Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Parména letní

Jabloň Parména letní

 

Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Parména letní

Zrání
 
Doba sklizně: konec září
Konzumní zralost: začátek října
Skladovatelnost: do konce listopadu až do počátku prosince
Zařazení: letní až podzimní odrůdy jabloní
   
Hlavní přednosti stará odrůda jabloně
  jablka nepodléhají hnilobě
   
Hlavní nedostatky  
   
Plod
 
Chuť dužniny: sladkonavinulá, okořenělá, renetovitá
Hodnocení chuti: výborná
Vůně dužniny:  
Konzistence dužniny: křehká, kyprá
Šťavnatost dužniny:  
Barva dužniny: nažloutlá
Tloušťka a pevnost slupky: pevná
Povrch slupky: hladký
Barva slupky: základní citrónově žlutá, zcela krytá červení, sluneční strana krytá temně rozmytou červení
Velikost plodu: střední
Tvar plodu: vysokokulovitý, ke kalichu zúžený
   
Strom
 
Pěstitelská oblast: libovolná, slunečná, vlhké ovzduší
Vhodná nadmořská výška:  
Půda: dobrá, vlhčí a vazčí, hluboká
Intenzita růstu: bujná
Koruna: vysoká, jehlancovitá, hustá
Plodonosný obrost:  
Řez: prosvětlovací
Pěstitelský tvar:  
   
Odolnost
 
Zimní mráz:  
Mráz v době květu: odolná
Strupovitost:  
Padlí:  
Rakovina:  
Vadnutí:  
Hnití: odolná
Otlačování plodů: odolná
Vhodnost k transportu:  
Nároky na chemickou ochranu:  
   
Plodnost
 
Začátek plodnosti:  
Výše sklizně:  
Pravidelnost sklizně:  
Probírka plodů:  
   
Kvetení
 
Doba kvetení: pozdější
Klíčivost pylu:  
Požadavky:  
Opylování:  
Vhodní opylovači:  
   
Vhodnost pro
 
Ekologické pěstování:  
Zahrádkáře:  
Velkovýrobu:  
   
Použití
 
Přímý konzum: ano
Skladování:  
Kuchyňské zpracování:  
Konzervace: ano
Povidla: ano
Sušení: ano
Moštování:  
Destilace:  
   
Původ
 
Země:  
Šlechtitel: stará odrůda
Matečné odrůdy:  
Registrace od:  
Regionalita:  
   
Další názvy  
   
Podrobný popis František Suchý - Moravské ovoce
   
   

 

 

Parména letní v knize Moravské ovoce

Parména letní

Původ a rozšířeni
Velice nezvyklé pro nás pojmenování, ale nezbývá nic jiného, nežli sobě zvykati na cizí název. Parména letní jest roztroušena v domácích zahradách po celé Moravě, ale její pravé jméno od žádného pěstitele neslyšeti. Původ není znám, zdá se však, že kolébkou byla Anglie a odtamtud poznenáhlu se rozšiřovala do všech končin evropských a ani tedy Morava nezůstala bez ní. Jest to odrůda prastará a stále se doporučuje ji rozšiřovati, což jest důkazem, že jest to odrůda velmi dobrá.

Poloha
Ve volbě polohy není parména letní vybíravou, daří se i v poloze vyšší a otevřenější, žádá však na těchto místech plné slunce, tedy svahy proti jihu nebo jihozápadu obrácené. V teplých krajích miluje strany chladnější a vlhčí, jako jest západní, severozápadní a p. Místa poblíž vod větších s dostatečně vlhkým ovzduším zejména se jí zamlouvají.

Půda
Půdu vyžaduje strom dobrou, vlhčí a vazčí; v suché, lehké půdě sice kvete i nasazuje dosti plodů, leč zůstane nevyvinutý. V hlubokých půdách se zvlášť dobře daří, a dosahuje v nich značného stáří. Mělké půdy nemiluje proto, poněvadž zapouští dost hluboko své kořeny.

Vzrůst
Vzrůst stromu jest dosti bujný, tvoří vysokou jehlancovitou korunu, větve přiléhají těsně k sobě a tak povstává koruna hustá, která vyžaduje, aby častěji proříznuta byla. Kmen tvoří silný a rovný; i ve školkách jako mladý stromek vyvinuje se k úplné spokojenosti pěstitelů. Letorosty velmi četné jsou slabé, dlouhé, poněkud vlnaté. List tvoří velký, silný a zdravý.

