Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Pottovo

Jabloň Pottovo

 

Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky Svatební místa

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Pottovo

Zrání
 
Doba sklizně: konec září
Konzumní zralost: konec září až říjen
Skladovatelnost: do konce října, listopadu i déle
Zařazení: podzimní odrůdy jabloní
   
Hlavní přednosti stará odrůda jabloně
  jablka odolná proti hnití při uskladnění
  odolná proti mrazu i chorobám
   
Hlavní nedostatky  
   
Plod
 
Chuť dužniny: sladce navinulá, lehce kořeněná
Hodnocení chuti: dobrá až velmi dobrá
Vůně dužniny:  
Konzistence dužniny: měkká, kyprá, velmi jemná
Šťavnatost dužniny: šťavnatá
Barva dužniny: bílá, pod slupkou více bělavě zažloutlá
Tloušťka a pevnost slupky: velmi jemná
Povrch slupky: velmi jemně ojíněný, lesklý, až kluzký
Barva slupky: slámově žlutá, ve stínu bělavě mramorovaná, slunečnou strana více žlutá, až i něžně lehce zardělá
Velikost plodu: střední až velká, 220-290 g
Tvar plodu: více zploštělý, jiné jsou zdánlivě vysoké, mírně žebernatý
   
Strom
 
Pěstitelská oblast, poloha: chráněná poloha proti větrům
Vhodná nadmořská výška: do 450 m. n. m.
Půda:  
Intenzita růstu: slabá
Koruna: spíše menší, kulovitá
Plodonosný obrost:  
Řez:  
Pěstitelský tvar:  
   
Odolnost
 
Zimní mráz: odolná
Mráz v době květu: odolná
Strupovitost:  
Padlí:  
Rakovina: odolná
Vadnutí:  
Hnití: odolná
Otlačování plodů:  
Vhodnost k transportu: pouze dobře balená
Nároky na chemickou ochranu:  
   
Plodnost
 
Začátek plodnosti: velmi brzká, 2.-3. rok
Výše sklizně: hojná
Pravidelnost sklizně: polopravidelná, ob rok velmi hojně, pak méně
Probírka plodů:  
   
Kvetení
 
Doba kvetení: 2.-3. den jabloňového květu
Klíčivost pylu:  
Požadavky:  
Opylování:  
Vhodní opylovači:  
   
Vhodnost pro
 
Ekologické pěstování:  
Zahrádkáře:  
Velkovýrobu:  
   
Použití
 
Přímý konzum: ano
Skladování:  
Kuchyňské zpracování:  
Konzervace:  
Sušení:  
Moštování:  
Destilace:  
   
Původ
 
Země: Anglie
Šlechtitel:  
Matečné odrůdy:  
Registrace od: stará odrůda
Regionalita:  
   
Synonyma a další názvy Pottův jadernáč, Holland Pippin, Notťs Seedling, Pratt’s Pudding, Dean’s Codlin (chybně), Pott's Seeedling
   
Podrobný popis Jan Říha - České ovoce, Díl 3: Jablka
  Antonín Dvořák, Jiří Vondráček - Malá pomologie 1, Jablka
   

 

 

Pottovo v Říhově knize České ovoce

Pottovo

Dle všeho pochází z Anglie, kdež platí za druh z nejvýnosnějších pro pěstování ve velkém. Také i u nás osvědčilo se velice a ukázalo se nejlepším z celého množství velmi sobě podobných anglických odrůd, má však s nimi na neštěstí stejnou vlastnost, že dlouho nevydrží. Kdyby toho nebylo, nebylo by ani možno přáti sobě většího a krásnějšího jablka, které jest zároveň i zcela dobré. Z příčiny té lze je tudíž doporučiti k pěstování ve velkém jen tam, kde odbyt velikého množství ranného ovoce jest zajištěn; v malém pak nemělo by scházeti v žádné, ani nejmenší zahradě. Není hned druhého, které by za tak skrovných požadavků skýtalo již v třetím, jednotlivě již v druhém roce užitku. Nadto plody jsou veliké, bez drobotiny, krásné, žluté barvy a což hlavní, vždy úplně čisty.

Zevrubnějších zkušeností, za jakých poměrů a v jaké půdě nejlépe se daří, dosud není. Stromy, které k popisu tomuto slouží, jsou as dvacetileté, rostou v praobyčejné půdě, na níž jest jen mělká ornice a pod ní žlutá, štěrkem hojně promíšená hlína do značné hloubky. Půda pod nimi se vzdělává, občas hnojí a slouží polnímu hospodářství. Když se daří výborně v této půdě, bude se zajisté a tím lépe dařiti v lepších, zahradních půdách. Polohu nutno voliti proti větrům chráněnou, plody sice na stromech pevně drží, leč přes to větší větry škody nadělají. Na místech chráněných lze pěstovati i stromy vysoké, lépe však pěstovati volnému vzrůstu ponechané krsky, dle hodnoty půdy na duzenách neb na jánčatech šlechtěné. Přizpůsobí se hravě každému, uměle vedenému, i nejmenšímu tvaru, řezem nelze na něm nic zkaziti, plodí beze všeho dále.

Ve školce vyznačují se zdravým, sporým vzrůstem, na způsob Ananasové renety rašíce silnými výhony, které po stranách hojně obrůstají. Rozvětvují se v libovolné výšce hustě v koruny prostřední velikosti, spíše menší, kulovité, větve se však pod tíhou plodů sklánějí. Ploditi začínají druhým až třetím rokem, plodí ob rok velice hojně, mezi tím méně a plody jsou všechny téměř stejné velikosti. Zvlášť milý vzhled poskytují maličké, ve školkách ještě se nalézající krsky, často až od země plody obalené. Rakovina, ani plíseň nebyla na nich dosud pozorována.

