Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Omanové

Jabloň Omanové

 

Svatební místa Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Omanové

Zrání
 
Doba sklizně: říjen
Konzumní zralost: listopad
Skladovatelnost: do února až března
Zařazení:  
   
Hlavní přednosti  
   
Hlavní nedostatky  
   
Plod
 
Chuť dužniny: sladká kořenitá, aromatická, s chutí skořice nebo elecampanu
Hodnocení chuti: výborná
Vůně dužniny: jemná vůně omanu
Konzistence dužniny: tuhá, velmi jemná, drobnozrnitá, křehká
Šťavnatost dužniny: dosti šťavnatá
Barva dužniny: nažloutlá
Tloušťka a pevnost slupky: jemná, pružná, voňavá vzdáleně po citronu
Povrch slupky: lesklý, po utržení ojínělý
Barva slupky: žlutozelená, později citronově žlutá, na slunci karmínově červeně tečkovaná, s krátkými červenými pruhy
Velikost plodu: střední
Tvar plodu: pravidelný, vysoký, tupě jehlancovitý, často skoro válcovitý, s žebry u kalicha
   
Strom
 
Pěstitelská oblast, poloha: libovolná oblast
Vhodná nadmořská výška: do 450 m. n. m.
Půda: střední kvalita půdy, např. písčito-hlinitá
Intenzita růstu: dobrá
Koruna: kulovitá a vysoká
Plodonosný obrost:  
Řez:  
Pěstitelský tvar:  
   
Odolnost
 
Zimní mráz:  
Mráz v době květu:  
Strupovitost:  
Padlí:  
Rakovina:  
Vadnutí:  
Hnití:  
Otlačování plodů:  
Vhodnost k transportu:  
Nároky na chemickou ochranu:  
   
Plodnost
 
Začátek plodnosti:  
Výše sklizně: velká
Pravidelnost sklizně:  
Probírka plodů:  
   
Kvetení
 
Doba kvetení:  
Klíčivost pylu:  
Požadavky:  
Opylování:  
Vhodní opylovači:  
   
Vhodnost pro
 
Ekologické pěstování:  
Zahrádkáře:  
Velkovýrobu:  
   
Použití
 
Přímý konzum: ano
Skladování:  
Kuchyňské zpracování:  
Konzervace:  
Sušení:  
Víno:  
Povidla:  
Moštování:  
Destilace:  
   
Původ
 
Země: Holandsko vs. Německo (Falcko)
Šlechtitel:  
Matečné odrůdy:  
Registrace od: stará odrůda, pěstovalo se na počátku 16. století vs. 18. století
Regionalita:  
   
Synonyma a další názvy Princesse noble, Princess Noble, Princess Apple, Pomme noblesse, Franche Noble, Alantapfel, Zimmet-Apfel, Alant-Apfel, Pomme ďaunée, Noblesse, Alant-Aepfel, Pomme ďananas ?, Edler Prinzessin-Apfel, Grosser edler Prinzessin-Apfel, Edle Prinzessin-Reinette, Gestreifter Kaiser-Apfel, Noblesse Prince d’Orange, Princesse noble de Knoop, d'Aunée, Gestreifter Kaiserapfel, Grosser edler Prinzessinapfel
   
Podrobný popis František J. Thomayer - České ovoce, Díl I.: Jablka
  Wilhelm Lauche, Deutsche Pomologie
   

 

 

Omanové v Thomayerově knize České ovoce

Jablko omanové

Jablko omanové

Diel I. 2 . Luc. V. 3. b. Hogg III. 2. B. v zimě **††.
______________

Původ. Toto jablko bylo známo již v 18. století. Holandský pomolog Heřman Knoop v roce 1760 byl první, jenž je popsal a domněnku vyslovil, že jest holandského původu. Toho času jmenovalo se Princesse noble a mělo již dvě synonyma, a to: Pomme noblesse a Franche Noble. As 40 let po Knoopovi zmiňuje se o něm Diel, který je obdržel z Norimberka pod jménem Alantapfel. Diel obdržel toto jablko později též z Mariboru pod jménem Zimmet-A. (skořicové). Konečně rozhodl Oberdieck (Ill. Handb. č. 109.) o pravém názvu německém tím, že podržel Alant-A., protože název ten jest pohodlnější než Princesse noble a označuje charakteristickou chuť tohoto jablka. Alant — Innula telenium (viz rozbor Léroy Dict. Pom. č. 21. Pomme ďaunée). Dnes jest jablko to již rozšířeno v Holandsku, Francii, Německu i v Čechách, a stalo se u nás oblíbeným a cenným. V ovocné výstavě v Praze r. 1891 bylo četně zastoupeno, což svědčí o tom, že jest i u nás rozšířeno.

