Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz...

Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz...

Randy Gage: Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz...

... a jak s tím něco udělat

Kontroverzní a šokující kniha Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz... může spoustu lidí urážet jak svými tématy, tak použitým jazykem dospělých. Nebere si servítky nejen s názory na některé filmové bestsellery a tradiční rodinnou výchovu, ale ani s "nedotknutelnými" tématy souvisejícími s náboženstvím, církvemi a vládami.

Mnozí čtenáři knihu vyhodí ještě dříve, než dočtou do konce první kapitolu. Někdo ji dokonce spálí v kamnech, aby se nedejbože nedostala do rukou a neublížila nějakému dítěti. Mnozí jiní, kteří knihu obdrželi coby nevhodný dárek, se budou cítit uraženi již jejím názvem a na dárce si začnou dávat pozor. Obojí tak učiní, aniž pochopí poselství, které jim chtěl autor drsně sdělit.

Pokud se nepovažujete za "stádo", jak Randy Gage nelichotivě nazývá populační většinu a dokážete na věci nahlížet s nadhledem, čtěte až do konce a je pouze na vás, zda si z knihy odnesete něco užitečného. Pokud chcete být chytří, zdraví a bohatí, knihu si rozhodně přečtěte. Máte-li v životě smůlu a dokážete-li se překonat a knihu celou přečíst a pochopit, může se stát, že vás smůla zničehonic opustí a vy opustíte ono "stádo".

Dále jsou uvedeny pouze některé, z kontextu vytržené - citáty z knihy Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz...

 

 

1. Memy a manipulace: Bitva o ovládání vaší mysli

Síly, jež vás mají udržet hloupými, nemocnými a na mizině

Hovořím o běžných, všudypřítomných lidech a institucích, které jsou všude kolem vás, například rodina, komunita, v níž žijete, místo, které uctíváte, vaše vláda či média.
Jste-li jako většina lidí, myslíte si, že tyto instituce jsou jsou částí vašeho podpůrného systému a že fungují pro vaše nejvyšší blaho. Pravděpodobně si neuvědomujete, že ony vás naopak udržují hloupými, nemocnými a na mizině.

Chápu, že vám to může znít šíleně. Dovolte, abych připustil tu možnost, že vám tak vymyli mozek pocity bezcennosti, předsudky ohledně bohatství a falešnými představami úspěchu, že jste se nevědomky stali svými nejhoršími nepřáteli. Memy jsou jako počítačové viry.

Pravděpodobně jste viděli film Titanic. Přitom co se týče jeho obsahu, je tento film nejvíce otupujícím snímkem, který kdy byl natočen. Proč? Jelikož posiluje omezující přesvědčení založená na strachu a nedostatku, která má většina lidí o penězích a úspěchu. Myslím si, že je to ten nejškodlivější film, jaký kdy byl natočen.

Vlády jsou ze své nejhlubší podstaty zkorumpované. Buď jsou řízeny fašistickými diktátory, u kterých je zlo zřejmé nebo se prezentují jako vlády pro lidi a zlo je skryté. Politické strany si kupují populaci většími požitky, než jaké by mohly nabídnout z vybraných daní. Jenže jediný sýr zdarma se nachází v pasti na myši. Ideálním občanem pro vládu je potřebný člověk, protože čím víc od vlády potřebujete, tím jste ovladatelnější. Jste-li tvořivá, uvažující lidská bytost, stojíte proti mase lidí, kteří chtějí něco za nic a vládám po celém světě, jež jim to chtějí dát. Vaše vláda nechce, abyste byli úspěšní.

 

 

2. Naděje, droga a papež: Bitva o ovládání vašeho ducha

Kosmické programy častých pasažérů a další náboženská přesvědčení, kvůli kterým sabotujete svůj úspěch a štěstí.

Historie nás opakovaně učí, že bychom se neměli nejvíc bát zlých ničemů, ale spíše křižáků, kteří to myslí dobře. A Jan Pavel II. byl bezpochyby křižákem. Snažil se svrhnout komunismus, utěšit nemocné a nasytit chudé. Přesto, podobně jako u většiny duchovních vůdců, jeho činy vedly ve skutečnosti k tomu, aby jeho stoupenci zůstali hloupí, nemocní a na mizině...

