Bohatý táta, chudý táta

Bohatý táta, chudý táta

Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter: Bohatý táta, chudý táta

Co bohatí učí svoje děti a chudí a střední vrstvy ne

Kniha Bohatý táta, chudý táta se snaží naučit lidi jinému pohledu na vztahy mezi finančními příjmy a výdaji, aktivy a pasivy. Snaží se jim otevřít oči tak, aby začali vnímat tok peněz. Finanční cesta životem, jíž se vydává 95 % lidí, je zde označována jako krysí závod, z nějž pro neznalé není úniku. Finanční schémata jsou vysvětlována na velmi jednoduchých obrázcích.

Další odstavce jsou mé vlastní lehce upravené výpisky a citáty z knihy Bohatý táta, chudý táta. Nejedná se o souvislou četbu. Tu hledejte v knize. Mnoho skvělých a důležitých myšlenek, které já osobně považuji za naprostou samozřejmost, není do následujících odstavců zahrnuto. Pro mnohé čtenáře však tyto myšlenky mohou být novými objevy. Proto, a nejen proto, všem vřele doporučuji si tuto knihu přečíst.

 


 

Chudí lidé a lidé střední třídy pracují pro peníze.
Bohatí za sebe nechávají pracovat peníze.

Když jde o peníze, většina lidí chce mít pocit jistoty. Vede je strach, takže kvůli tomu přijímají málo placenou práci a vykořisťují sami sebe. Práce je však jen krátkodobé řešení na dlouhodobý problém.

Past = strach + touha  - Používejme emoce ve svůj prospěch, ne proti sobě.

 


 

Finanční gramotnost

Z dlouhodobého hlediska nejde o to, kolik vyděláte, ale kolik si udržíte a kolika generacím to vydrží.
Musíte znát rozdíl mezi aktivy a pasivy a umět kupovat aktiva. Aktiva do vaší kapsy vloží peníze. Pasiva peníze vytahují. Chcete-li být bohatí, kupujte jednoduše celý život aktiva. Udržujte nízké výdaje, snižte pasiva a vytrvale stavějte pevný základ aktiv.

Velmi často se stává, že se člověk, na kterého se náhle sesypou peníze, brzy vrátí do stejného finančního zmatku, jako předtím. Jestli je vaším stylem utratit všechno, co dostanete, pak pravděpodobně zvýšení příjmu hotovosti bude mít za následek jen zvýšení vašich výdajů.

Ve školním vzdělání nechybí vědomosti o tom, jak peníze vydělat, ale jak je utrácet. Jak zabránit tomu, aby je lidé od vás brali, jak si je dlouho udržet a jak docílit toho, aby pro vás peníze tvrdě pracovaly. To je příčina finančního zápasu. Víc peněz málokdy vyřeší finanční problémy.

Pro většinu lidí jsou daně výdaj číslo jedna, aniž si to uvědomují. K daním je však nutno připočítat i sociální a zdravotní pojištění. Paradoxem je, že z těchto částek, které nikdy nedostanete, zaplatíte také daně. Daně z daní. Zaměstnanci nevidí další částky, které za ně státu odvede zaměstnavatel. V podstatě ani daně příliš nevnímají.

Rozhodne-li se člověk vlastnit drahý dům namísto investičního portfolia, ztratí:
- čas, během něhož mohla ostatní aktiva růst na ceně
- kapitál, který mohl investovat a který je nyní použit na náklady na údržbu domu
- vzdělání v investičních zkušenostech, jelikož nejsou peníze na investice

Filozofie, že vyšší příjem znamená, že si můžete koupit větší dům nebo víc utrácet, je základem dnešní zadlužené společnosti.

