Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Parména šarlatová

Jabloň Parména šarlatová

 

Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Parména šarlatová

Zrání
 
Doba sklizně: 1. polovina září
Konzumní zralost: 2. polovina září až začátek října
Skladovatelnost: do listopadu až prosince
Zařazení: podzimní odrůdy jabloní
   
Hlavní přednosti stará odrůda jabloně
  dobrá odolnost proti mrazu
   
Hlavní nedostatky jablka lehce moučnatí
  přezrálá jablka ztrácejí velmi rychle dobré vlastnosti dužniny
  silně náchylná ke strupovitosti
   
Plod
 
Chuť dužniny: delikátní, sladce navinulá, poněkud skořicově okořenělá
Hodnocení chuti: velmi dobrá
Vůně dužniny:  
Konzistence dužniny: kyprá, velmi jemná, lehce moučnatí
Šťavnatost dužniny: šťavnatá
Barva dužniny: nažloutlá, někdy bílá
Tloušťka a pevnost slupky:  
Povrch slupky: lesklý, před otřením ojínělý
Barva slupky: základní barva žlutá, úplně překrytá šarlatově červenými, temnými pruhy
Velikost plodu: střední
Tvar plodu: kuželovitý nebo mírně homolovitý, k obkališí zúžený
   
Strom
 
Pěstitelská oblast: libovolná, se sušším ovzduším
Vhodná nadmořská výška: do 600 m. n. m.
Půda: sušší, kypřejší, dostatečně živná
Intenzita růstu: slabší vs. střední
Koruna: středně velká, nízká, široká a hustá
Plodonosný obrost:  
Řez:  
Pěstitelský tvar:  
   
Odolnost
 
Zimní mráz: dobrá odolnost
Mráz v době květu:  
Strupovitost: silně náchylná
Padlí:  
Rakovina:  
Vadnutí:  
Hnití:  
Otlačování plodů:  
Vhodnost k transportu:  
Nároky na chemickou ochranu:  
   
Plodnost
 
Začátek plodnosti: brzký
Výše sklizně: hojná
Pravidelnost sklizně:  
Probírka plodů:  
   
Kvetení
 
Doba kvetení:  
Klíčivost pylu:  
Požadavky:  
Opylování:  
Vhodní opylovači:  
   
Vhodnost pro
 
Ekologické pěstování:  
Zahrádkáře:  
Velkovýrobu:  
   
Použití
 
Přímý konzum: ano
Skladování:  
Kuchyňské zpracování:  
Konzervace:  
Sušení:  
Moštování:  
Destilace:  
   
Původ
 
Země: Anglie
Šlechtitel:  
Matečné odrůdy:  
Registrace od: stará odrůda
Regionalita:  
   
Další názvy Pruháč, Anglická šarlatová parména, Scarlet Pearmain, Pearmain charlote, Scharlachrote Parmäne
   
Podrobný popis František Suchý - Moravské ovoce
  Antonín Dvořák, Jiří Vondráček - Malá pomologie 1, Jablka
   

 

 

Parména šarlatová v knize Moravské ovoce

Parména šarlatová

Původ a rozšíření
Mezi parménami jest toto jablko na jednom z předních míst a jako parmény vůbec jest i ono velmi oblíbeno. A když již v našem normálním výběru odrůd máme parménu letní a zimní, pak se domníváme, že jest místné, když i parména šarlatová jako podzimní jablko jest zařaděna; zasluhuje toho vším právem. V našich sadech jest doposud málo rozšířena; jen na výstavách ovocných ji lze spatřiti, na trh se nedostane, každý pěstitel ji pro velmi krásné zbarvení podrží pro sebe.

Pravým jménem ji nikde u nás nenazývají; nejvíce jí říkají „pruháč“. Jako většina parmén jest původu anglického; nasvědčuje tomu její původní pojmenování, totiž anglická šarlatová parména. Také popisy a rozšíření její svědčí o anglickém původu.

Poloha
Strom není v poloze vybíravým, roste dobře v polohách teplých i v polohách vyšších, chladnějších; ve vyšších polohách však nutno jej chrániti před přímými severními větry, proto se má vysazovati do nižin neb na mírné sklony jihovýchodní a jihozápadní. Sušší ovzduší snáší lépe než ovzduší vlhké a chladné. U nás by se doporučovalo jej pěstovati hlavně v pásmu III., netrvdíme však, že by se nemohl též dobře pěstovati v pásmu II., po případě na chráněných místech i v pásmu IV.

Půda
Půdu žádá sušší, kypřejší, dostatečně živnou; v půdách slabších bývá ovoce nestejně vyvinuto s mnoha odpadky.