Narůstající letorosty, kterých k žádným jiným přirovnati nelze, jsou krátké, silné a zbaňatělou špičkou ukončeny, křiví se velice mírně, pod oky zcela málo se prohýbají a šedě černavá plsť je jen místy pokrývá, jinak jsou plsti prosty. Po otření této se dosti lesknou, mají barvu červenavě hnědou, která ve stínu zeleně prokvétá; stříbřitý, lehký závoj větším dílem je pokrývá a žlutavé tečky rozptylují se zcela nenápadně a řídce.

Užší, podlouhlá, velká oka přiléhají a šedá plsť je pokrývá, jsou na patkách velmi širokých a tak zbaňatěle vydutých, jak u žádné jiné odrůdy se nevyskytuje; patky mají po stranách zcela krátká žebérka. Poměrně malých, u spodu vejčitě zúžených a dílem šedou plstí pokrytých květních poupat, vyvíjí se mnoho. (Viz obraz.)

Největší listy na letorostech bývají as 100 mm dlouhé a 80 mm široké, přiokrouhlé, s krátkou, dolů a na stranu přihnutou špičkou, ostatní jsou menší, mnohdy i vejčité, mají kraje nestejně dvojmo zoubkované a to tak, že jeden vroubek jest větší, druhý menší; mají chloupkované řapíky 30—35 mm dlouhé a maličkými palisty opatřené; listy jsou vesměs tupé, nelesknou se, mají barvu světleji zelenou a zespod jsou chloupkované, na větévkách plodonosných bývají delší, užší a mají delší, slabší řapíky.

Stromy vykvétají 2.—3. den jabloňového květu, kvetou vždy velice hojně a růžová poupata dodávají jim v rozpuku něžně narůžovělého vzhledu. Jednotlivé, asi 47—50 mm široké květy sestaveny jsou z plátků bílých, něžně růžově stíněných a vzájemně se dotýkajících. Snášejí jarní nepohody zcela dobře a málo kdy zmrznou, čímž se stálá plodnost vysvětluje. (Viz obraz.)

Přiložený barevný obraz, k jehož zhotovení sloužily plody s volně, v okresní školce Chlumecké rostoucích krsků, znázorňuje velikost plodů prostředních, vážících 220—230 g, valné množství jest větších, až 290 g těžkých. Mnohé mají tvar více sploštělý, jsou k temeni více než dole zúženy, mají témě široké a poměr výšky k šířce jeví se as 74x100 mm, jiné jsou zdánlivě vysoké, k temeni ještě zúženější a dole širší, tak že poměr jeví se as 88x93 mm.

Kalíšky mají zavřené, u spodu zelené, málo chloupkované, sestavené z úštů širokých, které se u spodu tísní, vztyčují, proti sobě kloní a suché špičky ven zmateně převislé mají a vězí v jamkách hlubokých a širokých s drobnými záhyby; vznikající zde široká, zcela plochá žebra kraj jamky hrbolí, přes celý plod zcela ploše se táhnou, kulatost jeho mírně hranatějí a končí se v jamce stopečné, jejíž kraj někdy více, jindy zcela nepatrně hrbolí. Jedna strana bývá vždy o málo nižší.

Silné, dřevnaté, také i polozdužnělé, řídce chloupkované, zelenavé a přihnědlé stopky jsou mnohdy jen as 8 mm dlouhé, jindy sotva že úrovně jamky dosahují, zřídka kdy ji přečnívajíce, vězí v jamkách hlubokých, zelených, vnitř porezavělých a rez rozptyluje se krátce kolem.

Plody na stromech jsou velmi jemně ojíněny, mají slupku velmi jemnou, lesklou, až kluzkou, krásně jako sláma žlutou, ve stínu bělavě mramorovanou, slunečnou stranu více žlutou, až i něžně lehce zardělou, mnohdy též, však jen jako nadechle žíhanou; zcela jemné, šedé, bělavě vroubené tečky rozptylují se jen řídce. V okolí kalicha nalezne se mnohdy kruhovitě nastříknuta, velmi jemná, čárkovitá rez.

Zcela měkká, kyprá, velmi jemná, šťavnatá dužnina má barvu bílou, pod slupkou více bělavě zažloutlou, chuť libě zasládle navinulou, lehce kořeněnou, dobrou, až i velmi dobrou.

Široce kuželovité podkališí dosahuje až na špičku jaderníka. Od něho se táhnou zelenavá, jaderník často i dvojitě obklopující vlákna; jaderník má osu široce dutou, do níž se prostranná po stěnách velice málo natrhaná pouzdra úzce, také i široce otvírají; každé pouzdro chová po jednom až třech poměrně malých, pěkně hnědých jádrech. (Viz obraz.)

Uzrává poslední dny září a v dobu tu se také češe. Musí se tak díti však opatrně, poněvadž na něžné slupce jest každé pomačkání znáti. Na loži nehnije, jako některé druhy jiné a vydrží při šťávě a dobré chuti do konce října, ano i o něco déle.

Jest to krásné, veliké jablko, na trh а k snědku velmi dobré. K zasílání nutno je však velmi opatrně baliti. Popsáno před lety v Časopise Čes. Zahradníků. Z vedlejších jmen jsou známa: Holland Pippin, Notťs Seedling, Pratt’s Pudding, také i Dean’s Codlin, ačkoliv jméno to jiné odrůdě náleží.

 

České ovoce, Díl 3: Jablka, Jan Říha, Čs. pomolog. společnost Praha, 1919

t

 

Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Pottovo osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.