Bohatství je to, kolik dní je člověk schopen přežít … nebo, kdybych dnes přestal pracovat, jak dlouho bych dokázal žít? Bohatství je množství peněz, které vytéká z kolonky aktiv v porovnání s kolonkou výdaje. Čím víc peněz plyne do mé kolonky aktiv, tím víc tato kolonka roste. Čím víc moje aktiva rostou, tím větší je můj tok peněz. A pokud udržím své výdaje menší, než je tok peněz z těchto aktiv, budu bohatnout, budu mít větší a větší příjem ze zdrojů jiných, než moje fyzická práce. Bohatství znamená, že aktiva jsou natolik velká, že rostou sama od sebe.

 


 

Hleďte si svého

Většina lidí pracuje pro všechny ostatní, kromě sebe. Nejdříve pracují pro majitele firmy, potom pro stát prostřednictvím daní a nakonec pro banku, která jim dala hypotéku. Naprostá almužna zbývá pro ně.

Problém se školou: Chyba je v tom, že se stanete tím, co studujete, takže příliš mnoho lidí zapomene hledět si svého.

Kupujte aktiva:
- firma či byznys, nevyžadující mou přítomnost. Je řízen(a) jinými lidmi.
- akcie
- obligace
- investiční fondy
- nemovitosti, které vytvářejí příjem
- dluhopisy
- cokoli, co vytváří příjem nebo stoupá na ceně a lze to hned prodat

Jakmile jednou dostanete peníze do kolonky aktiv, nikdy jim nedovolte odejít. Peníze v aktivech pro vás pracují 24 hodin denně a mohou pracovat mnoho generací.

S růstem peněžního toku si budete moci koupit luxus. Důležitý rozdíl je v tom, že bohatí lidé si kupují luxus až nakonec, zatímco chudí a střední vrstva mají sklon kupovat luxus jako první. Na dluh. Z této slabosti mají prospěch především banky a stát.

 


 

Daně a moc korporací

Korporace je prostředek na snížení rizika i daní. Může jít i o s.r.o. s jedním zaměstnancem, která ručí za závazky jen do výše svého základního jmění. Korporace má také nižší daňové zatížení, protože neplatí sociální a zdravotní pojištění ze svých zisků. Korporace není nic hmatatelného, je to jen složka s právními dokumenty.

Finanční IQ se skládá z poznání:
- účetnictví – schopnost číst čísla a rozumět finančním údajům, finanční gramotnost
- investování – nauka o vydělávání peněz penězi
- porozumění trhu – nauka o nabídce a poptávce, ekonomický smysl investice
- zákon – znalost účetních, korporačních a státních pravidel a směrnic.

Využití korporace = daňové výhody + ochrana majetku

Korporace vydělává, a když všechny vydělané peníze správně utratí, neplatí žádné daně. Zaměstnanec vydělává, platí daně a teprve pak utrácí. Musíte vědět, jak zákon a daňový systém funguje.

 


 

Bohatí peníze vytvářejí

Nejmocnější aktivum, které všichni máme, je naše mysl. Když je dobře vycvičena, dokáže stvořit nesmírné bohatství. Nevycvičená mysl však také dokáže stvořit nesmírnou chudobu, která trvá další životy, tím, že se předává dalším generacím.

V této kapitole s praktickým příkladem se dozvíte, jak lze vytvořit zdroj velmi slušných pasivních příjmů na mnoho let bez vlastní finanční investice. Doporučuji přečíst!

Pokud chcete být investorem, který investice vytváří, musíte vědět:
- jak najít příležitost, která všem unikla
- jak získat peníze. Většinu lidí odradí nedostatek peněz
- jak zorganizovat chytré lidi

 


 

Pracuj, aby ses učil - nepracuj pro peníze

K dosažení úspěchu je nutné se učit:
- organizaci peněžního toku
- organizaci systémů (včetně sebe a svého času)
- organizaci lidí

Nejdůležitější specializované schopnosti jsou prodej a porozumění marketingu. Schopnost prodávat (komunikovat) je základní schopnost osobního úspěchu. O životním úspěchu rozhodují komunikační schopnosti jako psaní, řeč a vyjednávání. Tyto schopnosti je nutné stále rozvíjet.

