Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Malinové hornokrajské

Jabloň Malinové hornokrajské

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Malinové hornokrajské

Zrání
 
Doba sklizně: konec září až 1. polovina října a později, předčasně sklizené ztrácejí malinovou příchuť a vadnou, plody je však třeba mírně podtrhnout
Konzumní zralost: brzy po sklizni vs. listopad
Skladovatelnost: do listopadu až prosince i déle
Zařazení: zimní odrůdy jabloní
   
Hlavní přednosti stará odrůda jabloně
  odrůda zapsaná v Databázi odrůd ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
  jabloň nenáročná, vhodná i pro vyšší polohy, velmi odolná mrazu
  odrůda je dobrý opylovač
  úrodná odrůda s pravidelnou a poměrně vysokou plodností
  plody dobře drží na stromech
  kvalita a vybarvení jablek
   
Hlavní nedostatky bývá ze všech odrůd první napadena puklicí švestkovou
  sklon jablek k přezrávání, moučnatění a ztrátě chuti
  silně náchylná ke strupovitosti
  vyžaduje širší spony
   
Plod
 
Chuť dužniny: sladce navinulá, s lehkou malinovou příchutí
Hodnocení chuti: průměrná až výborná
Vůně dužniny: slabě, ale příjemně voní
Konzistence dužniny: jemná, křehce měkká, po přezrání vatovitá
Šťavnatost dužniny: šťavnatá vs. méně šťavnatá
Barva dužniny: bílá, pod slupkou narůžovělá, na vzduchu mírně hnědne
Tloušťka a pevnost slupky: pevná, tenká
Povrch slupky: hladký, málo lesklý, není mastný
Barva slupky: základní zelenožlutá, později žlutá, překrytá tmavou rozmytou červení, modrofialové ojínění
Velikost plodu: vyrovnaná, malá vs. střední až velká, přes 200 g
Tvar plodu: vysoce kulovitý až tupě kuželovitý, ploše žebernatý
   
Strom
 
Pěstitelská oblast, poloha: nenáročná, i vyšší polohy, jsou-li slunné a vlhčí, suché a teplé polohy nesnáší
Vhodná nadmořská výška: do 600 m. n. m.
Půda: půdy středně úrodné, ne studené a mokré půdy v uzavřené poloze
Intenzita růstu: střední
Koruna: kulovitá až široce kulovitá, široká, nepravidelná, převislá, hustá
Plodonosný obrost: , nasazuje po 2 plodech
Řez: delší řez, později jen průklest
Pěstitelský tvar: volné vyšší tvary, nesnáší tvarování, nevhodná pro nižší tvary
   
Odolnost
 
Zimní mráz: velmi odolná
Mráz v době květu:  
Strupovitost: silně náchylná
Padlí: poměrně odolná
Rakovina: pouze ve vlhkých půdách
Napadení puklicí švestkovou: silně náchylná
Vadnutí:  
Hnití:  
Otlačování plodů: náchylná, otlačeniny nehnijí, ale korkovatí
Vhodnost k transportu: pouze pečlivě balená jablka
Nároky na chemickou ochranu:  
   
Plodnost
 
Začátek plodnosti: brzká vs. střední, 4.-5. rok
Výše sklizně: hojná
Pravidelnost sklizně: pravidelná vs. polostřídavá, téměř nikdy nevynechá zcela
Probírka plodů: není potřeba, nepřeplozuje
   
Kvetení
 
Doba kvetení: polorané
Klíčivost pylu: je dobrý opylovač
Požadavky: není vybíravá na opylovače
Opylování:  
Vhodní opylovači: Coxova reneta, Landsberská reneta, Ontario, Parména zlatá
   
Vhodnost pro
 
Ekologické pěstování:  
Zahrádkáře: pouze pro větší extenzivní sady
Velkovýrobu: ne
   
Použití
 
Přímý konzum:  
Skladování: nutno skladovat v chladu, jinak ztrácí chuť a moučnatí
Kuchyňské zpracování:  
Konzervace:  
Sušení:  
Víno:  
Povidla:  
Moštování:  
Destilace:  
   