 

 

3. Závisláci na nezdravém jídle: Bitva o ovládání vašeho těla

Spiknutí, jehož cílem je udržet vás nemocnými, tlustými a otupělými

Co je příčinou univerzálního selhání zdraví? Prvním z nich je pomalá přeměna potravin v návykové látky. Vývoj potravin, které vás přimějí k tomu, abyste fyzicky toužili po dalším a dalším soustu, je ohromný byznys. Druhým zhoubným trendem je přechod od skutečných, živých potravin k potravinám mrtvým, umělým.

 

 

4. Zapomeňte na pocit oběti

Jak upadáte do cyklů oběti - a jak se z nich můžete vymanit

Proč je pro lidi pohodlné být obětí? Proč lidé rádi zůstávají hloupí, nemocní a na mizině?
1. Mohou si namlouvat, že jakékoli selhání v jejich životě není jejich chybou.
2 Mohou věřit tomu, že vnější faktory jsou zodpovědné za všechny špatné věci v jejich životě, což je zprošťuje osobní zodpovědnosti.
3. Mohou si udržet pozornost, sympatie a soucit ostatních.
4. Mohou touto pozorností, sympatiemi a soucitem nahradit lásku, kterou zoufale potřebují, nevědí však, jak ji přijímat.
5. Mohou dřívějšími odmítnutími ospravedlňovat to, že se s nikým nemohou citově sblížit.
6. Mohou svými dřívějšími nezdary ospravedlňovat to, že se nikdy ani nepokusili dosáhnout vysokých cílů nebo uskutečnit vznešené projekty.
7. Dostává se jim potvrzení, že jsou ubohými hříšníky, nebudou nikdy úspěšní nebo že nemají náležité vzdělání či konexe potřebné k tomu, aby uspěli.
8. Mohou se cítit jako hrdinové, tak jako ten malý človíček, který navzdory očekávání bojuje proti silám zla.
9. Mohou se cítit oduševněle a věřit, že když obětují štěstí tady na zemi, dočkají se odměny v posmrtném životě.
10. Mohou být prostě nevědomí jako většina stáda a nechat život plynout, aniž by museli myslet.

Jakmile odhalíte, že lpíte na syndromu oběti, je to první krok k tomu, abyste se ho zbavili. Uvědomte si vliv vlastního myšlení na okolnosti. Všechny okolnosti jsou výsledkem tisíců drobných rozhodnutí, ke kterým dojdete na základě stovek a tisíců myšlenek.

Jakmile si to uvědomíte a převezmete veškerou zodpovědnost za to, co se děje ve vašem životě, náhle pochopíte, že máte moc změnit kurz a realizovat svůj vysněný život.

 

 

5. Metafyzický faktor bohatnutí

Chybějící spojitost mezi motivací a realizací

Abyste dosáhli prosperity, musíte se naladit na vědomí prosperity, které je neodmyslitelnou součástí vašeho skutečného já. Tato síla ve vás reaguje na vaše potřeby. Jakmile se naučíte tuto sílu rozproudit, můžete dosáhnout veškeré prosperity, která vám náleží, neboť jste ve skutečnosti vyjádřením oné síly. Tato síla je ve všech lidech. Neprojeví se však, dokud ona hostující bytost nerozvine své vědomí natolik, aby se na ni napojila. Tato zásobárna neustále čeká na váš požadavek. Požadavek musí zaznít předtím, než jej ona zásobárna může splnit.

 

 

6. Nastavte svou mysl na prosperitu

Jak myslet jako ti nejbohatší

Nastavení mysli určuje, čeho chcete dosáhnout a co očekáváte od svých vztahů. Vytváření vědomí skutečné prosperity znamená rozšířit svou vizi toho, čeho byste mohli dosáhnout. Bohatí lidé vidí možnosti. Očekávají dobré věci.

