Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Valašská Senice


Vlajka Valašská Senice       Znak Valašská Senice

 

Valašská Senice

 

Obecní úřad Valašská Senice, Valašská Senice 145, 756 14 Francova Lhota
Telefon: 571 447 590
E-mail: obec@valasskasenice.cz
ID datové schránky: 3n4bspj
www.valasskasenice.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Valašská Senice Snubní prsteny Valašská Senice

 

Symbolika obce Valašská Senice

Vlajka obce Valašská Senice

Právo užívat vlajku obci Valašská Senice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 21.6.1999. 
Číslo rozhodnutí: 21
Popis vlajky: List tvoří dva svislé pruhy zelený a červený. Uprostřed bílý květ kopretiny se žlutým semeníkem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Valašská Senice

Právo užívat znak obci Valašská Senice udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 21.6.1999. 
Číslo rozhodnutí: 21
Popis znaku: V zeleno-červeně polceném štítě pod třemi stříbrnými květy kopretin se zlatými semeníky tři zlaté obilné klasy provázené dvěma stříbrnými kosami bez násad hroty dolů.

 

Základní údaje obce Valašská Senice

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Horní Lideč
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 553026
IČ: 00635774
DIČ: CZ00635774
Status: obec

Nadmořská výška: 540 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 14’ 01" s.š., 18° 07’ 37" v.d.
Rozloha: 1600 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1500

Části obce: Valašská Senice
PSČ a pošta: 756 14 Francova Lhota

 

Z historie obce Valašská Senice

Jméno obce je odvozeno od názvu říčky Senice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1500. Až do roku 1924 název neobsahoval přídavné jméno Valašská.

 

Památky a zajímavosti obce Valašská Senice

Kaple sv. Cyrila a Metoděje, Valašská Senice

 

Přírodní zajímavosti na území obce Valašská Senice

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Horní Vsacko, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, chřástala polního, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého, ťuhýka obecného a jejich biotopy)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Valašská Senice, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Valašská Senice

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/valasska-senice/">Valašská Senice</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/valasska-senice/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.