Původ
 
Země: pravděpodobně Holandsko
Šlechtitel:  
Matečné odrůdy:  
Registrace od: stará odrůda z 18. století
Regionalita:  
   
Synonyma a další názvy Framboise d’Oberland, Malinovoje oberlandskoje, Malinowa Oberlandska, Oberländer Himbeerapfel, Framboos Appel, Frambois Appel, Calville d'Automne rayée, Šálové, Jablko šálové, jablko malinové, kobylí hlavy, žebernáč podzimní pruhovaný, Podzimní pruhovaný kalvil, Pomme Framboise, Gestreifter Herbstcalville, La calville rayé d’automne, Der gestreifte Herbstcalville, Geflamter rother Herbstcalvill, Frambos Apple, Gestreepte Herfst-Calville, Calville rayeé Rother Herbstaniscalville, Gestreifter Herbstcalville, Rother Paradiesapfel, Calv. d’automne flammeuse, eigentlicher Himbeerapfel, Zimmtcalvil?, Rother Bastard Herbstcalvil, Später Himbeerapfel, Winter-Himbeerapfel, Rother Herbstaniscalvil, Gestreifter Herbstaniscalvil
   
Podrobný popis Karel Kamenický, Karel Kohout - Atlas tržních odrůd ovoce
  Karel Kamenický - České ovoce, Díl VI, Jablka
  Otto Boček - Pomologie
  Josef Vaněk - Lidová pomologie, I. díl, 100 jablek
  Antonín Dvořák, Jiří Vondráček - Malá pomologie 1, Jablka
  František J. Thomayer - České ovoce, Díl I.: Jablka
   

 

Malinové hornokrajské v Thomayerově knize České ovoce

Malinové hornokrajské

Jablko šálové

Diel I. 1., Luc. I. 3. b. Hogg. 2. B. **†† říjen-prosinec.
______________

Původ. Pokud jsme zjistiti mohli, psal o tomto jablku poprvé Herman Knoop v roce 1771. Tato okolnost’ zavdala as podnět k domněnce, že plod tento pochází z Holandska. Ale také Sieckler popisuje je v Teutscher Obstgärtner 1804, str. 101. Jablko šálové jest však plod starý a dávno po Evropě rozšířený; náleží tedy k oněm dobrým jablkům, která povstala v době, kdy se nikdo nestaral o jich původ. Značný počet autorů, zejména francouzských a holandských, uvádí plod tento pod jménem j. malinové, framboise. Kdy se mu dostalo názvu šálové, není nám známo, za to však víme, že se u nás pěstuje již od dávných let, neboť nalezli jsme v horách šumavských staré stromy tohoto druhu. Tamní lid je jmenuje „kobylí hlavy“. Jablko šálové pěstuje se hojně v Německu, zejména ve Švábsku, ale též ve Francii a jinde.

Literatura a synonyma. Latinsky: Calv. striata. Česky: jablko šálové, kobylí hlava v okolí Domažlic; nalezli jsme též: žebernáč podzimní pruhovaný, jest to doslovný překlad z německého, tak jako j. malinové z francouzského. Sieckler, Teutscher Obstgärtner 1804, str. 101., Framboise d’Oberland, Knoop. Pomologie 1771, str. 16. Calville d’automne rayé, Léroy, Dicton. pom. čís. 171. Pomme Framboise; Diel 1799, I str. 69. Gestreifter Herbstcalville, La calville rayé d’automne, při popisech Apfel u. B. V. str. 8. früher Hainbuttenapfel a III., str. 14. Der rothe Herbstaniscalville zdá se, že měl Diel před sebou j. šálové, protože se tyto dva popisy se šálovým j. nápadně shodují, ale proto předc činí Diel rozdíl při Gestreifter Herbstcalville a jmenuje je na jiném místě Rother g. H. calv. na rozdíl od Gelber g. H. calv. — Dittrich 1839, č. 38.: Der gestreifte Herbstcalville. Illustr. H. Luc. c 177. gestreifter Herbstcalvill. Lucas zjistil, že Christ jmenuje je Geflamter rother Herbstcalvill. Knoop udává synonyma: Frambos Apple, Gestreepte Herfst-Calville, O. Thomas. Guide prat. str. 329. Synonyma: Calville rayeé Rother Herbstaniscalville. Lauche c. 54, Gestreifter Herbstcalville, Dochnahl uvádí synonyma c. 83 : Rother Paradiesapfel, Calv. d’automne flammeuse, eigentlicher Himbeerapfel, Zimmtcalvil? Rother Bastard Herbstcalvil, Görlinger; Mathieu Nomencl. str. 47 mimo uvedené jmenuje ještě Später Himbeerapfel, Winter-Himbeerapfel, Rother Herbstaniscalvil. Engelbrecht c. 37. Gestreifter Hc.

