Javorník

Vlajka obce Javorník Znak obce Javorník

 

Obecní úřad Javorník, Javorník č.p. 207, 696 74 Velká nad Veličkou
Telefon: 518 329 208
E-mail: obec.javornik@quick.cz
www.javornik-ho.cz

 

Základní údaje obce Javorník

Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín

Nadmořská výška: 312 m n.m.
Počet obyvatel k 1.1.2010: 734
První písemná zmínka pochází z roku 1370

Části obce: Javorník

 

Vlajka a znak obce Javorník

Právo užívat vlajku bylo obci Javorník uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 26. května 2000 pod číslem rozhodnutí 60. List vlajky tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, bílý a červený, v poměru 6 : 1 : 1. Uprostřed je vyobrazen žlutý jelen ve skoku se zadními kopýtky na červeném pruhu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Právo užívat znak bylo obci Javorník uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 26. května 2000 pod číslem rozhodnutí 60. V modrém štítě pod zlatým jelenem ve skoku je umístěn zlatý kalich doleva podložený stříbrno-červeně dělenou zavinulou střelou.

 

Památky a významné stavby obce Javorník

Evangelický kostel, kulturní památka, z 2. poloviny 18. století, Javorník
Fara ze 17. století
Podhájský mlýn
Stanice lyžařského vleku, rekreační středisko a dětský tábor Filipovské údolí
Bývalá hájovna Liščí bouda
Kamenná chata Megovka
Hradisko - mohutné valy a příkopy, prehistorické hradiště
Zvonice na hřbitově z roku 1733, kulturní památka, Javorník
Památková zóna lidové architektury Kopánky
Seník, kulturní památka, Javorník
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 31, kulturní památka, Javorník
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 32, kulturní památka, Javorník
Venkovská usedlost č.p. 36, kulturní památka, Javorník
Venkovská usedlost č.p. 41, kulturní památka, Javorník
Venkovská usedlost č.p. 42, kulturní památka, Javorník
Venkovská usedlost č.p. 43, kulturní památka, Javorník
Venkovská usedlost č.p. 73, kulturní památka, Javorník
Venkovský dům č.p. 107, kulturní památka, Javorník
Venkovská usedlost, Kopánky č.p. 123, kulturní památka, Javorník
Venkovská usedlost, Kopánky č.p. 126, kulturní památka, Javorník
Venkovská usedlost, Kopánky č.p. 128, kulturní památka, Javorník
Venkovská usedlost, Kopánky č.p. 133, kulturní památka, Javorník
Venkovská usedlost č.p. 217, kulturní památka, Javorník

 

Chráněné přírodní lokality na území obce Javorník

Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast

Bílé Karpaty, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a křoviny na vápnitých podložích, význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy, panonské dubohabřiny, stepní doubravy, tvrdé vody s vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva, extenzivní sečené louky, zásaditá slatiniště, bučiny, dubohabřiny, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, bourovce trnkového, hlízovce Leoselova, lesáka rumělkového, modráska bahenního, modráska očkovaného, ohniváčka černočárného, střevíčníku pantoflíčku, střevlíka hrbolatého, vrkoče bažinného, vrkoče útlého, žluťáska barvoměnného)

Jazevčí, národní přírodní rezervace (rozlehlý komplex rozlehlých bělokarpatských květnatých luk)

Lípy u Hrubého potoka, památné stromy (v obci na travnaté ploše mezi místní komunikací a potokem)

Machová, přírodní rezervace (komplex bělokarpatských květnatých luk)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Snubní prsteny a svatební oznámení Javorník

Svatební agentura je ve vaší blízkosti, a to doslova na dosah ruky. Přímo u vás doma si můžete objednávat svatební oznámení i snubní prsteny za ceny výrobců. Vyberte si jen, na co se podíváte dřív.
Snubní prsteny s obrovským výběrem najdete za skvělé ceny na stránkách www.Levne-Snubni-Prsteny.cz. Zlaté ze 14ti karátového zlata i ocelové snubní prsteny z chirurgické oceli.
Svatební oznámení levně najdete na stránkách www.Mottak.cz, přičemž se současně jedná o luxusní svatební oznámení, nad jejichž objednáním nemusíte váhat.

 

 

Prosba (především k zastupitelům obce Javorník):

Pokud najdete na této stránce chybné údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Javorník, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

Nezapomeňte uvést, že se jedná o Javorník

 

Odkaz na stránku Javorník

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ho-javornik/" title="Javorník na Fotodoma.cz">Javorník</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Javorník na http://www.fotodoma.cz/ho-javornik/

 

 
 

Líbí se vám tato stránka?
Dejte o ní vědět prostřednictvím odkazu nebo své sociální sítě.

Chcete podpořit rozvoj těchto stránek?

Objednávejte jejich prostřednictvím svatební oznámení a zlaté snubní prsteny a doporučte to také svým známým.
Kromě toho, že nás podpoříte, současně také sami ušetříte, neboť ceny jsou nižší, než ve většině kamenných prodejen.

Používejte naše fotografie, ať už zdarma za odkaz nebo jako komerční licence.
Pomozte nám určovat rostliny.
Pošlete nám originální texty k již existujícím stránkám. Zveřejníme je včetně jména autora, případně odkazu na jeho stránky.

:)