 


 

Překonání překážek

1) Překonání strachu ze ztráty peněz. Váš život je ovlivněn tím, jak se vyrovnáte s neúspěchem. Hlavní rozdíl mezi bohatým a chudým člověkem je v tom, jak zvládají strach. Riziko je tu stále. Naučte se riziko řídit, ne se mu vyhýbat.

2) Překonání cynismu a pochybností přicházejících zvenčí i z našeho nitra. Vaše pochybnosti vás budou držet v chudobě. Cynikové kritizují a vítězové analyzují. Najít to, co lidem uniká, je klíčem k jakémuloliv úspěchu.

3) Lenost. Nejobvyklejší je vyhýbání se něčemu tím, že stále něco děláme. A hledání výmluv. Lenost lze porazit otázkami typu: "Co bych dělal, kdybych měl všechny peníze, co potřebuji?" nebo "Co z toho budu mít?" Buďte trochu chamtiví. To je nejlepší lék na lenost. Ptejte se, kam vás vede vaše denní činnost.

4) Zlozvyky poznamenají váš život víc než vaše vzdělání. Je potřeba vybudovat si zvyk z vydělaných peněz nejprve budovat aktiva. Plaťte nejdřív sobě, ne vládě. Vzroste tlak na přemýšlení, jak zaplatit ostatní, jak získat nové zdroje příjmů. Tlak patit motivuje k přemýšlení i k práci.

5) Domýšlivost = ego + nevědomost. To, co vím, mi vydělává peníze. To, co nevím, mě o peníze připravuje. Vzdělávejte se nebo najděte odborníka.

 


 

Jak začít

1) myšlení = kombinace "nechce se mi" (být zaměstnanec, pracovat celý život) a "chci" (být svobodný, cestovat, aby peníze pracovaly pro mě)

2) volba - chudí lidé mají špatný zvyk utrácet. Rozhodněte se, že budete bohatí, že budete budovat aktiva a investujte do vzdělání.

Naslouchání je důležitější než mluvení. Kdyby to nebyla pravda, Bůh by nám nedal dvě uši a jenom jedna ústa.

3) přátelé - vybírejte si je opatrně. Přátelé s penězi o penězích mluví. Učte se od nich, co dělat. Od chudých a vystrašených se učte, co nedělat. Moudrý investor koupí investici tehdy, když není populární. Bohaté přátele byste měli mít proto, že se pohybují v prostředí, kde se peníze vytvářejí a mají přístup k důvěrným informacím.

4) zvládněte jedno pravidlo a pak se naučte nové. Jste tím, co čtete. Pokud nejste spokojeni s tím, co děláte, pak jednoduše změňte pravidlo, podle kterého si peníze vyděláváte. Hledejte rychlejší pravidla a učte se rychleji nové věci.

5) sebekázeň - zaplaťte nejdřív sobě. Jestliže se nedokážete ovládat, nesnažte se zbohatnout. Nemá smysl investovat, vydělat peníze a pak je rozházet.

• Vyvarujte se velkých dluhů, které byste museli splácet. Udržujte svoje výdaje na minimu. Budujte nejdříve aktiva. Vaše závazky pak mohou splácet jiní lidé.
• Nesahejte na svoje úspory nebo investice. Využijte finančního tlaku v nouzi, aby inspiroval vašeho finančního génia, aby vymyslel nové způsoby, jak vydělat víc peněz. Chudí lidé mají zlozvyk "sáhnout na úspory".

6) rady - plaťte dobře svým makléřům za dobré rady, které vám vydělají peníze. Makléři jsou vaše oči a uši na trhu. Plaťte víc lidem z kolonky aktiva než těm z kolonky výdaje. Budou pro vás lépe pracovat.

7) návratnost investic - "Jak rychle se mi peníze vrátí?" "Co dostanu navíc?" Síla získat něco za nic.

8) aktiva kupují luxus - až příliš často se soustředíme na půjčování peněz, abychom dostali to, co chceme, než abychom se soustředili na vytvoření peněz.

