dávají přednost:
1. být zabezpečen
2. žít bezstarostně
3. být bohatý
Většina lidí sní o tom, že zbohatnou, ale tento cíl pro ně není nejdůležitější, a proto zůstávají chudí.


Jaký vidíš svět?

Pokud vidíte jen svět finančního nedostatku, nikdy nebudete bohatí. Proto výherci v loterii zase rychle schudnou - znají jen svět nedostatku peněz.
Čím víc člověk hledá jistotu, tím více bude v životě trpět nedostatkem. Tím méně vidí nabízejících se příležitostí.


Proč je investování jeden velký chaos?

Investování znamená pro různé lidi různé věci. Různí lidé investují do různých věcí. Existuje řada různých investičních produktů. Existují různé investiční postupy. Investování je chaos, protože je to velmi široké téma.


Investování je plán, není to produkt ani postup

Investování je plán, jak se dostat z místa, kde jsme teď, na místo, kde chceme být. Myšleno finančně. Je nutno zjistit, kde jste teď, a naplánovat kam se chcete dostat a jak se tam chcete dostat. Plán není plánem, dokud ho nemáte písemně.


Plánujete být bohatí nebo plánujete být chudí?

Většina lidí má v plánu, že bude chudá. Základní rozdíl mezi bohatým a chudým člověkem spočívá ve slovníku, který používá. Pro změnu vnější reality je potřeba nejdřív změnit realitu vnitřní. K tomu slouží slova. Ke zbohatnutí je potřeba změna a obohacení svého finančního slovníku.
Představa, že k vydělávání peněz jsou potřeba peníze, je velmi hloupá. K vydělávání peněz je třeba patřičný slovník, a co je důležitější, peníze si uchovávat.
To, co hlavně působí dlouhodobé finanční problémy, je používání slov ve špatném významu. Například nazývání pasiv aktivy.

Zajímavý postřeh se týká nemovitostí. Kiyosaki prohlašuje, že majitelem našich nemovitostí je ve skutečnosti vláda (a ne my!), která nám je pronajímá za úhradu daně z nemovitostí. A když daň nebudete platit, nemovitost vám sebere a v dražbě prodá dalšímu šťastnému nájemci.

A opravdu vtipné: Pokud nemáte plán, co si počít s penězi předtím, než opustíte tuto zemi, vláda ho má.
Pokud jste bohatí, měli byste plánovat alespoň na tři generace do budoucna.

Slova tvoří myšlenky, myšlenky vytvářejí skutečnost a skutečnost se stává životem. Slova jsou zadarmo.

 

Zbohatnete automaticky, pokud budete mít dobrý plán a budete se ho držet

Investování je plán, často nezáživný, nudný a skoro mechanický proces bohatnutí. Je to jako kuchařský recept, který je jen nutno přesně dodržovat. Je třeba jen odolat nudnosti a vytrvale pokračovat. Když jde o investování, jednoduché je lepší než složité.

Při investicích do akcií je lepší spoléhat na kvantitativní či matematickou metodu, která se spoléhá výhradně na prokázané vazby, vycházející z z rozsáhlých vzorků dat. Nedávejte přednost intuici před skutečností. Nic nekomplikujte. Buďte důslední a držte se strategie. Studujte a nalezněte strategie, které jsou dlouhodobě úspěšné a dávají smysl. Dívejte se, jakých výsledků dosahují strategie, ne akcie. Historie se opakuje. Existuje zásadní rozdíl mezi tím, co by mohlo fungovat a tím, co opravdu funguje.

Strategie bohatého táty je v budování podniků, přičemž tyto podniky mu mají kupovat nemovitosti a papírová aktiva. Tato strategie funguje už stovky let. Najděte si strategii, která vás dovede ke zbohatnutí a držte se jí.

Co se týká finanční disciplíny, je vzácnou komoditou. Je zde pravdivý výrok: "Setkali jsme se s nepřítelem, a jsme jím my sami."


Jak naleznete plán, který vám bude vyhovovat?

Nikam nespěchejte, zamyslete se nad svým dosavadním životem a ptejte se sami sebe, co očekáváte od života. Nenechte se odradit rodinou a přáteli od toho, co chcete v životě dokázat.

