Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Halenkov


Vlajka Halenkov       Znak Halenkov

 

Halenkov

 

Obecní úřad Halenkov, Halenkov 655, 756 03 Halenkov
Telefon: 571 420 930, 571 457 310, fax: 571 457 560
E-mail: ou@halenkov.cz, starosta@halenkov.cz
ID datové schránky: thgbefm
www.halenkov.cz

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Halenkov Snubní prsteny Halenkov

 

Symbolika obce Halenkov

Vlajka obce Halenkov

Právo užívat vlajku obci Halenkov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 25.11.2003.
Číslo rozhodnutí: 31
Popis vlajky: List tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, žlutý šikmo oboustranně pilovitý a zelený, v poměru 7:1:2. V žerďové polovině horního pruhu žlutý javorový list. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Halenkov

Právo užívat znak obci Halenkov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 25.11.2003.
Číslo rozhodnutí: 31
Popis znaku: V zeleném štítě vztyčený javorový list, pod ním šikmo oboustranně trojnásobně stupňovité břevno, vše zlaté.

 

Základní údaje obce Halenkov

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Karolinka
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 542679
IČ: 00303763
DIČ: CZ00303763
Status: obec

Nadmořská výška: 425 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 19’ 21" s.š., 18° 08’ 50" v.d.
Rozloha: 4220 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1654

Části obce: Halenkov
PSČ a pošta: 756 03 Halenkov

 

Z historie obce Halenkov

Halenkov založil v roce 1654 Jiří Illésházy, uherský šlechtic pocházející ze Žitného ostrova, který koupil roku 1652 vsetínské panství. Základem obce byl panský dvůr Helenovice, jenž byl pojmenován podle jediné dcery Jiřího Illésházyho Heleny. Obyvatelé Halenkova se živili většinou zemědělstvím a chovem valašského dobytka koz a ovcí.

 

Památky a zajímavosti obce Halenkov

Zvonička při č.p. 208, Dinotice, kulturní památka, Halenkov
Kostel Povýšení sv. Kříže, kulturní památka, Halenkov
Kříž u kostela, kulturní památka, Halenkov

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Halenkov

Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy, chráněná krajinná oblast
Brodská, přírodní památka (přirozený jedlobukový porost pralesovitého charakteru s výskytem vzácných druhů fauny a flóry)
Kutaný, přírodní rezervace (bukojedlový prales s bohatým podrostem)
Horní Vsacko, ptačí oblast (populace čápa černého, jeřábka lesního, chřástala polního, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého, ťuhýka obecného a jejich biotopy)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Halenkov, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Halenkov

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/halenkov/">Halenkov</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/halenkov/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.