Byznys pro 21. století

Byznys pro 21. století

Robert T. Kiyosaki, John Fleming a Kim Kiyosaki: Byznys pro 21. století

Kniha se věnuje síťovému marketingu a vysvětluje jeho skryté výhody. Úvodní poselství říká: Převezměte odpovědnost za své finance - nebo si zvykněte na to, že budete po zbytek života poslouchat cizí rozkazy. Buď jste pánem svých peněz nebo jejich otrokem. Rozhodnutí je na vás.

 

Vzít pevně do rukou svou budoucnost

Pravidla se změnila

Neexistuje nic jako stálé a jisté zaměstnání. Chcete jistoty? Vemte svou budoucnost do vlastních rukou. Získejte kontrolu nad zdrojem svých příjmů. Potřebujete své vlastní podnikání.

Skrytá příležitost

Hospodářský propad je ten nejlepší čas na to, začít sám podnikat. Školský systém je ale určen k masové výrobě zaměstnanců.

Kde žijete?

V sektoru Z jako zaměstnanec, S jako soukromník, jste majitel podniku nebo jste investor? Přečtěte si knihu Cashflow kvadrant, určitě bude důvodem k zamyšlení. Ve kterém sektoru žijete? Ve kterém chcete žít?

Vaše základní finanční hodnoty

Z = jistota
S = nezávislost
M = tvorba bohatství
I = finanční svoboda

Pokud chcete být opravdu bohatí a jako bohatí i žít, musíte se přesunout na pravou stranu kvadrantu.

Myšlení podnikatele

Kniha představuje obchodní model, kde nemusíte na rozjezd shánět peníze. Nemusíte vytvářet kapitál, abyste rozjeli svůj vlastní byznys, protože už ho za vás někdo vytvořil. Musíte ale svůj byznys rozvíjet a budovat.

Objevit v sobě talent, rozvinout ho a podělit se o něj se světem, to chce odvahu. Pro většinu je vlastní podnikání jen doživotní sen. Lidská mysl je bezbřehá. Člověka omezují pouze jeho pochybnosti.

Bohatství je výsledkem lidské schopnosti myslet. Ayd Randová

Jedním z důvodů touhy po vlastním podnikání je, že chcete zpátky svou důstojnost. A to je významný důvod. Podnikatel rozhoduje sám za sebe.

Jednou z výhod podnikání v 21. století je, že už jsou pro vás položeny základy.

Je čas převzít kontrolu!

Tvrdě pracovat na vydělávání peněz nevede ke zbohatnutí. Je třeba převzít kontrolu nad zdrojem svých příjmů. To v současné době nejsnáze umožňuje síťový marketing - MLM.

 

Jeden byznys - osm aktiv pro tvorbu bohatství

Moje roky v byznysu

Přišel jsem na to, že i když vlastní úspěch člověka jistě naplní, daleko víc ho naplní, když pomůže dosáhnout úspěchu i ostatním.

MLM využívá síly reklamy osobním doporučením, kdy si lidé o výrobku navzájem řeknou a navzájem si jej doporučí a navázaných vztahů, z nichž se postupně vybuduje funkční síť, která dále prodává.

Nejde o příjmy: jde o aktiva, která příjmy generují

V síťovém marketingu není hlavním cílem prodej výrobků, ale vybudování sítě lidí, kteří prezentují stejné výrobky či služby ostatním. Smyslem není, abyste vy nebo někdo jiný prodali hodně zboží; smyslem je, aby hodně lidí bylo samo sobě nejlepšími zákazníky, aby obsloužilo obstojný počet klientů a přivedlo do sítě další lidi, kteří budou ochotni dělat totéž. Velká síť pod vámi vám bude generovat pasivní příjem. Vytvoříte si aktiva.

Aktivum 1: Praktické podnikatelské vzdělání

MLM vám odhalí život v sektoru M. Upozorní vás na finanční páku v podobě daňových odpočtů. Naučí vás sebevědomému vystupování, překonávat obavy, pochybnosti a strach z odmítnutí, komunikačním dovednostem, schopnosti jednat s lidmi, organizovat si čas, stanovit si praktické cíle, zacházení s penězi, zodpovědnost, umění investovat.

Vyděláváte, zatímco se vzděláváte. Naučíte se praktické dovednosti podnikatele. Získáte dovednosti a vlastnosti, které jsou nezbytným předpokladem úspěchu.

