Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Skořicové letní

Jabloň Skořicové letní

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Skořicové letní

Zrání
 
Doba sklizně:  
Konzumní zralost: srpen až půlka září
Skladovatelnost: do prosince
Zařazení:  
   
Hlavní přednosti stará odrůda jabloně
  odrůda zapsaná v Databázi odrůd ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
   
Hlavní nedostatky  
   
Plod
 
Chuť dužniny: sladce kořenná se skořicovou příchutí
Hodnocení chuti:  
Vůně dužniny: vinná vůně
Konzistence dužniny: tuhá, jemná, křupavá
Šťavnatost dužniny: hojně šťavnatá
Barva dužniny: nažloutlá s růžovými místy
Tloušťka a pevnost slupky: jemná
Povrch slupky: lesklý
Barva slupky: běložlutá, později žlutá, na slunci červeně skvrnitá a pruhovaná
Velikost plodu: malá
Tvar plodu: kulovitý až kuželovitý, pravidelný
   
Strom
 
Pěstitelská oblast, poloha:  
Vhodná nadmořská výška: do 450 m. n. m.
Půda: libovolná
Intenzita růstu: bujná
Koruna: středně velká, vysoká
Plodonosný obrost:  
Řez:  
Pěstitelský tvar:  
   
Odolnost
 
Zimní mráz:  
Mráz v době květu:  
Strupovitost:  
Padlí:  
Rakovina:  
Vadnutí:  
Hnití:  
Otlačování plodů:  
Vhodnost k transportu:  
Nároky na chemickou ochranu:  
   
Plodnost
 
Začátek plodnosti:  
Výše sklizně: velmi hojná
Pravidelnost sklizně:  
Probírka plodů:  
   
Kvetení
 
Doba kvetení:  
Klíčivost pylu:  
Požadavky:  
Opylování:  
Vhodní opylovači:  
   
Vhodnost pro
 
Ekologické pěstování:  
Zahrádkáře:  
Velkovýrobu:  
   
Použití
 
Přímý konzum: ano
Skladování:  
Kuchyňské zpracování:  
Konzervace:  
Sušení:  
Víno:  
Povidla:  
Moštování:  
Destilace:  
   
Původ
 
Země: pravděpodobně Holandsko (nebo Německo)
Šlechtitel:  
Matečné odrůdy:  
Registrace od: stará odrůda před r. 1760
Regionalita:  
   
Synonyma a další názvy American Peach, Broskvové americké, Cannele, La Cannelle, Dvorčinka, Sommer Zimmt Apfel, měkkorůže, Milerosa cinnamea, cinnamomea, Zimmet-Apfel, Der gestreifte Sommerzimmet-Apfel (La Canelle), Zimmetapfel, Soete Holaert, Kanel Soete, Pomme de Canel, Binder-Soete, Soete Kantappel, Flamse Holeers, Hollarsen aus Flandern, Der gestreifte Sommerzimmtapfel, Gestreifte Sommerzimmtapfel, Sommerzimmtapfel, Pomme Cannelle, Pigeonnet, Gestreifter Sommerzimmtapfel, Pigeon rouge d’automne, Pigeon Bigarré, Passe-Pomme Panachée., Pigeonnet Blanc, Pigeonnet Blanc d’Éte?, Pigeonnet gros de Rouen, Tarwappel, Cannelle d’Éte, Cannelle rayée d’Éte, Pigeonnet Petit, Zimmtapfel, Gestreifter Sommer-Zimmetapfel, Rother Herbst-Taubenapfel (chybně), Edler Rosenstreifling (chybně), Sommer-Zimmtapfel
   
Podrobný popis František J. Thomayer - České ovoce, Díl I.: Jablka
  Wilhelm Lauche, Deutsche Pomologie
   

 

 

Skořicové letní v Thomayerově knize České ovoce

Jablko skořicové letní

Jablko skořicové letní

Diel II. 2., Luc. IV. 3. a Hogg I. B. **†† srpen—říjen.
______________

Původ. O původu skořicového jablka rozchází se mínění starších autorův, ale všeobecně má se za to, že jest původu holandského, neboť Heřman Knoop, r. 1760 první je jmenuje. Pomologie II. tab. 9. číslo 84. Diel VI. str. 65. praví, že obdržel je z Haagu. Také Oberdieck (viz Ill. Handb. I. č. 100.) opakuje, že přišlo do Německa z Haagu prostřednictvím Dielovým a dodává, že dle toho lze souditi, že pochází „z Francie“, patrně chtěl však říci z Holandska. Omyl tento vytkl mu Léroy (Dict. pom. III. č. 97.) a vyvrací náhled, že by pocházelo z Francie. Také Dittrich I. 1839 č. 138. praví: „Toto výborné holandské jablko". Jest tedy pravdě podobno, že pochází z Holandska.

