Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Velké Karlovice


Vlajka Velké Karlovice       Znak Velké Karlovice

 

Velké Karlovice

 

Obecní úřad Velké Karlovice, Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice
Telefon: 571 444 260, 571 444 270
E-mail: podatelna@velkekarlovice.cz, matrika@velkekarlovice.cz
ID datové schránky: pinb3s5
www.velkekarlovice.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Velké Karlovice

Vlajka obce Velké Karlovice

Právo užívat vlajku obci Velké Karlovice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.5.1994. 
Číslo rozhodnutí: 16
Popis vlajky: List tvoří horní červené a dolní zelené pole v poměru 3:1. V červeném poli je bílý stojící kozel se žlutou zbrojí (rohy, kopyta). Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Velké Karlovice

Právo užívat znak obci Velké Karlovice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.5.1994. 
Číslo rozhodnutí: 16
Popis znaku: V červeném štítě na zeleném dvojvrší s pravým vyšším a levým nižším vrchem stojí stříbrný kozel se zlatou zbrojí.

 

Základní údaje obce Velké Karlovice

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Karolinka
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 545163
IČ: 00304417
DIČ: CZ00304417
Status: obec

Nadmořská výška: 512 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 21' 50" s.š., 18° 18' 13" v.d.
Rozloha: 8079 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1714

Části obce: Velké KarloviceMalé Karlovice
PSČ a pošta: 756 06 Velké Karlovice

 

Z historie obce Velké Karlovice

V roce 1714 zakládá majitel rožnovského panství Karel Jindřich ze Žerotína obec Karlovice. V roce 1966 došlo k opětovnému sloučeni Velkých a Malých Karlovic do jedné obce Velké Karlovice. Zároveň došlo k oddělení Zadní Stanovnice s 26 domy od Malých Karlovic a jejímu připojení k obci Karolinka.

 

Památky a zajímavosti obce Velké Karlovice

Vesnická památková zóna Podťaté, Velké Karlovice
Kaple sv. Jana
, kulturní památka, Jezerné, Velké Karlovice
Kaple, kulturní památka, Leskové, Velké Karlovice
Venkovská usedlost Na Sihle, kulturní památka, Leskové č.p. 117, Velké Karlovice
Venkovská usedlost, kulturní památka, Leskové č.p. 257, Velké Karlovice
Dřevěný kostel Panny Marie Sněžné, kulturní památka, Velké Karlovice
Kaple se zvonicí, Podťaté, kulturní památka, Velké Karlovice
Boží muka, kulturní památka, východně od kostela, Velké Karlovice
Pomník padlým partyzánům, kulturní památka, na křižovatce, Velké Karlovice
Valašské fojtství, národní kulturní památka, ve Bzovém č.p. 23, Velké Karlovice
Venkovský dům, kulturní památka, Karlovské muzeum, č.p. 267, Velké Karlovice
Venkovský dům, kulturní památka, Karlovské muzeum, č.p. 299, Velké Karlovice
Měšťanský dům, kulturní památka, č.p. 451, Velké Karlovice
Fara, kulturní památka, č.p. 274, Velké Karlovice

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Velké Karlovice

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Buk u Velkých Karlovic, památný strom
Horní Vsacko, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, chřástala polního, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého, ťuhýka obecného a jejich biotopy)
Lípy ve Velkých Karlovicích, památné stromy
Tis ve Velkých Karlovicích, památný strom
Razula, národní přírodní rezervace (jedlobukový prales)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Velké Karlovice, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Velké Karlovice

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/velke-karlovice/">Velké Karlovice</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/velke-karlovice/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.