Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Malvazinka

Jabloň Malvazinka

 

Zlaté šperky Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Malvazinka

Zrání
 
Doba sklizně: polovina září
Konzumní zralost: říjen a později
Skladovatelnost: do ledna, v dobrém sklepě do března
Zařazení: podzimní odrůdy jabloní
   
Hlavní přednosti stará odrůda jabloně
  odrůda zapsaná v Databázi odrůd ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
  je dobrý opylovač
  velmi odolná mrazu
  dosahuje značného všku
   
Hlavní nedostatky jablka před sklizní silně padají
   
Plod
 
Chuť dužniny: navinulá až nakyslá, s vinným aroma
Hodnocení chuti: průměrná až dobrá
Vůně dužniny: po víně
Konzistence dužniny: kyprá, křehká
Šťavnatost dužniny: velmi bohatě šťavnatá
Barva dužniny: bělavá, pod slupkou načervenalá
Tloušťka a pevnost slupky: jemná
Povrch slupky: hladký, lesklý
Barva slupky: zpočátku světlozelená, pak světle žlutá, výrazně červeně pruhovaná a skvrnitá
Velikost plodu: menší až střední
Tvar plodu: ploše kulovitý, dosti pravidelný
   
Strom
 
Pěstitelská oblast, poloha:  
Vhodná nadmořská výška: do 600 m. n. m.
Půda: téměř libovolná, nejlépe těžké půdy
Intenzita růstu: bujná
Koruna: mohutná, polokulovitá
Plodonosný obrost:  
Řez:  
Pěstitelský tvar:  
   
Odolnost
 
Zimní mráz: velmi odolná
Mráz v době květu:  
Strupovitost: střední náchylnost
Padlí: nízká náchylnost
Rakovina:  
Vadnutí:  
Hnití:  
Otlačování plodů:  
Vhodnost k transportu:  
Nároky na chemickou ochranu:  
   
Plodnost
 
Začátek plodnosti: pozdní
Výše sklizně: velmi hojná
Pravidelnost sklizně:  
Probírka plodů:  
   
Kvetení
 
Doba kvetení: pozdní
Klíčivost pylu: je dobrý opylovač
Požadavky:  
Opylování:  
Vhodní opylovači:  
   
Vhodnost pro
 
Ekologické pěstování:  
Zahrádkáře:  
Velkovýrobu:  
   
Použití
 
Přímý konzum:  
Skladování:  
Kuchyňské zpracování:  
Konzervace:  
Sušení:  
Víno: ano, velmi bohatá na šťávu
Povidla:  
Moštování: ano
Destilace:  
   
Původ
 
Země: Francie (asi)
Šlechtitel:  
Matečné odrůdy:  
Registrace od: velmi stará odrůda, minimálně ze 17. století
Regionalita:  
   
Synonyma a další názvy Böhmishcer Winter-Malvasierapfel, Luiken Apfel, Luiken-Apfel, Luikenapfel, Pomme Luiken, Malvazínka, kanafasky, kabřinkové, karmazínka, etišové, Vittaria normalis, De Louis, De Louys, Lucken Apple, Luyken Apfle, Luyke, Neureitlinger, Pfullinger, Wein, grosser Wein, Herbststrat, Anker, Hirten, Nelken, Hanf, Bruk, Rothsüss-Apfel, Grossle, Grosslicher, Sträumerling, Hartströmer, Schmutzer, weisser Spitziger, kleiner Streifling, Süssgrüsslicher, grosser Bäussler, Freiburgerle, Der Flamänder?
   
Podrobný popis Antonín Dvořák, Jiří Vondráček - Malá pomologie 1, Jablka
  František J. Thomayer - České ovoce, Díl I.: Jablka
   

 

Malvazinka v Thomayerově knize České ovoce

Malvazinka

Malvazinka

Diel V. 1., Luc. XIII. 1. b. Hogg. I. B. *†† říjen do ledna
______________

Původ. Toto jablko jest velmi staré, byloť známo již v 17. století a již ve spisech z této doby jest uvedeno a popsáno, a přece nenalezli jsme dat o původu jeho. Dosti zajímavě zmiňuje se v té příčině o malvazince Léroy Dict. pom. III. 257. a píše:

V 17. století bylo známo u nás jablko, které se jmenovalo Louys a uvádělo se již v roce 1670 , avšak bez popisu (viz Claude Saint Etienne str. 213. Nouvelle instruction pour connaître les bons fruits) a praví: „Proto přece nechci je stotožňovati s jablkem, ktere jsem obdržel z Hanovru r. 1866. pod jménem Ludvíkovo jablko. Podotýkám, že Němci pěstují jablko Louis pod jménem Ludvíkovo (tedy překlad z. francouzského), ale nepřipisují mu německý původ", a Ed. Lucas Ill. Handb. I. č. 71. má za to, že přišlo do Německa za času válek s Francií a jméno Ludvík bylo nahrazeno jménem Luik. Tak totiž se jmenovala vinařská rodina v Esslinkách (ve Virtembersku).