Jablko skořicové letní jest v Čechách velmi hojně rozšířeno. Shledáváme se s ním každoročně na pražském ovocném trhu. Že jest u nás všeobecně oblíbeno, poznali jsme o jubilejní výstavě v Praze r. 1891 při výstavách letního ovoce. Bylo vejmi četně zastoupeno, a že se mu u nás dobře daří, toho nejlepším dokladem byly pěkně vyvinuté a krásně vybarvené plody. Jablko skořicové letní pěstuje se hojně v Německu, v Holandsku, ve Francii i v Anglii.

Literatura a synonyma.
1. V Praze na trhu jmenují je ,,měkkorůže".
2. Burket, jabloň, II. st. 89. Skořicové letní.
3. Latinsky: Milerosa cinnamea (cinnamomea).
4. Herm. Knoop. Pomologie 1760. II. č. 84. Zimmet-Apfel.
5. Diel VI. str. 65. Der gestreifte Sommerzimmet-Apfel (La Canelle), ale činí též zmínku při V. 48.
6. Christ. Handb. Obst. 1817. str. 464. č. 195. Zimmetapfel, Soete Holaert, Kanel Soete, Pomme de Canel, Binder-Soete, Soete Kantappel, Flamse Holeers, Hollarsen aus Flandern.
7. Dittrich I. 1839 č. 138. Der gestreifte Sommerzimmtapfel.
8. Liegel Anweis. 1842 str. II. č. 24. Gestreifte Sommerzimmtapfel.
9. Oberd. Ill. Handb. I.. č. 100.
10. Lauche D. Pom. I. č. 50. 11. Stol. Oest.-ung. Pom. všude Sommerzimmtapfel.
12. Léroy Dict. Pom. III. č. 97. Pomme Cannelle.
13. Hogg. Fruit. Manual 1875 Pigeonnet.
14. Dochnahl Aepfels. 1855 č. 445. Gestreifter Sommerzimmtapfel. Dále uvádí též mylné názvy, pod kterými skořicové popsáno bylo, a to: Edler Rosenstreifling Dittrich. Rother Herbst-Tauberapfel. Diel V. 48.
15. Mathieu Nomencl. Couleur de Chair. Pigeon rouge d’automne American Peach, Coeur de Pigeon? Museau de Lievre Pigeon Bigarré, Passe-Pomme Panachée., Pigeonnet Blanc, Pigeonnet Blanc d’Éte? Pigeonnet gros de Rouen, Tarwappel, Cannelle d’Éte, Cannelle rayée d’Éte, Pigeonnet Petit.

Originály naše pocházejí od J. Říhy z Chlumecka, z pražského trhu a z ovocné výstavy v Praze r. 1891.

Tvar. Jest to malé, úhledné jablko, 60 mm. široké a 55 mm. vysoké, tak že vyhlíží docela kulatě; u stopky jest ploché a ke kalichu se nápadně sužuje. Plody bývají úplně pravidelné, ale také vyvíjí se někdy jedna strana méně než druhá, a to silněji ta strana, která jest obrácena k výsluní. Vyvýšeniny žebrovité lze též pozorovati.

Kalich jest zavřený, někdy též pootevřený. Lístky kalichu jsou dlouhé, přehýbají se a tvoří chocholku. Prohlubina kalichu jest mělká, nepříliš široká a četnými žebry rýhovaná (napočítali jsme až 10 pravidelných žeber), která vsak nevystupují nad obrubu prohlubiny.

Stopka jest dlouhá, vyčnívá vysoko nad plod, jest tenká, dřevnatá, na spodu často dužninatá, žlutá a při dřevnatění zelenavá.

Prohlubina stopky jest široká, pravidelná a nálevkovitá, bez znatelné rzi a žeber.

Slupka jest jemná a lesklá, před uzráním běložlutá a při uzrání krásně žlutá, po výslunní straně bohatě a znatelně červeně pruhovaná a skvrnitá. Pruhy i skvrny jsou z části rozmyty, tak že jest plod načervenalý, a v této barvě objevují se četné světlé skvrny a červené nepatrné tečky. Rez objevuje se jen na některých plodech. Slupka jest silné kořenné vůně.

