Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Karolinka


Vlajka Karolinka       Znak Karolinka

 

Karolinka

 

Městský úřad Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka
Telefon: 571 450 421
E-mail: podatelna@mukarolinka.cz
ID datové schránky: fgcby4a
www.karolinka.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika města Karolinka

Vlajka města Karolinka

Právo užívat vlajku městu Karolinka udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 13.6.1995. 
Číslo rozhodnutí: 56
Popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy – modrý, zelený a modrý, v poměru 1:3:1. Ve středu zeleného pole je bílá široká sektová sklenička, široká jednu pětinu délky listu a vysoký čtyři sedminy šířky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak města Karolinka

Právo užívat znak městu Karolinka udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 13.6.1995.
Číslo rozhodnutí: 56
Popis znaku: V zeleném štítu stříbrná široká číše nad třikrát stříbrno-modře vlnitě dělenou patou.

 

Základní údaje města Karolinka

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Karolinka
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód města: 542911
IČ: 00303909
DIČ: CZ00303909
Status: město

Nadmořská výška: 483 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 21’ 20" s.š., 18° 14’ 40" v.d.
Rozloha: 4215 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1949

Části města: Karolinka
PSČ a pošta: 756 05 Karolinka

 

Z historie města Karolinka

Území dnešní Karolinky patřilo již od prvních známých písemných zmínek ke vsetínskému panství. Na počátku 16. století byla nejvýchodnějším sídlem panství ves Hovězí. Poměrně rozsáhlý prostor mezi Hovězím a hranicí Moravy, tvořenou hřebenem Javorníků, dosud nebyl osídlen. Při jeho hospodářském využívání se vsetínští občas střetávali s poddanými a majiteli sousedního panství Povážská Bystrica. Na obou stranách v těchto sporech bývali i mrtví.

 

Památky a zajímavosti města Karolinka

Hospoda č.p. 18, Stanovnická cesta, kulturní památka, Karolinka
Venkovské usedlosti č.p. 284 (rodový shluk Orságů), Raťkov, kulturní památka, Karolinka
Venkovské usedlosti č.p. 285 (rodový shluk Orságů), Raťkov, kulturní památka, Karolinka
Venkovské usedlosti č.p. 286 (rodový shluk Orságů), Raťkov, kulturní památka, Karolinka
Venkovské usedlosti č.p. 287 (rodový shluk Orságů), Raťkov, kulturní památka, Karolinka

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území města Karolinka

Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy, chráněná krajinná oblast
Horní Vsacko, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, chřástala polního, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého, ťuhýka obecného a jejich biotopy)
Skálí, přírodní památka (geomorfologický útvar se smíšeným porostem lesním)
Smradlavá, přírodní památka (dochovalá část přirozeného lesního porostu s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů)
Tis v Karolince, památný strom
Vachalka, přírodní památka (dochovalá část přirozeného jedlobukového porostu pralesovitého charakteru)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Karolinka, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Karolinka

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/karolinka/">Karolinka</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/karolinka/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.