Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Kožená reneta zimní

Jabloň Kožená reneta zimní

 

Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Kožená reneta zimní

 

Kožená reneta zimní (Reneta kožená zimní) v knize Moravské ovoce

Kožená reneta zimní

Původ a rozšíření
Kdo by neznal „kožoušky“, jež jsou dle náhledu pěstitelů i spotřebovatelů nejlepší jablka zimní. Jenom že se každému jen poněkud šedému jablku říká „kožené“, a zatím těch šedých odrůd jest celá řada. Nyní, které šedé jablko jest asi to pravé naše kožené, které od nepamětných dob v našich krajích se pěstuje? Dle našeho normálního výběru odrůd ovocných pojaty 3 odrůdy kožených jablek, z kterýchž toto jest pravé kožené zimní.

Rozšířena jest tato reneta u nás značně, leč nacházíme jen staré stromy aneb docela mladé, v nové době vysázené. V mezidobí starých a mladých stromů byla u nás rozšiřována reneta kožená podzimní a také některé jiné kožené odrůdy. Žádná ze všech těch ostatních rozšířených odrůd není tak cenná jako tato. Odborníci ji nazývají reneta šedá francouzská, a dle toho se soudí, že jest původu francouzského, není to však nijak zaručeno. Pěstuje se v celé Evropě, pokud jest známo, již několik set roků a těžko proto zjistiti její původ.

Na Moravě jest rozšířena značně a to ve všech krajích, což nejlépe pozorovati na výstavách ovoce, kam přichází ze všech šesti obvodů, leč po řídku odevšad. Jest nejvýše na čase, aby se této pravé renetě kožené zimní věnovala největší pozornost a rozšiřovala se co nejvíce, aby snad nevymřela; žádné jiné kožené jablko by ji nenahradilo. Plody našeho vyobrazení pocházejí se stromu vysokokmenného, který měl mnoho nasazeno, jsou tedy menší; také dlouho panující sucho zavinilo to, že jsou malé, za to vybarvení jest charakteristické, přirozené.

Poloha
Strom se daří ve všech našich krajích dosti dobře, nezařaděn však do obvodu vyšších poloh a to hlavně proto, poněvadž v letech vlhkých a chladnějších plody se dobře nevyvinou a třeba v pozdní době očesány vždy vadnou. Ve IV. a V. obvodu by se náležitě vyvinovaly a v zimě snad nevadly, kdyby se strom vysazoval do úplně chráněných, proti severním větrům krytých míst, jako jsou kotliny, nížiny, úpatí proti jihu obrácených svahů a p. Jako náhrada za koženou zimní renetu doporučena jest pro vyšší polohy reneta kožená podzimní, která jest pro tyto polohy velmi cennou odrůdou. V obvodě I., II. a III. nutno pro ni voliti místa proti západu a severozápadu obrácená, tedy chladnější a vlažnější. Poblíž lesů větších se jí daří snad nejlépe.

Půda
Půdu žádá úrodnou, vazkou, hlubokou, vlhčí jak sušší; pro sušší půdy se nehodí; strom by rostl dosti dobře i v těchto půdách, avšak ovoce by rodil velice drobné. V přílišně vlhkých půdách bývá napaden rakovinou a trpí nachlazením.

Vzrůst
Strom roste bujně od svého mládí až asi do prostředního stáří, po tomto čase poněkud ve vzrůstu ochabne, přece však jako vysokokmen vytvoří mohutnou, vysokou, širokou a kulovitou korunu, zdravý kmen a silné, nepříliš husté větve. Letorosty vyvinuje silné a kožnaté. Ve školce roste taktéž bujně a tvoří silné zdravé kmeny.

Stanoviště
Hodí se k osázení všech možných míst, hodí se dobře do zahrad domácích, štěpnic otevřených i do polí, podél cest a silnic, leč vzhledem k tomu, že musí býti ovoce ponecháno ze všech odrůd jablkových nejdéle na stromě a v době podzimní by na stromech znepokojováno bylo, nedoporučuje se pro osazování veřejných míst, ačkoliv se hodí i pro tato místa výborně. Na lukách, trávnících, níže položených pastvinách se daří zvláště dobře.

Tvar stromu
Pěstuje se ponejvíce jako vysokokmen, méně jako polokmen a jako zákrsek. Který pěstitel však by hodlal pěstovati ve své menší zahradě dobrou koženou renetu, pak jako jehlanec neb zákrsek keřovitý jest tato odrůda též velmi úrodná a dá se bez namáhavého řezu dobře pěstovati.

Květ
Kvete na jaře později a rychle, a proto se dobře oplodňuje; často rodí až přes rok, za to pak bohatě.

