Strážnice

Vlajka města Strážnice Znak města Strážnice

 

Městský úřad Strážnice, nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice
Telefon: 518 306 011
E-mail: podatelna@straznice-mesto.cz
www.straznice-mesto.cz

Fotogalerie města Strážnice

Veselská brána a kaple Všech svatých, Strážnice
Strážní věž, Strážnice
Socha sv. Jana Nepomuckého, Strážnice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Strážnice
Židovská synagoga, Strážnice
Baťův kanál, Strážnice
Strážní věž, Strážnice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a piaristická kolej, Strážnice
Kaple sv. Rocha, Strážnice
Skalická brána, Strážnice
Městské muzeum, Strážnice
Malovaná chaloupka, Strážnice
Skalická brána, Strážnice
Kaplička sv. Jana Nepomuckého, Strážnice
Kaplička sv. Jana Nepomuckého, Strážnice
Zámek, Strážnice
Zámek, Strážnice
Budova u zámku, Strážnice
Věž zámku, Strážnice
Budovy lesního závodu, Strážnice
 

K fotografiím můžete zakoupit licence pro jejich komerční využití nebo použití na jiných www stránkách.

 

Základní údaje města Strážnice

Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Obec s rozšířenou působností: Veselí nad Moravou
Obec s pověřeným obecním úřadem: Strážnice
Status: Město, Kód obce: 586587

Město Strážnice na mapě
Zeměpisná šířka: 48° 54' 04" s.š., Zeměpisná délka: 17° 19' 01" v.d.
Nadmořská výška: 177 m n.m., Rozloha: 3140 ha
Počet obyvatel k 1.1.2012: 5788 k 1.1.2010
První písemná zmínka pochází z roku 1086

Části města: Strážnice
Pošta: 696 62 Strážnice

 

Místopis

Město Strážnice leží v Dolnomoravském úvalu, v místech, kde se Velička vlévá do Moravy.

 

Historie Strážnice

Počátky města Strážnice jsou spojovány s upevňováním hranic za vlády Přemysla Otakara II v 2. polovině 13. století, kdy došlo k trvalému připojení Strážnicka k Moravě.

Poslední víkend v červnu probíhají folklorní a národopisné slavnosti.

 

Vlajka a znak města Strážnice

Právo užívat vlajku udělil městu Strážnice předseda poslanecké sněmovny 19.2.1998 pod číslem rozhodnutí 45. Vlajka je červený list s bílým křížem s rameny širokými jednu třetinu šířky listu. Střed kříže je překryt černým čtvercovým polem širokým dvě třetiny šířky listu se žlutým lvem s červeným jazykem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

Památky a zajímavosti města Strážnice

Renesanční Žerotínský zámek čp.672, kulturní památka, Strážnice. Stojí na místě bývalého hradu. Dnes v něm sídlí Ústav lidové kultury, muzeum s expozicí lidových hudebních nástrojů, lidové keramiky, sbírkou obrazů, knihovnou.
Staré město - lidová architektura - typická jihomoravská formace ulicové zástavby
Muzeum vesnice Jihovýchodní Moravy (skanzen), Strážnice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, kulturní památka, Strážnice
Kostel sv. Martina, kulturní památka, Strážnice
Věž u kostela
Kaple sv. Rocha, kulturní památka, Strážnice
Kaplička sv. Jana Nepomuckého, kulturní památka, Strážnice
Kaplička sv. Rozálie, kulturní památka, Strážnice
Kaplička Všech svatých, u Veselské brány, kulturní památka, Strážnice
Pomník rodiny Doležalovy na hřbitově, kulturní památka, Strážnice
Židovský hřbitov u synagogy v severní části města, kulturní památka, Strážnice
Skalická brána, kulturní památka, Strážnice
Veselská brána, kulturní památka, Strážnice
Boží muka, kulturní památka, Strážnice
Kříž, kulturní památka, Strážnice
Socha P. Marie Immaculaty, nám. marš. Malinovského, kulturní památka, Strážnice
Pomník lesního Maxmiliána Haigera, kulturní památka, Strážnice
Socha vinaře, ul. Julia Fučíka, kulturní památka, Strážnice
Pivovar čp.67, kulturní památka, Strážnice
Měšťanský dům, Panská čp.478, kulturní památka, Strážnice
Měšťanský dům, Panská čp.482, kulturní památka, Strážnice
Měšťanský dům, nám. Svobody čp.486, kulturní památka, Strážnice
Měšťanský dům, (r. 2010 budova banky) nám. Svobody čp.507, kulturní památka, Strážnice
Fara, Kostelní čp.514, kulturní památka, Strážnice
Měšťanský dům, Staré město čp.725, kulturní památka, Strážnice
Strážnický vodní mlýn, Bratrská čp.1315, kulturní památka, Strážnice
Venkovská usedlost ve skanzenu - přemístěna z Vyškovce pův. čp. 12, okr. Uherské Hradiště, kulturní památka, Strážnice
Piaristická kolej, kulturní památka, Strážnice. Komplex budov někdejšího kláštera s gymnáziem, k jehož žákům patřil T. G. Masaryk, rodák z Hodonína.
Židovská synagoga, kulturní památka, Strážnice
Památník J. A. Komenského, Strážnice
Socha T. G. Masaryka na náměstí.
Socha J. A. Komenského na náměstí.