Sedm klíčů k nastavení mysli na prosperitu:
1. Odhalte a zbavte se pocitu oběti a nároků. Nároky nemají nic společného s prosperitou. Skutečná prosperita spočívá vždy ve směně hodnot.
2. Odhalte a odmítněte žárlivost a závist.
3. pochopte nekonečnou povahu prosperity.
4. Vybudujte si svůj posvátný okruh lidí, kteří podpoří vaše nejvyšší dobro. Lidí, kteří jsou už tam, kam vy jdete
5. Hledejte prostředí hojnosti a omezte čas, který trávíte v prostředí nedostatku.
6. Věnujte se každý den rozvoji sebe sama.
7. Uvědomujte si nejen to, co opouštíte, ale i to, k čemu směřujete.

 

 

7. Univerzální zákony, které vládnou prosperitě

Zákony, jimž se musíte podřídit, abyste dosáhli skutečné hojnosti

1. Zákon vzduchoprázdna. Něčeho se zbavte, aby to mohlo být nahrazeno něčím jiným.
2. Zákon koloběhu. Jmění je třeba rozproudit.
3. Zákon zobrazování. Jestliže si věci zobrazujete ve své vědomé mysli, programujete podvědomou mysl tak, aby dosáhla jejich zhmotnění. Vytvořte si mapy dosažení prosperity.
4. Zákon myšlenek. Jestliže na něco myslíte, můžete to přivolat.
5. Zákon reciprocity. Vše, co se týká prosperity, je rovnicí o směně hodnoty za hodnotu. To, co poskytnete, se vám ale vrátí v mnohonásobné míře. Co zaseješ, to sklidíš.
6. Zákon desátku. Něco vracíte duchovnímu zdroji, který vám umožňuje vnitřně růst.
7. Zákon odpuštění. Nejtěžší je odpustit sobě. Nemůžete-li odpustit, nemůžete ani přijímat hojnost.

 

 

8. Největší tajemství prosperity

Uvolnění ohromné síly finanční páky

Máte-li restauraci, salon krásy, obchod, nevlastníte svůj podnik - ten podnik vlastní vás. Podnik závisí na vašem každodenním fungování, takže nelze prodat.

Finanční páka je patrně největším tajemstvím nahromadění velkého jmění. Lze nejlépe uplatnit v následujících obchodních modelech:

Obchodní model 1: Nemovitosti
Náročné na finance do začátků a na specifické znalosti a zdroje informací. Není pro nováčky.

Obchodní model 2: Podnikání s informacemi
Prodáváte informace, odborné znalosti nebo dovednosti. Lze pracovat bez závislosti na místě odkudkoli. Musíte mít něco, za co jsou ostatní ochotni zaplatit.

Obchodní model 3: Multi-level nebo síťový marketing
MLM je poslední baštou v oblasti svobodného podnikání, v níž průměrný člověk - bez velkých investic, hlubokých zkušeností nebo výrazného vzdělání - může dosáhnout bohatství. Nepotřebujete VŠ vzdělání, peníze ani vlivné známosti a přesto můžete nahromadit značné jmění. Sami si určíte pracovní dobu a zvolíte, s kým budete spolupracovat. Pokud rádi cestujete, skýtá to výborné daňové úlevy. Potenciál příjmů je neomezený a získáte pasivní příjem. Toto podnikání budete milovat, protože, protože budete pomáhat dalším lidem, aby i oni dosáhli úspěchu.

1. Jakmile nastoupíte do společnosti nabízející přímý prodej, jste v byznysu.
2. Nemusíte objevovat Ameriku.
3. Nejste na všechno sami.
4. Budete nuceni se snažit.
5. Najdete rádce a experty.
6. Můžete vytvořit pasivní příjem.
7. Můžete získat nové přátele.
8. Nemusíte jít do důchodu.
9. Budete pomáhat dalším lidem.
10. Budete pány svého času.
11. Daňové výhody.
12. Je levnější s tím začít, než u jiných druhů podnikání
13. je to rodinný byznys.