Vzrůst
Strom jest vzrůstu slabšího, přímého; ve školce potřebuje delší dobu k vypěstování vysokokmenů, proto se pěstuje v mnoha případech do vysokokmene mezišlechtěním. Korunu tvoří prostředně velkou, nízkou, širokou a hustou. Letorostů vyvinuje mnoho, jsou však slabé, dlouhé, do špiček poněkud vlnaté. List má prostředně veliký, dlouhý, mírně na spodní straně vlnatý. Mnoho listů nevyvinuje.

Stanoviště
Pěstuje se v zahradách domácích, po případě i v otevřených štěpnicích; do polí, k silnicím, cestám, vůbec na místa veřejná není radno jej vysazovati, poněvadž rodí ovoce přílišně svůdné, neboť jablka sotva polodorostlá bývají pěkně červeně zbarvena.

Tvar stromu
Pěstovati se může jako vysokokmen, polokmen a zákrsek libovolného tvaru. Každý tvar jest velmi úrodný. Zejména polokmenné stromy, které netvoří velkou korunu, jsou velmi pěknou ozdobou v zahradách domácích. Zákrsky v kterémkoliv tvaru pěstované rodí plody stejnoměrné, dosti veliké a nevyžadují tak pečlivého řezu jako některé jiné parmény.

Květ
Kvete bohatě, každoročně; nejvíce květů vyvinuje v terčových pupenech. Květy svým vývinem se neliší od květů zlaté zimní parmény a parmény letní.

Ovoce
Ovoce mívá prostřední velikost, je-li strom pěstován ve velmi dobrých poměrech, pak dosahuje i nadprostřední velikosti. Tvaru jest kuželovitého neb mírně homolovitého, k obkališí zúženého. Některé plody jsou někdy velmi mírně tříhranné, jiné proti tomu úplně hladké, kulaté. Vyobrazené plody byly velmi pěkného, pravidelného tvaru a pocházejí ze stromu vysokokmenného, a jsou proto poněkud menší.

Kalich
Kalich jest polootevřený, hvězdovitý a jest v široké hlubší prohlubince. Obkališí jest mírně hranaté a některé hrany z něho se táhnou po celé výšce plodu, čímž se stává nerovným. Prohlubinka kalíšková jest velmi úhledná, bez rzi a jest pěknou ozdobou plodu.

Stopka
Stopka jest prostředně dlouhá, dosti silná, hnědá, dřevnatá, drží dobře na stromě. Důlek stopečný jest hluboký, úzký, svalovitý a velmi zřídka mírně rezivý.

Barva
Slupka jest jemná, po otření velmi lesklá, před otřením ojínělá, zejména na tmavě zbarvených plodech jest modrý nádech dosti znatelný. Dobře vybarvené plody mají základní barvu až zlatožlutou, jinak světle žlutou. Jak naše reprodukce ukazuje, jest však ze základní barvy málo viděti; při dobrém vybarvení bývají plody úplně červené, karmínové, temně krátce pruhované. Na sluneční straně jest mnohdy temná červeň rozmyta, tak že karmínové pruhy se v ní ztrácejí. Červené plody jsou částečně bíle a plody světlé, ve stínu rostlé, hnědě tečkované.

Dužnina
Dužnina jest nažloutlá, někdy až i bílá, kyprá, velmi jemná, lehce moučnatí. Chuť má velice delikátní, navinulou, přiměřeně sladkou a poněkud skořicově okořenělou. Přezralé plody ztrácejí velmi rychle všechny dobré vlastnosti dužniny a stávají se bezcennými. Musejí býti tedy v pravý čas pojídány.

Dozrání a česání
Uzrává v našich vinorodých krajích již po 15. září, ve vyšších polohách až počátkem října a udrží se správně uložená až do prosince. Česati se musí se vší opatrností do měkce vyložených košíků, při čemž se neklade mnoho vrstev na sebe. Jelikož jest to jablko, které brzy ztrácí svoji jemnou chuť při náhlém dozrání, jest tedy nutno je očesati jako jablka letní 8—10 dní před úplným dozráním, nebof pak podrží mnohem déle svoji výtečnou jakost.

Zužitkování
Jest to především jablko stolní, k výrobě konserv kteréhokoliv druhu se méně hodí. Na trhu velmi hledané, pro svoji překrásnou barvu a výbornou jakost se dobře platí. Vyžaduje pečlivého obalu. Dekorativnější obal zvyšuje značně cenu této odrůdy.

Majitelé ovocných sadů by je měli hojně rozšiřovati, neboť jak z reprodukce i popisu zřejmo, jest to odrůda pro domácí sady ovocné velmi cenná. Ve školkách jest dosti pěstována a lze doufati, že v brzku bude značně rozšířena.

 

Moravské ovoce: Pojednání o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství Moravského, František Suchý, Český odbor zemědělské rady pro markrabství Moravské, Brno, 1907

m

 

Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Parména šarlatová osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.
TOPlist