9) hrdinové - v napodobování nebo následování hrdinů je opravdová síla se učit. Tím, že máme hrdiny, napojíme se na nesmírný zdroj ryzího génia. Díky nim vypadají věci jednoduše.

10) učte a dostanete - když něco chceš, musíš nejdřív dát. Jestliže se chcete naučit něco o penězích, učte to někoho jiného. Dostaví se nové myšlenky a schopnost jemnějšího rozlišování.

 


 

Jak na to

• Zhodnoťte, co vám funguje a co ne. Přestaňte dělat to, co nefunguje.
• Vyhledejte nové myšlenky. Knihy...
• Začněte jednat - udělejte krok za krokem to, co bylo v knize.
• Najděte někoho, kdo už to dělá. Požádejte ho o radu a o malé triky.
• Zúčastňujte se seminářů.
• Dělejte hodně nabídek. Někdo řekne ano. (u nemovitostí dělám nabídky s doložkou: "vázáno na souhlas obchodního partnera" = úniková cesta)
• Smlouvejte. Prodávající cenu téměř vždy nadsadí.
• Hledat, nabízet, odmítat, smlouvat a přijímat - z toho se skládá život.
• Pokud nabídka visí někde dlouho, prodávající je povolnější při slevování.
• Proces je vždy stejný. Musíte vědět co hledáte, a pak to vyhledejte! Najděte kupce a pak teprv prodávajícího
• Zisk se dělá, když se kupuje, ne když se prodává.
• Kupte koláč a rozkrájejte ho. Většina lidí koupí jenom kousek a za málo zaplatí hodně.
• Malí lidé zůstanou malí, protože uvažují v malém, jednají sami nebo nejednají vůbec.
• Činnost vždy překoná nečinnost.
• To, co máte v hlavě, rozhoduje, co bude ve vašich rukou.

 

Obsah

Je tu potřeba

LEKCE
Kapitola první 
Bohatý táta, chudý táta
Kapitola druhá
Lekce první: Bohatí nepracují pro peníze
Kapitola třetí 
Lekce druhá: Proč se učit finanční gramotnosti?
Kapitola čtvrtá
Lekce třetí: Hleďte si svého
Kapitola pátá
Lekce čtvrtá: Historie daní a moc korporací 
Kapitola šestá
Lekce pátá: Bohatí peníze vytvářejí 
Kapitola sedmá
Lekce šestá: Pracuj, aby ses učil - nepracuj pro peníze

ZAČÁTKY 
Kapitola osmá
Překonání překážek 

JAK ZAČÍT
Kapitola devátá
Jak začít
Kapitola desátá
Stále vám to nestačí?
Doslov
Jak zaplatit vysokoškolské vzdělání 
Začněte jednat
O autorech


 

Pokud byste rádi zaslali vlastní recenzi, názor nebo poznámky ke knize Bohatý táta, chudý táta, pošlete nám e-mail na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Bohatý táta, chudý táta

Pokud byste chtěli na tuto stránku odkázat, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/knihy/bohaty-tata-chudy-tata.php" title="Bohatý táta, chudý táta na Fotodoma.cz">Bohatý táta, chudý táta</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Bohatý táta, chudý táta na http://www.fotodoma.cz/knihy/bohaty-tata-chudy-tata.php

 

Svatební oznámení

Snubní prsteny pro oba

Snubní prsteny

Zlaté šperky

Svatební místa

 

 
 

Líbí se vám tato stránka?
Dejte o ní vědět prostřednictvím odkazu nebo své sociální sítě.

Chcete podpořit rozvoj těchto stránek?

Objednávejte jejich prostřednictvím svatební oznámení a zlaté snubní prsteny a doporučte to také svým známým.
Kromě toho, že nás podpoříte, současně také sami ušetříte, neboť ceny jsou nižší, než ve většině kamenných prodejen.

Používejte naše fotografie, ať už zdarma za odkaz nebo jako komerční licence.
Pomozte nám určovat rostliny.
Pošlete nám originální texty k již existujícím stránkám. Zveřejníme je včetně jména autora, případně odkazu na jeho stránky.

:)