Lauche D. Pom. č. 1. praví, že o jeho původu není nic známo a že dle všeho pochází z Bavorské Falce. Neuvádí však, co jej přimělo k této domněnce.

Literatura a synonyma: Jiného českého názvu, než jablko omanové, jsme se nedopátrali. Latinsky: Auridora princeps. 1. Léroy Dict. Pom. 21. Pomme ďaunée. H. Knoop Pom v německém vydání 1760. I. č. 14. a 60. Franche noble, Noblesse, Princesse noble. 2. Diel 1800. III. str. 39. Alant-Aepfel a má za to, že Zinkovo Pomme ďananas jest totožné. 2. Christ. Handb. d. Obstb. 1817 str. 476. č. 287. Alant-A. (bez popisu). 3. Christ, vollst. Pom. č. 84. Edler Prinzessin-A., 4. Dochnahl Aepfels. 1855 č. 161. Grosser edler Prinzessin-A., Pomme carée, P. d’Alent, Prinzesse noble Hollandaise, Vierkantiger A., Prinzessin-A. Princeses-Apple, Gewürzhafter Schlotter- Apfel, Fettigte Bastardealo, Edle Prinzessin-Reinette. 5. Lauche D. P. 1. Alant-A., Grosser edler Prinzessen-A., Gestreifter Kaiser-A. 6. Stoll. Oest.-ung. P. Alant-A., Gestreifter Imperial. 7. Burket, Jabloň, str. 87. Omanové. 8. Mathieu Nom. Moenchsnase, Noblesse Prince d’Orange, Princesse noble de Knoop.

Originály naše obdrželi jsme z Chlumce n. C. od J. Říhy a na ovocné výstavě v Praze r. 1891.

Tvar. Jest to jablko prostřední velikosti a tvaru pravidelného, vysokého, tupě jehlancovitého, skoro válcovitého. Nejširší místo jeho jest uprostřed plodu, odtud se k oběma koncům sužuje a ke kalichu vybíhá v tupou špičku. Jest 65 mm. široké a přes 70 mm. vysoké.

Kalich jest uzavřený s lístky malými, navzájem se dotýkajícími a sedí v široké, nepříliš hluboké a značnými žebry opatřené prohlubině. Žebra mění se na plodu v nepatrné vyvýšeniny.

Stopka jest krátká, prostřední a dřevnatá, sedí v prostorné, hluboké a nálevkovité prohlubině; na okraji prohlubiny lze pozorovati, že vyvýšeniny až sem dosahují. Nemá rzi.

Slupka jest lesklá, jemná, na plodech právě utržených ojínělá, na uzrálých plodech citrónově žlutá, na výslunní straně hojně červeně tečkovaná a krátkými červenými pruhy posetá. Vůně jest jemná.

Dužnina jest tuhá, velmi jemná a drobnozrnitá, nažloutlá, dosti šťavnatá, sladká a vonná, na omanovou příchuť upomínající.

Jaderník jest bezosý, pouzdra jsou velmi prostranná a obsahují několik malých, dobře vyvinutých, temnohnědých jader; na stěnách pouzder jeví se trhliny, které rušívají pravidelnost pouzder. Rourka kalíšková jest dosti veliká a nálevkovitá.

Uzrává v listopadu a drží se po celou zimu. Jest to výborné jablko pro tabuli i pro domácí potřebu.

Strom roste dosti dobře a tvoří kulatou a vysokou korunu; není choulostivý a daří se v každé k pěstování ovocných stromů způsobilé půdě. Jest velmi úrodný.

Létorosty jsou tenké, hnědé a tečkované. Plodná poupata jsou kulatá a plstnatá, dřevné pupeny špičaté a přilehlé.