Ovoce
Ovoce rodí prostřední velikosti, tvaru sploštile kulovitého, pravidelného, ku stopce bývají plody velké širší a u obkališí tupě zúžené; větší plody někdy mírně hranaté, menší neb prostředně veliké jsou vždy pravidelně kulaté.

Kalich
Kalich bývá zpravidla uzavřený, má malé lístky špičaté, a dlouho po očesání se udržují zelené; nachází se v mělké, prostorné, jen někdy žebírkované prohlubince.

Stopka
Stopka jest krátká, až polodlouhá, dřevnatá, trčí v dosti hlubokém úzkém důlku stopečném a drží dobře na stromě; v suchých neb opačně v přílišně vlhkých letech neb půdách stopka předčasně v kloubku u plodonoše se uvolňuje a ovoce opadává.

Barva
Základní barva slupky jest sivě zelená a podrží tuto barvu až do pozdního jara, pak teprve poněkud sežloutne. U plodů slunci vystavených jest sluneční strana hnědočervená, i ve stínu rostlé plody mívají červený nádech, leč jak základní tak i červená barva bývají úplně kryté rzí a jen slabě prorážejí. Ve stínu rostlé plody nejsou zplna rezivé, nýbrž jsou nepravidelně rezivě skvrnité a síťované, a barva základní i červená mezi skvrnami a síťováním přichází k platnosti. Rez jest u tohoto jablka nápadně drsná a nevypadá lákavě a říkají mu proto také někde škaredka. Plody na naší reprodukci jsou až mnoho červené, byly však tak zbarveny následkem sucha, toho roku panujícího; v jiných vlhčích letech nebývají tak pěkné.

Dužnina
Dužnina bývá na počátku bíle zelená, při úplném uzrání zeleno žlutá, kyprá, jemnozrnná, přiměřeně šťavnatá, chuti velejemné, okořenělé (fenyklové), sladkonavinulé a přitrpklé. Jakost dužniny zůstává i tenkráte dobrou, když jablka zavadla. Mnozí se domnívají, že toto jablko vůbec musí zavadnouti, má-li bytí dobré, a též odvozují od zvadlosti po jmenování jeho, jest prý měkké jako kůže.

Dozrání a česání
Uzrává v prosinci a v chladném sklepě neb komoře uloženo vydrží až do příštího roku do měsíce srpna. V teplejším sklepě v létě moučnatí, ale nehnije.

Na stromě musí býti ponecháno co nejdéle, aby se úplně vyvinulo: před 10. říjnem by se česati nikdy nemělo. Zejména v krajích výše položených by se mělo pozdě očesati. Proto, že jest to odrůda s tuhou dužninou a nátlaku vzdorující slupkou, nevyžaduje při česání takové opatrnosti jako odrůdy choulostivější. Češe se ovšem též jednotlivě, zejména jedná-li se o plody stolní, třídí se náležitě a ukládá ve větších vrstvách na lísky ve sklepě neb komoře.

Zužitkování
Na trhu místním i světovém jest tato odrůda velmi dobře placena a to jako ovoce tabulové. Přes to, že víno z ní vyrobené předčí v chuti mnohá jiná, přece nikdo ji nezpracuje na mošt, každý uchová sebe menší plody pro jarní a letní spotřebu jako jablko stolní. Pro vývoz jest to jablko neocenitelné, při balení bečkovém (sudovém) docela jednoduchém snese nejdelší dopravu. Na místní trh se dopravuje v košících, proloženo jednoduchými papíry. Jednotlivě do papíru se balí jen při zvláštních příležitostech.

Pravá reneta kožená zimní, jak již naznačeno, poznenáhlu se vytlačuje jinými koženými odrůdami a jest hlavně u odborníků méně známou, nasvědčuje tomu tento zajímavý případ: Před několika roky byl jsem požádán jedním majitelem velkých a vzorných zahrad ovocných v měsíci srpnu o pojmenování jedné dobře zachovalé odrůdy jablkové. Na první pohled jsem poznal naše staré jablko kožené zimní a s krátkým popisem jsem jablka opětně majiteli vrátil. Za krátkou dobu se mne uvedený majitel tázal, jak jest to možné, že pět jiných odborníků každý jináč a žádný správně odrůdu tu pojmenovali, kterým současně k určení zaslána byla. Po náležitém vysvětlení uvěřil, že jest to možné. Záleží tedy na našich pěstitelích, aby když strom sobě zaopatřují, žádali vždy pravou koženou zimní renetu, která vydrží až do nových jablek.

Rychlé rozšíření této odrůdy závisí hlavně od školkářských závodů, ty necht vyhledávají a množí pravou českou koženou renetu zimní.

 

Moravské ovoce: Pojednání o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství Moravského, František Suchý, Český odbor zemědělské rady pro markrabství Moravské, Brno, 1907

m

 
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.
TOPlist