Svůj plán naleznete, když se chopíte iniciativy. Spojte se s finančním poradcem, stanovte si realistické cíle a vědomí cílů se bude měnit tak, jak se budete měnit i vy.

Začněte u jednoduchého plánu, nijak ho nekomplikujte, ale stále se učte a rozvíjejte v souladu s tím, jak vám bude plán ukazovat, co se musíte naučit. Plán se ve své podstatě nezmění, ale změníte se vy.


Rozhodněte se, čím chcete být, až vyrostete

A napište si na základě toho svůj písemný finanční plán celoživotního zabezpečení. Pak si napište dlouhodobý plán, jak dosáhnout bezstarostného finančního života. Tyto dva plány předcházejí plánu na získání bohatství. Vyhledejte finanční poradce a mějte na paměti, že pokud nedokážete mluvit jasně, nebude mluvit jasně ani poradce a nebude vám schopen pomoci. Nejdůležitější je poznání, čeho můžete v životě finančně dosáhnout. To poznáte plánováním na různých úrovních.


Každý plán něco stojí

Cena se neměří penězi, ale časem. Chcete-li být bohatí, musíte investovat do něčeho hodnotnějšího, než jsou peníze, a to je čas. Chcete-li zbohatnout, investujte čas do studia, jak investovat. Investování na úrovni zabezpečenosti a bezstarostnosti by mělo být co nejvíc mechanické či schematické. Čím je investice jistější, tím déle vám bude trvat vydělat peníze.


Proč není investování riskantní

Že je investování riskantní, si lidé myslí, protože
- je ve škole investovat nikdo neučil
- většina investorů nemá svou práci pod kontrolou
- většina investuje externě a nenacházejí se uvnitř problému, kde jedině lze něčeho dosáhnout.

Je důležité, jak blízko jste při investování u zdroje informací. Když chcete zbohatnout, musíte být u zdroje informací blíž, než profesionálové, kteří pracují pro většinu investorů. Musíte investovat mnohem více času, než průměrný investor, k nabytí vzdělání a zkušeností. Musíte být ochotni začít si uvědomovat sami sebe.

Skutečná investiční hra je obchod odehrávající se v zákulisí. Obchody v zákulisí vytvářejí peníze bez ohledu na to, kdo zvítězí nebo kterým směrem se bude pohybovat trh. Tento obchod prodává vstupenky; nekupuje je.


Na které straně stolu chcete sedět?

Tvrdá práce a šetření není způsob, jak zbohatnout. Tvrdá práce je zdaňována víc, než by měla. Lidé jsou zdaňováni, když peníze vydělávají, když je šetří, když je utrácí a nakonec i když umřou. Lidé, kteří tvrdě pracují, si většinou myslí, že investování je riskantní. Lidé, kteří si myslí, že je něco riskantní, se vyhýbají učení novým věcem.

Tato kapitola vás možná přesvědčí, že buď už nebudete chtít být zaměstnanec nebo nebudete chtít dál číst. A na tom bude záležet, na které straně stolu se jednou octnete při přijímacím pohovoru.


Základní pravidla investování

Investování není závod a nikdo po vás nechce, abyste byli první. Soutěžení je riskantní i pošetilé. Jde o vytrvalost. Ideální je začít tam, kde chcete skončit.
1. Vždycky musíte vědět, na jaký druh příjmu pracujete
2. Proměňte pracovní příjem na příjem pasivní nebo příjem z portfolia, a to co nejefektivněji. Lidé, kteří se vyhýbají riziku, kvůli strachu z rizika přicházejí o většinu příležitostí.
3. Zajistěte si příjem nákupem cenných papírů, u nichž doufáte, že nahradí pracovní příjem portfoliovým.
4. Skutečným aktivem nebo pasivem je investor. V investorovi spočívá riziko. Rizikovému investorovi jde v patách dobrý investor, protože tak nejlépe dojde ke skutečně výhodným investičním příležitostem. Ze stížností špatných investorů poznáte, co udělali špatně a hned poznáte, zda se jedná o výhodnou koupi. Hledejte kapitány Titaniků.
5. Skutečný investor je připraven na cokoli. Všechno začíná u vyškolení mysli, aby byla schopna poznávat, po čem je třeba se dívat, a u připravenosti na okamžik, kdy se příležitost nabídne. Připraveným se každý den nabízejí úžasné příležitosti. Předvídáním špatných scénářů si zavíráte dveře k bohatství.
6. Když jsi připravený (máš vzdělání a zkušenosti) a narazíš na dobrý obchod, peníze si tě najdou samy.
7. Schopnost analyzovat riziko a zisky. Poměr zisku k riziku.