Stanoviště
Tam, kde není třeba se obávati poškozování úrody od kolemjdoucích, dala by se parména letní s dobrým výsledkem pěstovat i na veřejných místech; strom roste vysoko, nepřekáží chůzi ani jízdě, ovoce, nežli dozraje, není příliš lákavé, uzrává po sklizni jiných polních plodin a dá se očesati najednou. Všechny tyto vlastnosti doporučují pěstovati ji na polích podél cest a v sadech otevřených.

Tvar stromu
Parménu letní možno pěstovati v zahradách domácích ve tvaru libovolném; roste dobře jako vysokokmen, polokmen i jako kterýkoliv jiný tvar zákrskový. Přec však u zákrsků by se doporučovalo omezovati ji pouze na jehlance, po případě zákrsky křovité. U palmet, kordonů a jiných menších tvarů vyžaduje pro svůj bujný vzrůst pilný letní i zimní řez.

Květ
Kvete vůbec jako všechny parmény vždy hojně. Pozdější rozkvět má za následek každoroční a dosti bohatou úrodu. Květy nejsou choulostivé a dosti lehce se oplozují. Plody nasazuje více jednotlivě, dosti stejnoměrně rozděleny, tak že není třeba protrhávati. Vyvinují se stejnoměrně a není při nich plodů špatnější jakosti jako u některých odrůd jiných.

Ovoce
Ovoce rodí vysokokmen i zákrsek prostřední velikosti, tvaru vysokokulovitého, ke kalichu zúženého. Některé plody bývají tvaru dosti vysokého, jiné zas více kulovitého, vyskytují se i plody tvaru nepravidelného, hrubě žebrované.

Kalich
Kalich jest polootevřený, zelený, vlnatý a jest v mělké vráskovité prohlubince.

Stopka
Stopka jest delší, mnohdy i kratší, silnější a dužnatější. Je-li delší, pak bývá hnědší, a je-li dužnatější, pak jest zelenější a trčí v nepříliš hlubokém, rezivém důlku.

Barva
Slupka jest zdánlivě jemná, hladká, při tom však pevná. Základní barva jest silně citrónově žlutá, avšak málo proniká červení, která kryje zejména plody slunci vystavené po celé ploše. Sluneční strana bývá temně rozmytou červení kryta a ještě temnějšími proužky probarvena. Plody ze stínu jsou světlé a částečně červeně žíhané. Po celém plodu jsou roztroušeny velmi znatelné hnědé i bílé tečky.

Dužnina
Dužnina jest nažloutlá, křehká, kyprá, příjemné, okořenělé, renetovité, sladkonavinulé chuti. Při úplném uzrání dosáhne nápadné kyprosti, která nepřechází v moučnatost a zůstává při tom vždy chuti výborné.

Dozráni a česání
Zraje koncem září a dobře uchovaná udrží se do konce listopadu. Z vyšších poloh není zvláštností udržeti plody až do počátku prosince. Češe se též asi 14 dní před uzráním a uloží se do komory neb sklepa ovocného, aby dozrála. Odrůda tato by vlastně měla býti vřaděna do odrůd podzimních, ale poněvadž v teplých našich krajích již v polovině záři pro domácí spotřebu jest způsobilou, nutno ji v jablkách letních ponechati. Opatrně očesaná snáší dopravu dobře při neúplném dozrání a přiměřeném obalu; při své jemnosti nepodléhá hnilobě a omačkaniny menší nejsou znatelny.

Zužitkování
Jest to jablko dobré tabulové i též hospodářské, hodí se k sušení, zavařování а k výrobě povidel. Používati této odrůdy na výrobu vína by bylo nehospodářské, jelikož lze dobře prodati na trhu plody jako tabulové ovoce a plody špatnější jakosti zužitkují se lépe úpravou marmelády a povidel.

Parména letní najde u našich pěstitelů obliby; až ji náležitě poznají, pak ji také náležitě ocení.

Naše reprodukce jest věrná, až snad na to intensivní zbarvení, kterého tato odrůda každoročně nemá. Žíhání a pruhování jest hlubokou nahnědlou červení zakryto.

 

Moravské ovoce: Pojednání o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství Moravského, František Suchý, Český odbor zemědělské rady pro markrabství Moravské, Brno, 1907

m

 

Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Parména letní osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.
TOPlist