 

Přírodní zajímavosti na území města Strážnice

Bílé Karpaty, Chráněná krajinná oblast

Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví, ptačí oblast (populace čápa bílého, motáka pochopa, lelka lesního, strakapouda prostředního, strakapouda jižního, skřivana lesního a jejich biotopy)

Čertoryje, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a křoviny na vápnitých podložích, význačná naleziště vstavačovitých, skamenující prameny s tvorbou pěnovců, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy, dubohabřiny, stepní doubravy, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, tvrdé vody s vegetací parožnatek, bezkolencovélouky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách,vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva, extenzivní sečené louky, bučiny, dubohabřiny, lokalita bourovce trnkového, mečíku bahenního, ohniváčka černočárného, roháče obecného, střevíčníku pantoflíčku, tesaříka obrovského, žluťáska barvoměnného)

Oskovec, přírodní rezervace (lužní porost, hnízdiště ptactva)

Osypané břehy, přírodní památka (území vytváří tři meandry řeky Moravy a jejich bezprostřední okolí. Jde o meandry toku vzniklé jeho přirozeným vývojem na styku sedimentů údolní nivy a uloženin vátých písků. Zachování přirozeného vývoje řeky Moravy a zamezení terénním úpravám v jejím okolí je jediným možným způsobem ochrany tohoto unikátního geomorfologického výtvoru a umožní studovat krajinotvorné procesy v údolních nivách. Přítomnost rozsáhlých odkryvů v nárazových březích je rozhodující pro pokračování výzkumu říčních a vátých sedimentů a následnou rekonstrukci vývoje oblasti. V neposlední řadě si tento úsek řeky Moravy zasluhuje ochranu jako významný biotop řady vzácných a chráněných živočichů.)

Strážnická Morava, evropsky významná lokalita (smíšené jasanovo-olšové lužní lesy, přirozené vodní nádrže s vegetací, bahnité břehy řek s vegetací, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva, smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél řeky, lokalita bobra evropského, klínatky rohaté, lesáka rumělkového, piskoře pruhovaného)

Strážnicko, evropsky významná lokalita (lokalita ohniváčka černočárného)

Žerotín, přírodní památka (charakteristický zbytek lesostepi s přirozenými společenstvy teplomilných rostlin a živočichů)

Adamcova oskeruše, památný strom (v areálu vinic a zahrad, asi 400 m od kóty Žerotín)
Dub u Veličky ve Strážnici, památný strom (na okraji lesa, na pravém břehu Veličky, u polní cesty 2 km SZ od Strážnice)
Dubové stromořadí I., památné stromy (severně cca 1,8 km od mostu přes Veličku )
Dubové stromořadí II, památné stromy (severně cca 1,3 km od mostu přes Veličku)
Dubové stromořadí Strážnice Žabné, památné stromy (na severním okraji obce podél cesty k zahrádkářské kolonii Horní Štěpanice, vpravo u silnice směr Strážnice-Bzenec)
Karlova oskeruše, památný strom (na louce cca 500 m jihovýchodně od kóty Žerotín, v lokalitě znavé Šumědě)
Platanové stromořadí - Hlavní alej I Strážnice, památné stromy (na okraji lesního porostu, lemuje ochrannou hráz řeky Moravy; obvod kmenů od 165 cm do 225 cm)
Platanové stromořadí Mucharov II. - Strážnice, památné stromy (severně od Strážnice, zbytek aleje směřující kolmo na vodní tok Vesky)
Stromořadí platanů, dubů a jírovců - Mucharov Strážnice, památné stromy (asi 2 km SSZ od Strážnice, část aleje lesního průseku kolmo směřujícího na silnici Strážnice-Bzenec-Přívoz)

 

Snubní prsteny a svatební oznámení Strážnice

Svatební agentura je ve vaší blízkosti, a to doslova na dosah ruky. Přímo u vás doma si můžete objednávat svatební oznámení i snubní prsteny za ceny výrobců. Vyberte si jen, na co se podíváte dřív.
Snubní prsteny s obrovským výběrem najdete za skvělé ceny na stránkách www.Levne-Snubni-Prsteny.cz. Zlaté ze 14ti karátového zlata i ocelové snubní prsteny z chirurgické oceli.
Svatební oznámení levně najdete na stránkách www.Mottak.cz, přičemž se současně jedná o luxusní svatební oznámení, nad jejichž objednáním nemusíte váhat.

 

 

Prosba (především k zastupitelům města Strážnice):

Pokud najdete na této stránce chybné údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Strážnice, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

Nezapomeňte uvést, že se jedná o Strážnice

 

Odkaz na stránku Strážnice

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ho-straznice/" title="Strážnice na Fotodoma.cz">Strážnice</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Strážnice na http://www.fotodoma.cz/ho-straznice/

 

 
 

Líbí se vám tato stránka?
Dejte o ní vědět prostřednictvím odkazu nebo své sociální sítě.

Chcete podpořit rozvoj těchto stránek?

Objednávejte jejich prostřednictvím svatební oznámení a zlaté snubní prsteny a doporučte to také svým známým.
Kromě toho, že nás podpoříte, současně také sami ušetříte, neboť ceny jsou nižší, než ve většině kamenných prodejen.

Používejte naše fotografie, ať už zdarma za odkaz nebo jako komerční licence.
Pomozte nám určovat rostliny.
Pošlete nám originální texty k již existujícím stránkám. Zveřejníme je včetně jména autora, případně odkazu na jeho stránky.

:)