Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Reneta zlatožlutá letní

Jabloň Reneta zlatožlutá letní

 

Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Reneta zlatožlutá letní

 

Reneta zlatožlutá letní v knize Moravské ovoce

Reneta zlatožlutá letní

Původ a rozšíření
Renet podzimních a zimních se pěstuje značný počet, letních renet však málo, a přihlíží-li se k velikému významu renet vůbec, pak zajisté jest místným, když se pěstují též některé renety letní, mezi které náleží v prvé řadě reneta tato. U nás je velmi málo rozšířena a málo se pěstuje. Málo těch, kteří ji znají. Původu jest asi francouzského, neboť první o ní zmínku činili francouzští pěstitelé a spisovatelé již před dávnými časy. Jako každá dobrá odrůda ovocná byla rozšiřována po všech končinách pro pěstování ovocných stromů způsobilých, tak i tato odrůda se rychle rozšířila.

Poloha
V poloze se daří snad každé, ani snad ty nejdrsnější nevyjímaje. V každé poloze jest strom vždy zdravý, kvete pozdě, což je jeho předností. Daří se dobře na svazích, i dosti příkrých, jakož i v rovinách.

Půda
Půdu miluje ovšem jako každá jabloň dobrou, ačkoli jest známo, že se daří v půdách mělčích, méně úrodných a sušších. Dle povahy této odrůdy lze souditi, že to jest odrůda, která pochází z hodně špatných poměrů a proto bere zavděk i méně příznivými poměry u nás.

Vzrůst
Strom má vzrůst silný; již ve školce roste dosti bujně a rovně a tvoří silné kmeny, tak že není třeba žádných zvláštních opatření, aby docíleno bylo úhledných, prodejných vysokokmenů. Korunu tvoří vysokou, široce kulovitou, a řídkou, tak že i při mírném, ne častém prořezávání má vzduch, světlo i slunce dosti přístupu, a jest proto vždy a mnoho úrodná. Kmen mívá silný, rovný, větrům vzdorující, který ani na bouřlivějších místech nenachyluje se na tu neb onu stranu jako jiné měkčí odrůdy. Větve starší netvoří mnoho silné, za to jsou hutné a tvoří pěknou kostru korunovou. Letorostů silných, pevných vyvinuje se méně v delší pruty, většinou zůstávají kratšími, dobře vyzrávají a nasazují četné pupeny plodné. List jest menší, zdravý, silný, tmavozelené barvy; nebývá napaden plísněmi.

Stanoviště
Vysazovati možno tuto renetu do zahrad uzavřených, otevřených, polí, podél cest, silnic, vůbec na všechna způsobilá místa pro pěstování jabloní.

Tvar stromu
Pěstuje se jako vysokokmen a polokmen, leč i pro zákrsky, zejména pro jehlance jest velmi vhodná. Zákrsky křovité jsou taktéž velmi úrodné, a to proto, poněvadž netvoří husté koruny a při sebe mírnějším seřezávání nasazuje hojně plodonosných pupenů.

Květ
Kvete bohatě, skoro každoročně pozdě, květy nejsou choulostivý, jest proto tedy velmi úrodný.

Ovoce
Plody na připojeném vyobrazení jsou malé, pocházejí ze stromu vysokokmenného staršího a při velikém suchu toho roku se pravidelně nevyvinuly. Průměrná velikost bývá prostřední, tedy asi ještě jedenkráte tak velká jak u proříznutého plodu na reprodukci. Tvaru jest poněkud parmenovitého, t. j. kuželovitého; menší plody jsou kulatější. U větších plodů lze pozorovati mírné hrany, táhnoucí se od 1/3 výšky až k důlku stopečnému.

Kalich
Kalich uzavřený nebo polootevřený jest v poněkud hlubší a mírně žebírkovité prohlubince.

Stopka
Stopka jest u větších plodů krátká, u menších delší, dřevnatá a trčí z hlubokého rezivého důlku stopečného.

Barva
Barva plodu jest žlutá, na straně sluneční zlatožlutá. Po celé ploše vyskytují se četné, velmi znatelné tečky narezavělé. Slupka jest dosti silná, hladká, lesklá, až mastná, nepodajná, netrpí tlakem, vůně nepatrně. Černé skvrny nebylo nikdy pozorovati.

Dužnina
Dužnina jest nažloutlá, tuhá, přec jemná, přiměřeně šťavnatá, chuti sladkonavinulé, okořenělé.

Dozrání a česání
Zlatožlutá reneta letní zařaďuje se mezi odrůdy letní, měla by se však vřaďovati mezi letní, podzimní i zimní odrůdy, neboť u nás úzrává koncem září; vydrží při plné chuti až do ledna. Jest jedním z letních jablek, které nejdéle se dá držeti. Česati se může, až když počnou jádra hnědnouti, předčasně očesané plody mírně vadnou, čímž ztrácejí značně na ceně.

Zužitkování
Upotřebiti lze ji mnohostranně, jako jablko stolní, na sušení, na výrobu vína, k zavařování, k přípravě marmelády a povidel. Velmi cenná vlastnost tohoto jablka jest lehká doprava jeho. Všechny odrůdy letních jablek vyžadují více méně zvlášť opatrného obalu při dopravě, ale toto při hutné dužnině i slupce nemusí býti příliš pečlivě baleno.

Až jedenkráte se poznají všeobecně uvedené její vlastnosti, pak není pochyby, že se bude více rozšiřovati, že vytlačí mnoho odrůd nehodících se pro naše poměry. Již jest nejvyšší čas, aby byly zaváděny odrůdy, o kterých jsme úplně přesvědčeni, že přinášejí největší užitek. K těm náleží reneta zlatožlutá letní.

 

Moravské ovoce: Pojednání o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství Moravského, František Suchý, Český odbor zemědělské rady pro markrabství Moravské, Brno, 1907

m

 
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.
TOPlist