Aktivum 2: Přínosná cesta osobního rozvoje

Síťový marketing vám dá příležitost postavit se vlastnímu strachu, poprat se s ním, překonat ho a probudit v sobě vítěze. Aby váš podnik rostl, musíte růst i vy sami. Vítěz klidně riskuje, zato poražený chce jen samé jistoty a bezpečí. MLM vám umožní cítit se jako doma v sektoru M a to se promítne do toho, jaký si vysloužíte osud a jaký odkaz po vás zůstane.

Aktivum 3: Okruh přátel se stejnými sny a hodnotami

Třebaže vás vaši současní přátelé mají rádi, stahují vás ke dnu, třebaže to tak nemyslí. Záleží lidem, se kterými trávím většinu času, na tom, abych zbohatl? Nebo spíš stojí o to, abych dál tvrdě pracoval? O některé kamarády přijdete. Budujete si zcela novou komunitu přátel. Budete spolupracovat s lidmi, kterým záleží na tom, abyste byli úspěšní, protože váš úspěch je současně jejich úspěch. To je lepší než v pracovním kolektivu, kde jsou si všichni kvůli povýšení konkurencí.

Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny. John Donne

Aktivum 4: Síla vaší vlastní sítě

Síla netkví ve výrobku; síla spočívá v síti. Chcete-li zbohatnout, nejlepší strategie je přijít na to, jak vybudovat silnou, životaschopnou a stále se rozrůstající síť.

Nejbohatší lidé na světě vybudovali sítě. Ostatní jen hledají práci.

Ekonomická hodnota sítě roste geometricky s počtem členů. Lidé stále hodnotu síťového marketingu nechápou, protože není vidět - je virtuální, ne materiální.

Vaše práce nespočívá v nabízení a prodeji výrobků, ale v předávání a šíření informací, v poutavém převyprávění legendy a v budování sítě.

Aktivum 5: Obchod, který lze duplikovat a stupňovat

Je třeba postavit své podnikání na něčem, co bude každý schopen snadno kopírovat. V naší síti nebudou obchodníci, ale obyčejní lidé. Dokonce je lepší nepoužívat žádné prodejní triky. Síťový marketing dělají lidé, kteří si rádi povídají s jinými a zajímají je jejich osobní příběhy. Záleží na tom, co dokážete, aby to po vás dokázali i ostatní. Pouze to umožňuje růst sítě. Nestavte síť na jedinečných vlastnostech, ale na průměrných! To, aby vás kopírovali, je v tomto podnikání kýžený cíl. Životaschopnost spočívá ve tvorbě úrovní.

Ne každý je schopen udělat účinnou prezentaci. Proto vznikly podpůrné nástroje. CD, DVD a internetová videa udělají prezentaci za vás. Účastník se je spojuje s jinými lidmi, zve je na prezentace výrobků, kterými je nadšen, dává jim nahlédnout do svých informací a prodiskutovává vše. Dělí se o zkušenosti a učí je, co sám umí. Je to lidský faktor.

Aktivum 6: Jedinečná síla leadershipu

Leadership je o rozvíjení schopnosti promlouvat lidem přímo do duše. Peníze nepřitékají do byznysu za tím nejlepším zbožím či službami. Peníze tečou do byznysů za těmi nejlepšími leadery. Leadři musí být především znamenití vypravěči. Musí mít schopnost zajistit, že se něco stane díky vizi, kterou předestřou ostatním.

Síťový marketing formuje typ leadra, který působí na ostatní jako skvělý učitel, schopný naučit lidi, jak si splnit své sny tím, že si za těmi sny jdou. Jak dosáhnout finanční hojnosti, aniž by to druhým způsobilo újmu. MLM je ze 100% tvořen dobrovolníky.

Aktivum 7: Mechanismus vytváření skutečného bohatství

Bohatství není totéž, co peníze. Neměří se podle velikosti příjmů, ale prověřuje se časem, po který nás naše bohatství uživí.

Čtyři kroky k finanční svobodě:
1) Vybudovat byznys (daňové výhody)
2) Reinvestovat zpět do podnikání (ne si hned zvýšit životní úroveň, díky čemuž málokdo vytvoří bohatství)
3) Investovat do nemovitostí
4) Nechat aktiva, aby platila život v luxusu

Aktivum 8: Velké sny a schopnost je naplnit

MLM společnosti vyzdvihují důležitost cesty za svými sny. Tedy abyste si je splnili.

I dobře míněná špatná rada může změnit všechno.

