Kuželov

Vlajka obce Kuželov Znak obce Kuželov

 

Obecní úřad Kuželov, Kuželov č.p. 125, 696 73 Hrubá Vrbka
Telefon: 518 329 824, fax: 518 329 824
E-mail: obec@kuzelov.com
www.kuzelov.com

 

Základní údaje obce Kuželov

Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín

Nadmořská výška: 294 m n.m.
Počet obyvatel k 1.1.2010: 393
První písemná zmínka pochází z roku 1406

Části obce: Kuželov

 

Vlajka a znak obce Kuželov

Právo užívat vlajku bylo obci Kuželov uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 25. března 2005 pod číslem rozhodnutí 52. List vlajky tvoří pět vodorovných pruhů, červený, žlutý, černý, žlutý a červený, v poměru 2:1:1:1:2. Uprostřed je umístěn svislý modrý pruh široký dvě pětiny délky listu. V něm stojí bílý větrný mlýn s červenou střechou, žlutými lopatkami, černými dveřmi a oknem, převýšený žlutou osmicípou hvězdou. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Právo užívat vlajku bylo obci Kuželov uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 25. března 2005 pod číslem rozhodnutí 52. Červeno-zlatě dělený štít s modrým hrotem, v něm stojí stříbrný větrný mlýn s červenou střechou, zlatými lopatkami, černými dveřmi a oknem převýšený zlatou osmihrotou hvězdou. Nahoře jsou zobrazena dvě přivrácená zlatá obrněná ramena s orientálními šavlemi, dole pak černé břevno.

 

Památky a významné stavby obce Kuželov

Větrný mlýn, z 1. poloviny 19. století, národní kulturní památka (od 8.2.2010), Kuželov
Kostel Nejsvětější Trojice z roku 1768, kulturní památka, Kuželov. S ohradní zdí a bránou z počátku 18. stol.
Tři kameny - tři mezní kameny se starodávnými nápisy na hranici se Slovenskem na historické cestě do Uher, v sedle pod vrchem Kobyla

 

Chráněné přírodní lokality na území obce Kuželov

Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast

Čertoryje, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a křoviny na vápnitých podložích, význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy, dubohabřiny, stepní doubravy, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, tvrdé vody s vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva, extenzivní sečené louky, bučiny, dubohabřiny, lokalita bourovce trnkového, mečíku bahenního, ohniváčka černočárného, roháče obecného, střevíčníku pantoflíčku, tesaříka obrovského, žluťáska barvoměnného)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Snubní prsteny a svatební oznámení Kuželov

Svatební agentura je ve vaší blízkosti, a to doslova na dosah ruky. Přímo u vás doma si můžete objednávat svatební oznámení i snubní prsteny za ceny výrobců. Vyberte si jen, na co se podíváte dřív.
Snubní prsteny s obrovským výběrem najdete za skvělé ceny na stránkách www.Levne-Snubni-Prsteny.cz. Zlaté ze 14ti karátového zlata i ocelové snubní prsteny z chirurgické oceli.
Svatební oznámení levně najdete na stránkách www.Mottak.cz, přičemž se současně jedná o luxusní svatební oznámení, nad jejichž objednáním nemusíte váhat.

 

 

Prosba (především k zastupitelům obce Kuželov):

Pokud najdete na této stránce chybné údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Kuželov, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

Nezapomeňte uvést, že se jedná o Kuželov

 

Odkaz na stránku Kuželov

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ho-kuzelov/" title="Kuželov na Fotodoma.cz">Kuželov</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Kuželov na http://www.fotodoma.cz/ho-kuzelov/

 

 
 

Líbí se vám tato stránka?
Dejte o ní vědět prostřednictvím odkazu nebo své sociální sítě.

Chcete podpořit rozvoj těchto stránek?

Objednávejte jejich prostřednictvím svatební oznámení a zlaté snubní prsteny a doporučte to také svým známým.
Kromě toho, že nás podpoříte, současně také sami ušetříte, neboť ceny jsou nižší, než ve většině kamenných prodejen.

Používejte naše fotografie, ať už zdarma za odkaz nebo jako komerční licence.
Pomozte nám určovat rostliny.
Pošlete nám originální texty k již existujícím stránkám. Zveřejníme je včetně jména autora, případně odkazu na jeho stránky.

:)