Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Lidečko


Vlajka Lidečko       Znak Lidečko

 

Lidečko

 

Obecní úřad Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko
Telefon: 571 447 945
E-mail: obec@lidecko.cz
ID datové schránky: ka7bc3c
www.lidecko.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Lidečko

Vlajka obce Lidečko

Právo užívat vlajku obci Lidečko udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 15.12.1998. 
Číslo rozhodnutí: 10
Popis vlajky: List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a červený, a tři bílé vlající klíny, z nichž střední svým vrcholem sahá do poloviny délky listu a oba krajní do poslední třetiny délky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Lidečko

Právo užívat znak obci Lidečko udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 15.12.1998.
Číslo rozhodnutí: 10
Popis znaku: V modro-červeně polceném štítě nad skalnatým trojvrším vpravo radlice, vlevo vyniká od středu půl kola svaté Kateřiny, vše stříbrné.

 

Základní údaje obce Lidečko

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Horní Lideč
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 544370
IČ: 00304042
DIČ: CZ00304042
Status: obec

Nadmořská výška: 445 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 12’ 29" s.š., 18° 02’ 57" v.d.
Rozloha: 1736 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1424

Části obce: Lidečko
PSČ a pošta: 756 15 Lidečko, 756 12 Horní Lideč

 

Z historie obce Lidečko

Brzy po začátku husitských válek ovládl brumovské panství král Zikmund, který jeho části rozdal do zástavního držení. Miroslavovi z Cimburka takto v roce 1424 předal vesnice Bylnici, Štítnou, Lačnov, Horní Lideč, Lidečko, Poteč, Študlov a Nedašov. Zápisem tohoto aktu vstoupilo Lidečko poprvé do historie.

 

Památky a zajímavosti obce Lidečko

Kostel sv. Kateřiny, kulturní památka, Lidečko
Boží muka u č.p. 360, Polňák, kulturní památka, Lidečko

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Lidečko

Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy, chráněná krajinná oblast
Čertovy skály, přírodní památka (schodovitě uspořádané kvádry eocenních pískovců)
Kopce, přírodní památka (rozsedlinové jeskyně s výskytem velmi vzácné fauny netopýrů)
Lidečko - kostel, evropsky významná lokalita (lokalita netopýra velkého)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Lidečko, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Lidečko

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/lidecko/">Lidečko</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/lidecko/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.