Listy jsou prostředně velké, ovální, ostře špičaté a zubaté.

Květy jsou malé a bílé.

Doporučuje se pro stromořadí.

 

České ovoce, Díl I.: Jablka: výběr pro Království české k pěstování nejvíce se hodících 50 druhů jablek, František J. Thomayer, vydavatel Fr. Thomayer, Praha, 1894

t

 

 

Omanové v knize Deutsche Pomologie

Omanové

Alantapfel

Diel I. 2; Luc. V. 3. b; Hogg. III. 2. B.

Původ a výskyt: O jeho původu není nic jistého známo; pochází pravděpodobně z Falce a pěstovalo se již na počátku 16. století. Velmi rozšířeno je v Německu, Holandsku a Francii; na 7. setkání německých pomologů v Trevíru v roce 1874 bylo zařazeno mezi 50 odrůd k doporučení.

Literatura a synonyma:
1. Princesse noble (Knoop I, Tab. 6).
2. Grosser edler Prinzessinapfel (Diel XI. 24).
3. Alantapfel (Diel III. 39).
4. Gestreifter Kaiserapfel (Diel A-B. I. 1).
5. Alantapfel (Niederländischer Obstgarten. 1864. Tab. 34. Fig. 65).
6. Alantapfel (Illustrirtes Handbuch der Obstkunde No. 109).
7. d'Aunée (André Leroy, Dictionnaire de pomologie No. 21).

Plod: středně velké, asi 75 mm výsoké, 65 mm široké jablko ve tvaru komolého kužele, často téměř válcovité; břicho je směrem ke stopce, kolem níž se plod plochý a kulatý zakřivuje, zatímco směrem ke kalichu se více zmenšuje a končí tupou špičkou.

Kalich: uzavřený; lístky malé, vlnité, vzpřímené se špičkami směřujícími nahoru; kališní prohlubeň středně hluboká, obklopená drobnými kuličkami dužniny a záhyby, které naplocho přecházejí přes plod až ke stopce.

Lodyha: krátká, dřevnatá, vzácně masitá, nevystupující nebo jen málo vystupující; prohlubeň stonku velmi hluboká, prostorná, téměř hladká, v hloubce jen mírně rezavě zbarvená.

Slupka: jemná, lesklá, pružná, voňavá, žlutozelená ze stromu, ve zralosti citrónově žlutá, na slunné straně s výraznými karmínově červenými pruhy a mezi nimi tečkovaná; tečky jemné, málo znatelné; Příjemná vůně, trochu citronová.

Dužnina: nažloutlá, jemnobuněčná, křehká, dostatečně šťavnatá, s příjemně kořeněnou chutí podobnou skořici nebo elecampanu.

Jaderník: bezosý, pouzdra otevřená, dosti velká, rozeklaná, obsahující malá, hnědá, kulatě oválná, krátce špičatá, dobře vyvinutá semena; Kališní dutina nálevkovitá, úzká, hluboce klesající, tyčinky vyvěrající velmi vysoko. Část dužniny ohraničená cévními svazky je vysoce cibulovitá, směrem ke stopce zaoblená, směrem ke kalichu se zužuje.

Doba zrání a použití: výborné stolní a obchodní jablko, které je zralé ke skladování v listopadu a vydrží přes zimu.

Charakteristika stromu: roste středně, tvoří vysokou kulovitou korunu, je velmi plodný, není citlivý a dobře se mu daří v každé půdě. Je vhodný pro výsadbu u cest a polních cest.

Letorosty jsou štíhlé, hnědočervené, jemně tečkované, vlnité; plodové pupeny velké, kulaté, velmi plstnaté; dřevní pupeny špičatá, kónická, přiléhavá; listy dosti velké, oválné nebo vejčitě kopinaté, ostře špičaté, na povrchu světle zelené, na spodní straně poněkud vlnité, silně zubaté; řapík tenký, středně dlouhý, s červeným nádechem; Palístky krátké, lineární.

 

Wilhelm Lauche, Deutsche Pomologie, Aepfel, Verlag von Paul Parey, Berlin 1882-1883

Deutsche Pomologie

 

 

Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Omanové osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.