Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Střelná


Vlajka Střelná       Znak Střelná

 

Střelná

 

Obecní úřad Střelná, Střelná 38, 756 12 Horní Lideč
Telefon: 571 111 113
E-mail: obec.strelna@volny.cz
ID datové schránky: 5jcb34b
www.strelna.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Střelná Snubní prsteny Střelná

 

Symbolika obce Střelná

Vlajka obce Střelná

Právo užívat vlajku obci Střelná udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.10.1997. 
Číslo rozhodnutí: 41
Popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy, modrý, bílý a modrý v poměru 1:4:1. V bílém poli černé rozložené křídlo, pery dolů, se žlutým perizoniem, vzhůru prostřelené modrým šípem s červeným opeřením a hrotem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Střelná

Právo užívat znak obci Střelná udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 17.10.1997. 
Číslo rozhodnutí: 41
Popis znaku: Ve stříbrném štítě černé rozložené křídlo, pery dolů, se zlatým perizoniem, vzhůru prostřelené modrým šípem s červeným opeřením a hrotem, provázeným modrými liliemi.

 

Základní údaje obce Střelná

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Horní Lideč
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 544914
IČ: 00304310
DIČ: CZ00304310
Status: obec

Nadmořská výška: 510 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 10' 34" s.š., 18° 06' 52" v.d.
Rozloha: 928 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1479

Části obce: Střelná
PSČ a pošta: 756 12 Horní Lideč

 

Z historie obce Střelná

První písemnou zmínku o existenci obce se podařilo nalézt ve Slovenském státním archivu v Bytči. Je psána ve formě svědecké výpovědi o hranicích mezi panstvím lednickým a brumovským, ze dne 9. září 1479.

 

Památky a zajímavosti obce Střelná

Zvonice, kulturní památka, Střelná
Venkovská usedlost č.p. 18, kulturní památka, Střelná

 

Přírodní zajímavosti na území obce Střelná

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba (především k zastupitelům obce Střelná)

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Střelná, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Střelná

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/strelna/">Střelná</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/strelna/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.