V Čechách je malvazinka rozšířena zejména po širém venkově, v krajinách pošumavských nalezli jsme jablko to pod jménem „kanafasky“ (snad podle pruhovaného zbarvení, jako bývají kanafasy). Máme za to, že se pěstuje u nás již od dávných dob a dle všeho již tehdy, když u nás připravovali „ malvaz". Malvazinka jest na šťávu velmi bohatá a užívá se jí ve Virtembersku k vyrábění ovocného vína, i domníváme se, že pro tuto vlastnost přirovnávali ji naši předkové k malvazu.
Malvazinka pěstuje se nejhojněji ve Virtembersku, jest však i v jiných zemích rozšířena.

Literatura a synonyma. Česky: Malvazinka a kanafaska. Latinsky: Vittaria normalis. 1. Burket, Jabloň II., str. 86. 2. Léroy Dict. Pom., III. c, 257. Pomme Luiken, a uvádí dále: 3. De Louis nebo Louys. Claude S. Etienne 1670, str. 213. 4. Ludwig V. Mons, Cat. descriptif 1798, str. 53., č. 2729. 5. Durand. Cat., str. 153 Lucken Apple. 6. Dittrich Handb. d. Obst., str. 448., Luyken Apfle, Luyke, Neureitlinger, Pfullinger. 7. Dochnahl nalezl kromě uvedených ještě následující synonyma: Wein, grosser Wein, Herbststrat, Anker, Hirten, Nelken, Hanf, Bruk, Rothsüss-A., Grossle, Grosslicher, Sträumerling, Hartströmer, Schmutzer, weisser Spitziger, kleiner Streifling, Süssgrüsslicher, grosser Bäussler, Freiburgerle. 8. Luc. Ill. Handb I, 71., Luiken-Apfel. 9. Stoll Oest.-ung. P. Luiken-A. 10. Mathieu Nomencl. str. 79., Luiken-A. Také se má za to, že Diel popsal malvazinku pod názvem Der Flamänder II., str. 258. Po českém venkově nalezl H. Páv z Lysé n. L. následující jména: kabřinkové, karmazínka, etišové.

Originály naše pocházejí z pražského ovocného trhu, od Fischra z Rožďalovic, Rudolfa z Vintířova, Thomavera J. z Trhanova a z ovocné výstavy v Praze 1891.

Tvar. Jest to prostředně veliké a sploštěle kulaté jablko; nejširší místo nalézá se pod středem plodu a ke kalichu se poněkud súžuje. Jest sice dosti pravidelné, ale po rozkrojení shledáváme obyčejně, že poloviny jsou nestejné, 65 mm. široké a 50 mm. vysoké.

Kalich jest uzavřený s lístky dosti dlouhými a širokými. Prohlubina kalichu není objemná, ale dosti hluboká a žebry opatřená, žebra však nevyčnívají nad prohlubinu.

Stopka jest krátká a sotva jen nad povrch vyčnívá, jest tlustá a dřevnatá. Prohlubina stopky jest prostorná, hluboká, nálevkovitá a hojně rzí pokrytá.

Slupka jest jemná, hladká, lesklá, z počátku světlozelená, později sežloutne. Největší část plodu jest pokryta širokými červenými pruhy, které přecházejí brzy ve skvrny, brzy v tečky. Celý povrch jest hojně červeně tečkovaný. Rzivé tečky nalézají se pouze u stopky a méně u kalichu, některé pak po plodu tu a tam zasahují. Vůně jest nepatrná.

Dužnina bývá pod slupkou načervenalá, jinak jest bílá, kyprá, křehká, velmi šťavnatá, poněkud nakyslá a po víně páchnoucí, při tom jest však chuti velmi příjemné.

Jadérník jest malý, bezosý, s hojnými malými kulatými jádry. Svazky cevné, které tvoří stopku, zasahují znatelně až k jadérníku. Roura kalíšková jest špičatá, nepatrná, mnohdy bývají lístky kalichu na spodu tak široké, že vyplňují celou rourku.

Uzrává koncem října, někdy i později a lze ji udržeti v dobrém sklepě až do jara, aniž by při tom vadla.

Strom roste výborně, tvoří ohromné polokulovité koruny, dosahuje velikého stáří a jest při tom bez přičinění štěpaře velmi úrodný. Daří se skoro v každé půdě. V těžkých půdách bývají stromy mohutnější a plody úhlednější.

Létorosty jsou vzpřímené a rády vyrážejí po celé větvi, aniž by k tomu dán byl podnět. Zmlazuje se o své vůli. Listy jsou dosti veliké, podlouhlé, pěkně zelené, při řapíku tupě a ke špičce ostřeji zoubkované.

Květe pozdě a tvoří malé bílé květy.

Není třeba zvláště doporučovati malvazinku, neboť jsou její výborné vlastnosti u nás příliš dobře známy.

 

České ovoce, Díl I.: Jablka: výběr pro Království české k pěstování nejvíce se hodících 50 druhů jablek, František J. Thomayer, vydavatel Fr. Thomayer, Praha, 1894

t

 

Pokud máte s pěstováním odrůdy jabloně Malvazinka osobní zkušenosti, napište nám, případně zašlete fotografie plodů, květů i stromů. Rádi v našem přehledu chybějící údaje i fotografie doplníme a zveřejníme.
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.