Dužnina jest nažloutlá, růžovou barvou, zejména pod slupkou, prosáklá, jest dosti tuhá, jemná a hojně šťavnatá, chuti kořenné, vonné, na víno upomínající, hojně cukernatá a upomíná na chuť skořicovou.

Jaderník jest otevřený, bezosý, s pouzdry širokými. Jádra jsou temně hnědá, špičatá a nebývají vždy vyvinuta. Roura kalíšková jest nepatrná.

Uzrává v polovici září a udrží se až do prosince; náleží k hledaným domácím letním jablkům, protože se dobře hodí pro stůl i pro domácnost.

Strom roste bujně, ale tvoří jen prostředně velikou a vysokou korunu; jest velmi úrodný.

Létorosty jsou tenké, štíhlé a živě hnědé. Dřevné pupeny jsou malé a přilehlé. Plodné pupeny jsou tupé.

Listy jsou poměrně veliké, oválně podlouhlé, ostře zoubkované a visí na dlouhých řapících.

Květy jsou malé, bílé a z části narůžovělé.

Doporučuje se ku všeobecnému pěstování.

 

České ovoce, Díl I.: Jablka: výběr pro Království české k pěstování nejvíce se hodících 50 druhů jablek, František J. Thomayer, vydavatel Fr. Thomayer, Praha, 1894

t

 

 

Skořicové letní v knize Deutsche Pomologie

Skořicové letní

Sommer-Zimmtapfel.

Diel II. 2.; Luc. IV. 3. a; Hogg I. 1. B.
**†† Září.

 

Původ a výskyt: Bylo zveřejněno Dielem, který jej obdržel z Holandska jako La Cannelle, na začátku tohoto století; v Německu se nezdá, že by se rozšířilo, ale bylo doporučeno k obecnému pěstování na setkání německých pomologů v Trevíru v roce 1874.

Literatura a synonyma:
1. Zimmtapfel (Knoop 1760, II. No. 84).
2. Gestreifter Sommer-Zimmetapfel (Diel, VI. 56).
3. Rother Herbst-Taubenapfel (Diel I. 48).
4. Edler Rosenstreifling (Dittrich I. 197).
5. Sommer-Zimmtapfel (Illustrirtes Handbuch No. 100).

Plod: malý, asi 60 mm široký, 55 mm vysoký plod; břicho sedí trochu pod středem, zplošťuje se kolem stopky a zužuje se směrem ke kalichu. U některých druhů ovoce je jedna strana vyvinutější než druhá.

Kalich: uzavřený, též pootevřený; lístky široké a dlouze zakončené, směřující vzhůru, vlnité; Kalich plochý a ne široký, obklopený jemnými záhyby, které nevyčnívají.

Stopka: silná, dlouhá, na horním konci často masitá, daleko odstávající, světle zelená; Stopka krátká a odpovídajícím způsobem široká, ne vždy jemně rzivá.

Slupka: jemná, lesklá, namodralá, nazelenalá nebo bělavě žlutá, ale téměř vždy krásně červené barvy, která je na slunečné straně často tmavší pruhovaná. Tečky jemné, dosti četné, v červené barvě bělavé. Vůně silná a kořeněná.

Dužnina: nažloutlá, jemná, šťavnatá, křupavá, s cukrovou, jemně skořicovou chutí.

Jaderník: duté osy, dosti velká pouzdra, poněkud otevřená, obsahující dlouhá, špičatá, světle hnědá, většinou dobře vyvinutá semena; část dužniny ohraničená cévními svazky cibulovitá, mírně se zvedající ke stopce, mírně se zužující ke kalichu; Kališní trubka kuželovitá, uprostřed vycházející tyčinky.

Doba zrání a využití: je to jedno z nejcennějších letních jablek k jídlu i zpracování; dozrává v polovině září a vydrží několik týdnů.

Charakteristika stromu: roste bujně, je jen středně vysoký a tvoří vysoké koruny; je velmi úrodný, prospívá stejně dobře v každé půdě a není citlivý.

Letorosty štíhlé, tenké, červenohnědé, vlnité, řídce a jemně tečkované; ovocné pupeny tupé kuželovité, vlnité; dřevní pupeny malé, přiléhavé; Středně velký list, oválný nebo vejčitý, špičatý, ostře zubatý; řapíky slabé, středně dlouhé; Palisty lineární.

 

Wilhelm Lauche, Deutsche Pomologie, Aepfel, Verlag von Paul Parey, Berlin 1882-1883

Deutsche Pomologie

 

 

Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Skořicové letní osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.