Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy jabloní » Jabloň Malinové podzimní

Jabloň Malinové podzimní

 

Svatební oznámení Snubní prsteny

 

Vlastnosti odrůdy jabloní a jablek Malinové podzimní

 

Malinové podzimní (Jablko malinové červené podzimní) v knize Moravské ovoce

Malinové podzimní

Původ a rozšíření
Pod názvem „jablko malinové“ se rozumí celá řada odrůd přináležející k tak zvaným „žebrnáčům“, každému jablku červenému a hranatému se říká u nás „malinové“, ať již voní malinami nebo ne. Dle vůně se mu říká též „jahodové“, naši pěstitelé však nejmenují jiné jablko, jako ku př. žebrnáče červeného zimního, jablkem jahodovým, nýbrž myslí se pod tímto pojmenováním vždy pravé malinové červené, podzimní. Všechny vlastnosti toho jablka svědčí, že jest to jablko z krajin jižnějších. Původem jest prý z Francie. Pro svou u jablek méně obvyklou barvu a krásný tvar plodu rychle se asi rozšiřovalo po všech krajích evropských, pokud tomu klimatické poměry dovolovaly. V našich krajích jest všude známo, což dokazuje, že se zde již velmi dlouho pěstuje. Svědčí tomu i okolnost, že jablko toto se dobře přizpůsobilo našim poměrům, neboť se daří i v drsnějších polohách.

Poloha
Polohu miluje chladnější s vlhčím ovzduším; v suchých, vinorodých krajích žádné stanoviště se mu nezamlouvá. Od III. až do VI. pásma našeho rozdělení pro normální výběr odrůd ovocných možno je s dobrým výsledkem pěstovati. V naznačených pásmech nutno pro ně voliti polohy proti přímým severním větrům chráněné. Na úpatí svahů, poblíž jehličnatých lesů, řek, rybníků a p. se daří nejlépe. Zdálo by se, že v těchto polohách odrůda původu jižnějšího ve dřevě dobře nevyzraje a v zimě lehce zmrzne, ale zatím sebeprudčím mrazům vzdoruje. O ostatních, nechť již červených nebo bílých žebrnáčích, kterých se pěstuje mnoho odrůd, a zejména o bílém zimním žebrnáči, „králi jablek“, nemůžeme podobnou chválu, pokud se týče nároků na polohu, vysloviti jako o našem jahodovém. Jsou to vesměs velmi choulostivé odrůdy.

Půda
Půdu žádá jako všichni „žebrnáči“ dobrou, úrodnou, hlubokou a vazkou, větší procento vápna utužuje strom, a pak nepodléhá tak plísním a jiným škůdcům. V suchých a lehkých půdách pomalu roste; rodí malé, plísní napadené plody, které v krátké době moučnatí.

Vzrůst
Strom roste přiměřeně; ve školce tvoří pěkné, silné kmeny, vysazen ze školky na určité místo ochabne ve vzrůstu a vyvinuje se do koruny poznenáhlu, leč koruna přec dosáhne značných rozměrů a vyvine se vysoce kulovitě a nebývá hustá. U mladých stromů by se měla koruna hned na počátku pravidelně seříznouti a proříznouti, pokud ještě strom tuto operaci dobře snese, aby v pozdějších letech, kde každé sebemenší poranění může vyvolati rakovinu, nemusely se odřezávati silné větve. Tento strom má totiž měkké, houbovité, nemocem lehce podléhající dřevo; to pozorovati velmi zhusta u mladých vysokokmenů, které velice trpí krytou rakovinou. Letorosty tvoří dlouhé, prostředně silné, barvy temně červené. List má jemný, světle zelený, řídce po letorostech umístěný. Škodlivý hmyz je se zálibou vyhledává, ani plíseň je nešetří; za vlhkých let bývají listy od plísně až černé.

Stanoviště
Vysazuje se do zahrad domácích, po případě i štěpnic otevřených; na veřejná místa, jako jsou pole, pastviny, louky, cesty a silnice, se nehodí, a to z té příčiny, že rodí ovoce velmi lákavé a konečně ani jako strom se pro jmenovaná místa nehodí, neboť jak již předem řečeno, jest proti poranění velmi choulostivý; sebe menší otlačení kmene může miti za ná sledek rakovinu a na veřejných místech těžko poškození zabrániti.

Tvar stromu
Pěstuje se jako vysokokmen, polokmen i jako zákrsek kteréhokoliv tvaru. Nejpřiměřenější tvar pro ně je polokmen, jehlanec a kordon vodorovný; poslední tvar zejména jest velmi úrodný a ozdobný. Jinak při každém tvaru jest vždy úrodný.

Květ
Kvete každoročně dosti bohatě, mnoho květů však nebývá oplodněno následkem poškození květopasem jabloňovým, ale oplodní se přec každoročně tak, že bývá úroda obstojná.

Ovoce
Ovoce rodí prostředně velké až velké, tvaru mírně kuželovitého neb kulovitého. Od kalichu přes celý plod až k důlku stopečnému se táhne několik nápadných žeber, pět těchto žeber bývá u některých plodů nápadně pěkně vyvinuto, následkem čehož jest plod pětihranný. Žebra činí jablka této třídy velmi ozdobnými.

Kalich
Kalich jest uzavřený a jest v široké, nerovné, poněkud vlnaté prohlubince. Obkališí jest nepravidelně žebernaté, mnohá žebírka jsou větší, jiná menší. Plody s hranatějším obkališím jsou hledanější.

Stopka
Stopka jest polodlouhá, tenká, dřevnatá a červená, drží pevně na stromě. Důlek stopečný jest hluboký, pravidelný a rezivý.

Slupka
Slupka jest tenká, jemná, mastná; není druhé odrůdy jablkové, jejíž slupka by byla tak mastná jako u jablka malinového; otřena leskne se nápadně. Barvy jest karmínové, na sluneční straně karmínová barva přechází v tmavě krvavě červenou. Ve stínu rostlé plody jsou barvy mdle červené.

Dužnina
Dužninu má kyprou, poněkud hrubozrnou, šťavnatou, chuti pikantně kyselé a význačně malinové. U dobře vybarvených plodů jest dužnina až k jádřinci červeně zbarvena; po úplném uzrání dužnina od jádřince zahnívá a rychle moučnatí.

Dozrání a česání
Uzrává začátkem října a musí býti rychle zužitkováno; později na jakosti značně ztrácí. V pravou dobu očesáno, dobře uloženo dá se držeti až do prosince; ovšem ke konci zrání nelze se o dobré jakosti zmiňovati. Nejchutnější se udržuje asi po 4 týdny. Česati se má, až když jest úplné vyvinuto a počíná zráti. Při česání není choulostivé, ale česati musí se přec jednotlivě, opatrně se stopkou. Po očesání se má slupka jemnou látkou otřít a teprve do ovocného sklepa uložit. Předčasně sklizeno brzy vadne. Na trhu není ani tak ceněno pro svoji dužninu jako pro svoji dekorativnost; jeho barva krásně červená vábí každého.

Zužitkování
V domácnostech se ho používá jako jablka stolního a pro svoji význačnou malinovou příchuť a příjemnou převládající kyselost jest u mnohých velice oblíbeno.

 

Moravské ovoce: Pojednání o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství Moravského, František Suchý, Český odbor zemědělské rady pro markrabství Moravské, Brno, 1907

m

 
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají cookies pro sledování návštěvnosti a odhalení chyb stránek. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.
TOPlist