Hrubá Vrbka

Vlajka obce Hrubá Vrbka Znak obce Hrubá Vrbka

 

Obecní úřad Hrubá Vrbka, Hrubá Vrbka č.p. 133, 696 73 Hrubá Vrbka
Telefon: 518 329 798, fax: 518 329 798
E-mail: hrubavrbka.pod@seznam.cz
www.hrubavrbka.cz

 

Základní údaje obce Hrubá Vrbka

Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín

Nadmořská výška: 257 m n.m.
Počet obyvatel k 1.1.2010: 645
První písemná zmínka pochází z roku 1384

Části obce: Hrubá Vrbka

 

Vlajka a znak obce Hrubá Vrbka

Právo užívat vlajku bylo Hrubé Vrbce uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 25. března 2005 pod číslem rozhodnutí 52. List vlajky tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a modrý, v poměru 2:1. Ve žlutém pruhu roste zelená vrba s hnědým kmenem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Právo užívat znak bylo Hrubé Vrbce uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 25. března 2005 pod číslem rozhodnutí 52. Polcený štít, pravé pole červeno-modře dělené, nahoře je stříbrná zavinutá střela, dole je stříbrný doleva obrácený vinařský nůž - kosíř s rukojetí přirozené barvy a vztyčené stříbrné krojidlo, v levém zlatém poli roste vrba přirozené barvy.

 

Památky a významné stavby obce Hrubá Vrbka

Evangelický kostel, z roku 1782 na okraji obce Hrubá Vrbka, ke kostelu přistavena věž 1941
Zvonice, Hrubá Vrbka
Pravoslavný klášter, Monastýr svatého Gorazda, Hrubá Vrbka
Lidová hospodářská stavení z 18. a 19. století (návesní komory), za obcí z obou stran řady stodol z kamene a nepálených cihel
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 22, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 24, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 25, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 36, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Venkovská usedlost č.p. 61, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Venkovská usedlost č.p. 62, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 66, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 67, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 71, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 72, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 73, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 76, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Kamenná komora venkovské usedlosti č.p. 79, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Špýchar a stodola venkovské usedlosti č.p. 82, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 85, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 87, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 88, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 89, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 90, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 92, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 100, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Venkovská usedlost č.p. 104, kulturní památka, Hrubá Vrbka
Špýchar venkovské usedlosti č.p. 107, kulturní památka, Hrubá Vrbka

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Chráněné přírodní lokality na území obce Hrubá Vrbka

Bílé Karpaty, chráněná krajinná oblast

Čertoryje, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, význačná naleziště vstavačovitých, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců,smíšené jasanovo-olšové lužní lesy, panonské dubohabřiny, stepní doubravy, lokalita přástevníka kostivalového, srpice karbincolisté, tvrdé vody s vegetací parožnatek, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, bučiny, dubohabřiny, lokalita bourovce trnkového, mečíku bahenního, ohniváčka černočárného, roháče obecného, střevíčníku pantoflíčku, tesaříka obrovského, žluťáska barvoměnného)

Čertoryje, národní přírodní rezervace (velmi reprezentativní ukázka květnatých bělokarpatských luk)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Snubní prsteny a svatební oznámení Hrubá Vrbka

Svatební agentura je ve vaší blízkosti, a to doslova na dosah ruky. Přímo u vás doma si můžete objednávat svatební oznámení i snubní prsteny za ceny výrobců. Vyberte si jen, na co se podíváte dřív.
Snubní prsteny s obrovským výběrem najdete za skvělé ceny na stránkách www.Levne-Snubni-Prsteny.cz. Zlaté ze 14ti karátového zlata i ocelové snubní prsteny z chirurgické oceli.
Svatební oznámení levně najdete na stránkách www.Mottak.cz, přičemž se současně jedná o luxusní svatební oznámení, nad jejichž objednáním nemusíte váhat.

 

 

Prosba (především k zastupitelům obce Hrubá Vrbka):

Pokud najdete na této stránce chybné údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Hrubá Vrbka, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

Nezapomeňte uvést, že se jedná o Hrubá Vrbka

 

Odkaz na stránku Hrubá Vrbka

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ho-hruba-vrbka/" title="Hrubá Vrbka na Fotodoma.cz">Hrubá Vrbka</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Hrubá Vrbka na http://www.fotodoma.cz/ho-hruba-vrbka/

 

 
 

Líbí se vám tato stránka?
Dejte o ní vědět prostřednictvím odkazu nebo své sociální sítě.

Chcete podpořit rozvoj těchto stránek?

Objednávejte jejich prostřednictvím svatební oznámení a zlaté snubní prsteny a doporučte to také svým známým.
Kromě toho, že nás podpoříte, současně také sami ušetříte, neboť ceny jsou nižší, než ve většině kamenných prodejen.

Používejte naše fotografie, ať už zdarma za odkaz nebo jako komerční licence.
Pomozte nám určovat rostliny.
Pošlete nám originální texty k již existujícím stránkám. Zveřejníme je včetně jména autora, případně odkazu na jeho stránky.

:)