Hroznová Lhota

Vlajka obce Hroznová Lhota

 

Obecní úřad Hroznová Lhota, Hroznová Lhota č.p. 170, 696 63 Hroznová Lhota
Telefon: 518 327 120, fax: 518 327 813
E-mail: podatelna@hroznovalhota.cz
www.hroznovalhota.cz

 

Základní údaje obce Hroznová Lhota

Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín

Nadmořská výška: 203 m n.m.
Počet obyvatel k 1.1.2010: 1267
První písemná zmínka pochází z roku 1447

Části obce: Hroznová Lhota

 

Vlajka a znak obce Hroznová Lhota

Právo užívat vlajku bylo Hroznové Lhotě uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 21. června 1999 pod číslem rozhodnutí 21. List vlajky tvoří tři svislé pruhy zelený, červený a zelený v poměru 1:2:1. Uprostřed jsou umístěny dva zelené vinné hrozny na zkřížených žlutých větévkách. Poměr šířky k délce je 2:3.

 

Památky a významné stavby obce Hroznová Lhota

Kostel sv. Jana Křtitele, Hroznová Lhota
Ateliér Joži Úprky, Hroznová Lhota
Pomník u kostela, Hroznová Lhota
Hřiště, kurt
Keramická dílna
Výroba slaměných došků
Koňská farma

 

Chráněné přírodní lokality na území obce Hroznová Lhota

Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast

Čertoryje, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a křoviny na vápnitých podložích, význačná naleziště vstavačovitých, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy, dubohabřiny, stepní doubravy, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, tvrdé vody s vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva, extenzivní sečené louky, bučiny, dubohabřiny, lokalita bourovce trnkového, mečíku bahenního, ohniváčka černočárného, roháče obecného, střevíčníku pantoflíčku, tesaříka obrovského, žluťáska barvoměnného)

Alej lip v ose návsi

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Snubní prsteny a svatební oznámení Hroznová Lhota

Svatební agentura je ve vaší blízkosti, a to doslova na dosah ruky. Přímo u vás doma si můžete objednávat svatební oznámení i snubní prsteny za ceny výrobců. Vyberte si jen, na co se podíváte dřív.
Snubní prsteny s obrovským výběrem najdete za skvělé ceny na stránkách www.Levne-Snubni-Prsteny.cz. Zlaté ze 14ti karátového zlata i ocelové snubní prsteny z chirurgické oceli.
Svatební oznámení levně najdete na stránkách www.Mottak.cz, přičemž se současně jedná o luxusní svatební oznámení, nad jejichž objednáním nemusíte váhat.

 

 

Prosba (především k zastupitelům obce Hroznová Lhota):

Pokud najdete na této stránce chybné údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Hroznová Lhota, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

Nezapomeňte uvést, že se jedná o Hroznová Lhota

 

Odkaz na stránku Hroznová Lhota

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ho-hroznova-lhota/" title="Hroznová Lhota na Fotodoma.cz">Hroznová Lhota</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Hroznová Lhota na http://www.fotodoma.cz/ho-hroznova-lhota/

 

 
 

Líbí se vám tato stránka?
Dejte o ní vědět prostřednictvím odkazu nebo své sociální sítě.

Chcete podpořit rozvoj těchto stránek?

Objednávejte jejich prostřednictvím svatební oznámení a zlaté snubní prsteny a doporučte to také svým známým.
Kromě toho, že nás podpoříte, současně také sami ušetříte, neboť ceny jsou nižší, než ve většině kamenných prodejen.

Používejte naše fotografie, ať už zdarma za odkaz nebo jako komerční licence.
Pomozte nám určovat rostliny.
Pošlete nám originální texty k již existujícím stránkám. Zveřejníme je včetně jména autora, případně odkazu na jeho stránky.

:)