Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Horní Lideč


Vlajka Horní Lideč       Znak Horní Lideč

 

Horní Lideč

 

Obecní úřad Horní Lideč, Horní Lideč 292, 756 12 Horní Lideč
Telefon: 571 447 428
E-mail: obec.hornilidec@tiscali.cz
ID datové schránky: ukbbd73
www.hornilidec.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Horní Lideč

Vlajka obce Horní Lideč

Právo užívat vlajku obci Horní Lideč udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.5.1994. 
Číslo rozhodnutí: 16
Popis vlajky: List praporu tvoří tři svislé pruhy – bílý, zelený, bílý. V žerďovém bílém je svatováclavská černá orlice (s červenými plaménky), ve vlajícím (rovněž bílém pruhu) je zelený vykořeněný listnatý strom; výška orlice a stromu je rovna polovině šířky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Horní Lideč

Právo užívat znak obci Horní Lideč udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.5.1994. 
Číslo rozhodnutí: 16
Popis znaku: Červeno-stříbrně polcený štít, v pravém poli postava sv. Václava v přirozených barvách, v levém poli zelený listnatý vykořeněný strom.

 

Základní údaje obce Horní Lideč

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Horní Lideč
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 542725
IČ: 00303780
DIČ: CZ00303780
Status: obec

Nadmořská výška: 465 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 10’ 56" s.š., 18° 03’ 35" v.d.
Rozloha: 721 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1261

Části obce: Horní Lideč
PSČ a pošta: 756 12 Horní Lideč

 

Z historie obce Horní Lideč

První historická zmínka pochází z roku 1261.

 

Památky a zajímavosti obce Horní Lideč

Dřevěná zvonice z roku 1771, Horní Lideč
Kostel sv. Václava z roku 1994, Horní Lideč
Pomník Jana Evangelisty Trávníčka, Horní Lideč
Pískovcový kříž pod nádražím z r.1920, Horní Lideč
Roubená sýpka z poloviny 19. století, Horní Lideč
Pískovcová socha Matky milosrdenství v blízkosti kostela z r.1874, Horní Lideč
Staré dřevěné domky a kovárna v místní části Kočičina, Horní Lideč
Jubilejní kaplička se zvonicí, postavená a vysvěcená (27.9.1929) k mileniu sv. Václava, Horní Lideč
Kamenný kříž při silnici do Valašských Příkaz z r.1920, Horní Lideč

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Horní Lideč

Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy, chráněná krajinná oblast
Hornolidečská lípa, památný strom (v obci za domem čp. 71)
Hornolidečský dub, památný strom (v obci, průměr 687cm)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Horní Lideč, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Horní Lideč

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/horni-lidec/">Horní Lideč</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/horni-lidec/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.