Kněždub

Vlajka obce Kněždub Znak obce Kněždub

 

Obecní úřad Kněždub, Kněždub č.p. 140, 696 64 Kněždub
Telefon: 518 327 029, fax: 518 327 223
E-mail: ou.knezdub@quick.cz, ou.knezdub@knezdub.cz
www.knezdub.cz

 

Základní údaje obce Kněždub

Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín

Nadmořská výška: 185 m n.m.
Počet obyvatel k 1.1.2010: 1126
První písemná zmínka pochází z roku 1475

Části obce: Kněždub

 

Vlajka a znak obce Kněždub

Právo užívat vlajku bylo obci Kněždub uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 11. května 2001 pod číslem rozhodnutí 84. Žlutý list se zelenou krokví vycházející ze druhé šestiny horního a dolního okraje listu vlajky a s vrcholem na vlajícím okraji listu. V žerďové části je vztyčený zelený dubový list, ve střední části pak červený liliový kříž. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Právo užívat znak bylo obci Kněždub uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 11. května 2001 pod číslem rozhodnutí 84. Ve zlatém štítě je zobrazena zelená dubová větev se třemi listy a dvěmi žaludy, provázená nahoře vpravo knížecí korunou a vlevo červeným liliovým křížem.

 

Památky, významné stavby a zajímavosti obce Kněždub

Kostel sv. Jana Křtitele z roku 1898, Kněždub. V interiéru díla malíře V. Vokolka
Kaple sv. Martina, kulturní památka, po levé straně na Tvarožnou Lhotu, Kněždub
Místnímu hřbitovu u kostela se říká "Moravský Slavín". Jsou zde pochováni bratři Úprkové a Antoš Frolka.
Zvonice, kulturní památka, byla zbořena při regulaci potoka, Kněždub
Náhrobek Františka Úprky, hřbitov, kulturní památka, Kněždub
Náhrobek Joži Úprky, hřbitov, Kněždub
Náhrobek Antoše Frolky, hřbitov, Kněždub
Venkovská usedlost č.p.16, kulturní památka, Kněždub
Venkovská usedlost č.p.19, kulturní památka, Kněždub
Venkovský dům původní č.p. 137 rozděleno na 2 objekty - č.p. 137 a č.p. 383, kulturní památka, Kněždub
Venkovská usedlost č.p.149, kulturní památka, Kněždub
Venkovská usedlost č.p.150, kulturní památka, Kněždub
Venkovská usedlost č.p.160, kulturní památka, Kněždub
Venkovská usedlost č.p.166, kulturní památka, na levé straně směr Tvarožná Lhota, Kněždub
Kamenný kříž se soškou Panny Marie z roku 1910, před č.p. 165, Kněždub
Kaplička sv. Urbana, směrem na Kejdu nad obcí, Kněždub
Kaplička sv. Huberta, v lese nad obcí, Kněždub
Kaplička sv. Panny Marie Růžencové, v polích nad silnicí na Hroznovou Lhotu, Kněždub
Kamenný kříž se soškou Panny Marie, u silnice na Hroznovou Lhotu, Kněždub
Dřevěné sochy z roku 2009, na vrchu Šumárník nad obcí, Kněždub
Na kopci Šumárník nad obcí zachovalé valy a příkopy

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Chráněné přírodní lokality na území obce Kněždub

Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast

Čertoryje, národní přírodní rezervace (velmi reprezentativní ukázka květnatých bělokarpatských luk)

Čertoryje, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a křoviny na vápnitých podložích, význačná naleziště vstavačovitých, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy, dubohabřiny, stepní doubravy, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, tvrdé vody s vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, bučiny, dubohabřiny lokalita bourovce trnkového, mečíku bahenního, ohniváčka černočárného, roháče obecného, střevíčníku pantoflíčku, tesaříka obrovského, žluťáska barvoměnného)

Kněždubské lípy, památné stromy (v obci v areálu hřbitova )

Nejedlíkova oskeruše, památný strom (na louce asi 1,5 km jihovýchodně od obce)

Vodní nádrž Kejda

Vojšické louky nad obcí se soliterními duby.

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Snubní prsteny a svatební oznámení Kněždub

Svatební agentura je ve vaší blízkosti, a to doslova na dosah ruky. Přímo u vás doma si můžete objednávat svatební oznámení i snubní prsteny za ceny výrobců. Vyberte si jen, na co se podíváte dřív.
Snubní prsteny s obrovským výběrem najdete za skvělé ceny na stránkách www.Levne-Snubni-Prsteny.cz. Zlaté ze 14ti karátového zlata i ocelové snubní prsteny z chirurgické oceli.
Svatební oznámení levně najdete na stránkách www.Mottak.cz, přičemž se současně jedná o luxusní svatební oznámení, nad jejichž objednáním nemusíte váhat.

 

 

Prosba (především k zastupitelům obce Kněždub):

Pokud najdete na této stránce chybné údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Kněždub, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

Nezapomeňte uvést, že se jedná o Kněždub

 

Odkaz na stránku Kněždub

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ho-knezdub/" title="Kněždub na Fotodoma.cz">Kněždub</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Kněždub na http://www.fotodoma.cz/ho-knezdub/

 

 
 

Líbí se vám tato stránka?
Dejte o ní vědět prostřednictvím odkazu nebo své sociální sítě.

Chcete podpořit rozvoj těchto stránek?

Objednávejte jejich prostřednictvím svatební oznámení a zlaté snubní prsteny a doporučte to také svým známým.
Kromě toho, že nás podpoříte, současně také sami ušetříte, neboť ceny jsou nižší, než ve většině kamenných prodejen.

Používejte naše fotografie, ať už zdarma za odkaz nebo jako komerční licence.
Pomozte nám určovat rostliny.
Pošlete nám originální texty k již existujícím stránkám. Zveřejníme je včetně jména autora, případně odkazu na jeho stránky.

:)