Kategorie snílků:
Ti, kteří sní o minulosti - svých největších úspěchů už dosáhli
Ti, kteří mají jen malé sny - to jim dává jistotu, že si své sny splní
Ti, kteří svého snu dosáhnou a pak se v životě nudí - je čas na další sen
Ti, kteří mají velké sny, ale chybí jim plán, jak je splnit, takže nedosahují ničeho
Ti, kteří mají velké sny, splní si je a pak mají sny ještě větší

Jestli ze sebe chceš udělat jiného člověka, začni změnou velikosti svého snu. Když začnete budovat svůj byznys v síťovém marketingu, začnete žít své sny. Nejdřív od těch malých, ale od prvního dne.

Když si člověk jde směle za svými sny a snaží se žít podle svých představ, dosáhne úspěchu, jakého by se byl nenadál. Henry David Thoreau

Podnikání, ve kterém vynikají ženy

Síťovému marketingu se věnuje čtyřikrát více žen než mužů. MLM je vztahová záležitost - není to podnikání založené na prodeji. Náplň práce při budování sítě vypadá jako snaha o vytvoření komunity.

Ženy potřebují vlastní finanční zdroje, a to z důvodu rozvodovosti, vyššího průměrného věku žen, výše důchodu žen. MLM umožňuje neomezený kariérový růst pro každého, kdo se snaží budovat svou síť. V MLM je bez ohledu na pohlavím výše příjmů neomezená. Zvýší se vám sebevědomí. Dovoluje libovolnou organizaci času. Je to podnikání s minimálním rizikem.

 

Vaše budoucnost začíná právě teď

Vybírejte chytře

Když si vybíráte společnost pro budoucí spolupráci, není produkt tím nejdůležitějším kritériem, ale je to školící systém v oblasti praktického podnikání a možnosti dalšího osobního růstu.
Je důležité:
- kdo je u kormidla
- zda je nabízen osvědčený plán činnosti
- zda společnost zahrnula osvojení podnikatelských dovedností a váš osobní rozvoj do svého učebního a
tréningového programu
- zda má společnost životaschopnou, vysoce kvalitní a dobře prodejnou produktovou řadu, pro niž se můžete
nadchnout

Co je potřeba

Nemusíte:
- mít vzdělání v ekonomickém sektoru (chce to být duplikovatelný)
- být dobrý v prodeji (nejde o to prodat, ale vybudovat síť)
- dát výpověď v zaměstnání (udělejte si z kolegů svou síť)
- být bohatý ani si vzít úvěr (hlavní investicí jste vy sami)
- být vyjednavač ani matematik (stačí to dělat rádi a mít pro to zaujetí)

Je potřeba být sám k sobě upřímný (čeho byste rádi dosáhli)
Je potřeba mít správný duševní postoj (touha po nezávislosti)
Je potřeba skutečně růst (cíl je generování pasivního příjmu)
Je potřeba čas (nevzdávejte to) naučit se a něco se také odnaučit
Ze všeho nejdůležitější je jít do akce.

Užívat si život

Bohatým člověka dělá pouze finanční inteligence. Musí vědět, jak vydělat peníze, jak své peníze chránit (daně), jak udělat rozpočet (co neutratíte), jak své peníze zhodnotit.

Byznys pro 21. století

Síťový marketing skýtá všem rovné příležitosti. Jeho principy jsou spravedlivé. Skýtá příležitost vzít život do svých rukou. V síťovém marketingu se dá zbohatnout jen tak, že pomáháte jiným ke zbohatnutí.

 

Pokud byste rádi získali další informace, co vše vám můžeme poskytnout, jaké jsou u nás výsledky, atd., pošlete nám e-mail na adresu fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Byznys pro 21. století

Pokud byste chtěli na tuto stránku odkázat, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/knihy/byznys-pro-21-stoleti.php" title="Byznys pro 21. století na Fotodoma.cz">Byznys pro 21. století</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Byznys pro 21. století na http://www.fotodoma.cz/knihy/byznys-pro-21-stoleti.php

 

Svatební oznámení

Snubní prsteny pro oba

Snubní prsteny

Zlaté šperky

Svatební místa

 

 
 

Líbí se vám tato stránka?
Dejte o ní vědět prostřednictvím odkazu nebo své sociální sítě.

Chcete podpořit rozvoj těchto stránek?

Objednávejte jejich prostřednictvím svatební oznámení a zlaté snubní prsteny a doporučte to také svým známým.
Kromě toho, že nás podpoříte, současně také sami ušetříte, neboť ceny jsou nižší, než ve většině kamenných prodejen.

Používejte naše fotografie, ať už zdarma za odkaz nebo jako komerční licence.
Pomozte nám určovat rostliny.
Pošlete nám originální texty k již existujícím stránkám. Zveřejníme je včetně jména autora, případně odkazu na jeho stránky.

:)