Tvar. Naše originály pocházejí od Bouzka z Petrovic, Čermáka ze Suché Vrbné a Říhy z Chlumecka. Jablko jest za normálních poměrů 80 milimetrů široké a as 70 milimetrů vysoké. Nejširší místo jest as uprostřed plodu a odtud se jablko stejnoměrně k oboum koncům zúžuje. Ku kalichu bývá zvýšené; nepravidelnosť tato závisí od velikosti žeber.

Kalich jest uzavřený, někdy bývá málo pootevřený. Lístky kalichu jsou krátké a přehnuté.

Prohlubina kalichu jest mělká a úzká, na mnohých plodech mělčí, než na řezu našeho vyobrazení. U prohlubně kalichu počínají znatelná žebra, která na okraji prohlubiny mohutní, táhnou se po celém plodu a dodávají mu jakési nepravidelnosti.

Stopka jest prostředně silná i dlouhá, dřevnatá a hnědá. Prohlubina stopky jest nálevkovitá, ale nepříliš hluboká a hnědě zelenými tečkami a skvrnami pokrytá.

Slupka jest jemná, hladká a není mastná, z počátku zelenavě žlutá, později žlutá a karmínově červená. Červeň ustupuje někdy na straně stinné. Celý plod jest však pokryt červeným žihováním, které se jeví brzy jako široké, dlouhé pruhy, brzy jako krátké proužkovné tečky. Žíhání ponechává místy mezery, tak že spodní žlutá barva v podobě skvrn vynikne. Barva pruhů na sluneční straně bývá až temnohnědá. Tečky jsou jemné a bělavé. Také bývají však plody, zejména v deštivých letech, na kterých spodní červeň se nevyvine, tak že plod bývá pak pouze červenohnědě skvrnitý.

Dužnina jest lehce nažloutlá, pod slupkou znatelněji, a v sousedství kalichu objevuje se v ní červenavý nádech, jest kyprá, měkká, jemná a šťavnatá, chuti kořenné, zasládle malinové a navinělé.

Jaderník jest bezosý, s pouzdry prostrannými. Stěny pouzder bývají často protrhány, jádra jsou podlouhlá, nepravidelně zašpičatělá, hnědá.

Rourka kalichová jest z počátku široká a ku konci rourkovitě zúžená, u některých plodů bývá na konci rozšířená, vždy však jest hluboká. Uzrává v půli října a drží se do vánoc i déle; hodí se pro tabuli i ku jiným hospodářským potřebám.

Strom roste v dobré živné půdě velmi mohutně, roste však i v půdě špatnější. Bylo též pozorováno, že netrpí rakovinou; v půdách vlhkých tvoří slabé výhony a korunu mívá pak svislou. Jest velmi úrodný. Listy jsou vejčité, lesklé a silně zubaté. Dřevná poupata jsou jehlancovitě zašpičatělá a přiléhají ku dřevu. Kvete pozdě.

 

České ovoce, Díl I.: Jablka: výběr pro Království české k pěstování nejvíce se hodících 50 druhů jablek, František J. Thomayer, vydavatel Fr. Thomayer, Praha, 1894

t

 

Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Malinové hornokrajské osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.