Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Kožená reneta podzimní

Jabloň Kožená reneta podzimní

 

Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Kožená reneta podzimní

 

Kožená reneta podzimní (Reneta kožená podzimní) v knize Moravské ovoce

Kožená reneta podzimní

Původ a rozšíření
Šedých či kožených odrůd jablek jest značný počet, jest těžko je rozeznati a každá šedá odrůda se nazývá u pěstitelů i konsumentů jablkem koženým. Porovnají-li se však jednotlivé tyto odrůdy, tu se shledá značný rozdíl mezi nimi. Při volbě plodů kožených odrůd pro reprodukci do normálního výběru zařáděných zúmyslně voleny plody co nejrůznější, aby se rozdíl také jevil. Zde se jedná o kožené jablko podzimní, leč podzimní právě také není, vydrží též skorem až do jara; pojmenováno jako podzimní jest proto, aby bylo činěno rozdílu mezi koženým zimním a tímto. Původ této odrůdy znám není, ale rozšířena jest v celé Evropě a velmi zhusta se zaměňuje za jiné kožené odrůdy.

Na Moravě jest značně rozšířena, více snad než kožená zimní reneta. Říká se jí také „kožůšek“ aneb jen „kožené jablko“. Nacházíme v zahradách stromy velmi staré a při tom zdravé, důkaz to, že jest to jablko velmi staré a dobře se zde daří. Do normálního výběru odrůd ovocných byla tato odrůda pojata hlavně proto, že se daří velmi dobře v krajinách nejvýše položených a při tom plody se dobře do podzimku vyvinují a přiměřeně uloženy, aniž by vadly, dosti dlouho se udrží, což při koženém jablku zimním v těchto krajinách očekávati nelze. Před jablkem koženým zimním má též přednost tu, že na podzim dříve uzrává, což je velmi závažno při obchodu ovocem.

Poloha
Polohu miluje otevřenou, vlhčí a chladnější a tudíž zařaděna do obvodu III.—VI. V nízkých neb vinorodých krajích strom by se též dařil, ale ovoce mívá příliš drobné a červivé. Též v těchto krajích ovoce předčasně uzrává a nedá se držeti tak dlouho jako z krajin výše položených.

Půda
Daří se nejlépe v půdě vazčí, vlhčí a hluboké, půdu teplou tak jako teplou polohu nemiluje.

Vzrůst
Strom roste bujně, korunu má mohutnou, vysokou, poněkud sploštělou, kmen jakož i větve jsou též silné a zdravé. Rakovině a jiným nemocem dobře vzdoruje. Hutné složení dřeva činí ho otužilým proti bouřlivým větrům. Letorosty vyvinuje přiměřeně silné a dlouhé, ne hustě olistnatělé. List má veliký, široký a silný, který poškozování hmyzem a plísní dobře vzdoruje. Ve školce roste dobře, tvoří silné kmeny a též u tvarů zákrskových dá se dobře vésti. Úrodnost jeho jest dobrá, ne však, jak míněno, přehojná, částečně rodí každoročně.

Stanoviště
Vysazuje se do zahrad domácích, štěpnic otevřených, na pastviny, podél cest a silnic. Pro osazování cest a silnic se právě tak dobře hodí jako kožené zimní a v krajinách výše položených jest pro tato místa mnohem způsobilejší než ono.

Tvar stromu
Pěstuje se ponejvíce jako vysokokmen, méně jako zákrsek, leč svým vzrůstem a plodností by se též hodil pro tvar zákrskový, ale lépe jej v tomto tvaru nahradí ku př. reneta kmínová, Parkerův jadrnáč a j. v.

Květ
Kvete každoročně přiměřeně, v době květu není choulostivý, chladna ani mírná vlhkost mu neškodí.

Ovoce
Ovoce rodí prostředně velké, až velké, tvaru kulovitého neb i vyš šího, vyšším svým tvarem se liší od koženého zimního; dle toho lze tyto dvě odrůdy od sebe dobře rozeznati. Vyskytují se ovšem též případy, že jest toto jablko i poněkud sploštělé. Většina plodů jest pětihranná, leč hra natost tato se sezná teprve při bedlivějším pozorování, jelikož hrany jsou velmi mírně vyvýšeny. Bedlivý pozorovatel i dle této značky rozezná podzimní od zimního koženého.

Kalich
Kalich jest otevřený nebo polootevřený, vlnatý a velký, a jest v mělké široké prohlubince. Obkališí jest více neb méně hranaté a žebírkované.

Stopka
Stopka jest krátká, silná, dužnatá neb dřevnatá, drží pevně na větévce plodonosné a jest v hlubokém a širokém důlku stopečném.

Barva
Slupka plodu jest silná, základní barvy světle zelené a žlutozelené. Základní barva jest obyčejně úplně kryta silnější neb slabší rezivostí. Jen zřídka u plodů v plném stínu zůstává částečně základní barva rzí nekryta. Ve světlošedé rzi nacházejí se četné světlé tečky. Červeň se nikdy neobjevuje.

Dužnina
Dužnina jest velmi jemná, kyprá, šťavnatá, chuti výtečné, sladké, navinulé, částečně i okořenělé, barvy bílé, nazelenalé. Jako všechny ška- redky (koženáči), tak i tato se vyznamenává velmi dobrou dužninou a jest proto u obecenstva též velice oblíbena.

Dozrání a česání
Uzrává v říjnu a vydrží, pečlivě uložena, i do března. Česati se může mnohem dříve, než kožené zimní, po 15. záři již se musí sklízeti, aby nepovstala ztráta opadáváním. Zejména je-li náhodou strom pěstován v kraji teplém, musí býti pěstitel opatrným a činiti dobře rozdíl mezi podzimním a zimním jablkem, nemá-li předčasným očesáním zimního a pozdním očesáním podzimního koženého jablka povstati mu značná škoda. Češe se opatrně, aby se nepohmoždilo, nebo pohmožděno lehce podléhá hnilobě, poněvadž nemá tak hutnou dužninu, jako jiné renety kožené. Vadnutí nepodléhá, je-li poněkud přiměřeně uloženo. Dopravu na jakoukoli vzdálenost snáší i bez zvlášť pečlivého obalu. Obyčejně se balí do sudů, v menším i do košů. Na trhu jest, jak již uvedeno, velmi prodejné, obchodníci platí zaň mnohem vyšší ceny, než za některou červenou neb žlutou renetu. Žel jenom, že velmi málo těchto jablek se na našich trzích objevuje.

Zužitkování
V domácnostech se upotřebuje jako jablko stolní, suší se, vyrábí se z něho dobré víno, povidla, sušenky a j. v. Jest to odrůda v každém ohledu velmi cenná a zasluhuje skutečně, aby byla v našich horských krajích co nejvíce pěstována.

 

Moravské ovoce: Pojednání o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství Moravského, František Suchý, Český odbor zemědělské rady pro markrabství Moravské, Brno, 1907

m

 
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.
TOPlist