 

Snižte si riziko pomocí finanční gramotnosti

Je třeba nic nekomplikovat a chápat základy.
Musíte mít pod kontrolou sami sebe a stále se učit. Skutečnému investorovi musí být jedno, kterým směrem se trh pohybuje. Vydělá za každé situace. K tomu je nutná spousta učení.
Musíte mít znalosti jako M, abyste mohli analyzovat jiné M.
Nesmíte kupovat věci, co mají nižší hodnotu, než peníze (hračky), ale pouze aktiva.
Naučte se prodávat. Zbavíte se tím strachu z odmítání a naučíte se komunikovat s lidmi.
Nepracujte pro peníze ale na pasivní příjem, naučte se hledat příležitosti, ne zaměstnání a naučte se číst finanční výkazy. To je finanční gramotnost.
Zvýšením finanční gramotnosti si snižujete riziko a zlepšujete investiční výnosy.
Kontrola nad finančními výkazy umožňuje řídit několik podniků najednou, aniž byste v nich museli fyzicky působit.
Nejvíc vyděláte kombinací znalosti čtení finančních výkazů s poznáním slabin a předností investice.


Jednoduchá finanční gramotnost

Důležitá není samotná hospodářská výsledovka nebo bilanční rozvaha, ale jejich vztah. Jen proto, že se něco uvádí ve sloupci aktiv neznamená, že jde skutečně o aktivum. Nenazývejte pasivum aktivem, i kdyby to měl být váš dům.
1. Zda je něco v určitém okamžiku aktivem či pasivem, je určováno směrem toku peněz. To co je dnes aktivem, může být zítra pasivem.
2. Musíte vidět zároveň dva finanční výkazy. Vaše výdaje jsou příjmy někoho jiného. Na lidech, kteří nemají pod kontrolou tok svých peněz, bohatnou lidé, kteří tok svých peněz pod kontrolou mají. Také každé pasivum je něčí aktivum.
Vytrénujte si mozek k analýze finančních výkazů.


Kouzlo chybování

V každé chybě se skrývá velké kouzlo. Čím víc chyb uděláte a poučíte se z nich, tím více kouzla bude.
Neúspěšní lidé se vyhýbají chybám. Nebo opakují pořád dokola stejné chyby.
Chybami se člověk učí.


Jaká je cena za zbohatnutí?

1. Můžete si někoho vzít kvůli penězům :-(
2. Můžete podvádět, loupit a krást. Ale proč tak riskovat, když zbohatnout legálně je snadné.
3. Můžete dědit.
4. Můžete vyhrát v loterii. Pokud ale nemáte plán, jak s penězi naložit, brzy o ně přijdete.
5. Můžete zbohatnout jako filmová, sportovní nebo jiná hvězda.
6. Můžete být chamtiví.
7. Můžete žít chudě - žít chudě a umřít v bohatství je šílenství. Škudlení vás ale dostane jen k nějaké hranici. Je rozdíl žít chudě a žít skromně.
8. Můžete být finančně chytří. Jsou lidé, kteří si kupují lístky na zápas a pak jsou lidé, kteří ty lístky prodávají. Buďte těmi druhými. Cena za dosažení finanční svobody zahrnuje čas a odhodlání získat vzdělání, zkušenosti a dostatek peněz k investování na různých úrovních. Musíte poznat rozdíly mezi dobrými a špatnými dluhy, ztrátami, výdaji, daňovými platbami a pobídkami, podniky vlastněnými a pro něž pracujete, atd. Měli byste být schopni poznat, kdy sáhnout po jakém investičním produktu a znát jejich výhody a nevýhody (akcie, obligace, podílové fondy, podniky, nemovitosti, pojišťovací produkty...)
9. Můžete být štědří. Čím více lidem sloužíte, tím více bohatnete.

Abyste se stali bohatým investorem, musíte mít plán, musíte se soustředit a chtít vyhrát. Dále mít sny, odhodlání, nadšení, informace, peníze a vytrvalost. Hlavně neinvestovat jen na základě "super" tipů a nepřeskakovat z jednoho oboru do druhého.


