Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Nový Hrozenkov


Vlajka Nový Hrozenkov       Znak Nový Hrozenkov

 

Nový Hrozenkov

 

Úřad městyse Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 226, 756 04 Nový Hrozenkov
Telefon: 571 451 304, 571 451 578
E-mail: podatelna@novyhrozenkov.cz
ID datové schránky: squbcc4
www.novyhrozenkov.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Nový Hrozenkov Snubní prsteny Nový Hrozenkov

 

Symbolika městyse Nový Hrozenkov

Vlajka městyse Nový Hrozenkov

Právo užívat vlajku městysi Nový Hrozenkov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 3.4.1996. 
Číslo rozhodnutí: 99
Popis vlajky: List tvoří tři vodorovné pruhy – bílý, zelený a bílý v poměru 1:3:1. U žerdě v třetině zeleného pruhu žlutá šestilistá růže s červeným semeníkem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak městyse Nový Hrozenkov

Právo užívat znak městysi Nový Hrozenkov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 3.4.1996. 
Číslo rozhodnutí: 99
Popis znaku: V zeleném štítě zlatá šestilistá růže s červeným semeníkem nad třemi stříbrnými břevny.

 

Základní údaje městyse Nový Hrozenkov

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Karolinka
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 544566
IČ: 00304131
DIČ: CZ00304131
Status: městys

Nadmořská výška: 456 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 20’ 00" s.š., 18° 11’ 46" v.d.
Rozloha: 4358 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1644

Části městyse: Nový Hrozenkov
PSČ a pošta: 756 04 Nový Hrozenkov

 

Z historie městyse Nový Hrozenkov

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1644. Do roku 1649 byla součástí městyse Hovězí, od které se nejprve oddělilo 41 pasekářských usedlostí. Název městyse se měnil a na současné podobě se ustálil počátkem 19. století.

 

Památky a zajímavosti městyse Nový Hrozenkov

Společný hrob a pomník partyzánů na hřbitově, kulturní památka, Nový Hrozenkov
Venkovská usedlost č.p. 451, památník národního umělce A. Strnadela, kulturní památka, Nový Hrozenkov
Venkovská usedlost č.p. 452, kulturní památka, Nový Hrozenkov
Kostel sv. Jana Křtitele z r. 1789, Nový Hrozenkov

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území městyse Nový Hrozenkov

Beskydy, chráněná krajinná oblast
Beskydy
, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Brodská
, přírodní památka (přirozený jedlobukový porost pralesovitého charakteru s výskytem vzácných druhů fauny a flóry)
Horní Vsacko
, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, chřástala polního, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého, ťuhýka obecného a jejich biotopy)
Jilm v Novém Hrozenkově, památný strom

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Nový Hrozenkov, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Nový Hrozenkov

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/novy-hrozenkov/">Nový Hrozenkov</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/novy-hrozenkov/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.