Lidé v linii nad vámi mají velký zájem na tom, aby vaše podnikání rostlo a abyste prosperovali. Investice je směšná proti výnosům. Rychle se naučíte, co je třeba od lidí nad váma.

 

 

9. Podstata sobectví

Potřeba osvíceného vlastního zájmu

Budou vám říkat, že vaším morálním imperativem je upřednostnit zájmy ostatních před svými, že byste se měli obětovat pro vyšší dobro. Tato myšlenka je velmi nebezpečná pro vaši sebeúctu a život. Vaše přežití a hledání štěstí musí být základem vašeho hodnotového systému.

 

 

10. Filozofie života v prosperitě

Síla shody

Znamená to dělat to, co vás dostane tam, kde chcete být (k vašemu nejvyššímu cíli), chovat se bezúhonně (podle principů, které jsou pro vás důležité) a symbolizovat něco, v co věříte (hodnoty, kterých si ceníte). Pokud chcete být v životě šťastni, vaše filozofie musí být v souladu s ostatními aspekty a musí vést k logickému závěru.

 

 

11. Sestavte z toho všeho zdraví, štěstí a prosperitu

Buďte chytří, zdraví a bohatí

Položte si otázku: Lpím na určitých přesvědčeních, protože mi umožňují ospravedlnit takové chování, které mě brzdí na cestě k velikosti?

Vaše prosperita nezávisí na ekonomice, práci, vzdělání, šéfovi či vaší minulosti. Je právě teď zde a záleží na vás, zda ji přivoláte. Každý člověk na této planetě - včetně vás - si zaslouží žít v hojnosti. Byli jste zrozeni k tomu, abyste byli bohatí, zdraví a šťastní. Je na vás, zda přijmete to, co vám patří.

 


Obsah

LEKCE
Kapitola první 
Memy a manipulace:
Bitva o ovládání vaší mysli
Kapitola druhá
Naděje, droga a papež:
Bitva o ovládání vašeho ducha
Kapitola třetí 
Závisláci na nezdravém jídle:
Bitva o ovládání vašeho těla
Kapitola čtvrtá
Zapomeňte na pocit oběti
Kapitola pátá
Metafyzický faktor bohatnutí
Kapitola šestá
Nastavte svou mysl na prosperitu
Kapitola sedmá
Univerzální zákony, které vládnou prosperitě
Kapitola osmá
Největší tajemství prosperity
Kapitola devátá
Podstata sobectví
Kapitola desátá
Filozofie života v prosperitě
Kapitola jedenáctá
Sestavte z toho všeho zdraví, štěstí a prosperitu


Pokud byste rádi zaslali vlastní recenzi, názor nebo poznámky ke knize Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz..., pošlete nám e-mail na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz...

Pokud byste chtěli na tuto stránku odkázat, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/knihy/gage-randy-proc-jste-tak-hloupi-nemocni-a-bez-penez.php" title="Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz... na Fotodoma.cz">Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz...</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Proč jste tak hloupí, nemocní a bez peněz... na http://www.fotodoma.cz/knihy/gage-randy-proc-jste-tak-hloupi-nemocni-a-bez-penez.php

 

Svatební oznámení

Snubní prsteny pro oba

Snubní prsteny

Zlaté šperky

Svatební místa

 

 
 

Líbí se vám tato stránka?
Dejte o ní vědět prostřednictvím odkazu nebo své sociální sítě.

Chcete podpořit rozvoj těchto stránek?

Objednávejte jejich prostřednictvím svatební oznámení a zlaté snubní prsteny a doporučte to také svým známým.
Kromě toho, že nás podpoříte, současně také sami ušetříte, neboť ceny jsou nižší, než ve většině kamenných prodejen.

Používejte naše fotografie, ať už zdarma za odkaz nebo jako komerční licence.
Pomozte nám určovat rostliny.
Pošlete nám originální texty k již existujícím stránkám. Zveřejníme je včetně jména autora, případně odkazu na jeho stránky.

:)