Hádanka 90/10

Jde o otázku, jak sloupec aktiv naplnit aktivy, aniž byste je kupovali za peníze. Většina lidí přeměňuje peníze na odpad. Je třeba to dělat opačně.

Moc bohatých spočívá ve výrobě aktiv z myšlenek. Skvělé myšlenky má řada lidí; jen je nedovedou přeměnit na aktiva. Mozek je naše největší aktivum, ale když se používá špatně, stává se největším pasivem. Bohatí si vytvářejí své vlastní peníze.

Lidé odjakživa bohatnou z informací. Lidé, kteří nevlastní aktiva, pracují nebo jsou ovládáni lidmi, kteří aktiva vytvářejí, nabývají a ovládají. Pokud budete dělat to, co 90% investorů, budete se s nimi podílet na 10% majetku.

 

 

Jakým typem investora se chcete stát?

Řešení hádanky 90/10

Musíte být investorem, který ví, jak aktiva vytvářet a který také ví, jak je kupovat.

Naučte se nápady přeměnit na aktiva, která nakoupí další aktiva. Nejspolehlivěji vaše nápady zabijí lidé s omezenou představivostí a nápady. Jejich důvodem je buď omezené myšlení nebo závist. Co můžete a nemůžete, víte jen vy sami.


Kategorie investorů podle bohatého táty

Investor musí mít pod kontrolou:
1. Sám sebe
2. Poměr příjmů a výdajů, aktiv a pasiv
3. Správu investic
4. Daně
5. Čas, kdy je dobré nakupovat a kdy prodávat
6. Makléřské transakce
7. Formu podnikání, načasování a charakter příjmu
8. Podmínky smluv
9. Přístup k informacím
10. Přerozdělování bohatství

Akreditovaný investor

Vydělává hodně peněz nebo má velké jmění.

Kvalifikovaný investor

Rozumí fundamentálnímu a technickému investování.

Sofistikovaný investor

Rozumí investování a zákonům.

Zasvěcený investor

Vytváří investiční příležitosti.

Dokonalý investor

Prodává akcie svého podniku.

Jak rychle zbohatnout

Podržte si své zaměstnání a přesto zbohatněte

Podnikatelský duch

 


 

Jak si vybudujete silný podnik?

Proč podnik budovat?

Trojúhelník M-I

Správa peněžních toků

Řízení komunikací

Řízení systémů

Právní otázky

Produkt


 


Kdo je sofistikovaný investor?

Jak uvažuje sofistikovaný investor

Analýza investic

Dokonalý investor

Jste dalším miliardářem?

Proč bohatí lidé vyhlašují úpadek?


Vracení

Jste připraveni vracet?

Proč už není nutné vydělávat peníze použitím peněz

 

 


 

Pokud byste rádi zaslali vlastní recenzi, názor nebo poznámky ke knize Bohatý táta radí jak investovat, pošlete nám e-mail na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Bohatý táta radí jak investovat

Pokud byste chtěli na tuto stránku odkázat, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/knihy/bohaty-tata-radi-jak-investovat.php" title="Bohatý táta radí jak investovat na Fotodoma.cz">Bohatý táta radí jak investovat</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Bohatý táta radí jak investovat na http://www.fotodoma.cz/knihy/bohaty-tata-radi-jak-investovat.php

 

Svatební oznámení

Snubní prsteny pro oba

Snubní prsteny

Zlaté šperky

Svatební místa

 

 
 

Líbí se vám tato stránka?
Dejte o ní vědět prostřednictvím odkazu nebo své sociální sítě.

Chcete podpořit rozvoj těchto stránek?

Objednávejte jejich prostřednictvím svatební oznámení a zlaté snubní prsteny a doporučte to také svým známým.
Kromě toho, že nás podpoříte, současně také sami ušetříte, neboť ceny jsou nižší, než ve většině kamenných prodejen.

Používejte naše fotografie, ať už zdarma za odkaz nebo jako komerční licence.
Pomozte nám určovat rostliny.
Pošlete nám originální texty k již existujícím stránkám. Zveřejníme je včetně jména autora, případně odkazu na jeho stránky.

:)