Fotodoma

Fotodoma » Zahrada » Odrůdy hrušní » Hrušeň Nelisova zimní

Hrušeň Nelisova zimní

 

Snubní prsteny pro oba Svatební oznámení Snubní prsteny Zlaté šperky Svatební místa

 

Vlastnosti odrůdy hrušní a hrušek Nelisova zimní

 

Nelisova zimní (Hruška Neliska zimní) v knize Moravské ovoce

Nelisova zimní

Původ a rozšíření
V našem normálním výběru odrůd ovocných jest tato třetí hruška šedivka; letní, podzimní a třetí zimní. Tak jako čítají letní šedou a podzimní šedou máslovku k nejlepším odrůdám, tak i tuto možno řadit mezi nejlepší zimní hrušky.

Pochází z Francie, kde byla vypěstována před dávnou dobou a rozšířena pak po všech krajích ovocnářských. Největšího rozšíření se jí ovšem dostalo ve Francii a do dnešního dne jest tam velmi dobrou hruškou obchodní. Značně rozšířena jest též u nás, jenom že pěstitelé naši neznají dobře cenu této znamenité odrůdy; její neúhlednost, pozdní zrání, jest příčinou této neznalosti. Objeví-li se na trhu, tak ji nazývají „šedivku“ neb „isembartku zimní“.

Poloha
Strom se daří dobře v našich nejvyšších polohách, pokud tomu půda dovoluje; snese i drsnější větry a mrazy sebe větší mu neškodí. Zařaděna proto tato odrůda do skupiny odrůd pro IV.—VI. obvod velmi dobře způsobilých.

Půda
Prospívá v půdě lehké, písčitější i vazčí, hlinitější, je-li náležite hluboká. Skromný v požadavcích na půdu jest proto, že neroste prudce a rodí ovoce menší.

Vzrůst
Vzrůstu jest sporého, ale vyvinuje přes to velkou, kulovitou, hustou korunu. Kmen jakož i větve v kostře korunové jsou houževnaté, všem možným nepříznivým vlivům vzdorující. Letorosty mívá slabé, prostředně dlouhé, ohnuté a žlutohnědé; četný vývin letorostů způsobuje velkou houštku koruny, která vyžaduje častější proříznutí. Jako dřevných vyvinuje též mnoho větviček plodonosných. List má malý, kopinatý, světle zelený, lesklý a hladký a hustě nasazený.

Stanoviště
Vysazuje se především na místa veřejná, jako k silnicím, cestám a do polí; strom svým vzrůstem a nelákavostí ovoce daleko předčí způsobilost mnohých odrůd pro tato místa doporučovaných. Vysazuje se ovšem též do zahrad domácích a štěpnic.

Tvar stromu
Pěstuje se ve tvaru vysokokmenném a jako jehlanec; v tom případě, že by se měl pěstovati jehlanec velikých rozměrů, se šlechtí na pláně obyčejné, kdežto pro tvar menší se šlechtí na kdouli. Jako vysokokmen i jehlanec jest záhy a velmi úrodný.

Ovoce
Ovoce rodí skorem prostředně velké, tvaru širšího jak vyššího, hruškovitého, ke stopce značně súženého. Povrch plodu jest mnohdy nerovný.

Kalich
Kalich jest malý, otevřený, rohovitý, hvězdovitý a jest v mělké, úzké, nerovné prohlubince.

Stopka
Stopka jest prostředně dlouhá, zahnutá, slabá, dřevnatá, hnědá. Důlek stopečný jest nerovný, docela mělký neb žádný, a stopka trčí na povrchu plodu.

Barva
Barva základní jest do prosince neb ledna zelená a pak zelenožlutá, leč není z ní mnoho znáti pro rez, kterou jest úplně slaběji neb silněji kryta. Před uzráním jest plod od rezivosti temný, velmi neúhledný a až po uzrání nabývá rezivost barvy světlehnědé a jestliže základní barva více rezivost proráží, jak to některý rok bývá, dostává pak plod příjemnější vzhled. Méně rezivé plody, u kterých žlutá barva více proráží, jsou tečkované a silně rezivě skvrnité. Slupka jest silná a od rezivosti velmi drsná.

Dužnina
Dužnina jest jemná, kolem jádřince poněkud zrnitá, bílá neb mírně nazelenalá, šťavnatá, polorozplývající, chuti výtečné, sladko navinulé, příjemně skořicovitě okořenělé. Barvou slupky a chutí dužniny upomíná tato odrůda na podzimní šedou máslovku.

Dozrání a česání
Uzrává v prosinci a lednu a některý rok se udrží i do února. Česati se musí začátkem a lépe ještě až v polovici měsíce října, záhy očesána přes zimu vadne a nenabývá nikdy náležité jemnosti. Při česání netrpí, jelikož jest ještě tvrdá, a slupka jest silná, nepodajná. Zasílati se dá dobře i ve větších nádobách, jako jsou sudy, velké koše atd. bez prokládání. Dozrálá vyžaduje ovšem balení pečlivějšího, avšak přec i v tomto stavu se dá dobře dopravovati. Na trhu jest jako všechny kožené hrušky a jablka velmi oblíbena a třeba nevzhledná a menší, dobře placena.

Zužitkování
V domácnostech se zužitkuje po většině jako velmi dobré ovoce stolní, vedle toho se může zavařovati, po případě i sušiti neb z ní povidla upravovati. Avšak ku zpracování málo kdy se používá, jelikož jako zimní hruška se zužitkuje a zpeněží nejlépe jako plod čerstvý.

Neliska zimní se dobře přizpůsobila našim krajům, ona prospívá lépe než mnohé naše původní hrušky a proto jest nutno jí pokud možno co nejvíce využitkovati.

 

Moravské ovoce: Pojednání o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství Moravského, František Suchý, Český odbor zemědělské rady pro markrabství Moravské, Brno, 1907

m

 
Fotodoma

Svatební oznámení     Fotobanka     Jak zhubnout     Zdraví     Zahrada     Recepty     Rostliny     Recenze a články     Knihy     Česká Republika     Česká příroda     Dolomity     Litva     Norsko     Polsko     Švédsko

Pokud najdete na stránce chybu, napište nám; rádi ji opravíme. Děkujeme.

Kontakty

Tyto stránky používají technické cookies. Nastavení pro cookies si můžete změnit ve svém prohlížeči nebo ze stránek prostě odejít.