Fotodoma

Fotodoma » Česká republika » Zlínský kraj » Okres Vsetín » Francova Lhota


Vlajka Francova Lhota       Znak Francova Lhota

 

Francova Lhota

 

Obec Francova Lhota, Francova Lhota 325, 756 14 Francova Lhota
Telefon: 571 458 237, 571 458 223, 571 422 305 (referent), 571 422 306 (místostarosta), 571 422 307 (starosta)
E-mail: obec@francovalhota.cz, starosta@francovalhota.cz, mistostarosta@francovalhota.cz
ID datové schránky: rmwbnxq
www.francovalhota.cz

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Symbolika obce Francova Lhota

Vlajka obce Francova Lhota

Právo užívat vlajku obci Francova Lhota udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 9.12.1996.
Číslo rozhodnutí: 19
Popis vlajky: List tvoří tři vodorovné pruhy: žlutý, zelený a žlutý v poměru 1:7:1. V zeleném poli bílý šraňk. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak obce Francova Lhota

Právo užívat znak obci Francova Lhota udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 9.12.1996.
Číslo rozhodnutí: 19
Popis znaku: V zeleném štítě na zlatém pahorku stříbrný šraňk přeložený dvěma zlatými vztyčenými klasy.

 

Základní údaje obce Francova Lhota

Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Obec s pověřeným obecním úřadem: Horní Lideč
Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Historická země: Morava
Statistický kód obce: 542644
IČ: 00303755
DIČ: CZ00303755
Status: obec

Nadmořská výška: 490 m n.m.
Zeměpisná poloha: 49° 12' 17" s.š., 18° 06' 47" v.d.
Rozloha: 2285 ha
První písemná zmínka pochází z roku 1500

Části obce: Francova Lhota • Pulčín
PSČ a pošta: 756 14 Francova Lhota

 

Z historie obce Francova Lhota

Vznik obce se vztahuje pravděpodobně do druhé poloviny 13. a první poloviny 14. století. V té době vznikaly poblíž zemské hranice mezi Moravou a Uhrami vesnice pro posílení obrany této hranice. Název Lhota napovídá o tom, že mnoho obcí bylo zakládáno na tzv. lhotním systému, což znamenalo, že osadníkům na nových místech byla poskytnuta lhůta (lhuota, lhota) na určitou dobu, kdy byli osvobozeni od různých dávek a povinností vůči vrchnosti. První písemné zmínky se datují až do 15. století, kdy Lhota tvořila spolu se Senicí, Pulčínem a později zaniklou vsí Zubrůvkou malé léno s určitým vztahem k hradu a panství Brumov. Několikrát obec změnila svůj název podle svých držitelů.

 

Památky a zajímavosti obce Francova Lhota

Kostel sv. Štěpána Uherského, kulturní památka, Francova Lhota

Zdroj: Národní památkový ústav

 

Přírodní zajímavosti na území obce Francova Lhota

Beskydy, evropsky významná lokalita (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, acidofilní smrčiny, lokalita vlka obecného, medvěda hnědého, kuňky žlutobřiché, střevlíka hrbolatého, lesáka rumělkového, vydry říční, rysa ostrovida, netopýra velkého, rýhoce pralesního, čolka karpatského, velevruba tupého, šikoušku zeleného)
Beskydy, chráněná krajinná oblast
Pulčín - Hradisko, národní přírodní rezervace (skály budované flyšovými pískovci s řadou pseudokrasových jevů, přirozené smíšené porosty)
Kobzova lípa, chráněný strom (v obci u usedlostí čp. 67, 76, 77 na kopci)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Prosba

Pokud najdete na této stránce chybné či neaktuální údaje nebo byste rádi stránku doplnili svými texty pro Francova Lhota, pošlete e-mail s vašimi texty na adresu
fotodoma@gmail.com

 

Odkaz na stránku Francova Lhota

Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:

<a href="http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/francova-lhota/">Francova Lhota</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

http://www.fotodoma.cz/ceska-republika/kraj-zlinsky/okres-vsetin/francova-lhota/
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.